Лекція №7 Розробка бд медико-діагностичного призначення за допомогою Microsoft Access Основні розділи лекції Коротка характеристика Access. Створення нової бд


НазваЛекція №7 Розробка бд медико-діагностичного призначення за допомогою Microsoft Access Основні розділи лекції Коротка характеристика Access. Створення нової бд
Дата конвертації09.04.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


Лекція №7

 • Розробка БД медико-діагностичного призначення за допомогою Microsoft Access


Основні розділи лекції

 • Коротка характеристика Access.

 • Створення нової БД.1.Коротка характеристика Microsoft Access

 • База даних (БД) – це єдине, централізоване сховище даних певної предметної області, до якої мають доступ багато програм.

 • СУБД Microsoft Access забезпечує виконання таких функцій:

 • створення таблиць даних;

 • додавання, вилучення даних;

 • зміна структури БД без втрати інформації;

 • моделювання логічних структур даних;

 • впорядкування (сортування та індексування) даних за певними критеріями (ключами);

 • ведення розрахунків із застосуванням функцій тощо.2. Створення нової БД

 • Послідовність розробки БД у MS Access.

 • Навчальна задача.

 • Реалізація задачі засобами MS Access2.1.Послідовність розробки БД у MS Access

 • Підготовчий етап - проектування РБД.

 • Створення таблиць БД.

 • Створення зв’язків між таблицями.

 • Розробка форм для вводу (виводу) даних у таблиці (з таблиць).

 • Розробка запитів для визначення заданих параметрів.

 • Розробка звітів для одержання паперових копій.2.2.Навчальна задача

 • На дільниці в сімейного лікаря нараховується 15 осіб чоловічої і 15 осіб жіночої статі. Необхідно створити базу даних, в яку увійдуть відомості про паспортні дані пацієнтів і результати їх обстежень -аналізів крові.

 • Проаналізувавши умову задачі, можна запропонувати наступний проект БД:Навчальна задача

 • Перелік сутностей та їх взаємозв’язок:Навчальна задача

 • Перелік атрибутів сутностей :Навчальна задача-схема БД2.3.1.Запуск MS Access та створення нової БД

 • Запуск Microsoft Access здійснюється аналогічно як будь-яка програма з пакету Microsoft Office.

 • При запуску Access пропонує:

 • створити нову базу (файл БД);

 • запустити майстер створення БД;

 • відкрити існуючу2.3.1.1.Робоче вікно БД Access2.3.2.Створення таблиць БД

 • шляхом вводу даних – ввід даних напряму, як у Excel. Тип даних та розмір поля визначаються Access автоматично.

 • за допомогою майстра – вибір полів таблиці з наперед заданого переліку.

 • у режимі конструктора – дозволяє інтерактивно вказати імена полів, вибрати їх типи, встановити додаткові властивості .

 • імпорт таблиць - можна використати існуючі таблиці іншої БД, електронні таблиці (Excel) і навіть таблиці текстових файлів.

 • зв’язок з таблицями – дозволяє встановити зв'язок з таблицями іншої БД Access.

2.3.2.1.Конструктор таблиць

 • В режимі конструктора для створення таблиці слід:

 • вказати ім‘ена полів – не більше 64 символів за винятком: крапки (.), (!), лапок () прямих дужок ( ).

 • вибрати тип даних полів – встановлюється шляхом вибору з списку наявних полів.

 • задати властивості полів - розмір, формат, значення по замовчуванню, і інші властивості.

 • визначити ключові поля – згідно розробленої ІМ.

 • назвати таблицю і зберегти її - так, як документів Office –піктограмка "Сохранить" на ПІ або команда"Сохранитоь" меню "Файл”2.3.2.2.Типи даних полів2.3.2.3.Властивості полів

 • Властивості полів задаються наступним чином:

 • Активується поле, для якого слід встановити значення властивості.

 • Встановлюється значення відповідної властивості.

 • Для ключових полів слід задавати:2.3.3.Зв’язування таблиць БД

 • В меню Сервис вибрати пункт Схема данных

 • У вікні Добавление таблицы Access пропонує список таблиць які можна добавити у схему даних.

 • Зв'язок створюється шляхом перетягування мишею поля однієї таблиці на поле іншої.

 • Відношення "один-до-одного" реалізується зв'язуванням таблиць по первинному ключу.

 • Відношення "один-до-багатьох" реалізується зв'язуванням первинного ключа однієї таблиці та зовнішнього ключа другої таблиці2.3.3.1.Редагування зв’язків

 • Наявні зв'язки в вікні Схема данных відображаються лініями.

 • Команди редагування і знищення ліній зв’язку присутні в контекстному меню лінії.

 • Після внесення змін у Схема данных слід виконати операцію збереження.

 • Встановлення відмітки "Обеспечение целосности данных“ означає, що при роботі з записами таблиці будуть враховуватися зв'язки даної таблиці з іншими2.3.4.Створення форм у БД

 • Рядовий користувач БД в першу чергу повинен буде працювати з формами. Тому створенню зручних форм слід приділити велику увагу.

 • Для створення форм слід перейти на вкладку Форми вікна БД.

 • Перелік способів створення форм можна побачити, натиснувши кнопку "Создать" - з'являється вікно "Новая форма"2.3.4.1.Типи форм

 • Прості - базуються на даних однієї таблиці чи запиту – в стовбчик, стрічкова, таблиця;

 • Складені - дають можливість вводити дані в дві і більше таблиць одночасно – головна форма завжди має тип “в стовбчик”, підлегла - будь-який тип простої або спеціальної форми;

 • Спеціальні - містять спеціальні об'єкти (діаграми, звідні таблиці, і т.п.);

 • Керуючі – мічстять лише кнопки для відкривання інших форм;2.3.4.1.Типи форм2.3.4.2.Майстер форм

 • Запускається: кнопка “Создать” відкна БД – пункт “Мастер” діалогового вікна “Новая форма”.

 • Основні кроки майстра:

 • вибір полів даних з таблиці (запиту);

 • задання типу представлення даних (лише для складених форм);

 • вибір зовнішнього вигляду форми;

 • вибір стилю форми;

 • задання імені та збереження форми.2.3.4.3.Вибір полів таблиць2.3.4.4.Вибір представлення даних2.3.4.5.Конструктор форм

 • Запускається кнопкою “Конструктор” на ПІ вікна БД.

 • Дозволяє створювати форму "від нуля" або редагувати вже існуючу (створену за допомогою майстра).

 • При створенні форм на заготовці форми розміщуються окремі елементи – лінійки вводу, списки, перемикачі, підлеглі форми, кнопки, та ін., після чого кожен з них зв'язується з відповідним набором даних.

 • При редагуванні можна змінити положення, оформлення та відповідність набору даних кожного елемента кервання форми.2.3.4.5.Конструктор форм2.3.5.Створення звітів у БД

 • Використовуються для виводу інформації з БД на паперові носії.

 • Створюються на основі таблиць або запитів (частіше).

 • Для роботи з звітами слід перейти на сторінку "Отчеты" вікна БД.

 • Основні способи створення – майстер, конструктор, автозвіт. Повний перелік способів створення звітів можна побачити, натиснувши кнопку "Создать" - з'являється вікно "Новый отчет"2.3.5.1.Типи звітів

 • Стовпчиковий звіт - один запис на кожній сторінці відображується у вертикальному вигляді;

 • Стрічковий звіт - записи виводяться горизонтально. Дані з багатьох полів в такому звіті виводяться у вигляді колонок, тому він називається табличним звітом;

 • Групуючий звіт - дані згруповані за підсумками;

 • Звіт-поштові наклейки - дані згруповані і відформатовані, наприклад у вигляді поштових наклейок;

 • Звіт-діаграма - дані представлені виключно в графічному вигляді.2.3.5.2.Методи створення звітів

 • "Автоотчёт" - найпростіший спосіб. Недоліки:

 • джерело даних – лише одна таблиця чи запит;

 • звіт має примітивне оформлення.

 • Переваги Майстра звітів:

 • максимально подібний до майстра форм;

 • можливо створювати звіти на основі двох і більше таблиць;

 • можливості групування та підсумовування даних;

 • широкі можливості щодо форматування та стильового оформлення звіту.

 • "Конструктор" – широкі можливості, однак необхідні знання мови програмування Visual Basic For Application (VBA).2.3.5.Редагування звітів

 • Редагування звіту проводиться в режмі “Конструктор ”. Вікно має вид, аналогічний вікну конструктора форм.

 • Будь-який звіт має наступну структуру:

 • Заголовок звіту

 • Верхній колонтитул

 • Область даних

 • Нижній колонтитул

 • Примітка звіту

 • Редагування елеменів керування та відображення у звіті виконується за допомогою діалогового вікна “Свойста” (як і у формі).Висновки

 • У даній лекції висвітлено такі питання:

 • Коротка характеристика Aceess.

 • Створення нової БД.Джерела додаткової інформації

 • Електронний посібник на локальній веб-сторінці кафедри:

 • http://miserver/

 • Марценюк В.П. Медична інформатик. Проектування та розробка баз даних. – Тернопіль,: Укрмедкнига 2000р.

 • Посібник з медичної інформатики для студентів 2-го курсу медичного факультету.Схожі:

Лекція №7 Розробка бд медико-діагностичного призначення за допомогою Microsoft Access Основні розділи лекції Коротка характеристика Access. Створення нової бд iconЛекція №6 Розробка рсубд медико-діагностичного призначення за допомогою Microsoft Aceess Основні розділи лекції Коротка характеристика Access. Створення нової бд
Бд це єдине, централізоване сховище даних певної предметної області, до якої мають доступ багато програм
Лекція №7 Розробка бд медико-діагностичного призначення за допомогою Microsoft Access Основні розділи лекції Коротка характеристика Access. Створення нової бд iconЛекція №7
Аналіз табличних даних. Принципи побудови та сфери застосування баз даних. Планування та створення бази даних для збереження медико-біологічної...
Лекція №7 Розробка бд медико-діагностичного призначення за допомогою Microsoft Access Основні розділи лекції Коротка характеристика Access. Створення нової бд iconСтворення простих запитів в Microsoft Access. Створення простих запитів в Microsoft Access
БД, які зберігаються І можуть багаторазово використовуватися. Призначені для пошуку та обробки інформації в таблицях бд
Лекція №7 Розробка бд медико-діагностичного призначення за допомогою Microsoft Access Основні розділи лекції Коротка характеристика Access. Створення нової бд iconБаза даних Access Загальна характеристика програми Microsoft Access
Має широкий спектр функцій, включаючи зв'язані запити, сортування по різних полях, зв'язок із зовнішніми таблицями І базами даних....
Лекція №7 Розробка бд медико-діагностичного призначення за допомогою Microsoft Access Основні розділи лекції Коротка характеристика Access. Створення нової бд iconЛекція №2 Застосування Microsoft Excel для статистичної обробки результатів досліджень Основні розділи лекції
Проведення математичних розрахунків за допомогою табличного процесора Microsoft Excel
Лекція №7 Розробка бд медико-діагностичного призначення за допомогою Microsoft Access Основні розділи лекції Коротка характеристика Access. Створення нової бд iconЛекція №2 Застосування Microsoft Excel для статистичної обробки результатів досліджень Основні розділи лекції
Проведення математичних розрахунків за допомогою табличного процесора Microsoft Excel
Лекція №7 Розробка бд медико-діагностичного призначення за допомогою Microsoft Access Основні розділи лекції Коротка характеристика Access. Створення нової бд iconЛекція №2 Застосування Microsoft Excel для статистичної обробки результатів досліджень Основні розділи лекції
Проведення математичних розрахунків за допомогою табличного процесора Microsoft Excel
Лекція №7 Розробка бд медико-діагностичного призначення за допомогою Microsoft Access Основні розділи лекції Коротка характеристика Access. Створення нової бд iconЛекція №5 Розширені можливості текстового редактора Microsoft Word Основні розділи лекції Створення таблиць у редакторі Microsoft Word
Клкм І, утримуючи її, протягніть курсор на клітинку, рядок або стовпчик, які підлягають виділенню
Лекція №7 Розробка бд медико-діагностичного призначення за допомогою Microsoft Access Основні розділи лекції Коротка характеристика Access. Створення нової бд iconЛекція №3 Розширені можливості текстового редактора Microsoft Word Основні розділи лекції Створення таблиць у редакторі Microsoft Word
Клкм І, утримуючи її, протягніть курсор на клітинку, рядок або стовпчик, які підлягають виділенню
Лекція №7 Розробка бд медико-діагностичного призначення за допомогою Microsoft Access Основні розділи лекції Коротка характеристика Access. Створення нової бд iconЛекція №7 Розширені можливості текстового редактора Microsoft Word Основні розділи лекції Створення таблиць у редакторі Microsoft Word
Клкм І, утримуючи її, протягніть курсор на клітинку, рядок або стовпчик, які підлягають виділенню

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка