Назва проекту


НазваНазва проекту
Дата конвертації08.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации • Назва проекту:

 • Побудова морально-етичних взаємин між вчителем та учнем на основі вивчення минулого і сучасного педагогічного досвіду

 • Виконавці проекту:

 • Адміністрація МЗШ І-ІІІ ступенів № 83 (директор, заступники директора), члени педагогічного колективу

 • Партнери проекту:

 • Буде визначено

 • Координатор проекту:

 • Буде визначено

 • Тривалість проекту:

 • 1 рік • Етичні засади у відносинах між людьми є основою збереження і прогресу демократичного суспільства, основою всебічного розвитку людини. У державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття») зазначається, що «педагогічні працівники мають стати основною рушійною силою відродження та створення якісно нової національної системи освіти», тому основними шляхами реформування освіти України є «підготовка нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їхнього професійного та загальнокультурного рівня», розвиток професійної етики вчителя.

 • Незважаючи на те, що у діяльності вчителя особливого значення набуває дотримання норм моралі і професійної етики, управління процесом формування та становлення якості етичних відносин у ланці «Вчитель – учень - учень» має свою специфіку та низьку нерозв’язаних проблем:

 • попри те, що Вчитель при здійсненні своєї професійної діяльності виступає носієм морально-етичних обов’язків по відношенню до учнів, їх батьків, фахового педагогічного співтовариства, окремих вчителів та суспільства в цілому, відповідальність за дотримання норм моралі і професійної етики не є спільною, узвичаєною, загальноприйнятою для всіх освітян у вигляді норм, правил і принципів професійної педагогічної етики.

 • Відсутній Етичний кодекс вчителя, який діє на всій Україні та призначений для застосування у професійній діяльності вчителів та усіх працівників навчальних закладів, що працюють з дітьми.

 • Вірність вимогам педагогічної моралі не виступає справою честі і совісті вчителя, мірилом його суспільної цінності і поваги, основою для самоповаги і самоствердження особистості. • Макіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 83

 • Макіївської міської ради

 • МЗШ І-ІІІ ступенів № 83 заснована у 1953 році.

 • Статус україномовної школи отримала у 1999 році

 • Проектна потужність - 350 учнів.

 • Кількість учнів на 01.09.2011р. – 220

 • Директор школи – Круковська М.П.

 • Заступник директора з навчальної роботи – Справникова Т.О.

 • Заступник директора з виховної роботи Лукашенко В.В.

 • Адреса МЗОШ І – ІІІ ступенів № 83:

 • М. Макіївка – 44, вул. 40 років Жовтня, 10

 • Телефон : 095-504-68-96

 • Email: myschool83@mail.ru 

 •  

 • Професійна діяльність учителя являє собою його навчально-педагогічне спілкування з учнями, їхніми батьками, колегами адміністрацією школи, які разом з учителем виконують функцію навчання і виховання. Виклад специфіки стосунків, що складаються між учителем та учнями, розкриває систему вимог педагогічної етики і повніше показує її особливості.

 • Розвиток питань педагогічної моралі, вивчення рівня моральної свідомості вчителя, пошук шляхів удосконалювання моральних відносин у педагогічному колективі ми знаходимо у працях С.Ф.Русової, І.І.Чорнокозова, О.А. Захаренка, В.Сухомлинського.

 • Педагогічну етику можна викласти в системі взаємин учителя з тими категоріями людей, з якими він стикається в процесі своєї праці і які є об'єктом його педагогічного впливу.

 • Для визначення якості етичних відношень в системі «Учитель – учень-учень» у МЗШ І-ІІІ ступенів № 83 було проведено соціологічне дослідження засобом анкетування 16 членів педагогічного колективу та 37 учнів 5-8 класів.

 • Серед опитаних членів педагогічного колективу вчителів початкових класів – 4, вчительв-предметників – 10, педагог-організатор – 1, вихователь ГПД – 1.

 • За стажем роботи серед опитуваних було 5 вчителів, які мають стаж роботи від 3 до 10 років, 4 – від 10 до 20 років, 7 більше 20 років.

 • За атестаційними категоріями серед опитуваних було з вищою – 4, І -7, ІІ – 2, спеціаліст – 3. Кожний дав відповідь на 10 питань. Результати анкетування зазначено в додатках 2,4.

 • Зв’язок отриманих відповідей із стажем роботи та атестаційною категорією наведено в таблицях 1,2,3.

 • Серед найефективніших адміністративних засобів впливу на якість етичних відносин 14 вчителів визначили тренінги, 13- індивідуальні бесіди та засідання педагогічної ради, 12- семінари, 9 – засідання шкільного методичного об’єднання.

 • 37 учням 5-8 класів було надано можливість анонімно визначити та оцінити рівень етичних відношень у ланці «Вчитель-учень-учень». Отримані результати наведено в додатках 3,5.

 • 35 учнів вважають важливим, щоб у класі кожний міг висловити свою думку, тільки 2 учнів це вважають неважливим; 20 учнів завжди залишаються після уроків, щоб поспілкуватися з однокласниками, 14 тільки інколи, якщо вчитель попросить підготуватися до заходу, 3 поспішають додому, бо їм не цікаво поспілкуватися з однокласниками. 24 учні вважають, що учитель та класний керівник завжди прислуховується до їх думки під час організації позакласної роботи, 11 вважають, що класний керівник іноді прислуховується до їх думки під час організації позакласної роботи, тільки 2 учнів вважають, що класний керівник не прислуховується до їх думки під час організації позакласної роботи. 20 учнів визначили, що вчитель під час уроку завжди дотримується «золотого правила етики», 15 – тільки інколи, 2 – ніколи. • При організації участі у моніторингу щодо статусу та ролі вчителя в українському суспільстві було забезпечено анонімне анкетування 3-х учителів початкових класів, 3 –х вчителів-предметників, 4 учнів 10 класу, 4 батьків учнів 10 класу, 4 батьків учнів початкових класів.

 • Серед учнів 10 класів, які відповідали на питання «Чи є серед вчителів ті, на кого вам би хотілося бути схожими?» 2 відповіли заперечно, 2 вагались у відповіді. Всі четверо учнів підтвердили спілкування з вчителем в позакласний, позашкільний час. Професію вчителя вважають престижною 3, тільки 1 учень хоче стати вчителем.

 • Серед 8 опитах батьків учнів 1-4, 10 класу професію вчителя вважають престижною 5, тільки 3 хочуть, щоб їх дитина стала вчителем.

 • Всі опитувані визначали якості, які притаманні справжньому учителю. Результати відповідей зазначено в таблиці 5, діаграма 2Під час усних бесід адміністрації з членами педагогічного колективу із 16 вчителів визначили девіз своєї роботи висловами: «Виховуй спочатку батьків, а потім учня», «Думай позитивно», «Жити, любити, самовдосконалюватися», «Наполеглива праця, віра в свої сили,любов до дитини». Основний принцип роботи в школі 6 визначили словами: «Чем больше требовательности к человеку, тем больше уважения к нему», були відповіді як «Люби працю і поважай дитину», «Побач чистоту дитячих душ». На прохання визначити основні правила нашого колективу були отримані відповіді:

 • Під час усних бесід адміністрації з членами педагогічного колективу із 16 вчителів визначили девіз своєї роботи висловами: «Виховуй спочатку батьків, а потім учня», «Думай позитивно», «Жити, любити, самовдосконалюватися», «Наполеглива праця, віра в свої сили,любов до дитини». Основний принцип роботи в школі 6 визначили словами: «Чем больше требовательности к человеку, тем больше уважения к нему», були відповіді як «Люби працю і поважай дитину», «Побач чистоту дитячих душ». На прохання визначити основні правила нашого колективу були отримані відповіді:

 • спілкуйся з дитиною,

 • іди на зустріч дитині,

 • навчи учнів дотримуватися шкільних традицій,

 • співпрацюємо з батьками,

 • поважай особистість,

 • навчи дитину вчитися.

 • Всі 16 визначають важливим дотримання етичних норм шкільному житті.

 • Як бачимо, постала потреба у тому, щоб :

 • -систематизувати, упорядкувати єдину систему норм, правил і критеріїв професійної етики членів педколективу МЗШ І-ІІІ ступенів № 83,

 • - розвивати організаційну культуру МЗШ І-ІІІ ступенів № 83.

 • Для розв’язання проблеми можливо використовувати напрями роботи:

 • 1. Здійснення комплексу заходів щодо розвитку етичних відносин в системі «Вчитель – учень – учень»

 • 2. Здійснити комплекс заходів щодо розвитку організаційної культури МЗШ І-ІІІ ступенів № 83.

 • 3. Створення необхідних умов для підвищення якості етичних відносин в системі «Вчитель – учень – учень».

 • 4. Підвищення рівня педагогічної майстерності всіх членів педагогічного колективу. • Цей проект передбачає підготовку інструментаріїв для оцінювання якості етичних відносин в системі «Вчитель – учень – учень» та для діагностики ефективності системи становлення етичних відносин «Вчитель – учень – учень»; розвиток шкільної організаційної культури; проведення педагогічних читань з вивчення минулого і сучасного педагогічного досвіду; підготовку пілотних тренінгів «Формуванням стратегічної, тактичної та оперативної мети діяльності педагогічного персоналу», «Мистецтво діалогу», «Подаруй тепло своєї посмішки»; семінарів «Оволодіння педагогами технологіями розвитку та удосконалення емоційної культури», «Розгляду методів корекції розвитку від відповідальності учасників НВП»; проведення практикуму педагогічної взаємодії.

 • Проект спрямований на систематизацію та упорядкування єдиної системи норм, правил і критеріїв професійної етики в усіх видах педагогічної діяльності, що регулюють відносини між вчителями та їх учнями МЗШ І-ІІІ ступенів № 83, розвивають організаційну культуру МЗШ І-ІІІ ступенів № 83. • Визначити, систематизувати, упорядкувати єдину систему норм, правил і критеріїв професійної етики в усіх видах педагогічної діяльності, що регулюють відносини між вчителями та їх учнями, а також іншими членами колективу МЗШ І-ІІІ ступенів № 83, захищають людську цінність і гідність, підтримують якість професійної діяльності вчителів і честь їх професії, розвивають організаційної культуру МЗШ І-ІІІ ступенів № 83, основану на довір’ї, відповідальності і справедливості.

 • Цілі проекту

 • 1.Здійснення комплексу заходів щодо розвитку етичних відносин в системі «Вчитель – учень – учень »

 • 2. Здійснити комплекс заходів щодо розвитку організаційної культури МЗШ І-ІІІ ступенів № 83.

 • 3. Створення необхідних умов для підвищення якості етичних відносин в системі «Вчитель – учень – учень».

 • 4. Підвищення рівня педагогічної майстерності всіх членів педагогічного колективу.Довготривалі :

 • Довготривалі :

 • 1.Створення системи підвищення педагогічної майстерності членів педколективу.

 • 2. Розвиток організаційної культури МЗШ І-ІІІ ступенів № 83: загальне прийняття та узвичаєння дотримання норм, правил і принципів професійної педагогічної етики

 • 3. Забезпечення комфортності педагогів в освітньому середовищі школи.

 • Короткотривалі :

 • Створення альманаху «Педагогічний такт та етика вчителя»

 • Упорядкування збірника крилатих висловів про дотримання норм моралі професійної етики.

 • Створення факторно-критеріальної моделі етичної діяльності вчителя МЗШ І-ІІІ ступенів № 83.

 • Визначення пріоритетних принципів діяльності членів педколективу.

 • Створення девізу діяльності педколективу.

 • Упорядкування етичних правил педколективу.

 • Формування пам’ятки щодо правил вербального і невербального спілкування.

 • Рекомендації щодо розвитку емоційної культури медпрацівників.

 • Рекомендації для членів педколективу з основ само менеджменту.

 • Започаткування Книги відгуків дублерів членів педколективу.

 • 23 алгоритми дії 23 працівників для траєкторії розвитку майстерності.

 • 23 копії матеріалів тренінгу для педагогічних працівників із формування стратегічної, тактичної та оперативної мети їхньої діяльності.

 • Банк можливих форм розвитку етичних відносин в системі «Вчитель – учень – учень».

 • 23 копії матеріалу психологічного семінару з розгляду методів корекції розвитку від відповідальності учасників НВП.

 • 23 копії матеріалу – рекомендацій для членів педколективу з основ само менеджмента.

 • 23 копії матеріалу тренінгу: мистецтво діалогу.

 • 23 копії матеріалу практикуму педагогічної взаємодії.

 • Розробка діагностики ефективності системи становлення етичних відносин в системі «Вчитель – учень – учень».

 • Діагностика якості становлення етичних відносин в системі «Вчитель – учень – учень».

 • 23 копії матеріалів тренінгу «Подаруй тепло своєї усмішки».

 • Макеевская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 83 проводит социологическое исследование с целью определения качественного уровня этических отношений между учителем и учеником. Пожалуйста, выберите из предлагаемого перечня ответов те, которые соответствуют вашему мнению и обведите их кружком либо напишите свое мнение.

 • Анкета анонимна. Результаты ответов будут использованы в обобщенном виде.

 • 1. Считаете ли Вы важным в общении с учениками находить дифференцированный подход , заключающийся в настоятельном желании понять каждого своего ученика, знать о нем как можно больше, поддерживать с ним доверительные отношения.

 •  Да, всегда так и поступаю

 • Да, но не всегда так поступаю

 • Нет

 • 2. Считаете ли Вы, что необходимо уважать мнение каждого ребенка, его интересы и мнение детского коллектива.

 • Необходимо всегда

 • Желательно уважать, но не всегда получается

 • Необязательно уважать, главное – это мнение учителя

 • 3. Можете ли Вы сохранять самообладание, если поступок ученика вывел Вас из себя?

 • Да, всегда сохраняю

 • Да, но не всегда получается

 • Нет, не могу

 •   4. По вашему мнению, школьные награды важны для учеников?

 • Да, очень важны

 • Важны, но не все

 • Не важны

 •   5. По вашему, основная роль школ должна была бы заключаться в:

 • Подготовке учеников к работе по специальности.

 • Развитии индивидуальных способностей и самостоятельности.

 • Воспитании в учениках качеств, благодаря которым они могли бы чувствовать себя полноценными членами общества.

 • 6. Какой стиль общения с учениками для вас наиболее приемлем?

 • Авторитарный

 • Демократический

 • Авторитарно-демократический

Схожі:

Назва проекту iconНазва проекту Керівник проекту: Терміни виконання проекту 200 201 Виконавці проекту (з оплатою)
Кошти, залучені до виконання (обсяг проектів, які виконувались під керівництвом керівника проекту та/або, де брали участь виконавці...
Назва проекту iconНазва проекту Керівник проекту: Терміни виконання проекту 200 2010 Виконавці проекту (з оплатою)
Переваги отриманих результатів у порівнянні з існуючими зарубіжними та вітчизняними аналогами
Назва проекту iconНазва проекту: «Дивовижні зупинки» Назва проекту: «Дивовижні зупинки»
Дитина сприймає довкілля через призму дорослого. Для самостійного сприйняття у малят не вистарчає життєвого досвіду, розуміння природних...
Назва проекту iconНазва проекту
Підвищення рівня толерантності та етичних норм водіїв громадського транспорту міста Луцька
Назва проекту iconНазва проекту : Повторення теми «Начальні відомості про креслення» Типи ліній
Таку лінію використовують для зображення контуру предмета. Товщина лінії складає від 0,5 до 1,4 мм
Назва проекту iconПовторення вивченого Що таке загальна назва і власна назва іменників?

Назва проекту iconНазва Назва
Надає доступ до елементів контейнера, не розкриваючи його внутрішнього представлення
Назва проекту iconНазва: Назва
Поштова система дозволяє організувати складні системи, засновані на пересилання пошти від одного до багатьох абонентам, це
Назва проекту iconНазва тварини. Назва тварини
Навесні у водоймах риби відкладають ікру. З ікринок з’являються мальки, схожі на дорослих риб
Назва проекту iconНазва ндр назва ндр
Формування громадянського суспільства в Україні як передумова для реалізації державної політики у сфері європейської та євроатлантичної...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка