Правове регулювання створення та діяльності третейського суду в Україні 27 червня 2006 р., м. Київ


НазваПравове регулювання створення та діяльності третейського суду в Україні 27 червня 2006 р., м. Київ
Дата конвертації09.04.2013
Розмір445 b.
ТипКонцепція


Правове регулювання створення та діяльності третейського суду в Україні

 • 27 червня 2006 р., м. Київ

 • Олександр Поліводський


План виступу

 • Поняття третейського суду

 • Законодавство про порядок створення та діяльності третейського суду

 • Правові проблеми правового регулювання третейського суду

 • Виконання рішень третейського суду

 • Порядок створення та діяльності третейського суду в УкраїніКонцепція “Alternative dispute resolution”

 • Mediation (медіaція)

 • Moderation (модерація)

 • Reconciliation – рішення приймає третя сторона, рішення є остаточнимТеорії третейського розгляду

 • Договірна (автономія волі)

 • Делегування (законодавство надає можливість для цього)

 • ЗмішанаПринципи створення та діяльності третейського суду

 • 1) законності;

 • 2) незалежності третейських суддів та підкорення їх тільки законові;

 • 3) рівності всіх учасників третейського розгляду;

 • 4) змагальності сторін;

 • 5) обов'язковості для сторін рішень третейського суду;

 • 6) добровільності утворення третейського суду;

 • 7) добровільної згоди третейських суддів на їхнє призначення чи обрання у конкретній справі;

 • 8) арбітрування;

 • 9) самоврядування третейських суддів;

 • 10) всебічності, повноти та об'єктивності вирішення спорів;

 • 11) сприяння сторонам у досягненні ними мирової угоди.Основне законодавство, що регулює порядок створення та діяльності ТС

 • Конституція України

 • Закон України «Про третейські суди в Україні»

 • ЦПК України

 • ГПК УкраїниКонституція України

 • “Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.”Види судів:

 • В залежності від порядку створення:

  • Постійно діючі
  • Ad hoc (для конкретного спору)
 • Сфери компетенції:

  • Внутрішні (третейські суди)
  • При ТПП:
   • Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України
   • Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України


Підвідомчість спорів третейським судам: ЦПК

 • “Стаття 25. Підвідомчість цивільних справ третейським судам

 • У випадках, передбачених законом або міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, спори, що виникають із цивільних правовідносин, за згодою сторін можуть вирішуватися третейськими судами, в порядку, передбаченому законами України "Про третейські суди" та "Про міжнародний комерційний арбітраж".”ЦПК України:

 • С. 136 ЦПК:

 • «Суддя відмовляє в прийнятті заяви:

 • 6) якщо між сторонами укладено договір про передачу даного спору на вирішення третейського суду;»

 • Сторони вправі передати спір з суду на вирішення до ТС (ст. 227 ЦПК України)Підвідомчість спорів третейським судам: ГПК

 • «Підвідомчий господарським судам спір може бути передано сторонами на вирішення третейського суду (арбітражу), крім спорів про визнання недійсними актів, а також спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб.» (ст. 12 ГПК України)

 • «Господарський суд припиняє провадження у справі, якщо: … 5) сторони уклали угоду про передачу даного спору на вирішення третейського суду;» (ст. 80 ГПК України)Постійно діючі суди можуть створюватися при:

 • всеукраїнських громадських організаціях;

 • всеукраїнських організаціях роботодавців;

 • фондових і товарних біржах, саморегулівних організаціях професійних учасників ринку цінних паперів;

 • торгово-промислових палатах;

 • всеукраїнських асоціаціях кредитних спілок, Центральній спілці споживчих товариств України;

 • об'єднаннях, асоціаціях суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, у тому числі банків.Утворення постійно діючого суду:

 • прийняття рішення про утворення постійно діючого третейського суду;

 • затвердження Положення про постійно діючий третейський суд;

 • затвердження регламенту третейського суду;

 • затвердження списку третейських суддів;

 • Державна реєстрація в органах Міністерства юстиції (або у самому міністерстві).ТС не може розглядати справи:

 • 1) справ у спорах про визнання недійсними НПА;

 • 2) справ щодо договорів, пов'язаних із задоволенням держ.потреб;

 • 3) справ, пов'язаних з державною таємницею;

 • 4) спори щодо сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);

 • 5) справ про банкрутство;

 • 6) справ, однією із сторін в яких є орган держ. влади (місц. самоврядування), держ. установа чи організація, казенне підприємство;

 • 7) інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або КСУ;

 • 8) справ, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України.Виконання рішень третейського суду:

 • Добровільно

 • Примусово: п. 1 ст. 3 Закону України “Про виконавче провадження” встановлює: “виконавчою службою підлягають виконанню такі виконавчі документи: 1) виконавчі листи, що видаються судами, та накази господарських судів, у тому числі на підставі рішень третейського суду;»Виконання ТС щодо нерухомого майна

 • Рішення третейських судів про визнання права власності на об'єкти нерухомого майна про встановлення факту права власності на об'єкти нерухомого майна, про передачу безхазяйного нерухомого майна до комунальної власності є підставою для реєстрації права власності на нерухоме майно.Податкові засади діяльності третейського суду

 • Операції з оплати третейського збору та відшкодування інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом не обкладаються ПДВ (п. 3.2.12. Закону України “Про податок на додану вартість”)

 • Суми коштів або вартість майна, одержаних засновником третейського суду як третейський збір чи на покриття інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом включаються до валових витрат

 • Доходи неприбуткових організацій на покриття інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом звільняються від оподаткуванняСхожі:

Правове регулювання створення та діяльності третейського суду в Україні 27 червня 2006 р., м. Київ iconПравове регулювання професійної діяльності спеціалістів фармації Правове забезпечення трудових відносин суб”єктів підприємницької діяльності та працівників
Правове регулювання професійної діяльності спеціалістів фармації Правове забезпечення трудових відносин суб`єктів підприємницької...
Правове регулювання створення та діяльності третейського суду в Україні 27 червня 2006 р., м. Київ iconПравове регулювання сільського зеленого туризму в Україні Правове регулювання сільського зеленого туризму
Перелік деяких Указів Президента України та Розпоряджень Кабінету Міністрів України, окремі положення яких містять питання розвитку...
Правове регулювання створення та діяльності третейського суду в Україні 27 червня 2006 р., м. Київ iconЗакон України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини" від 16 липня 1999 року №1007-хiv закон України "Про поховання та похоронну справу" від 10 липня 2003року №1102 IV
Правове регулювання трансплантації органів. Правове регулювання репродуктивних технологій
Правове регулювання створення та діяльності третейського суду в Україні 27 червня 2006 р., м. Київ iconМіжнародна конференція інноваційні підходи в судовому адмініструванні
Роль судового адміністрування та функція апарату суду в розробці та реалізації комунікаційного плану діяльності суду
Правове регулювання створення та діяльності третейського суду в Україні 27 червня 2006 р., м. Київ iconРегулювання створення та діяльності нпф та адміністраторів пенсійних фондів
Стан нормативної бази щодо регулювання та контролю за діяльністю нпф та адміністраторів
Правове регулювання створення та діяльності третейського суду в Україні 27 червня 2006 р., м. Київ iconРішення третейського суду; Узагальнення всу від 11. 02. 2009 р. «Про практику застосування судами Закону України «Про третейські суди»
У США від 60 до 80 усіх цивільних та господарських спорів розглядаються саме у третейських судах
Правове регулювання створення та діяльності третейського суду в Україні 27 червня 2006 р., м. Київ iconПрограма вищого рівня з регулювання бухгалтерського обліку та аудиту Модуль 28, "Пенсійні фонди" Річард Берр Директор підрозділу з оцінки та звітності 20 червня 2006 р.`
Навчальна програма вищого рівня з регулювання бухгалтерського обліку та аудиту Модуль 28, "Пенсійні фонди"
Правове регулювання створення та діяльності третейського суду в Україні 27 червня 2006 р., м. Київ iconПравове регулювання лізингу в Україні Шевчук Юлія Радник з правових питань мфк 20 жовтня 2005 року
Чинне законодавство не містить чітких правил пріоритетності дії того чи іншого законодавчого акту, що ускладнює його розуміння та,...
Правове регулювання створення та діяльності третейського суду в Україні 27 червня 2006 р., м. Київ iconМета дослідження вивчення теоретично-правового регулювання автотранспортних перевезень та удосконалення системи технічного регулювання
Віденську конвенцію про шляховий рух 1968 p., схвалена Україною 16 грудня 1974 p., чинна з 7 червня 1979 p
Правове регулювання створення та діяльності третейського суду в Україні 27 червня 2006 р., м. Київ iconБорис Даневич Адвокатська фірма “Паритет” Правове регулювання фармацевтичного ринку Кабінетом Міністрів України Сьогодні розглянемо
Борис Даневич Адвокатська фірма "Паритет" Правове регулювання фармацевтичного ринку Кабінетом Міністрів України

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка