Документи політики: Документи політики


НазваДокументи політики: Документи політики
Дата конвертації09.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииДокументи політики:

 • Документи політики:

 • Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства

 • План першочергових заходів з реалізації Стратегії

 • Затверджені Указом Президента України № 212/2012 від 24.03.2012

 • Інституційне забезпечення:

 • Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України

 • Створена Указом Президента України № 32/2012 від 25.01.2012 року

 • Рада голів громадських рад при органах виконавчої влади

 • Створена постановою КМУ № 658 від 20 червня 2012 року.Мета політики сприяння розвитку громадянського суспільства:

 • Мета політики сприяння розвитку громадянського суспільства:

 • створення більш сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства

 • ДЛЯ

 • задоволення інтересів, захист прав і свобод людини і громадянина на засадах самоорганізації.

 • Завдання політики сприяння розвитку громадянського суспільства до 2020 року:

 • переважне забезпечення відкритості, прозорості та підзвітності ОВВ та ОМС;

 • забезпечення участі ІГС у формуванні та реалізації політики та посилення їх впливу на прийняття управлінських рішень;

 • проведення регулярних консультацій (діалогу) із громадськістю з найважливіших питань життя суспільства і держави;

 • запровадження громадського контролю за діяльністю ОВВ, ОМС;

 • забезпечення сприятливих правових, фінансових, податкових та організаційних умов для здійснення благодійної, волонтерської діяльності,

 • підвищення якості та адресності соціальних послуг шляхом залучення до їх надання ІГС. • До 31 грудня 2012 - Розробити та запровадити на регіональному рівні комплексні заходи правової освіти громадян для популяризації участі у діяльності ІГС.

 • До 31 грудня 2012 - розробити і внести в установленому порядку проекти регіональних цільових програм сприяння розвитку громадянського суспільства.Щодо протидії корупції:

 • Щодо протидії корупції:

 • Запропонувати ОВВ спільні заходи щодо профілактики корупції, зокрема семінари для громадськості та державних службовців.

 • Щодо правової просвіти громадян:

 • Ініціювати проведення на базі ОВВ систематичних семінарів по створенню ІГС;

 • Ініціювати проведення спільно з ОВВ відкритих лекцій у вищих та середніх учбових закладах щодо створення ІГС та можливості залучення до вже діючих ІГС.

 • Ініціювати запровадження на сайті ОДА інформаційної рубрики з описом діяльності і контактами провідних ІГС регіону.

 • Щодо структурних підрозділів ОВВ у зв'язках із громадськістю:

 • Організувати спеціальні навчання (семінари, тренінги) для державних службовців щодо використання інструментів політики сприяння розвитку громадянського суспільства.Мета програм:

 • Мета програм:

 • створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства

 • налагодження співпраці влади та громадянського суспільства

 • ДЛЯ спільного вирішення завдань регіональної політики.

 • Завдання програм:

 • Створення умов (в тому числі правових) для діяльності та розвитку ІГС;

 • Фінансова підтримка на конкурсних засадах ініціатив ІГС для вирішення місцевих проблем;

 • Забезпечення співпраці влади та ІГС у формуванні та реалізації місцевої політики;

 • Підвищення професійної спроможності ІГС та ОВВ до співпраці;

 • Активізація громадян.

 • При розробці програм варто ініціювати включення таких заходів (із відповідними ресурсами):

 • Проведення публічних консультацій з громадськістю;

 • Проведення конкурсів проектів ІГС для їх фінансової підтримки;

 • Проведення навчань та розробка методичних рекомендацій для державних службовців та ІГС щодо використання механізмів громадської участі.

 • ІГС варто:

 • Провести публічні консультації та дати пропозиції щодо проектів програм;

 • Долучитися до виконання заходів програм (наприклад, просвітницьких заходів для ОВВ та громадськості);

 • Забезпечити громадську експертизу виконання програм.Громадським радам:

 • Громадським радам:

 • Залучати ширше коло ІГС до формування проекту орієнтованого плану консультацій з громадськістю для подання ОВВ;

 • Подавати ОВВ пропозиції до орієнтованого щорічного плану консультацій з громадськістю (відповідно до Постанови КМУ № 996 від 3.11.2010 р.);

 • Ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану;

 • Контролювати дотримання ОВВ вимог щодо проведення позапланових консультацій на запит громадськості;

 • Проводити тематичні засідання з питань, винесених на консультації, із залученням ширшого кола ІГС;

 • Подавати ОВВ пропозиції до проектів актів, винесених на громадське обговорення.Громадським радам:

 • Громадським радам:

 • Забезпечити громадський контроль за дотриманням Постанови КМУ № 996 від 3.11.2010 р. у частині:

 • завчасного надання проектів актів для проведення консультацій;

 • повідомлення громадськості про результати розгляду їх пропозицій та підстави їх неврахування.

 • Ініціювати проведення внутрішніх регламентів ОВВ у відповідність до положень про громадські ради у частині порядку взаємодії ОВВ та громадської ради (розробити та подати на розгляд ОВВ проект відповідних змін).

 • Забезпечити проведення громадських експертиз діяльності ОВВ Постанови КМУ № 976 від 5.11.2008 відповідно до та підготовку конструктивних пропозицій за результатами таких експертизЗдійснення методичної підтримки та підвищення організаційної спроможності посадових осіб ОВВ та ІГС щодо реалізації процедур залучення громадськості до формування і реалізації державної, регіональної політики:

 • Здійснення методичної підтримки та підвищення організаційної спроможності посадових осіб ОВВ та ІГС щодо реалізації процедур залучення громадськості до формування і реалізації державної, регіональної політики:

 • Ініціювати проведення спільних навчань (семінарів, тренінгів) для державних службовців та представників ІГС щодо використання інструментів політики сприяння розвитку громадянського суспільства: консультацій з громадськістю, громадських експертиз, роботи з громадською радою.

 • Розробити спільно з ОВВ та поширити методичні посібники та/або роз’яснення щодо використання згаданих інструментів політики.

 • Запровадити практику стажувань державних службовців у ІГС та навпаки.Розвиток механізмів соціального партнерства між владою, бізнесом та інститутами громадянського суспільства:

 • Розвиток механізмів соціального партнерства між владою, бізнесом та інститутами громадянського суспільства:

 • Ініціювати створення і налагодити роботу територіальних тристоронніх соціально-економічних рад відповідно до Закону України «Про соціальний діалог».

 • Спільна розробка і реалізація цільових та регіональних програм соціальної спрямованостіГромадським радам:

 • Громадським радам:

 • Проводити консультацій із громадськістю щодо діяльності органу влади загалом, аналізувати та узагальнювати громадську думку щодо діяльності ОВВ та подавати ОВВ конкретні пропозиції щодо вдосконалення його діяльності;

 • Проводити громадські обговорення планів та звітів органу влади (зокрема щорічних планів та звітів щодо реалізації Стратегії відповідно до вимог Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства).Удосконалення порядку залучення ІГС до надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів та запровадження механізмів соціального замовлення:

 • Удосконалення порядку залучення ІГС до надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів та запровадження механізмів соціального замовлення:

 • Ініціювати розробку та затвердження процедури визначення потреб населення у соціальних послугах;

 • Ініціювати передбачення коштів безпосередньо для надання соціальних послуг при формуванні місцевих бюджетів;

 • Підвищувати спроможність ІГС до надання соціальних послуг та подавати пропозиції для часті у конкурсах на соціальне замовлення;

 • Забезпечити громадський моніторинг діяльності надавачів соціальних послуг при фінансуванні таких послуг за рахунок бюджетних коштів.Удосконалення процедур фінансової підтримки ІГС за рахунок бюджетних коштів:

 • Удосконалення процедур фінансової підтримки ІГС за рахунок бюджетних коштів:

 • Ініціювати залучення громадськості до визначення пріоритетів такої підтримки з використанням процедур консультацій з громадськістю відповідно до порядку, затвердженого Постановою КМУ № 996 від 3.11.2010;

 • Забезпечити громадський контроль (громадську експертизу) дотримання процедури проведення конкурсу для розподілу бюджетної підтримки для ІГС, затвердженого Постановою КМУ № 1049 від 12.10.2011 р.;

 • Проводити роз'яснювальну роботу серед ІГС щодо конкурсного порядку надання бюджетної підтримки програмам і заходам ІГС;

 • Забезпечити громадський моніторинг виконання проектів переможцями конкурсів.Подавати Координаційній раді, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозицій щодо реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства;

 • Подавати Координаційній раді, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозицій щодо реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства;

 • Інформувати Координаційну раду про стан виконання Стратегії на місцевому рівні;

 • Брати участь у роботі робочих груп Координаційної ради (звернутися до голів робочих груп з проханням долучити до електронної комунікації у групі та подавати пропозиції щодо проектів документів, над якими працюють групи);

 • Проводити моніторинг та громадську експертизу діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації Стратегії, виконання Плану першочергових заходів.

 • Громадська частина Координаційної ради: http://civil-rada.in.ua/

Схожі:

Документи політики: Документи політики iconЯк користуватися Електронним каталогом
Ви дізнаєтесь: Як знайти документи та їх електронні копії Як переглянути все по дисципліні Як сортувати результати пошуку Як замовити...
Документи політики: Документи політики iconПоложення про матеріальне стимулювання колективів І окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію пер у суспільному виробництві Накази наер програмні документи Державна цільова економічна
Зу «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»
Документи політики: Документи політики iconОрганізаційно-розпорядчі та довідково-інформаційні документи план Організаційно-розпорядчі документи
Тараненко О. О., Брицин В. М. Російсько-український словник (сфера ділового спілкування). К., 1996
Документи політики: Документи політики iconНаціональний стандарт україни державна уніфікована система документації
Цей стандарт поширюється на організаційно-розпорядчі документи (далі документи) постанови, розпорядження, накази, положення, рішення,...
Документи політики: Документи політики iconКафедра економічної політики Кафедра економічної політики
Поєднання політики й економіки у сфері міжнародних відносин та формування на цій основі системи стратегічних взаємодій та основ глобального...
Документи політики: Документи політики iconКафедра економічної політики Кафедра економічної політики
Геоекономіка галузь науки на перетині предметів економіки і політики в системі географічних координат, яких об’єднує або роз’єднує...
Документи політики: Документи політики iconКабаченко Надія Василівна
Концептуальні засади здійснення державної політики щодо бездомних 25. 00. 01 теорія та історія державного управління Кафедра соціальної...
Документи політики: Документи політики iconМатеріали до виступу Перепелиці М. П., начальника гу інформаційної та внутрішньої політики ода на зустрічі з
Модернізація роботи соціальних служб один із важливих інструментів реалізації нової соціальної політики
Документи політики: Документи політики iconКонцепція програмної політики суспільного мовлення україни підготовлено робочою групою з розробки принципів програмної політики в рамках

Документи політики: Документи політики iconЗакон України «Про електронні документи та електронний документообіг»; Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»
Наказ Департаменту науки і освіти від 09. 01. 2013 №15 «Про вдосконалення обміну інформацією електронними засобами зв’язку»

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка