Що таке державно-приватне партнерство (дпп)? Що таке державно-приватне партнерство (дпп)?


НазваЩо таке державно-приватне партнерство (дпп)? Що таке державно-приватне партнерство (дпп)?
Дата конвертації08.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииЩо таке державно-приватне партнерство (ДПП)?

 • Що таке державно-приватне партнерство (ДПП)?

 • Різниця між ДПП і традиційною державною закупівлею

 • Еволюція концепції ДПП. Головні цілі органів влади при укладанні ними договорів ДПП?

 • Роль ринку і компаній у механізмі ДПП

 • Типова структура ДПП

 • Що є запорукою успішної реалізації механізму ДПП?

 • Критика ДПП“Державно-приватне партнерство” або “ДПП” – узагальнений термін, що використовується для опису різноманітних партнерських угод і бізнес-структур, що укладаються/формуються представниками приватного сектору й державними органами влади (центральними, відомчими або місцевими)

 • “Державно-приватне партнерство” або “ДПП” – узагальнений термін, що використовується для опису різноманітних партнерських угод і бізнес-структур, що укладаються/формуються представниками приватного сектору й державними органами влади (центральними, відомчими або місцевими)

 • На міжнародних ринках відсутнє єдине цілісне визначення ДПП. У найширшому розумінні, воно може охоплювати широкий спектр відносин між державним і приватним сектором.Міністерство фінансів Великобританії визначає ДПП як угоди “за якими здійснюється довгострокове і взаємовигідне співробітництво держаного і приватного секторів”.

 • Міністерство фінансів Великобританії визначає ДПП як угоди “за якими здійснюється довгострокове і взаємовигідне співробітництво держаного і приватного секторів”.

 • Під таке широке визначення підпадає велика кількість варіантів організації партнерських відносин, зокрема:

  • надання представникам приватного сектору частки власності у державних підприємствах;
  • створення спільних підприємств з метою максимально ефективного використання державного майна;
  • створення договірних схем, за якими державний сектор закуповує послуги приватного сектору на довгостроковій стратегічній основі.
 • Європейська практика ДПП спирається на третій із зазначених варіантів.Варіанти організації партнерських відносин можуть поєднуватися. На практиці зазначена класифікація є доволі умовною

 • Варіанти організації партнерських відносин можуть поєднуватися. На практиці зазначена класифікація є доволі умовною

 • ДПП формуються для впровадження приватним сектором довгострокових інфраструктурних проектів чи проектів з надання послуг, що фінансуються через механізм державних закупівель

 • Надання послуг, під які формується ДПП, є обов’язком держави

 • У минулому, державний сектор надавав послуги напряму (або залучав приватний сектор до надання послуг на короткостроковій основі)

 • PFI (Ініціатива з приватного фінансування) – початкова назва британської програми державно-приватного партнерства (яка зараз стала її складовою і підпадає під третій із зазначених варіантів)

 • Літера “F” у назві PFI (“Фінансування”) стало об’єктом для критики необгрунтовано. Наспраді залучення приватних коштів є побічною ціллю такого роду проектів.Держава закуповує у приватного сектора активи

 • Держава закуповує у приватного сектора активи

 • Встановлюються вимоги до активів “на вході”

 • Приватний сектор відповідає за поставку активів і відповідність активів встановленим вимогам упровдовж стандартного гарантійного строкуФункції впровадження, управління та експлуатації об’єктів проекту покладаються на державу

 • Функції впровадження, управління та експлуатації об’єктів проекту покладаються на державу

 • Держава оплачує початкові капітальні витрати та операційні витрати (у тому числі перевитрати)

У Великобританії державна система та інфраструктура послуг населенню традиційно потерпала від наслідків недостатнього державного фінансування (незадовільний стан доріг, шкіл, лікарень), що зумовлювало затримки з ремонтом і технічним обслуговуванням об’єктів інфраструктури та, як наслідок, неспроможність надання населенню послуг на належному рівні.

 • У Великобританії державна система та інфраструктура послуг населенню традиційно потерпала від наслідків недостатнього державного фінансування (незадовільний стан доріг, шкіл, лікарень), що зумовлювало затримки з ремонтом і технічним обслуговуванням об’єктів інфраструктури та, як наслідок, неспроможність надання населенню послуг на належному рівні.

 • Щоб залучити інвестиції в інфраструктуру та поліпшити надання послуг населенню був запроваджений механізм ДПП.

 • У певному розумінні механізм ДПП не був новим, оскільки уряд завжди укладав зі спеціалістами приватного сектора договори на проектування і будівництво об’єктів інфраструктури (доріг, залізниць, будівель і споруд тощо).

 • Але зазначені договори стосувалися виключно проектування та будівництва. Після завершення будівництва об’єкти одразу передавалися державі для подальшої експлуатації та надання послуг населенню.При реалізації традиційних механізмів державних закупівель виникали певні проблеми, такі як:

 • При реалізації традиційних механізмів державних закупівель виникали певні проблеми, такі як:

  • перевитрати;
  • затримки;
  • недооцінка важливості планування капітальних витрат не лише на початковий період, а й на весь строк експлуатації об’єктів інфраструктури (тобто щорічних витрат на технічне обслуговування та забезпечення нормального функціонування об’єктів інфраструктури).
 • Зрештою уряд Великобританії визнав необхідність запровадження альтернативних механізмів державних закупівель для надання послуг та для фінансування створення інфраструктури і надання послуг населенню.

 • У 1990-х роках уряд Великобританії розпорядився розглянути можливість реалізації ініціатив з приватного фінансування (PFI) усюди, де це доцільно (багато проектів не можуть бути впроваджені за даною схемою).Цілі ДПП різняться за країнами (юрисдикціями).

 • Цілі ДПП різняться за країнами (юрисдикціями).

 • Найбільшою мірою потребує застосування механізмів ДПП реалізація інфраструктурних проектів у зв’язку з:

  • недостатністю інвестицій у технічне обслуговування/оновлення існуючих об’єктів інфраструктури, що склалася історично (зазвичай у більш розвинених країнах);
  • наявністю “інфраструктурних проріх” (зазвичай у менш розвинених країнах).
 • Через брак державного фінансування в рамках ДПП від приватного сектора зазвичай вимагається профінансувати будівництво об’єктів інфраструктури (а також забезпечити їх проектування, будівництво та експлуатацію).

 • Більша передбачуваність бюджетних витрат (при цьому, однак, розміри платежів можуть коригуватися з урахуванням індексації, результатів порівняльного аналізу, результатів ринкових досліджень та періодичних оцінювань, покликаних забезпечити відповідність розмірів платежів з державного бюджету фактичним витратам на надання послуг).Об’єкти інфраструктури виводяться з балансу державного органу.

 • Об’єкти інфраструктури виводяться з балансу державного органу.

  • На балансі державного органу відображаються запозичення.
  • Якщо приватна організація позичає кошти для фінансування об’єкта інфраструктури й одержує з державного бюджету щорічні платежі, запозичення можуть не відображатися на балансі державного органу (але не все так просто!)
  • У Великобританії виведення об’єктів інфраструктури з балансу державних органів було головною метою на початковому етапі впровадження механізму ДПП; сьогодні основні зусилля спрямовані на досягнення якнайбільшої ефективності використання бюджетних коштів; у деяких країнах бухгалтерський облік об’єктів інфраструктури все ще залишається основним чинником використання механізму ДПП.


Ефективність використання коштів

 • Ефективність використання коштів

  • Червона нитка всіх міркувань
  • Уряд зобов’язаний забезпечувати ефективне використання державних коштів
  • У більшості країн уряд зобов’язаний виконувати формальний аналіз необхідності будівництва певного об’єкта інфраструктури та надання певних послуг, а також аналіз ефективності використання державних коштів на дані цілі
  • Необхідно виконати порівняльний аналіз витрат при використанні механізмів ДПП та традиційних державних закупівель; такий аналіз неминуче буде частково суб’єктивним;
  • Забезпечення ефективності використання коштів не є тотожнім мінімізації витрат; витрати мають бути проаналізовані за увесь строк експлуатації об’єкта інфраструктури (тобто капітальні витрати на початковому етапі плюс щорічні операційні витрати)


Ключові чинники, що впливають на ефективність використання коштів:

 • Ключові чинники, що впливають на ефективність використання коштів:

  • Вибір виконавця на конкурсній основі
  • Покладання ризиків на приватний сектор
  • Довгостроковий характер договору (що зумовлює необхідність планування витрат на весь строк експлуатації об’єктів інфраструктури)
  • Встановлення вимог до “результатів на виході”
  • Оплата за фактичними результатами роботи, що заохочує виконавця забезпечувати належний рівень надання послуг
  • Покладання функцій управління об’єктами інфраструктури на приватний сектор, який спроможний забезпечити високий кваліфікаційний рівень виконавців


Покладання ризиків на приватний сектор

 • Покладання ризиків на приватний сектор

  • Основна мета, засіб забезпечення якнайвищої ефективності використання коштів
  • При використанні традиційних механізмів державних закупівель більшість ризиків несе державний сектор (за винятком ризиків, пов’язаних з проектуванням і будівництвом, що перекладаються на приватний сектор при укладанні зі сторонніми виконавцями стандартних договорів на проектування і будівництво об’єктів інфраструктури)
  • Механізм ДПП: теоретично кожен ризик покладається на того, хто спроможний найкраще управляти цим ризиком (наприклад, ризики проектування і будівництва та операційний ризик покладаються на приватний сектор; ризик недостатнього попиту, правові та політичні ризики – на державний сектор)
  • Чим більший ризик, тим більша потенційна вигода; чим більше ризиків передається приватному сектору, тим більшою має бути плата за ризик приватному сектору, що знижує загальну ефективність використання державних коштів (залежно від природи ризику та ймовірності настання несприятливих подій)
Використання експертно-кваліфікаційного потенціалу приватного сектора для забезпечення якісного проектування, дієвого управління та ефективної експлуатації об’єктів інфраструктури, а також належного управління ризиками, ......

 • Використання експертно-кваліфікаційного потенціалу приватного сектора для забезпечення якісного проектування, дієвого управління та ефективної експлуатації об’єктів інфраструктури, а також належного управління ризиками, ......

  • ... що дозволить державному сектору краще виконати поставленні перед ним завдання і приділяти більше уваги роботі, яку він традиційно виконує краще – закупівлі послуг, контролю за додержанням стандартів і захисту громадських інтересів.


Дороги і мости

 • Дороги і мости

 • Суди і виправна система

 • Заклади охорони здоров’я

 • “Легкий” рейковий транспорт

 • Державне житло

 • Вищі та середні навчальні закладиУ Великобританії вторинний ринок досяг “зрілості”, ...

 • У Великобританії вторинний ринок досяг “зрілості”, ...

 • ... що зумовило його бурхливе зростання у період з 2000 року, коли проекти, започатковані в 1990-х роках досягли етапу експлуатації і почали давати доходи

 • Стабільний, довгостроковий і “забезпечений державою” потік надходжень коштів приваблює інституційних інвесторів, таких як пенсійні фонди і страхові компанії

 • Початкові власники акцій (нерідко це не інвестори, а підрядники/виконавці) воліють “вивільнити” свій капітал і вкласти його у нові проекти

 • Вторинний ринок має розвиватися й в інших країнах ЄвропиСьогодні ринки капіталу перебувають у стані невизначеності.

 • Сьогодні ринки капіталу перебувають у стані невизначеності.

 • Проекти можуть бути рефінансовані після завершення етапу будівництва, коли ризики зменшуються, і умови боргового фінансування можуть бути вигіднішими (завдяки чому збільшуються доходи пайовиків/акціонерів).

 • Свого часу існували побоювання, що пайовики/акціонери зароблятимуть надприбутки за рахунок вигідного рефінансування в умовах розвиненості ринку боргових цінних паперів, а не завдяки ефективному управлінню збудованими об'єктами інфраструктури.

 • Сьогодні доходи від рефінансування поділяються між державним і приватним секторами.

 • Частка доходів від рефінансування, що належить державному сектору: разове надходження грошових коштів від розміщення цінних паперів та/або скорочення платежів за експлуатацію об'єкта впродовж залишкового строку договору ДПП.

Основні документи: договір між державним органом та установою спеціального призначення, створеною для реалізації конкретного проекту

 • Основні документи: договір між державним органом та установою спеціального призначення, створеною для реалізації конкретного проекту

 • Основні обов’язки проектної компанії (установи спеціального призначення):

  • Проектування та будівництво об’єктів інфраструктури згідно з погодженою технічною специфікацію та графіком
  • Надання послуг упродовж строку дії договору ДПП (зазвичай 20-35 років)
 • Проектна компанія одержує винагороду через погоджений механізм платежівМеханізм платежів (тобто система формування грошових надходжень, яка уможливлює обслуговування боргу проектної компанії та забезпечує рентабельність капіталу)

 • Механізм платежів (тобто система формування грошових надходжень, яка уможливлює обслуговування боргу проектної компанії та забезпечує рентабельність капіталу)

  • Механізм платежів залежить від того, який ризик покладається на приватний сектор – ризик недостатнього попиту на послуги з боку кінцевих користувачів чи ризик неготовності об’єктів інфраструктури (чи можливо обидва ризики в певному поєднанні)
  • Доходи проектної компанії формуються:
   • з платежів кінцевих користувачів, наприклад плати за проїзд платними автомагістралями (тобто ризик недостатнього попиту на послуги покладається на приватний сектор) або
   • з державних платежів за надання або забезпечення наявності об’єктів інфраструктури незалежно від того, використовуються вони насправді чи не використовуються (тобто ризик недостатнього попиту покладається на державний сектор)


Розмір винагороди може бути збільшений або зменшений залежно від показників роботи проектної компанії

   • Розмір винагороди може бути збільшений або зменшений залежно від показників роботи проектної компанії
   • При реалізації проектів у транспортному секторі ризиком недостатнього попиту управляти простіше, ніж при реалізації інфраструктурних проектів, наприклад, через стягнення прямої чи опосередкованої плати з кінцевих споживачів
 • Вимоги "на вході" на противагу вимогам "на виході"

  • Вимоги "на виході" встановлюються державним сектором по відношенню до "рівня ефективності" функціонування збудованого об’єкта
  • Вимоги "на вході" визначають, як саме бажаний "рівень ефективності" має бути досягнутий;
  • Встановлення вимог "на виході" дає більший простір для запровадження інновацій, але теоретично при цьому на приватний сектор покладається більший ризик


Найбільш розвиненою вважається британська модель ДПП. В інших країнах Європи та світу механізм ДПП також набуває все більшого поширення. Що ж є запорукою його успішної реалізації?

 • Найбільш розвиненою вважається британська модель ДПП. В інших країнах Європи та світу механізм ДПП також набуває все більшого поширення. Що ж є запорукою його успішної реалізації?

 • Політична воля:

  • створення умов для знаходження приватним сектором упевненості та вирішення інших важливих питань;
  • злагоджені дії всіх політичних сил.
 • Стабільне політичне та економічне середовищеНаявність сприятливої законодавчої бази, яка уможливлює укладання й виконання договорів концесій, виконання умов договорів у примусовому порядку, вирішення питань неплатоспроможності та захист інтересів кредиторів. У більшості розвинених країн і країн з перехідною економікою створена досконала законодавча база ДПП, зокрема:

 • Наявність сприятливої законодавчої бази, яка уможливлює укладання й виконання договорів концесій, виконання умов договорів у примусовому порядку, вирішення питань неплатоспроможності та захист інтересів кредиторів. У більшості розвинених країн і країн з перехідною економікою створена досконала законодавча база ДПП, зокрема:

  • загальне законодавство з питань ДПП (наприклад, у Франції та Греції);
  • законодавство, що віддзеркалює прагнення державного сектора активно застосовувати механізми ДПП (наприклад, у Великобританії);
  • законодавство, що уможливлює укладання державними органами договорів ДПП напряму і надає кредиторам право втручання при невиконанні позичальниками своїх зобов'язань (наприклад, в Іспанії);
  • законодавство, що дозволяє державному сектору стягувати плату з кінцевих користувачів опосередковано та виплачувати винагороду приватним компаніям у формі платежів за наявність об'єктів інфраструктури (наприклад, у Франції)


Прозорі закони про державні закупівлі

 • Прозорі закони про державні закупівлі

 • Наявність у державному секторі необхідного експертного потенціалу та ресурсів:

  • досвідчених радників;
  • єдиного "центру знань" / уповноваженого органу з питань ДПП (наприклад, Управління фінансування приватного сектора Міністерства фінансів Великобританії, відомчі управління фінансування приватного сектора, Партнерства Великобританії (PUK))
 • Стандартизація (методичні рекомендації та робоча документація, наприклад, стандарти SoPC), спрямована на:

  • скорочення строків переговорів і витрат на їх проведення;
  • досягнення спільного розуміння ключових питань і цілісності ціноутворення
 • Регулярне укладання договорів ДПП, що формує упевненість учасників ринкуІдеологічні міркування на кшталт: "державні" послуги населенню мають надаватися державою; ДПП є однією з форм приватизації

 • Ідеологічні міркування на кшталт: "державні" послуги населенню мають надаватися державою; ДПП є однією з форм приватизації

 • Несприйняття факту одержання прибутків приватним сектором

 • Держава не повинна перекладати відповідальність на приватний сектор

 • Вартість фінансування приватного сектора перевищує вартість запозичень державного сектора (більші витрати віддзеркалюють факт перекладання ризиків на приватний сектор; для коректності порівняння до вартості запозичень державного сектора слід додати вартісний еквівалент тих ризиків, які не перекладаються на приватний сектор)

 • Виведення об'єктів інфраструктури з балансу – не більш як прикрашання фактичного фінансового стануМеханізмам ДПП бракує гнучкості, на етапі будівництва їх застосування можливо і є вигідним, але на етапі експлуатації є економічно недоцільним (залежно від того, у якій сфері – транспортній чи охорони здоров'я -- реалізовується проект )

 • Механізмам ДПП бракує гнучкості, на етапі будівництва їх застосування можливо і є вигідним, але на етапі експлуатації є економічно недоцільним (залежно від того, у якій сфері – транспортній чи охорони здоров'я -- реалізовується проект )

 • Профспілки непокоїть вплив специфіки механізмів ДПП на умови трудових відносин з працівниками

 • Процедура укладання договорів ДПП може бути надто тривалою і витратною

Схожі:

Що таке державно-приватне партнерство (дпп)? Що таке державно-приватне партнерство (дпп)? iconЗакон україни закон україни про державно приватне партнерство стаття Сфери застосування державно-приватного партнерства
Державно-приватне партнерство застосовується в таких сферах: пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх видобування; виробництво,...
Що таке державно-приватне партнерство (дпп)? Що таке державно-приватне партнерство (дпп)? iconДоповідь 6 липня 2009 р в Україні Доповідач
Державно-приватне партнерство (дпп) (Public-Private-Partnership) Майбутня модель життєзабезпечення територіальних громад? Механізми,...
Що таке державно-приватне партнерство (дпп)? Що таке державно-приватне партнерство (дпп)? iconЗакон України «Про державно-приватне партнерство» від 01. 07. 2010 №2404
Про затвердження Порядку надання державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства
Що таке державно-приватне партнерство (дпп)? Що таке державно-приватне партнерство (дпп)? iconЗакон України «Про державно-приватне партнерство» Фактори, що обумовлюють обов’язковість використання державної підтримки в проектах дпп
Україна, Автономною республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних органів державної влади та омс (державними партнерами)...
Що таке державно-приватне партнерство (дпп)? Що таке державно-приватне партнерство (дпп)? iconМирослава Лендьел експерт проекту “Регіональне врядування та розвиток”
Державно-приватне партнерство як інструмент підвищення конкурентоспроможності територій
Що таке державно-приватне партнерство (дпп)? Що таке державно-приватне партнерство (дпп)? iconЗакон «Про державно-приватне партнерство» передбачає реалізацію проектів лише у формі договору
У рамках даного об'єднання і укладаються договори, що дозволяє досягти максимальної структурованості і прозорості операції
Що таке державно-приватне партнерство (дпп)? Що таке державно-приватне партнерство (дпп)? iconДержавно-приватне партнерство в Україні: стратегії фінансування державних/муніципальних проектів
Взаємодія центральних чи місцевих органів влади та приватного сектору, заснована на довгостроковій угоді щодо постачання послуг,...
Що таке державно-приватне партнерство (дпп)? Що таке державно-приватне партнерство (дпп)? iconЗакон України «Про концесії» Закон України «Про державно-приватне партнерство» сфера збирання та утилізація сміття, оброблення відходів (за законом «Про концесії»)

Що таке державно-приватне партнерство (дпп)? Що таке державно-приватне партнерство (дпп)? iconЗакон України «Про державно-приватне партнерство» забезпечення вищих техніко-економічних показників ефективності діяльності, ніж у разі здійснення такої діяльності державним партнером
Залучення приватного бізнесу (компетенцій, капіталу) для більш ефективного розв’язання завдань, за які відповідає влада, на умовах...
Що таке державно-приватне партнерство (дпп)? Що таке державно-приватне партнерство (дпп)? iconЗакон «Про публічно-приватні партнерства» (Акт від 19 грудня 2008 р. ) Закон «Про концесії для робіт та послуг у сфері будування» (9 січня, 2099 р.) Обидва закони повністю відповідають Директивам єс
Офіційний партнер державно ї системи Польського Агентства розвитку підприємств «Публічно-приватне партнерство», вартістю 2,5 мільйони...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка