Кафедра економічної політики Кафедра економічної політики


НазваКафедра економічної політики Кафедра економічної політики
Дата конвертації07.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Кафедра економічної політики

 • Кафедра економічної політики

 • Національна академія державного управління

 • при Президентові України

 • Науковий керівник – І.В. Розпутенко, д.н.д.у., проф.

 • Відповідальний виконавець – Н.А. Малиш, к.е.н., доц.


Поєднання політики й економіки у сфері міжнародних відносин та формування на цій основі системи стратегічних взаємодій та основ глобального управління вимагає спрямування усіх державних та недержавних структур України до єдиної стратегії з урахуванням загальносвітової ситуації.

 • Поєднання політики й економіки у сфері міжнародних відносин та формування на цій основі системи стратегічних взаємодій та основ глобального управління вимагає спрямування усіх державних та недержавних структур України до єдиної стратегії з урахуванням загальносвітової ситуації.Розроблено та визначено завдання, концептуальні підходи дослідження проблеми.

 • Розроблено та визначено завдання, концептуальні підходи дослідження проблеми.

 • Сформульовано методологічні підходи.

 • Зроблено науковий синтез пропозицій щодо вироблення геоекономічної політики України.1. Досліджено теоретичні засади геоекономічної політики України.

 • 1. Досліджено теоретичні засади геоекономічної політики України.

 • 2. Визначено поняття «держави-нації» у геоекономічному контексті.

 • 3. Проаналізовано та виявлено позитивні і негативні сторони існування наднаціональних держаних утворень.

 • 4. Проаналізовані існуючі концепції конкурентоспроможності країн.

 • 5. Розмежовані поняття "конкурентоспроможність країни" і "конкурентоспроможність економіки".6. Визначені основні чинники конкурентоспроможності країн, досліджено, на які з цих чинників держава здатна впливати в коротко-, середньо- і довгостроковому періодах.

 • 6. Визначені основні чинники конкурентоспроможності країн, досліджено, на які з цих чинників держава здатна впливати в коротко-, середньо- і довгостроковому періодах.

 • 7. Підготовлені рекомендації до уточнення формулювань проблем, цілей й завдань державної політики забезпечення конкурентоспроможності.

 • 8. Проаналізовані результати міжнародних досліджень порівняльної конкурентоспроможності країн світу в 2009 році, визначені основні чинники конкурентоспроможності, що послаблюють або підсилюють позиції України в світі.

 • 9. Проаналізовані особливості формування національної конкуренційної політики в глобалізованому середовищі та специфіку глобальної конкуренційної політики (що реалізується під егідою міжнародних організацій).10. Проведено порівняльний аналіз фінансових систем країн Центральної та Східної Європи у контексті геоекономічних трансформацій.

 • 10. Проведено порівняльний аналіз фінансових систем країн Центральної та Східної Європи у контексті геоекономічних трансформацій.

 • 11. Проаналізовано стан світової геофінансової системи та її трансформацій в контексті глобальної фінансово-економічної кризи.

 • 12. Проведено аналіз впливів зовнішніх факторів на фінансову систему України (1998-2008 рр.).

 • 13. Вивчено зарубіжний досвід реалізації енергоефективних проектів у житловому багатоквартирному фонді.

 • 14. Проведено аналіз та обґрунтовано потенціал енергозбереження у житловому фонді.15. Проаналізовано ефективність використання енергії та її вплив на конкурентоспроможність української економіки.

 • 15. Проаналізовано ефективність використання енергії та її вплив на конкурентоспроможність української економіки.

 • 16. Проведено аналіз економічних та політичних «виграшів» та «програшів» України у газовій війні січня 2009 року.

 • 17. Вивчено вітчизняний та зарубіжний досвід у сфері державного управління охорони довкілля.

 • 18. Досліджено організаційно-економічні засади управління екологічною політикою в умовах геоекономічних перетворень.

 • 19. Досліджено економічний механізм державного управління екологічною безпекою України.Заключна конференція «Програми добросусідства Україна-Польща-Білорусь Interreg III A-TACIS cross boarder cooperation 2004-2006», м.Львів, 16 грудня 2008 р.

 • Заключна конференція «Програми добросусідства Україна-Польща-Білорусь Interreg III A-TACIS cross boarder cooperation 2004-2006», м.Львів, 16 грудня 2008 р.

 • Науково-практична конференція за міжнародною участю «Демократичне врядування: наука, освіта, практика», м. Київ, Національна академія державного управління при Президентові України, 29 травня 2009 р.

 • Секція: "Державне управління: закономірності та особливості геоекономічного розвитку України" (Керівник - Розпутенко І. В., д.держ.упр., професор).

 • XVII щорічна міжнародна конференції NISPAcee “State and Administration in a Changing World” (Будва, Чорногорія, 14-16 травня 2009 р.),

 • V Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні", м. Києві 13-15 травня 2009 р. КНТЕУ, Спілка підприємців , УФПП та Держкомпідприємництва.Міжнародна конференція “Село – тут я живу, працюю і відпочиваю”, м.Ольштин, Польща, серпень 2009р.

 • Міжнародна конференція “Село – тут я живу, працюю і відпочиваю”, м.Ольштин, Польща, серпень 2009р.

 • Міжнародна конференція “Місцевий та регіональний розвиток – досвід Польщі та України” , Україна, м.Чернігів, вересень 2009р.

 • Підсумкова науково-практична конференція за міжнародною участю "Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації", Одеса. ОРІДУ. 30 жовтня 2009.

 • 10-я Международная конференция «Актуальные проблемы современной науки». Гуманитарные науки. Часть 42. Государственное и муниципальное управление. Самара: СГОУ(Н), 16-18 ноября 2009 г.Семінар «Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в Україні: правовий статус, стиль і методи роботи», м.Київ, Головне управління державної служби України, 9 квітня 2009 р.

 • Семінар «Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в Україні: правовий статус, стиль і методи роботи», м.Київ, Головне управління державної служби України, 9 квітня 2009 р.

 • Семінар для працівників апарату Чернігівської облдержадміністрації, м. Чернігів, Чернігівська облдержадміністрація,

 • Семінар «День Природно-заповідного фонду України», м. Київ.

 • Збори Наукового товариства імені Сергія Подолинського, м. Київ, Київський національний економічний університет, 18 червня 2009 р.Міжнародний екологічний форум «Зелений тиждень в Україні 2009», м. Київ, 21 березня 2009 р.

 • Міжнародний екологічний форум «Зелений тиждень в Україні 2009», м. Київ, 21 березня 2009 р.

 • Круглий стіл «Негативні наслідки політичної і економічної кризи в Україні та шляхи їхнього подолання», Єдиний цент, м. Київ, 22 грудня 2008 р.

 • Круглий стіл «Реформування системи влади в Україні: децентралізація та дерегуляція», Інститут трансформації суспільства та Бориспільська міська рада, м. Бориспіль, 20 березня 2009 р.

 • Круглий стіл “Проблеми оптимізації державного управління і місцевого самоврядування в Україні», м. Київ, міжрегіональна академія управління персоналом, Українсько-Азербайджанський інститут соціальних наук і самоврядування Г.Алієва, 24 квітня.

 • Круглий стіл «Міжнародний досвід реформування системи теплозабезпечення та можливості його застосування в Україні», м. Київ, 20 лютого 2009 р.Круглий стіл «Проблеми енергозбереження українських міст та шляхи їх вирішення в умовах фінансово-економічної кризи», м. Київ, 26 березня 2009 р.

 • Круглий стіл «Проблеми енергозбереження українських міст та шляхи їх вирішення в умовах фінансово-економічної кризи», м. Київ, 26 березня 2009 р.

 • ХIІ Міжнародна виставка-ярмарок «Екологія – 2009», м. Київ, «Наука» НАН України, Національний комплекс «Експоцентр України»; 7 - 10 квітня 2009 р.

 • Засідання експертної робочої групи з питань підвищення енергоефективності житлових та адміністративних будівель, створеної при Міністерстві з питань ЖКГ України, м. Київ, 27 серпня 2009 р.

 • Круглий стіл «Програми підтримки енергоефективності у будівлях в Європейському Союзі», м.Київ, організований GTZ та Міністерством з питань житлово-комунального господарства України, 22 вересня 2009 р.

Консультативна допомога державним науково-дослідним та навчальним установам

 • Консультативна допомога державним науково-дослідним та навчальним установам

 • Комітети Верховної ради України,

 • Міністерство економіки України,

 • Міністерство праці та соціальної політики України,

 • Міністерство з питань житлово-комунального господарства України,

 • Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, м. Київ.

 • Міжнародний фонд “Відродження”.

 • Молодіжна громадська організація "Молодіжний гуманітарний центр".

 • Національний університет “Києво-Могилянська Академія”,

 • Національний центр підготовки банківських працівників України,

 • Національний університет імені Тараса Шевченка,

 • Національний транспортний університет,

 • Національний університет технологій та дизайну,

 • Університет банківської справи НБУ.

 • Програма наукових обмінів ім. Фулбрайта в Україні.Консультативна допомога:

 • Консультативна допомога:

 • Викладачі кафедри здійснюють постійне наукове консультування слухачів, аспірантів, докторантів, здобувачів академії та інших установ. Було надано 5 відзивів, рецензій на рукописи книг; 6 - на кандидатські і докторські дисертації; 12 відзивів на автореферати дисертацій; 11 – рецензій на магістерські роботи слухачів інших вищих навчальних закладів. • Напрацювання Романюк О.П. були використані при оцінці потенціалу енергозбереження у системі централізованого теплопостачання міста Алчевська, а також при розробці Стратегії доступного теплопостачання для мешканців міста. (Довідка про впровадження)

 • Результати напрацювань Романюк О.П. в рамках наукової теми “Геоекономічна політика України” були впроваджені ТОВ «Інститут місцевого розвитку» при підготовці нормативно-правових документів. Роботи виконані на замовлення Міністерства з питань житлово-комунального господарства України. (Довідка про впровадження)Матеріали досліджень Кілієвича О.І. використано при розробці програм тематичних короткострокових семінарів "Вироблення та реалізація державної політики" (вересень 2009) та "Управління державними програмами. Оцінювання та моніторинг" (вересень 2009, жовтень 2009) в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів.

 • Матеріали досліджень Кілієвича О.І. використано при розробці програм тематичних короткострокових семінарів "Вироблення та реалізація державної політики" (вересень 2009) та "Управління державними програмами. Оцінювання та моніторинг" (вересень 2009, жовтень 2009) в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів. • Результати науково-дослідної роботи безпосередньо використовувались у науково-методичній і навчальній роботі Національної академії державного управління при Президентові України у розробці і викладанні нормативних дисциплін, а також дисциплін спеціалізації і факультативних дисциплін.

 • Підготовлено 5 нових дистанційних курсів з дисциплін:

 • Конкурентна політика (О.Кілієвич).

 • Мікроекономіка і державна політика (О.Кілієвич).

 • Застосування мікроекономіки в аналізі державної політики (О.Кілієвич).

 • Макроекономічна політика та аналіз її ефективності (Н.Малиш).

 • Макроекономічні засади аналізу політики (Н.Малиш).

 • Кількість запланованих наукових продуктів: 25

 • Кількість виданих та поданих до друку наукових та навчально-методичних праць: 109 • Геоекономічна політика України • Дякуємо за увагу!Схожі:

Кафедра економічної політики Кафедра економічної політики iconКафедра економічної політики Кафедра економічної політики
Аналіз державних вигід і витрат в рамках геоекономіки здійснюється з урахуванням складових: просторове розміщення держав, їх клімат,...
Кафедра економічної політики Кафедра економічної політики iconКафедра економічної політики Кафедра економічної політики
Геоекономіка галузь науки на перетині предметів економіки і політики в системі географічних координат, яких об’єднує або роз’єднує...
Кафедра економічної політики Кафедра економічної політики iconКафедра управління національним господарством
Кафедра була створена рішенням Вченої ради Академії 29 квітня 1999 р., протокол №40/4 (до грудня 2011 р кафедра економічної теорії...
Кафедра економічної політики Кафедра економічної політики iconКафедра економічної теорії
Кафедра була створена рішенням Вченої ради Академії 29 квітня 1999 р., протокол №40/4
Кафедра економічної політики Кафедра економічної політики iconКабаченко Надія Василівна
Концептуальні засади здійснення державної політики щодо бездомних 25. 00. 01 теорія та історія державного управління Кафедра соціальної...
Кафедра економічної політики Кафедра економічної політики iconОсновні напрями урядової політики в економічній та соціальній сфері
Основні напрями економічної та соціальної політики кабінету міністрів україни на 2006 рік
Кафедра економічної політики Кафедра економічної політики iconПрограма з соціального діалогу
Питань, що становлять взаємний інтерес, у сфері економічної та соціальної політики
Кафедра економічної політики Кафедра економічної політики icon«Державне регулювання продовольчого забезпечення регіонів» 25. 00. 02 – механізми державного управління кафедра економічної теорії та історії економіки
«Державне регулювання продовольчого забезпечення регіонів» 25. 00. 02 механізми державного управління кафедра економічної теорії...
Кафедра економічної політики Кафедра економічної політики iconФакультет кс, е І а кафедра Економічної інформатики Науково-методичні розробки
У складі квн подорожують містами України І росії, готуються до конкурсів з художньої самодіяльності та перемагають у змаганнях
Кафедра економічної політики Кафедра економічної політики iconМакаренко Андрій Петрович
Державне регулювання І підтримка ринкового розвитку аграрного виробництва Спеціальність 25. 00. 02 механізми державного управління...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка