Тема: Застосування інтегралу в задачах реалізації


НазваТема: Застосування інтегралу в задачах реалізації
Дата конвертації08.04.2013
Розмір445 b.
ТипЗадача


Тема:

 • Тема:

 • Застосування інтегралу

 • в задачах реалізації

 • товарів


ПЛАН

 • ПЛАН

 • 1. Тактика реалізації товару

 • 2. Поняття споживчого

 • надлишку

 • 3. Поняття додаткової вартості

 • товару

 • 4. Аналіз впливу податкових

 • реформ на добробутРозглянемо криву попиту

 • Розглянемо криву попиту

 • деякою товару у вигляді р=f(х).

 • Якщо р – ціна товару, то

 • загальна сума витрат на

 • придбання товару обсягом q

 • становить рq.

Можна вважати, що друга

 • Можна вважати, що друга

 • партія товару обсягом ∆q

 • реалізується за ціною р2, а

 • витрати споживача на цю

 • партію товару становлять

 • р2∙q.Цей процес триває доти, доки

 • Цей процес триває доти, доки

 • не отримаємо qn = q0 = n∙∆q.

 • Для того щоб потрапити в

 • точку q0=n∙∆q, потрібно

 • вибрати ∆q= q0 / п.

Витрати споживачів

 • Витрати споживачів

 • становлять загальні витрати

 • споживачів на загальний обсяг

 • товару q0:

 • q0 = р1∆q + р2∆q +… + рn∆q .

Зі збільшенням п величина ∆q

 • Зі збільшенням п величина ∆q

 • відповідно як завгодно мала.

 • Тоді наближена рівність

 • перетвориться на точну. Отже,

 • сумарні витрати споживачів

 • обчислюються за формулою:2. Поняття споживчого надлишку

 • 2. Поняття споживчого надлишкуГеометричну інтерпретацію

 • Геометричну інтерпретацію

 • цього означення наведено на

 • рисунку.Приклад.

 • Приклад.

 • Знайти надлишок споживача,

 • якщо крива попиту

 • визначається функцією

 • р= f(q) = 29 – 3q2,

 • а рівноважний обсяг товару

 • q0=2.Приклад.

 • Приклад.

 • Відомо, що попит на деякий

 • товар задається функцією

 • p = 4 – q2, де q – кількість

 • товару, p – ціна одиниці

 • товару, а рівновага на ринку

 • даного товару досягається при

 • p0=q0=1. Визначити споживчий

 • надлишок.Розв’язання:

 • Розв’язання:

 • Споживчий надлишок обчислимо

 • за формулою:Приклад.

 • Приклад.

 • Відомо, що попит на деякий

 • товар описується функцією

 • q=8000/р2, а пропозиція

 • даного товару характери-

 • зується функцією q = 500 гр.од.

 • Знайдіть величину надлишку

 • споживача при покупці даного

 • товару.Розв’язання:

 • Розв’язання:

 • Для розрахунку надлишку

 • споживача спочатку визначимо

 • параметри ринкової рівноваги (p0

 • та q0). Для цього розвяжемо

 • систему рівнянь:Таким чином, p0 = 2, q0 = 1000.

 • Таким чином, p0 = 2, q0 = 1000.

 • Запишемо формулу для

 • обчислення споживчого

 • надлишку, де f(q) – функція,

 • зворотна функції q=8000/р3,

 • тобто f(q)=20q-1/3.

 • Звідси: • Подібно надлишку споживача

 • визначається й надлишок

 • виробника.Не вдаючись у деталі,

 • Не вдаючись у деталі,

 • відзначимо, що надлишок

 • виробника являє собою

 • різницю між тією грошовою

 • сумою, за якої він був би

 • готовий продати q0 одиниць

 • товару, і тією сумою, що він

 • реально одержує при продажі

 • цієї кількості товару.Розглянемо ще одне поняття

 • Розглянемо ще одне поняття

 • ринкової економіки –

 • додаткову вартість, або

 • надлишок, виробника. Для

 • цього візьмемо криву

 • пропозиції деякого товару

 • р= f(q).Завдяки ринковим відносинам

 • Завдяки ринковим відносинам

 • деякі споживачі мають змогу

 • придбати товар за ціною,

 • нижчою ніж та, яку вони готові

 • були заплатити. Крім того і

 • виробники можуть продати

 • товар за вигіднішою ціною, ніж

 • та з якою вони погоджувалися.Припускаючи, що весь товар

 • Припускаючи, що весь товар

 • водночас обсягом q0 буде

 • реалізовано на ринку за ціною

 • р0, обчислимо доход

 • споживачів: R = p0q0.Нехай водночас обсяг товару,

 • Нехай водночас обсяг товару,

 • менший за q0, виробники

 • реалізують за ціною, нижчою,

 • ніж р0. Тоді додаткова вартість

 • виробника обчислюється за

 • формулою:Приклад. Відомо, що крива

 • Приклад. Відомо, що крива

 • пропозиції деякого товару має

 • вигляд p = 4q3 + 2, а рівновага

 • на ринку даного товару

 • досягається при обсязі

 • продажів q0 = 3. Визначите

 • додаткову вигоду виробника

 • при продажі такої кількості

 • продукції.Приклад. За даними

 • Приклад. За даними

 • досліджень розподілу доходів

 • населення деякої країни крива

 • Лоренца описується кривою

 • 1 – х2 = (1 – у)2, де у частка

 • сукупного доходу, яку

 • одержує частина х населення.

 • Обчислити коефіцієнт Джині.Розв’язання:

 • Розв’язання:

 • Спочатку з функції

 • пропозиції знайдемо

 • рівноважне значення ціни:

 • р0 = f(q0) = f(3) = 4∙33 + 2 = 110.

 • Тоді:Відмітимо, що абсолютні

 • Відмітимо, що абсолютні

 • значення додаткової вартості

 • та споживчого надлишку

 • становлять невеликий інтерес

 • для економістів.Економістів більше хвилює

 • Економістів більше хвилює

 • відповідь на питання, як і на

 • скільки зміниться надлишок

 • споживача в результаті

 • проведення того або іншого

 • заходу державної політики, що

 • робить вплив на рівновагу на

 • ринку, зокрема, при

 • встановленні податків чи

 • введенні субсидій.З іншого боку розглянутий нами спосіб

 • З іншого боку розглянутий нами спосіб

 • оцінки наслідків економічної політики

 • широко застосовується на практиці. Так,

 • при підготовці податкових реформ

 • економісти розраховують зміни

 • споживчих надлишків залежно від різних

 • варіантів оподатковування й, аналізуючи

 • отримані результати з урахуванням

 • необхідного розміру податкових

 • надходжень, зупиняються на тих

 • варіантах, які викликають найменше

 • скорочення споживчих вигід.Для ілюстрації практичного

 • Для ілюстрації практичного

 • використання даного аналізу

 • розглянемо приклад, що приводить у

 • своїй роботі «Аналіз впливу

 • податкових реформ на добробут з

 • використанням даних по

 • домогосподарствах» сучасний

 • англійський економіст М. Кінг,

 • досліджуючи наслідку проведеної у

 • Великобританії в 1983 р. реформи

 • оподатковування житлових послуг.Суть даної реформи

 • Суть даної реформи

 • зводилася до скасування

 • податкових знижок при сплаті

 • податку на проживання для

 • власників власних будинків з

 • одночасним збільшенням

 • орендної плати за

 • проживання в муніципальних

 • будинках.Додаткові засоби, отримані в

 • Додаткові засоби, отримані в

 • результаті такого заходу,

 • підлягали поверненню

 • домогосподарствам у формі

 • безоплатних соціальних

 • виплат, пропорційних доходу

 • домогосподарства.Дослідивши витрати на житлові

 • Дослідивши витрати на житлові

 • послуги по 5895 домогосподар-

 • ствам, Кінг вивів функцію

 • попиту на житлові послуги. У

 • підсумку їм було встановлено,

 • що дана податкова реформа

 • зробила б позитивний вплив на

 • добробут 4888 з 5895

 • домогосподарств.Більше того, він зміг точно

 • Більше того, він зміг точно

 • ідентифікувати ті

 • домогосподарства, які понесли

 • б найбільші втрати від такої

 • реформи. Він виявив, що від

 • реформи виграли б 94 %

 • домогосподарств, що мають

 • найвищі доходи, і лише 58 %

 • осіб з найменшими доходами.Отримані ним результати

 • Отримані ним результати

 • вплинули на концепцію

 • розроблювальних реформ. У

 • результаті зміни, що намічались,

 • у реформуванні системи

 • оподатковування житлової

 • сфери були кардинально

 • переглянуті й змінені для більше

 • повної відповідності

 • поставленим цілям.Схожі:

Тема: Застосування інтегралу в задачах реалізації iconЗадачі, що призводять до поняття визначеного інтегралу. Задачі, що призводять до поняття визначеного інтегралу
Якщо є скінченим числом, то це число називається визначеним інтегралом від f(x) на [a;b], та позначається
Тема: Застосування інтегралу в задачах реалізації iconПлан похідна функції. Диференціал функції. Застосування диференціала
В чому полягає суть фізичного та геометричного змісту похідної та як його використовувати в математичних задачах?
Тема: Застосування інтегралу в задачах реалізації iconНавчальний посібник Розділ І. Натуральні числа. Геометричні фігури І величини, 5 клас в задачах на рух розглядаються в задачах на рух розглядаються
Відстань між автомобілями 345 км. На якій відстані вони будуть знаходитися через дві години, якщо швидкість одного 72 км /год., а...
Тема: Застосування інтегралу в задачах реалізації iconВдосконалювати навички в застосуванні похідної та інтегралу, актуалізація та контроль знань за темами;підготовка до акр

Тема: Застосування інтегралу в задачах реалізації iconКультин Н. Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 256 с. Культин Н. Б. Delphi в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 288 с
Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. Львів: "Деол", 2002. 144 с
Тема: Застосування інтегралу в задачах реалізації iconТема: Застосування

Тема: Застосування інтегралу в задачах реалізації iconТема: Економічні застосування

Тема: Застосування інтегралу в задачах реалізації iconЗастосування методології системного аналізу для розробки сценаріїв реалізації можливостей у сфері телекомунікацій нтуу “кпі”, “Інститут прикладного системного аналізу” Ємельяненкова Тетяна Борисівна
Застосування методології системного аналізу для розробки сценаріїв реалізації можливостей у сфері телекомунікацій нтуу "кпі", "Інститут...
Тема: Застосування інтегралу в задачах реалізації iconТема. Інтеграл та його застосування
Узагальнити знання й уміння учнів з теми, показати можливість застосування інтеграла в різних галузях фізики, економіки, техніки....
Тема: Застосування інтегралу в задачах реалізації iconРішення щодо проекту; удосконалити навички по виконанню логістичних проектів, використанню засобів і інструментів управління проектами, розроблення і реалізації конкретних заходів щодо цього і застосування їх в поточній логістичній діяльності


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка