1. Поняття підприємства, його визначення, мета. Поняття підприємства, його визначення, мета


Назва1. Поняття підприємства, його визначення, мета. Поняття підприємства, його визначення, мета
Дата конвертації09.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации1. Поняття підприємства, його визначення, мета.

 • 1. Поняття підприємства, його визначення, мета.

 • 2. Основні принципи діяльності підприємства.

 • 3. Основні види підприємств.

 • План заняття:це первинна ланка виробничої сфери, яка займається виробництвом продукції, наданням послуг або виконанням робіт з метою задоволення ринку та отримання прибутку.

  • це первинна ланка виробничої сфери, яка займається виробництвом продукції, наданням послуг або виконанням робіт з метою задоволення ринку та отримання прибутку.
  • самостійний господарський суб'єкт створений підприємцем або об'єднанням підприємців для виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг з метою задоволення суспільних потреб та отримання прибутку.
  • самостійний господарюючий суб'єкт з правами юридичної особи. Підприємство виробляє будь-який товар або надає послуги, тобто займається економічною діяльністю. Підприємства бувають сімейними, індивідуальними, державними і т.д.


Як самостійна одиниця, підприємство користується правами юридичної особи, тобто має право розпоряджатися майном, одержувати кредит, укладати договори з іншими підприємствами. Принцип самоокупності затрат вимагає точного обліку й зіставлення витрат і результатів, повного відшкодування собівартості продукції. Суть принципу самофінансування у закріпленні частини одержаного прибутку за підприємством у його повне розпорядження. Принцип матеріальної заінтересованості у кінцевих результатах праці передбачає створення умов для заохочення ініціативи, підприємливості, досягнення найкращих результатів. Підприємство несе повну економічну, майнову відповідальність за результати своєї діяльності. Кожне підприємство для розв'язання завдань, пов'язаних з виробництвом і реалізацією товарів та наданням послуг, має бути укомплектоване певною кількістю людей, здатних виконувати ці роботи. Зайняті суспільною працею на підприємстві робітники, інженери та службовці утворюють трудові колективи цих підприємств.

 • Як самостійна одиниця, підприємство користується правами юридичної особи, тобто має право розпоряджатися майном, одержувати кредит, укладати договори з іншими підприємствами. Принцип самоокупності затрат вимагає точного обліку й зіставлення витрат і результатів, повного відшкодування собівартості продукції. Суть принципу самофінансування у закріпленні частини одержаного прибутку за підприємством у його повне розпорядження. Принцип матеріальної заінтересованості у кінцевих результатах праці передбачає створення умов для заохочення ініціативи, підприємливості, досягнення найкращих результатів. Підприємство несе повну економічну, майнову відповідальність за результати своєї діяльності. Кожне підприємство для розв'язання завдань, пов'язаних з виробництвом і реалізацією товарів та наданням послуг, має бути укомплектоване певною кількістю людей, здатних виконувати ці роботи. Зайняті суспільною працею на підприємстві робітники, інженери та службовці утворюють трудові колективи цих підприємств.

 • Трудовий колектив - це сукупний працівник підприємства і водночас суб'єкт економічних відносин, який здійснює спільну діяльність у державних, колективних, кооперативних, приватних підприємствах, установах і організаціях, спрямовану на задоволення суспільних потреб.За метою і характером діяльності підприємства поділяються на:

 • За метою і характером діяльності підприємства поділяються на:

 • комерційні, тобто підприємства мають комерційний характер з одержанням прибутку;

 • некомерційні, до них належить доброчинні, освітянські, медичні, наукові та інші організації невиробничої сфери народного господарства.

 • За національною належністю капіталу:

 • національні, капітал яких належить підприємцям своєї краси;

 • закордонні, капітал є власністю іноземних підприємців повністю або в тій частині, що забезпечує їм необхідний контроль; такі підприємства створюються у формі філій або дочірніх фірм і реєструються в країні місцезнаходження;

 • змішані (спільні) – капітал належить підприємцям двох або кількох країн; їхня реєстрація здійснюється в країні одного із засновників такого підприємства; якщо метою створення змішаного підприємства є спільна підприємницька діяльність, то його називають спільним.За правовим статусом і формою господарювання:

 • За правовим статусом і формою господарювання:

 • одноосібні, є власністю однієї особи або родини; воно несе відповідальність за свої зобов’язання всім майном (капіталом), Форму одноосібних підприємств мають переважно малі за кількістю працівників фірми;

 • кооперативні (кооперативи), добровільні об’єднання громадян з метою спільного ведення господарської або іншої діяльності.

 • За розміром кількості працівників:

 • великі (над великі);

 • середні;

 • малі (дрібні);

 • мікропідприємства (до 10 осіб та обсягом виручки до 250 тис. грн. за рік від продажу продукції (надання послуг).За галузево-функціональним видом діяльності:

 • За галузево-функціональним видом діяльності:

 • промислові;

 • сільськогосподарські;

 • будівельні;

 • транспортні;

 • торгові;

 • виробничо-торгові;

 • торгово-посередницькі;

 • інноваційно-впроваджувальні;

 • лізингові;

 • банківські;

 • страхові;

 • туристичні тощо.Що таке імідж фірми? Як ви це розумієте розумієте?

 • Що таке імідж фірми? Як ви це розумієте розумієте?Назвіть основні найбільші підприємства світу, яку продукцію вони виробляють?

 • Назвіть основні найбільші підприємства світу, яку продукцію вони виробляють?

 • Що треба робити підприємству для підтримання продажів своєї продукції у різних частинах світу? Назвати особливості смаків, потреб та бажань людей на різних континентах.Прибутки компанії Colgate-Palmolive Co. за 9 міс. 2009 р. виросли на 13,6% - до 1,66 млрд дол., в порівнянні із 1,46 млрд дол., отриманими за 9 місяців 2008 р.

 • Прибутки компанії Colgate-Palmolive Co. за 9 міс. 2009 р. виросли на 13,6% - до 1,66 млрд дол., в порівнянні із 1,46 млрд дол., отриманими за 9 місяців 2008 р.Вибрати підприємство на свій розсуд та ознайомитися із історією його становлення та розвитку

 • Вибрати підприємство на свій розсуд та ознайомитися із історією його становлення та розвиткуСхожі:

1. Поняття підприємства, його визначення, мета. Поняття підприємства, його визначення, мета iconІндивідуальне завдання Дати визначення поняття ” інтонація ” Індивідуальне завдання Дати визначення поняття ” інтонація ”
Величезне синє море зустріло нас привітно. Його хвилі ніжними, лагідними погойдуваннями натякали, що вони радіють нам
1. Поняття підприємства, його визначення, мета. Поняття підприємства, його визначення, мета icon1. Поняття фірми (підприємства). Поняття фірми (підприємства)
Репутація є своєрідним кредитом довіри, джерелом ставлення споживачів продукції (послуги) до фірми її виробника
1. Поняття підприємства, його визначення, мета. Поняття підприємства, його визначення, мета iconЗвіт про фінансовий стан підприємства, який відображає його активи, зобов'язання та власний капітал. Баланс
Баланс становить найбільший інтерес для всіх користувачів фінансової інформації, оскільки саме він показує залежність підприємства...
1. Поняття підприємства, його визначення, мета. Поняття підприємства, його визначення, мета iconКількісна та якісна оцінка діяльності підприємства. Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства
Оціночні показники діяльності підприємства: показники, що характеризують рівень виробництва продукції; використання виробничої потужності,...
1. Поняття підприємства, його визначення, мета. Поняття підприємства, його визначення, мета iconВизначення поняття. Загальна характеристика
Визначення поняття. Загальна характеристика Екстремальні це стани організму, які характеризуються надмірною напругою або виснаженням...
1. Поняття підприємства, його визначення, мета. Поняття підприємства, його визначення, мета iconВизначення поняття. Загальна характеристика
Визначення поняття. Загальна характеристика Екстремальні це стани організму, які характеризуються надмірною напругою або виснаженням...
1. Поняття підприємства, його визначення, мета. Поняття підприємства, його визначення, мета icon1. Поняття міжнародна торгівля, її визначення, мета
Мев, що являє собою обмін товарами та послугами між державно оформленими національними господарствами
1. Поняття підприємства, його визначення, мета. Поняття підприємства, його визначення, мета icon1. Визначення поняття гострої печінкової недостатності Визначення поняття гострої печінкової недостатності
Це стан, при якому виникає невідповідність між потре6ами організму та можливостями печінки у задоволенні цих потреб
1. Поняття підприємства, його визначення, мета. Поняття підприємства, його визначення, мета icon1. Визначення поняття гострої печінкової недостатності Визначення поняття гострої печінкової недостатності
Це стан, при якому виникає невідповідність між потре6ами організму та можливостями печінки у задоволенні цих потреб
1. Поняття підприємства, його визначення, мета. Поняття підприємства, його визначення, мета iconІнформація як ресурс. Терміни І визначення. Інформація як ресурс. Терміни І визначення. Поняття інформаційної технології (ІТ). Етапи розвитку іт. Складові іт
Поняття "Інформація" походить від латинського слова «informatio», що означає виклад

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка