Культин Н. Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 256 с. Культин Н. Б. Delphi в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 288 с


НазваКультин Н. Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 256 с. Культин Н. Б. Delphi в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 288 с
Дата конвертації08.04.2013
Розмір445 b.
ТипЗадача


Література

 • Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів: “Деол”, 2002. – 144 с.

 • Культин Н.Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 256 с.

 • Культин Н.Б. Delphi в задачах и примерах. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 288 с.

 • Программирование на языке Паскаль: задачник / Под ред. О.Ф. Усаковой. – СПб.: Питер, 2003. – 336 с.


Література

 • Руденко В.Д. та ін. Курс інформатики (частина 2). Основи алгоритмізації та програмування: Навч. посібник / За ред. В.М. Мадзігона і В.Ю. Бикова. – К.: Фенікс, 2002. – 200 с.

 • Фараонов В.В. Турбо Паскаль 7.0: Начальний курс. – М.: Нолидж, 1997.

 • Федоренко Ю. Алгоритмы и программы на Turbo Pascal: Учебный курс. – СПб.: Питер, 2001. –240с.

 • Хомоненко А.Д., Гофман В.Э. Самоучитель Delphi. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 576 с.Поняття підпрограми. Процедура, її опис.План

 • Блочно-модульна структура програми.

 • Поняття підпрограми.

 • Типи підпрограм.

 • Процедура, її опис. Правила звернення до процедур. Приклади використання при створенні алгоритмів розв'язку задач.Програмний модуль (блок) або просто модуль – самостійна (незалежна) частина програми, яка забезпечує розв'язок деякої певної задачі.

 • Програмний модуль (блок) або просто модуль – самостійна (незалежна) частина програми, яка забезпечує розв'язок деякої певної задачі.

 • Програма, яка поділяється на модулі (блоки) під час розробки блок-схеми і на наступних етапах програмування має модульну або блочно-модульну структуру. Про неї говорять, що вона будується за принципом “згори униз”.

 • Під час структурного проектування кожний окремий модуль є частиною модуля, що стоїть над ним (угорі), і в свою чергу складається з модулів, які розташовані під ним (унизу).Поняття підпрограми

 • Підпрограми призначені для реалізації алгоритмів опрацювання окремих частин деякої складної задачі.

 • Підпрограми доцільно використовувати тоді, коли в різних місцях програми потрібно виконувати одну і ту ж саму послідовність дій.Використання підпрограм

 • полегшує програмування задач, скорочуючи час і зменшуючи зусилля;

 • дає змогу отримати більш логічний процес програмування, а у багатьох випадках – скоротити обсяг програми і потрібної оперативної пам'яті.Ілюстрація основної ідеї використання підпрограмПідпрограми поділяються на:

 • стандартні, які створювати не потрібно – вони містяться у стандартних модулях System, Crt, Graph тощо. Наприклад, з модуля System компілятор бере процедури read, readln, write, writeln, clrscr, стандартні функції sin, cos, ln тощо;

 • підпрограми користувача – це пойменована група команд, яку створює і описує в основній програмі сам користувач і до якої він може звертатися з будь-якого місця програми потрібну кількість разів.Типи підпрограм (в залежності від правил оформлення і використання):

 • підпрограми-процедури;

 • підпрограми-функції.

 • Принципова відмінність між ними полягає в тому, що функція повертає в місце виклику значення, а процедура – ні.Правила опису підпрограм у мові Pascal:

 • процедури і функції описуються в основній програмі після розділу опису змінних;

 • структура процедур і функцій аналогічна структурі програми;

 • після слова end ставиться крапка з комою.Загальний опис процедури:

 • procedure <ім‘я> (список формальних параметрів);

 • розділи описів і оголошень процедури;

 • begin

 • розділ команд процедури

 • end;Список формальних параметрів – це перелік імен параметрів (змінних) разом із зазначенням їхніх типів.

 • Список формальних параметрів – це перелік імен параметрів (змінних) разом із зазначенням їхніх типів.

 • За допомогою формальних параметрів здійснюється передавання фактичних даних у процедуру, а також передавання результатів виконання процедури в основну програму, що її викликала.Приклади:

 • procedure Summa (var s: real; a, b: real );

 • procedure Test;

 • procedure Obem ( r, h: real; var V: real);

 • procedure Poshyk (var a: char; b: integer; c: real);Правила запису формальних параметрів:

 • параметри відділяються один від одного комою;

 • перед типом ставиться двокрапка;

 • якщо декілька параметрів мають один тип, то він указується для усієї групи параметрів. У цьому випадку групи параметрів різних типів відділяються одна від одної крапкою з комою.Види формальних параметрів:

 • параметри-аргументи (або параметри-значення) – це вхідні дані для процедури;

 • параметри-результати (або параметри-змінні) – параметри, через які можна повертати результати роботи процедури а основну програму.Перед списками параметрів-результатів кожного типу записують слово var. Параметри-аргументи оголошуються без нього.

 • Перед списками параметрів-результатів кожного типу записують слово var. Параметри-аргументи оголошуються без нього.Приклад (процедура визначення ціни k грамів цукерок вартістю 28 грн. 60 к. за 1 кг)

 • procedure Cina (k: integer; var c: real);

 • begin

 • c:= k*28.6;

 • end;Звернення до процедури

 • До процедури звертаються з розділу команд основної програми або іншої підпрограми.

 • Процедуру викликають за допомогою команди виклику:

 • <ім'я процедури> (<список фактичних параметрів>);Фактичні параметри

 • Фактичними називають параметри, які записують у команді виклику процедури.

 • Типи даних у команді виклику процедури не зазначають.Відповідність між фактичними і формальними параметрами:

 • кількість формальних і фактичних параметрів повинна бути однакова;

 • тип кожного фактичного параметра повинен збігатися з типом відповідного формального параметра.

 • Проте відповідні фактичні і формальні параметри можуть мати різні імена.Глобальні і локальні змінні

 • Змінні, описані в основній програмі, називаються глобальними. Вони можуть використовуватися як в основній програмі, так і в усіх підпрограмах.

 • Змінні, описані усередині процедур і функцій, називаються локальними. Вони можуть використовуватися тільки усередині даної процедури (функції) і не можуть використовуватися в основній програмі .

 • Отже, процедури можуть отримувати і повертати значення не тільки через параметри-результати, але й через глобальні змінні (тому в описі процедури може і не бути списків параметрів).Схожі:

Культин Н. Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 256 с. Культин Н. Б. Delphi в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 288 с iconЛітература Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів: “Деол”, 2002. – 144 с
Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. Львів: "Деол", 2002. 144 с
Культин Н. Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 256 с. Культин Н. Б. Delphi в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 288 с iconПатерни проектування 2005 Що таке патерн (pattern)?
Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. Спб: Питер,...
Культин Н. Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 256 с. Культин Н. Б. Delphi в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 288 с iconПатерни проектування 2005-2011 Що таке патерн (pattern)?
Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. Спб: Питер,...
Культин Н. Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 256 с. Культин Н. Б. Delphi в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 288 с iconПатерни проектування 2005-2012 Що таке патерн (pattern)?
Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. Спб: Питер,...
Культин Н. Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 256 с. Культин Н. Б. Delphi в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 288 с iconГлинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів : “Деол”, 2002. – 144 с
Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. Львів : "Деол", 2002. 144 с
Культин Н. Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 256 с. Культин Н. Б. Delphi в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 288 с iconПрактикум по гендерной психологии / под ред. И. С. Клёциной. Спб. Питер, 2003. 479 с.: ил. (Серия «Практикум по психологии»)
Берн Ш. Гендерная психология (Секреты психологии мужчины и женщины. Формирование мнений и поведения, предрассудков доминирования...
Культин Н. Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 256 с. Культин Н. Б. Delphi в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 288 с icon2005 Rose Delphi Link

Культин Н. Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 256 с. Культин Н. Б. Delphi в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 288 с iconНавчальний посібник Розділ І. Натуральні числа. Геометричні фігури І величини, 5 клас в задачах на рух розглядаються в задачах на рух розглядаються
Відстань між автомобілями 345 км. На якій відстані вони будуть знаходитися через дві години, якщо швидкість одного 72 км /год., а...
Культин Н. Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 256 с. Культин Н. Б. Delphi в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 288 с iconТема: Застосування інтегралу в задачах реалізації

Культин Н. Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 256 с. Культин Н. Б. Delphi в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 288 с iconБюджет-2005 проект змін Основні цілі Бюджету-2005


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка