Стор. 6, посібник для Місцевого агенту Фонду, 2011


НазваСтор. 6, посібник для Місцевого агенту Фонду, 2011
Дата конвертації09.04.2013
Розмір444 b.
ТипПрезентацииМісцевий агент Фонду (МАФ) – це незалежна організація, яка діє на території країни за контрактом з ГФ для нагляду, верифікації та звітування щодо виконання грантів. МАФ здійснює оцінку спроможності Основних реципієнтів підчас грантових переговорів, проводить верифікацію діяльності підчас виконання гранту, переглядає запит КМК на продовження фінансування (на другу фазу гранту), оцінює виконання гранту та надає ГФ рекомендації щодо фінансування, а також відіграє ключову роль у визначенні ризиків для виконання гранту, в тому числі ризику шахрайства.

 • Місцевий агент Фонду (МАФ) – це незалежна організація, яка діє на території країни за контрактом з ГФ для нагляду, верифікації та звітування щодо виконання грантів. МАФ здійснює оцінку спроможності Основних реципієнтів підчас грантових переговорів, проводить верифікацію діяльності підчас виконання гранту, переглядає запит КМК на продовження фінансування (на другу фазу гранту), оцінює виконання гранту та надає ГФ рекомендації щодо фінансування, а також відіграє ключову роль у визначенні ризиків для виконання гранту, в тому числі ризику шахрайства.

 • (стор. 6, посібник для Місцевого агенту Фонду, 2011)4. Метою нагляду є забезпечення прозорості та ефективного управління на макрорівні процесом розробки заявок на фінансування за рахунок коштів ГФ, веденням переговорів з ГФ, реалізацією Програм та досягненням результатів .

 • 4. Метою нагляду є забезпечення прозорості та ефективного управління на макрорівні процесом розробки заявок на фінансування за рахунок коштів ГФ, веденням переговорів з ГФ, реалізацією Програм та досягненням результатів .

 • 5. Національна Рада здійснює нагляд, співпрацюючи безпосередньо з Основними реципієнтами, суб-реципієнтами, іншими третіми та зацікавленими сторонами, регіональними радами з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, в разі потреби звертається до Портфоліо менеджера, МАФ, Секретаріату та інших структур ГФ.6.1.Забезпечує відкритість процесу розробки заявок на фінансування за рахунок коштів ГФ та прозорий процес призначення Основних реципієнтів, залучає до нагляду за цим процесом зацікавлені сторони.

 • 6.1.Забезпечує відкритість процесу розробки заявок на фінансування за рахунок коштів ГФ та прозорий процес призначення Основних реципієнтів, залучає до нагляду за цим процесом зацікавлені сторони.

 • 6.4. Заслуховує щоквартально інформацію від Основних реципієнтів про хід реалізації Програм, звіти Основних реципієнтів до ГФ у терміни визначені грантовими угодами, приймає відповідне рішення….

 • 6.8. Затверджує запит на продовження фінансування та плани реалізації Програми у другій фазі грантів ГФ…

 • 7. Члени Національної ради у координації з Комісією з нагляду здійснюють візити з метою нагляду за виконанням Програм на місцях.

 • 12.5 На вимогу Національної ради, її членів та Комісії з нагляду надає …запити про виплату коштів, звіти про ефективність реалізації Програм, облікові картки грантів та інші документи).12.8 Залучає членів Національної ради та Комісії з нагляду до участі в робочих зустрічах для обговорення планів, ознайомлення з інформацією та обговорення питань, що стосуються впровадження Програми, шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Основного реципієнта.

 • 12.8 Залучає членів Національної ради та Комісії з нагляду до участі в робочих зустрічах для обговорення планів, ознайомлення з інформацією та обговорення питань, що стосуються впровадження Програми, шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Основного реципієнта.

 • 12.9. Запрошує членів Національної ради, Комісії з нагляду як спостерігачів за роботою конкурсних та тендерних комісій.

 • 15. Поточна інформація про результати наглядової діяльності готується Комісією з нагляду у співпраці із членами Національної ради і щоквартально заслуховується на засіданнях Національної ради.

 • 16. Секретаріат Національної ради забезпечує організаційну та технічну підтримку Національної ради, її членів та Комісії з нагляду у провадженні наглядової діяльності. • п.5 Для цього Голова Секретаріату Національної Ради представляє на засіданні Ради список кандидатів у члени Комісії з Нагляду, попередньо відібраних Секретаріатом відповідно до поданих заяв-анкет, разом з коротким резюме (не більше 1 стор.), підготовленим кожним з кандидатів, та листом-супроводу, який підтверджує, що кожен із попередньо відібраних кандидатів відповідає критеріям, викладеним у пунктах 6 та 7 цього Положення. Національна Рада голосує за кожного кандидата у члени Комісії з нагляду окремо.

 • п.8 …. У разі потреби Голова Комісії може ініціювати проведення закритого засідання для остаточного обговорення та голосування.11. Основною формою роботи Комісії є засідання (в тому числі виїзні), що проводяться не рідше одного разу на два місяці. Засідання Комісії проводить голова або за його дорученням – заступник голови Комісії.

 • 11. Основною формою роботи Комісії є засідання (в тому числі виїзні), що проводяться не рідше одного разу на два місяці. Засідання Комісії проводить голова або за його дорученням – заступник голови Комісії.

 • ….. протоколу, яким оформлюється рішення та який підписують голова Комісії (в разі його відсутності – головуючий на засіданні заступник голови Комісії) та секретар засідання, функції якого виконує працівник Секретаріату Національної ради. У разі наявності окремої думки члена Комісії з нагляду щодо прийнятого рішення, її зазначають у протоколі засідання.

 • 15.2 …інші документи за Програмами, оцінювання яких потребує План нагляду, включно з тендерними документами у разі виникнення спірних питань та/або отриманих неанонімних письмових звернень (у тому числі електронні повідомлення) щодо підозр у серйозних управлінських порушеннях або шахрайств;

 • - звіти за результатами виїздів на місця;15.8. Ініціює проведення зустрічей з Портфоліо менеджером, Місцевим Агентом Фонду в Україні, генеральним інспектором ГФ з питань наглядової діяльності, забезпечує обмін інформацією з ними. Офіційні застереження мають бути підготовлені та представлені для обговорення на найближчому засіданні Національної Ради або у невідкладному випадку - з головою та/або заступником голови Національної ради для термінових консультацій.

 • 15.8. Ініціює проведення зустрічей з Портфоліо менеджером, Місцевим Агентом Фонду в Україні, генеральним інспектором ГФ з питань наглядової діяльності, забезпечує обмін інформацією з ними. Офіційні застереження мають бути підготовлені та представлені для обговорення на найближчому засіданні Національної Ради або у невідкладному випадку - з головою та/або заступником голови Національної ради для термінових консультацій.Секретаріатом опрацьовано пропозиції до складу Комісії.

 • Секретаріатом опрацьовано пропозиції до складу Комісії.

 • Було подано: 11 кандидатур (1 особа не заповнила анкету).

 • За результатами аналізу анкет та резюме:

 • 1 Кандидатура не може розглядатися, оскільки не відповідає вимогам.

 • 9 кандидатів, які можуть бути членами Комісії з нагляду.

Схожі:

Стор. 6, посібник для Місцевого агенту Фонду, 2011 iconЩастя неможливо знайти, виграти або отримати в подарунок
Ознайомитися із матеріалом уроку 7 в підручнику (стор. 43-48), виконати письмово завд. 3 на стор. 48
Стор. 6, посібник для Місцевого агенту Фонду, 2011 iconЗареєстрований в 2002 році Місія: профілактика інфікування віл/снід серед населення Волинської області
Угода іі-го-02 від 09. 11. 2011 року за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», вого «Фонд місцевого розвитку» та Луцької міської...
Стор. 6, посібник для Місцевого агенту Фонду, 2011 iconПрограма стартувала у липні 2011 році. Програма стартувала у липні 2011 році. В рамках програми «Київстар»: Посібник «Київстар» для батьків
«Київстар» спільно з експертами Інституту психології ім. Г. С. Костюка напн україни
Стор. 6, посібник для Місцевого агенту Фонду, 2011 iconІнформація щодо дотримання угод про надання гранту з Глобальним фондом та супутньої політики і процедур, а також відповідних статутних вимог
Координаційного механізму країни (кмк), функції якого виконує Національна рада з питань протидії туберкульозу віл-інфекції/сніду...
Стор. 6, посібник для Місцевого агенту Фонду, 2011 iconДо природно-заповідного фонду України належать: До природно-заповідного фонду України належать
Заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва залежно...
Стор. 6, посібник для Місцевого агенту Фонду, 2011 iconІнформації про депутатський корпус Надати додаткові канали комунікації для депутатів місцевих рад для донесення своєї позиції до виборців
Проект є ініціативою Фонду Східна Європа І черкаської оо кву І виконується за підтримки Фонду Демократії ООН (undef) І агентства...
Стор. 6, посібник для Місцевого агенту Фонду, 2011 iconРозпорядження кму від 6 липня 2011 року №642-р " Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування "
Виконання розпорядження кму від 6 липня 2011 року №642-р " Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого...
Стор. 6, посібник для Місцевого агенту Фонду, 2011 iconНавчальний посібник за ред. І.І. Тюрменко. К., 2005. Культурологія як наука
Бичко А. К., Бичко Б.І. Бондар Н. О. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій / Навч посібник. К. 1993
Стор. 6, посібник для Місцевого агенту Фонду, 2011 iconУ 2008 2011 роках у 2008 2011 роках
України ідеї запровадження електронного урядування, ознайомлення з найкращим вітчизняним і зарубіжним досвідом його впровадження,...
Стор. 6, посібник для Місцевого агенту Фонду, 2011 iconЗвіт про роботу мккпб №1 в 2011 році. В. Усик заступник головного лікаря з лікувальної роботи Використання ліжкового фонду по відділеннях


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка