Досвідчені викладачі інституту навчають студентів бачити за цифрами складний світ економіки країни та її галузей


НазваДосвідчені викладачі інституту навчають студентів бачити за цифрами складний світ економіки країни та її галузей
Дата конвертації09.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииДосвідчені викладачі інституту навчають студентів бачити за цифрами складний світ економіки країни та її галузей. Випускники інституту – це фахівці, підготовлені до успішної роботи на підприємствах, в установах та організаціях, фінансово-господарську діяльність яких вони покликані покращити.

 • Досвідчені викладачі інституту навчають студентів бачити за цифрами складний світ економіки країни та її галузей. Випускники інституту – це фахівці, підготовлені до успішної роботи на підприємствах, в установах та організаціях, фінансово-господарську діяльність яких вони покликані покращити.Микола Володимирович вважає своїм обов’язком дати молодому поколінню реальні знання, щоб воно було успішним не тільки в Україні. У докторській дисертації, яку він захистив у 2007 р., було 18 пунктів наукової новизни. І всі вони стосувалися соціального захисту населення, зокрема, через систему страхування. Саме через нестандартний підхід і глибоке бажання зміцнити вітчизняну економіку Микола Мних став заслуженим економістом України, здобув багато почесних грамот і нагород, у тому числі й почесні грамоти Верховної Ради України.

 • Микола Володимирович вважає своїм обов’язком дати молодому поколінню реальні знання, щоб воно було успішним не тільки в Україні. У докторській дисертації, яку він захистив у 2007 р., було 18 пунктів наукової новизни. І всі вони стосувалися соціального захисту населення, зокрема, через систему страхування. Саме через нестандартний підхід і глибоке бажання зміцнити вітчизняну економіку Микола Мних став заслуженим економістом України, здобув багато почесних грамот і нагород, у тому числі й почесні грамоти Верховної Ради України.

Який фах здобувають на кафедрі?

 • Який фах здобувають на кафедрі?

 • Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів/магістрів за спеціальністю

 • «Облік і аудит»,

 • а також молодших спеціалістів за спеціальністю

 • «Бухгалтерський облік»

 • у Коледжі «Освіта».Чому вас навчатимуть?

 • Чому вас навчатимуть?

 • Ви отримаєте сучасну систему бухгалтерських знань, вивчите основні принципи та методики ведення господарської діяльності за допомогою бухгалтерського обліку та проведення аудиту. Ви пізнаєте суть балансу, рахунків, подвійного запису, освоїте техніки і форми бухгалтерського обліку.Які навички ви здобудете?

 • Які навички ви здобудете?

 • Ви будете готові класифікувати засоби підприємства;

 • складати баланс підприємства;

 • визначати кореспонденцію бухгалтерських рахунків.Де ви зможете працювати?

 • Де ви зможете працювати?

 • Диплом державного зразка Університету «Україна» дозволить вам працювати бухгалтером,

 • головним бухгалтером, бухгалтером-обліковцем, фінансовим директором на підприємствах та фірмах;

 • у Державній податковій адміністрації;

 • на фірмах, що надають аудиторські послуги.

 • Будучи бухгалтером, ви зможете започаткувати власний бізнес,

 • приречений на успіх!За активну роботу з підготовки кадрів Лариса Федорівна отримала почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України». Стажувалася у ВНЗ зарубіжних країн: Австрії, Франції, Швеції, Німеччини, Великобританії. Як науковця і організатора, який плідно працює в галузі маркетингу, Ларису Федорівну шанують вчені-економісти, колеги, як талановитого викладача – студенти. Одночасно з роботою в Університеті «Україна» Лариса Федорівна працює професором кафедри маркетингу КНЕУ, безпосередньо готуючи магістрів та кандидатів наук із маркетингу. Життєве кредо Лариси Федорівни – «Любити людей та творити добро».

 • За активну роботу з підготовки кадрів Лариса Федорівна отримала почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України». Стажувалася у ВНЗ зарубіжних країн: Австрії, Франції, Швеції, Німеччини, Великобританії. Як науковця і організатора, який плідно працює в галузі маркетингу, Ларису Федорівну шанують вчені-економісти, колеги, як талановитого викладача – студенти. Одночасно з роботою в Університеті «Україна» Лариса Федорівна працює професором кафедри маркетингу КНЕУ, безпосередньо готуючи магістрів та кандидатів наук із маркетингу. Життєве кредо Лариси Федорівни – «Любити людей та творити добро».Який фах здобувають на кафедрі?

 • Який фах здобувають на кафедрі?

 • Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів/магістрів за спеціальністю «Маркетинг», а також молодших спеціалістів за спеціальністю

 • «Комерційна діяльність»

 • у Коледжі «Освіта».Чому вас навчатимуть?

 • Чому вас навчатимуть?

 • Саме від роботи маркетингової служби багато в чому залежить, наскільки ті чи інші послуги і товари будуть затребувані на ринку. Крім загальноекономічних дисциплін та основ управління майбутні фахівці опановують

 • такі галузі маркетингу, як маркетингові дослідження, вивчення поведінки споживача, інтегровані маркетингові комунікації, управління брендом тощо.Які навички ви здобудете?

 • Які навички ви здобудете?

 • Ви навчитесь розробляти маркетингові стратегії, а саме:

 • аналізувати внутрішні ресурси і можливості підприємства з подальшим формуванням товарної, цінової, збутової політики;

 • розробляти систему розповсюдження та просування товарів;

 • шукати найбільш оптимальні шляхи рекламування товарів;

 • здійснювати маркетингові дослідження (моніторинг ЗМІ, соціологічні прогнози,

 • аналіз ефективності реклами тощо).

 •  Де ви зможете працювати?

 • Де ви зможете працювати?

 • Спеціалісти з маркетингу потрібні на будь-якому підприємстві чи виробництві, діяльність якого спрямована на виготовлення і розповсюдження товарів та послуг. Маркетологи можуть обіймати посади у:

 • - відділах маркетингу і реклами, розробки нових товарів, зовнішньоекономічних зв’язків, постачання, збуту, ціноутворення;

 • - у науково-дослідних центрах, які займаються питаннями маркетингу;

 • - у виробничій сфері, де потрібні послуги консультанта з маркетингу.

 •   

 •  

 • Маркетолог – одна з найперспективніших і найбільш затребуваних професій на сучасному ринку праці!

Який фах здобувають на кафедрі?

 • Який фах здобувають на кафедрі?

 • Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів/магістрів за спеціальністю «Банківська справа».Чому вас навчатимуть?

 • Чому вас навчатимуть?

 • Ви отримаєте підготовку з гуманітарних та загальноекономічних дисциплін. Також ви освоїте найцікавіші напрямки банківської діяльності: кредитування, банківські інвестиції, операції з цінними паперами, фінанси комерційного банку, управління ресурсами тощо.Які навички ви здобудете?

 • Які навички ви здобудете?

 • Ви будете готові:

 • - здійснювати економічний аналіз діяльності банку, а також економічний аналіз балансу комерційного банку;

 • - навчитесь проводити операції з цінними паперами;

 • - опануєте методи вимірювання банківського ризику;

 • - оволодієте навичками банківського маркетингу та банківського менеджменту.Де ви зможете працювати?

 • Де ви зможете працювати?

 • У Рахунковій палаті України;

 • у Міністерстві фінансів України;

 • у соціальних позабюджетних фондах;

 • у всіх ланках української банківської системи.

 • Не втратьте нагоду отримати престижну професію і забезпечити своє майбутнє!Який фах здобувають на кафедрі?

 • Який фах здобувають на кафедрі?

 • Кафедра готує бакалаврів,

 • спеціалістів/магістрів за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування».Чому вас навчатимуть?

 • Чому вас навчатимуть?

 • Фахівець у галузі менеджменту повинен досконало знати всі грані організаційно-управлінської, комерційної та аналітичної діяльності у колективі. Крім фундаментальних

 • та загальнотеоретичних знань із економічних дисциплін, ви засвоїте спеціальні знання із проблем психології та етики ділового спілкування.Які навички ви здобудете?

 • Які навички ви здобудете?

 • Ви навчитесь:

 • - планувати й ухвалювати управлінські рішення;

 • - організовувати діяльність колективу для виконання поставлених цілей;

 • - застосовувати різні методи мотивування працівників;

 • - здійснювати моніторинг процесу організації діяльності для досягнення цілей.Де ви зможете працювати?

 • Де ви зможете працювати?

 • Менеджер покликаний вирішувати проблеми управління:

 • - на підприємствах роздрібної і гуртової торгівлі різноманітних форм власності;

 • - на біржах;

 • - в акціонерних організаціях;

 • - у торгових домах, асоціаціях, концернах, корпораціях тощо.

 • Будь-яка організація – це великий живий організм, а менеджер – це мозок цього організму!

Який фах здобувають на кафедрі?

 • Який фах здобувають на кафедрі?

 • Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів/магістрів за спеціальністю

 • «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».Чому вас навчатимуть?

 • Чому вас навчатимуть?

 • Під час навчання за фахом студенти отримають знання щодо способів оптимізації підприємства, законів економічного розвитку в ринкових умовах господарювання, міжнародної економіки, кредиту, обліку, фінансів, оподаткування, митної справи, ефективності організаційно-економічних і технологічних процесів тощо.Які навички ви здобудете?

 • Які навички ви здобудете?

 • Ви будете готові:

 • - професійно керувати зовнішньоторговельною ланкою підприємства;

 • - зможете самостійно приймати рішення з управління зовнішньоекономічною діяльністю;

 • - виявляти тенденції і перспективи розвитку конкретних ринків;

 • - виробляти стратегію ЗЕД підприємства, планувати її реалізацію;

 • - визначати і підтверджувати ціни й умови поставки по контрактах;

 • - аналізувати ефективність зовнішньоторговельних операцій.Де ви зможете працювати?

 • Де ви зможете працювати?

 • - на підприємствах, які виготовляють експортні товари;

 • - на підприємствах, які закуповують імпортну сировину для власного виробництва;

 • - у компаніях, що здійснюють міжнародні перевезення.

Який фах здобувають на кафедрі?

 • Який фах здобувають на кафедрі?

 • Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів / магістрів за спеціальністю «Фінанси і кредит», а також забезпечує викладання професійно-орієнтованих дисциплін молодших спеціалістів цієї спеціальності у Коледжі «Освіта» .Чому вас навчатимуть?

 • Чому вас навчатимуть?Які навички ви здобудете?

 • Які навички ви здобудете?

 • Ви будете готові до:

 • планування, аналізу і прогнозування фінансово-економічної діяльності підприємства чи установи;

 • здійснення кредитування та інвестування;

 • проведення фінансових ревізій;

 • здійснення обліку, контролю та координації фінансово-економічної діяльності підприємства.Де ви зможете працювати?

 • Де ви зможете працювати?

 • Економіст-фінансист високої кваліфікації готовий до виконання різноманітних організаційно-управлінських функцій у всіх галузях економічної діяльності. Зокрема,

 • - у страхових компаніях;

 • - у державному казначействі;

 • - у фінансових установах;

 • - в органах виконавчої влади;

 • - на підприємствах усіх форм власності.

 • Інвестуйте гроші у знання, які гарантують забезпечене майбутнє!

Схожі:

Досвідчені викладачі інституту навчають студентів бачити за цифрами складний світ економіки країни та її галузей iconГалина Валентинівна Смольникова, Галина Валентинівна Смольникова
Країна, у якій малювати навчають так само, як навчають читати й писати, швидко перевершить інші країни в усіх науках, мистецтві та...
Досвідчені викладачі інституту навчають студентів бачити за цифрами складний світ економіки країни та її галузей iconОбласна школа професійного зростання викладачів Досвідом роботи з проблеми засідання ділились досвідчені викладачі ліцею
«Устаткування підприємств громадського харчування» розкрила мету використання відеоролика, презентації та авторського робочого зошита...
Досвідчені викладачі інституту навчають студентів бачити за цифрами складний світ економіки країни та її галузей iconПовідомлення ? Які органи чуття має людина?
Записати число 12 арабськими цифрами; римськими цифрами? Поясніть ситуацію: число
Досвідчені викладачі інституту навчають студентів бачити за цифрами складний світ економіки країни та її галузей iconПрезентація Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”
Презентація Інституту економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"
Досвідчені викладачі інституту навчають студентів бачити за цифрами складний світ економіки країни та її галузей iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка Шевченко В. Е. Художньо-технічне редагування Презентації лекцій для студентів Інституту журналістики
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Шевченко В. Е. Художньо-технічне редагування Презентації лекцій для студентів...
Досвідчені викладачі інституту навчають студентів бачити за цифрами складний світ економіки країни та її галузей icon89 носіїв ідей з лну ім.І. Франка, лнма ім. М. Лисенка, лнам, ну “Львівська політехніка”, лнму ім. Д. Галицького, лім, наду при Президентові України, ман, Чернівецького інституту торгівлі та економіки,
Лну ім.І. Франка, лнма ім. М. Лисенка, лнам, ну "Львівська політехніка", лнму ім. Д. Галицького, лім, наду при Президентові України,...
Досвідчені викладачі інституту навчають студентів бачити за цифрами складний світ економіки країни та її галузей iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка Шевченко В. Е. Художньо-технічне редагування Презентації лекцій для студентів Інституту журналістики

Досвідчені викладачі інституту навчають студентів бачити за цифрами складний світ економіки країни та її галузей iconВступ вступ
Одним із напрямів виконання даного завдання є глибоке реформування процесу підготовки викладачів технічних дисциплін, чия діяльність...
Досвідчені викладачі інституту навчають студентів бачити за цифрами складний світ економіки країни та її галузей iconЧеревиков Євген Леонідович в о. завідувача відділу управління економікою Інституту економіки та прогнозування нан україни e-mail: cherevykov@gmail com

Досвідчені викладачі інституту навчають студентів бачити за цифрами складний світ економіки країни та її галузей iconВчена рада Інституту Вчена рада Інституту
Вчена рада Інституту є його вищим дорадчим колегіальним органом. Дорадчо-колегіальна функція Вченої ради реалізується шляхом демократичного,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка