Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: Кнеу, 2001. Поняття про стратегію


НазваНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: Кнеу, 2001. Поняття про стратегію
Дата конвертації09.04.2013
Розмір445 b.
ТипНавчально-методичний посібник


Загальна характеристика стратегії

 • Вдовенко Ю.С.


Загальна характеристика стратегії

 • МетаЗагальна характеристика стратегії

 • 1. Поняття про стратегію

 • 2. Гарвардська модель і визначення стратегії

 • 3. Співвідношення понять стратегії, політики, тактики

 • 4. Ієрархія стратегій

 • 5. Особливості розробки стратегій в управлінському процесіЗагальна характеристика стратегії

 • Література

 • 1. Саєнко М. Г. Стратегія підприємства: Підручник. – Тернопіль: «Економічна думка». – 2006. – 390 с.

 • 2. Міщенко А.П. Стратегічне управління: Навч.посібник - Київ: "Центр навчальної літератури", 2004.

 • 3. Гордієнко П. Л. Стратегічний аналіз : [навч. посібник] / П. Л. Гордієнко. - К. : Алеута, 2006. - 404 с.

 • 4. Кіндрацька Г.І. Основи стратегічного менеджменту: Навч. посібник. - Львів: Кіпарті ЛТД, 2000.

 • 5. Шершнева З.С., Оборська С.В., Ю. М. Ратушний. Стратегічне управління: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2001.Поняття про стратегію

 • В економіці «стратегія» означає визначення місії, основних довготермінових цілей і завдань підприємства, генеральну програму дій, а також розподіл ресурсів для досягнення глобальних цілей.Поняття про стратегію

 • У менеджменті «стратегія» – це програма дій, що визначає розвиток фірми, відповідне управління, а також досягнення поставлених цілей.Поняття про стратегію

 • За І. Ансоффом, стратегія – це набір правил для прийняття рішень, якими організація керується у своїй діяльності.Поняття про стратегію

 • За А. Томпсоном, стратегія – план управління фірмою, спрямований на збереження її позицій, задоволення потреб та досягнення визначених цілейПоняття про стратегію

 • За М. Месконом, стратегія – комплексний план, сформований для досягнення місії організації та її цілей.Поняття про стратегію

 • За А. Чандлером, стратегія – встановлення основних довгострокових цілей та намірів підприємства, а також напряму дій і ресурсів, які необхідні для досягнення цих цілей.Поняття про стратегію

 • Характерні риси стратегії:

 • 1) Засіб досягнення цілей підприємства, які можуть змінюватись в різні моменти і на різних рівнях;Поняття про стратегію

 • 2) Розробка стратегії не завершується негайними діями;Поняття про стратегію

 • 3) Стратегія узгоджується з місією та орієнтирами, які визначило для себе підприємство;Поняття про стратегію

 • 4) Коли підприємство виходить на рівень очікуваних результатів, необхідність у існуючій стратегії зникає;Поняття про стратегію

 • 5) Успішне використання стратегії неможливе без зворотного зв’язку;Поняття про стратегію

 • 6) Під час формування стратегії користуються узагальненою, неповною та неточною інформацією.Поняття про стратегію

 • Висновок

 • Термін «стратегія» використовується в багатьох сферах суспільного життя.

 • Наукові концепції ґрунтуються на тому, що стратегія підприємства:

 • дозволяє уникати загроз і помилок

 • обґрунтувати управлінські рішення та

 • сприяє розвитку бізнесу в умовах конкуренції і нестабільності.Гарвардська модель і визначення стратегії

 • Перша половина двадцятого століття - розроблено багато концепцій, що складають основу сучасного розуміння розвитку стратегії.Гарвардська модель і визначення стратегії

 • 30-ті – Ф.Тейлор - зростання технологій прогнозування та нормування, розвиток організаційних структур, перехід від орієнтації на виробництво до орієнтації на попит після Другої світової війни.

 • 1951 – В. Ньюман перший показав сутність і важливість стратегії, а розпочата ним робота була невдовзі продовжена іншими.Гарвардська модель і визначення стратегії

 • Багато з процесів розробки стратегії, що використовуються й зараз, базуються на новаторській роботі К.Ендрюс та К.Крістінсен у 1960-х (Гарвардська бізнес-школа).Гарвардська модель і визначення стратегії

 • Модель Гарвардської школи бізнесу засновується на процедурі SWOT-аналізу і розглядає формування стратегічного плану як деяку точку, що знаходиться на перетині виявлених можливостей і загроз зовнішнього середовища, та сильних і слабких сторін внутрішнього ресурсного потенціалу підприємства.Гарвардська модель і визначення стратегії

 • Основні етапи:

 • діагностика підприємства: переваги, недоліки, компетенції, конкуренти;

 • аналіз зовнішнього середовища: ідентифікація можливостей та загроз;

 • пошук та оцінка можливих дій: слабкі сторони; результати; сумісність;Гарвардська модель і визначення стратегії

 • поєднання корпоративної культури та соціальної відповідальності підприємства перед суспільством;

 • інтеграція цілей: власника, менеджерів та загальних цілей підприємства;

 • формування стратегії: вибір видів діяльності, шляхи і засоби досягнення цілей, досягнуті результати.Гарвардська модель і визначення стратегіїГарвардська модель і визначення стратегії

 • Висновок

 • Дослідження в сфері розробки стратегії пройшли довгий шлях починаючи з ранніх робіт у 1960-х.

 • Гарвардська модель використовує єдинонаправлений підхід, який передбачає наявність чітко визначених кроків, які робляться послідовно, і включають збір та аналіз даних, розробку стратегії, оцінку, відбір та впровадження.Співвідношення понять стратегії, політики, тактики

 • Основними компонентами планування і реалізації стратегії підприємства є

 • тактика,

 • політика,

 • процедури і

 • правила.Співвідношення понять стратегії, політики, тактики

 • Тактика – це процес розробки короткострокових планів, що узгоджуються із стратегією підприємства.

 • Тактика визначає шляхи і засоби, форми і способи діяльності підприємства, які забезпечують його успішну стратегію.Співвідношення понять стратегії, політики, тактики

 • Наступним етапом процесу реалізації стратегії і тактики є розробка політики, яка перетворює стратегію на відкритий і детальний план основних напрямків діяльності підприємства.Співвідношення понять стратегії, політики, тактики

 • Потім формуються правила та процедури дій, необхідні для реалізації стратегії.Співвідношення понять стратегії, політики, тактики

 • Процедура – це кілька взаємопов’язаних дій, які доцільно використовувати у конкретній ситуації.Співвідношення понять стратегії, політики, тактики

 • Часто для працівників підприємства розробляються правила, які гарантують виконання конкретних дій певним способом.Співвідношення понять стратегії, політики, тактики

 • Висновок

 • Кінцевий стратегічний план підприємства повинен містити:

 • місію і цілі;

 • стратегії (корпоративну, конкурентну, функціональні);

 • тактику;

 • політику.Ієрархія стратегій

 • За ієрархією:

 • загальна корпоративна,

 • ділова,

 • функціональна.Ієрархія стратегій

 • Загальна корпоративна стратегія займає в ієрархії найвищий рівень.

 • Вона визначає загальний напрямок діяльності підприємства:

 • або стратегію зростання,

 • або стабілізації,

 • або скорочення.Ієрархія стратегій

 • Ділові стратегії:

 • підпорядковуються корпоративній,

 • вказують шляхи досягнення вибраного напрямку в кожній стратегічній одиниці бізнесу,

 • є планом завоювання довгострокових конкурентних переваг.

 • Ці стратегії називають стратегіями бізнесу, або стратегіями конкурентоспроможності.Ієрархія стратегій

 • Функціональні стратегії розробляють для кожного напрямку діяльності:

 • стратегія виробництва,

 • маркетингу,

 • фінансова стратегія,

 • стратегія науково-дослідних робіт,

 • стратегія управління персоналом тощо.Ієрархія стратегій

 • Функціональні стратегії конкретизують, доводять корпоративну і конкурентні стратегії до функціональних служб підприємства.

 • В свою чергу функціональні підрозділи впливають на формування корпоративної і конкурентних стратегій.

Ієрархія стратегій

 • За термінами реалізації:

 • довгострокові,

 • середньострокові,

 • короткострокові.Ієрархія стратегій

 • За напрямами можливого розвитку організації:

 • стратегія інтенсивного,

 • інтеграційного,

 • диверсифікованого розвитку.Ієрархія стратегій

 • За роллю організації в конкурентній боротьбі:

 • стратегія лідера,

 • претендента на лідерство,

 • послідовника (новачка).Ієрархія стратегій

 • За ступенем глобалізації, охоплення ринку:

 • стратегія інтернаціоналізації,

 • диверсифікації,

 • сегментації.Ієрархія стратегій

 • За характеристиками виробничої діяльності:

 • реструктуризація,

 • спеціалізація,

 • диверсифікація,

 • зниження собівартості,

 • концентрація.Ієрархія стратегій

 • За галузевою орієнтацією:

 • стратегії у нових галузях,

 • у галузях на стадії зрілості,

 • у галузях на стадії стагнації чи спаду,

 • у розроблених галузях.Ієрархія стратегій

 • За експортно-імпортною політикою:

 • прямого та непрямого експорту,

 • виробництва за кордоном,

 • імпорту.Ієрархія стратегій

 • Висновок

 • Стратегія підприємства має ієрархічну будову, кожному з рівнів відповідає стратегія певного рангу.

 • Ієрархія стратегій означає ранжування, взаємозв'язок і підпорядкованість різних стратегій, які становлять стратегію підприємства.Особливості розробки стратегій в управлінському процесіОсобливості розробки стратегій в управлінському процесі

 • Висновок

 • Організація розробки стратегії на підприємстві потребує:

 • визначення розробників, організацію їх роботи і контроль,

 • зміни структури управління відповідно до потреб стратегічного менеджменту та

 • інформаційно-аналітичного забезпечення процесу розробки стратегії.Загальна характеристика стратегії

 • Загальний підсумок

 • Стратегія в мінливих агресивних умовах ринкової економіки у процесі тривалої еволюції перетворилась на сучасний інструмент організації, підтримки та довгострокового спрямування розвитку бізнесу.Схожі:

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: Кнеу, 2001. Поняття про стратегію iconДо основних методів прогнозування рівня бідності відносять
Указ Президента України від 15 серпня 2001 р. №637/2001 "Про Стратегію подолання бідності"
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: Кнеу, 2001. Поняття про стратегію iconНавчально-методичний посібник для вчителів, класних керівників „Сім занять порад „Якщо хочеш бути здоровим будь ним!
Я, Стецюк Людмила Іванівна, закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: Кнеу, 2001. Поняття про стратегію icon1. Поняття «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність» у сучасній науці Поняття «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність» у сучасній науці
Вітенко І. С., Борисюк А. С., Вітенко Т.І. Основи психології. Основи педагогіки: Навчально-методичний посібник. Чернівці: Книги ХХІ,...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: Кнеу, 2001. Поняття про стратегію iconЗакон "Про захист прав споживачів"; Умови конкурсу. Навчально-методичний посібник "Основи споживчих знань". Що таке "зелене споживання"?
Тема дослідження виражає основний зміст, може містити назву товару чи послуги, над якою працюватимуть учні
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: Кнеу, 2001. Поняття про стратегію icon1. Вітенко І. С., Борисюк А. С., Вітенко Т.І. Основи психології. Основи педагогіки: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 200 с
Вітенко І. С., Борисюк А. С., Вітенко Т.І. Основи психології. Основи педагогіки: Навчально-методичний посібник. Чернівці: Книги ХХІ,...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: Кнеу, 2001. Поняття про стратегію iconПоложення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах від 20. 04. 2001 року №330. вивчення: вивчення: особливостей адаптації учнів до нових умов навчання
Наказ мон україни "Про затвердження Положення про експертизу психологічного І соціологічного інструментарію, що застосовується в...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: Кнеу, 2001. Поняття про стратегію iconНавчально-методичний посібник
Державним стандартом освіти, дає можливість розвивати логічне мислення, творчість, самостійність у розв’язанні конкретних проблем...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: Кнеу, 2001. Поняття про стратегію iconІнструктивно – методичний лист про вивчення інформатики у 2012-2013 навчальному році
Мон або у збірнику наказів, науково-методичний журнал "Інформатика в школі",№8,2012р
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: Кнеу, 2001. Поняття про стратегію iconВсе, що є довкола, це енергія. Все, що є довкола, це енергія
В. І. Пахомов, Л. В. Стрільчук Гроші та кредит, Навчально-методичний посібник, 2004 рік
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: Кнеу, 2001. Поняття про стратегію iconПлан План Особливості психічного розвитку немовляти
Вітенко І. С., Борисюк А. С., Вітенко Т.І. Основи психології. Основи педагогіки: Навчально-методичний посібник. Чернівці: Книги ХХІ,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка