Програма розвитку Калуського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 ліцей» Калуської міської ради Івано-Франківської області на 2011-2015 рр


НазваПрограма розвитку Калуського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 ліцей» Калуської міської ради Івано-Франківської області на 2011-2015 рр
Дата конвертації09.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрограма


Програма розвитку Калуського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 – ліцей» Калуської міської ради Івано-Франківської області на 2011-2015 рр.


Програма розвитку включає

 • Концепцію розвитку НВК на період 2011-2015 рр.

 • Перспективний план поетапних дій на період 2011-2015 рр.Мета Концепції:

 • визначення напрямків діяльності та цільових орієнтирів;

 • спрямування спільної роботи колективу НВК;

 • проектування збагаченого освітнього простору для розвитку інтелектуальних здібностей дитини.Провідна ідея НВК:

 • «Вчити,

 • плекати,

 • леліяти

 • дитину».Бренд-нейм

 • Назва закладу

 • Герб закладу

 • Фірмовий стильНазва закладу

 • Калуський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 – ліцей» -

 • школа модульного типу

 • інтелектуального становлення

 • та розвитку дитини.Герб НВКФірмовий стиль

 • В НВК запроваджена малиново-вишнева шкільна форма.

 • Колір сприяє готовності творити, поринати у засвоєння нових знань і виражати свою думку.

 • Сама ж форма дисциплінує школярів.І. SWOT- аналіз

 • Сильні сторони діяльності

 • Слабкі сторони діяльностіІІ. Вихідні положення концепції

 • Концептуальна ідея НВК

 • Основна мета НВК

 • Місія навчального закладу

 • Кредо НВК

 • Пріоритети навчального закладу

 • Основні завдання Школи модульного типу інтелектуального становлення та розвитку особистості

 • Критерії результативностіКонцептуальна ідея

 • формування та розвиток системи гуманізованих суб'єкт-суб'єктних взаємодій між усіма учасниками навчально-виховного процесу.Основна мета

 • виявлення і розвиток здібностей кожної дитини, формування духовно багатої, фізично розвиненої, творчо мислячої, конкурентоспроможної особистості – громадянина України.Місія НВК:

 • створення збагаченого

 • освітнього простору

 • для розвитку особистості.Кредо НВК

 • Вчити,

 • плекати,

 • леліяти

 • дитину.Пріоритети навчального закладу:

 • Найбільший скарб – якісна освіта і виховання;

 • Найбільше благо – знайти своє місце у суспільстві;

 • Найбільше багатство – взаєморозуміння і взаємоповага;

 • Найвища мета – бути гідним громадянином України, успішною і небайдужою людиною.Основні завдання Школи модульного типу інтелектуального становлення та розвитку особистості

 • пробудження інтересу до пізнання світу і себе у цьому світі;

 • розвиток природних здібностей, не заважаючи саморозвитку;

 • формування моральної життєтворчої мотивації ;

 • пошук нових шляхів розвитку обдарованості;

 • становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентності на основі засвоєння системи знань, оволодіння засобами пізнання і практичної діяльності;

 • виховання в учнів любові до праці, поваги до людей праці, забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору майбутньої професії;

 • осмислення нового напряму діяльності навчального закладу в умовах НВК.Критерії результативності

 • Внутрішні показники динаміки власного розвитку.

 • Результати кваліметричного аналізу.

 • Підсумки моніторингових досліджень.

 • Показники рейтингової оцінки діяльності закладу в освітньому просторі міста, області, України.Вихідні положення Концепції

  • забезпечення випускникам НВК обсягу наукових знань з основ наук відповідно до державних стандартів та понад вимоги державного стандарту з профільних дисциплін;
  • спрямування змісту й організації навчально-виховної роботи на формування національної самосвідомості, органічного поєднання національної та загальнолюдської культури;
  • оволодіння школярами системою практичних вмінь дослідно-пошукової роботи;
  • створення ефективної системи пошуку та відбору обдарованих дітей у відповідні класи з поглибленим вивченням предметів;
  • організація навчально-виховного процесу на основі максимального врахування і розвитку індивідуальних здібностей, нахилів, обдарованості дітей;
  • орієнтація виховної діяльності на розвиток здібностей, талантів особистості, надання учням можливості реалізувати свої потреби демократичним шляхом, надаючи пріоритет загальнолюдським духовним цінностям;
  • органічне поєднання державних і громадських засад в управлінні освітнім закладом;
  • апробація нового змісту освіти, розроблення сучасних форм і методів навчально-виховної діяльності;
  • заохочення праці педагогів з урахуванням дійсних затрат сил і робочого часу, а також результативності педагогічної діяльності.


Стратегія діяльності :

 • Впровадження маркетингового державно-громадського управління з метою оптимізації відносин НВК з об'єктами зовнішнього середовища.

 • Оволодіння технологією моделювання різноманітних відносин у загальношкільному колективі.

 • Гуманізація міжособистісних стосунків педагогів та дітей, як рушійної сили освітнього процесу.

 • Розвиток здібностей критичного мислення й незалежного висловлювання, толерантного спілкування.

 • Розвиток спроможності приймати самостійні рішення.

 • Оптимізація суб'єкт-суб'єктних відносин між педагогами та учнями.

 • Розвиток самосвідомості кожного учня як самостійної особистості і як члена колективу.

 • Підвищення ефективності суб'єкт-суб'єктної взаємодії педагогів та батьків.

 • Збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я вихованців.

 • Надання необхідної індивідуальної педагогічної, психологічної підтримки учасникам навчально-виховного процесу.

 • Розвиток мотивації та відчуття постійної необхідності у поповненні знань.

 • Педагогічне керівництво самовихованням, саморозвитком.ІІІ. Напрями модернізації діяльності закладу. Принципи діяльностіНапрями модернізації :

 • гуманізація, демократизація та гуманітаризація навчально - виховного процесу;

 • інтенсифікація управління;

 • інформатизація діяльності;

 • посилення соціально – виховних функцій;

 • природовідповідний розвиток кожної особистості.Принципи діяльності НВК:

 • гуманізації,

 • продуктивного навчання,

 • демократизації,

 • єдності навчання та виховання,

 • системності та послідовності,

 • свідомості та активності,

 • наочності,

 • доступності,

 • науковості.Структура НВК

 • Школа I ступеня (початкова школа)

 • Школа ІІ ступеня (основна школа)

 • Школа ІІІ ступеня (профільна школа)V. Модель випускникаМодель випускника школи І ступеняМодель випускника школи ІІ ступеняМодель випускника школи ІІІ ступеняVІ. Зміст освіти

 • Калуський НВК №10 навчальний заклад, де поглиблено вивчаються предмети інформатика з 5 класу, хімія, біологія, математика, українська мова з 8 класу, історія та англійська мова з 10 класу.

 • Курс шкільної освіти на організацію навчальної діяльності, індивідуалізацію управління навчальними діями учнів, застосування нових педагогічних та інформаційних технологій у поєднанні з широкою самостійністю у питаннях вибору змісту та методів роботи мають забезпечити високий рівень інтелектуального розвитку особистості, її естетичного, етичного виховання, сприяти формуванню громадянина України.

 • Стратегічним завданням закладу є відбір для навчання та виховання здібних до дітей, виховання всебічно розвинутої національно свідомої особистості, допрофесійна підготовка до навчання у вищому навчальному закладі.

 • Методологічною основою змісту шкільної освіти є загальнолюдські і національні цінності, акцентування на актуальних і перспективних практичних інтересах школяра. Зміст визначається на засадах фундаменталізації, науковості і системності знань учня, їх цінності для соціального становлення людини, гуманізації, гуманітаризації та демократизації шкільної освіти, ідей полікультурності, духовності, взаємоповаги між націями і народами.

 • Зміст освіти має духовну та українознавчу спрямованість, що безпосередньо забезпечується вивченням таких загальноосвітніх предметів, як християнська етика, українська мова, українська література, історія України, географія України, а також шляхом висвітлення українознавчого та духовного аспектів змісту в діяльності музею «Скарби народні», каплички, уроків духовності з священниками.VІІ. Виховання особистості школяра

 • Основні завдання та напрями виховної роботи

 • Шляхи реалізації основних завдань виховної роботи

 • Технології, що сприяють вирішенню основних виховних завдань

 • Принципи організації виховної роботи

 • Напрями роботи з батьками

 • Організація учнівського самоврядування

 • Громадсько-адміністративні учнівські внутрішкільні організації

 • Осередки Всеукраїнських громадських молодіжних організацій

 • Інформаційний центрVIII. Рейтингова система оцінювання результатів навчальної та громадської діяльності

 • Положення про нагородження значком „Я-Українець”

 • Індивідуальний рейтинговий бал

 • Положення про рейтингову шкалу оцінки діяльності класного колективу.IX. Педагогічні кадри НВК

 • Учитель – співучасник

 • процесу вироблення і реалізації

 • перспективних завдань

 • розвитку НВКОсновні вимоги до педагогічних працівників

 • гуманістичне ставлення до дитини як до найвищої цінності,

 • уміння співпрацювати з дітьми на засадах педагогіки життєтворчості,

 • вміння співпереживати дитині, співчувати їй,

 • виявляти доброзичливість,

 • схильність до наукової, методичної, пошуково-дослідницької роботи,

 • володіння навичками та прийомами роботи з обдарованими та здібними дітьми,

 • готовність до використання нових освітніх технологій,

 • педагогічний такт,

 • професійна етика,

 • самокритичність,

 • виконавча дисципліна,

 • почуття гумору.Учитель нової генерації повинен:

 • бути спроможним вийти за межі власного предмета, здійснювати міжпредметні зв’язки,

 • мати фахові знання в системі культури;

 • уміти організувати навчальний процес як соціальну взаємодію, залучати особистісні ресурси учнів для вирішення завдань життєтворчості;

 • стимулювати особисті досягнення учнів не контролюючи, а поділяючи відповідальність за результати співпраці з ними;

 • уміти працювати в умовах вибору педагогічної позиції, технології,підручників, змісту, форм навчання тощо;

 • переорієнтовувати свою діяльність від просвітництва до здійснення життєтворчої та культуротворчої місії, від маніпулятивної, авторитарної педагогіки до особистісно орієнтованої, комунікативної.Дирекція працює над розробкою методів стимулювання праці:

 • учителів, які успішно працюють з обдарованими дітьми, досягають високих результатів у підготовці учнів до участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах;

 • учителів-експериментаторів, учителів, які працюють у класах з поглибленим вивченням окремих предметів і дають високі результати, що знаходять вияв на ЗНО, під час вступних випробувань до елітних навчальних закладів України;

 • учителів, які беруть активну участь у поповненні та вдосконаленні матеріально-технічної бази школи, оформленні та обладнанні навчальних кабінетів;

 • учителів, які виконують громадські доручення, є учасниками конкурсу «Учитель року».X. Соціально-психологічна служба НВК

 • Стратегічна мета

 • Головні завдання

 • Робота з педагогічними працівниками

 • Робота зі школярами

 • Робота з батьками

 • Робота з адміністрацієюXI. Робота бібліотеки

 • Основні завдання, що стоять перед шкільною бібліотекою:

 • формування стійких читацьких інтересів школярів;

 • реалізація особистісно орієнтованих підходів у процесі формування в учнів умінь та навичок користування книгою і бібліотекою;

 • забезпечення інформаційних, пізнавальних, комунікативних потреб читачів, формування творчої особистості читача;

 • організація формування універсального бібліотечного фонду, який відповідатиме змісту навчання і виховання в навчальному закладі, його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам користувачів;

 • забезпечення якісного й повноцінного інформаційно-бібліографічного обслуговування читачів;

 • виховання у читачів інформаційної культури;

 • удосконалення бібліотечних, бібліографічних, інформаційних процесів;

 • зберігання і продовження традицій вітчизняної бібліотечної справи, впровадження сучасних інноваційних технологій;

 • підвищення професійної компетентності та перепідготовка бібліотекаря для роботи в сучасних умовах, оволодіння програмним забезпеченням;

 • вивчення, узагальнення кращого досвіду роботи шкільних бібліотек України;

 • активізація творчого потенціалу шкільного бібліотекаря.ХІI. Зв’язки НВК з ВНЗ

 • Співпраця будується за такими напрямами:

 • використання наукового потенціалу вищих навчальних закладів для підвищення якості навчально-виховного процесу;

 • залучення науковців до роботи методичної, педагогічної рад НВК з метою наукового супроводу реалізації навчально-виховного процесу;

 • залучення провідних наукових фахівців до підготовки учнів НВК до участі в предметних олімпіадах, турнірах, конкурсах;

 • залучення школярів до роботи в МАН та залучення науковців до роботи секцій МАН на базі НВК;

 • використання фондів бібліотеки вищих навчальних закладів для наукової та пошукової роботи;

 • залучення науковців до розробки навчальних програм з профільних спецкурсів;

 • використання матеріальної бази вищих навчальних закладів (предметні лабораторії, наукові музеї, комп’ютерна база, доступ до Інтернету) для проведення навчальних занять та ознайомлення учнів з останніми досягненнями сучасної науки;

 • створення умов для навчання вчителів НВК у аспірантурі;

 • укладання угод про умови вступу випускників НВК на навчання до вищих навчальних закладів.ХІІI. Матеріально-технічна база, фінансове та правове забезпечення НВК

 • Роботу з покращення та вдосконалення навчально-матеріальної бази слід проводити у таких напрямах:

 • ремонт, модернізація, переобладнання приміщень школи з метою покращення санітарно-гігієнічних умов та забезпечення належного рівня безпеки;

 • оснащення аудиторій для підвищення якості навчально-виховного процесуДля підвищення якості навчально-виховного процесу необхідно:

  • обладнати аудиторію з одномісними партами для проведення замірів рівня навченості учнів;
  • обладнати другий комп”ютерний клас для проведення занять з використанням сучасного програмового забезпечення та новітніх методик моніторингу рівня навчальної підготовки учнів;
  • створити клас з мультимедійним комплексом для проведення занять з різних предметів з використанням сучасного програмового забезпечення;
  • придбати і встановити телевізори з великою діагоналлю екрану в бібліотеку, кабінет історії (48 каб.), кабінет української мови та літератури (33 каб.), рекреації;
  • обладнати кабінет біології, англійської мови, хімії згідно з вимогами нормативних документів МОН України.
  • доукомплектувати реактивами, мікропрепаратами, обладнанням кабінети хімії, фізики, біології для проведення практичних та лабораторних робіт;
  • обладнати бібліотеку сучасною комп’ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням та підключенням до Інтернету.


З метою покращення санітарно-гігієнічних умов та забезпечення належного рівня безпеки необхідно:

 • провести реконструкцію шкільної їдальні з заміною обладнання, що застаріло;

 • провести роботи по модернізації озвучувальної системи;

 • завершити заміну вікон та дверей на металопластикові;

 • замінити меблі та класні дошки в навчальних кабінетах;

 • відреставрувати та модернізувати меблеві стінки у навчальних кабінетах.Провести комплекс заходів для підвищення рівня пожежної безпеки у приміщенні НВК:

 • замінити електропроводку, вимикачі освітлення, електророзетки, лампи денного освітлення в приміщеннях НВК;

 • провести ремонт та реставрацію пожежної сигналізації;

 • забезпечити достатню кількість вогнегасників.XIV. Управління НВК

 • У сфері управлінської діяльності пріоритетними факторами, що впливають на роботу всього навчального закладу, вважаємо:

 • набуття знань і навичок з освітнього менеджменту, маркетингу, соціальної та педагогічної психології;

 • створення надійної системи інформаційного забезпечення керівництва;

 • поліпшення прогностично-планової діяльності;

 • втілення в практику роботи інтенсифікації оперативно-регулятивних форм роботи;

 • об′єктивізація контрольно-оцінної діяльності на онові науково- обґрунтованих діагностичних методик;

 • згуртування та стимулювання педагогічного колективу;

 • створення сприятливих умов для праці й відпочинку, творчого професійного розвитку;

 • удосконалення управлінських структур.Управління школою передбачає:

 • моральне і матеріальне стимулювання творчих пошуків педагогів, підвищення рівня їх загальної культури, кваліфікації та професійної майстерності;

 • створення комфортного морально-психологічного клімату, доброзичливих стосунків між учителями і учнями, учителями і адміністрацією школи, педагогічним колективом і батьківською громадськістю;

 • створення дієвої і ефективної системи учнівського самоврядування;

 • персональну відповідальність за результати навчально-виховного процесу кожним педагогом.XV. Необхідні умови реалізації Концепції

 • вибір і структурування навчально-виховного матеріалу на засадах диференціації та інтеграції, забезпечення альтернативних можливостей для одержання освіти відповідно до індивідуальних потреб та здібностей;

 • формування професійно компетентного педагогічного колективу;

 • орієнтація на інтегровані курси, пошук нових підходів до структурування знань як засобу цілісного розуміння та пізнання світу;

 • оптимальне поєднання гуманітарної і природничо-математичної складових освіти, теоретичних і практичних компонентів, органічний зв”язок з національною історією, культурою, традиціями;

 • створення умов для максимального розвитку учнів, формування готовності і здатності до самоосвіти, широкого застосування нових педагогічних технологій;

 • проведення діагностики виховання учнів для корекції їх поведінки;

 • активне використання новітніх теоретичних розробок педагогів-новаторів, запровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій та науково-методичних досягнень;

 • досягнення якісно нового рівня у вивченні базових предметів;

 • забезпечення відповідних умов для навчання і виховання фізично та психічно здорової особи;

 • створення належної матеріально-технічної бази, науково-методичного забезпечення педагогічного процесу;

 • створення експериментальних майданчиків для відпрацювання інновацій.XVІ. Перспектива планування розвитку та укріплення матеріально-технічної бази

 • 2011 рік

 • Обладнання мультимедійного кабінету.

 • Створення комп’ютерного класу.

 • Поточні ремонти навчальних кабінетів.

 • Капітальний ремонт санітарних кімнат та туалетів.

 • Заміна освітлювальної системи в 2-20 кабінетах.

 • Придбання художньої та методичної літератури.

 • Завершити заміну вікон та дверей на металопластикові.

 • Заміна шкільних меблів, класних дощок.

 • Естетичне оформлення шкільних коридорів та рекреацій.2012 рік

 • 2012 рік

 • Поточні ремонти навчальних кабінет.

 • Капітальний ремонт актової зали.

 • Створення інформаційного центру.

 • Поповнення бібліотеки комп’ютерно-копіювальною технікою, підключення до мережі Інтернет.

 • Поповнення матеріальної бази шкільних лабораторій.

 • Капітальний ремонт системи радіомовлення.

 • Заміна шкільних меблів, класних дощок.

 • Естетичне оформлення шкільних коридорів та рекреацій.

 • Провести комплекс заходів для підвищення рівня пожежної безпеки у приміщенні НВК.2013 рік

 • 2013 рік

 • Поточні ремонти навчальних кабінетів.

 • Заміна шкільних меблів, класних дощок.

 • Естетичне оформлення шкільних коридорів та рекреацій.

 • Дообладнання спортивного майданчика.

 • Капітальний ремонт та встановлення огорожі.

 • Відкриття зимового саду.2014 рік

 • 2014 рік

 • Поточні ремонти навчальних кабінетів.

 • Асфальтування шкільного подвір’я.

 • Придбати і встановити телевізори з великою діагоналлю екрану в актовій залі, у відповідних аудиторіях.

 • Облаштування зимового саду.

 • Обладнати третій комп’ютерний клас для проведення занять з використанням сучасного програмного забезпечення2015 рік

 • 2015 рік

 • Поточні ремонти навчальних кабінетів.

 • Придбання нових меблів у кабінети.

 • Придбання художньої та методичної літератури.

 • Провести реконструкцію їдальні.

 • Зовнішнє оздоблення будівлі ліцею .XVІІ. Перспективний план атестації педагогів

 • XVІІ. Перспективний план атестації педагогів

 • XVІІІ. Перспективний план підвищення кваліфікації педагогів

 • ХІХ. Перспективний план контролю за станом викладання навчальних предметів

 • ХХ. Перспективний план вивчення системи роботи педагогівСхожі:

Програма розвитку Калуського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 ліцей» Калуської міської ради Івано-Франківської області на 2011-2015 рр icon5 вчитель початкових класів Сівка-Войнилівської Зош і-ііі ступенів Калуського району івано-франківської області
Сівка-Войнилівської Зош і-ііі ступенів Калуського району івано-франківської області
Програма розвитку Калуського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 ліцей» Калуської міської ради Івано-Франківської області на 2011-2015 рр iconНавчально-виховне об’єднання №25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

Програма розвитку Калуського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 ліцей» Калуської міської ради Івано-Франківської області на 2011-2015 рр iconПозакласний захід з історії України у 8 класі “Козацькими стежками ”
Манявська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Богородчанської районної ради Івано-Франківської області
Програма розвитку Калуського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 ліцей» Калуської міської ради Івано-Франківської області на 2011-2015 рр iconХарківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №58 Харківської міської ради Харківської області Літературний вернісаж 9 березня 1814
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №58 Харківської міської ради Харківської області
Програма розвитку Калуського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 ліцей» Калуської міської ради Івано-Франківської області на 2011-2015 рр iconВатутінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. М. Ф. Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської області
Ватутінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. М. Ф. Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської області Воскова писанка...
Програма розвитку Калуського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 ліцей» Калуської міської ради Івано-Франківської області на 2011-2015 рр iconМагнітні явища ч. 2 Електромагнітна індукція
Уманського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7-колегіум"
Програма розвитку Калуського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 ліцей» Калуської міської ради Івано-Франківської області на 2011-2015 рр iconКавун Валентина Михайлівна, Кавун Валентина Михайлівна
Косянчук Галина Євгенівна, вчитель вищої категорії, вчитель-методист навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів...
Програма розвитку Калуського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 ліцей» Калуської міської ради Івано-Франківської області на 2011-2015 рр iconЗакон україни про експеримент з проведення адміністративно-територіального реформування на території Калуського району та міста Калуша Івано-Франківської області
Калуського району та міста Калуша Івано-Франківської області (далі-пілотний проект) є впровадження та відпрацювання нових організаційно-правових...
Програма розвитку Калуського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 ліцей» Калуської міської ради Івано-Франківської області на 2011-2015 рр iconЛисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28 Лисичанської міської ради Луганської області

Програма розвитку Калуського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 ліцей» Калуської міської ради Івано-Франківської області на 2011-2015 рр iconДонецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №120 донцької міської ради донецької області


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка