Концептуальні засади: процес вироблення політики тренінг для представників місцевої влади та нуо


НазваКонцептуальні засади: процес вироблення політики тренінг для представників місцевої влади та нуо
Дата конвертації10.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ: ПРОЦЕС ВИРОБЛЕННЯ ПОЛІТИКИ

 • ТРЕНІНГ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ТА НУО

 • Проект “Посилення співпраці влади та громадянського суспільства заради розвитку громади”

 • Лабораторія законодавчих ініціатив


1. ЩО ТАКЕ ПОЛІТИКА?ЩО ТАКЕ ПОЛІТИКА?ЩО ТАКЕ ПОЛІТИКА?

 • Политики (обрані представники) визначають напрям діяльності уряду, використовують свої повноваження для того, щоб передати підтриманий виборцями курс заходів урядовій машині

 • У цьому процесі вони ведуть між собою боротьбу й шукають підтримки – від виборців, колег-політиків, а також від інших заінтересованих осіб: це і є «політична боротьба»

 • Політичне життя – боротьба за право здійснювати державну/публічну політику

 • Вимога боротися за переваги може суперечити прагненню до бажаних цілейЩО ТАКЕ ПОЛІТИКА?ЩО ТАКЕ ПОЛІТИКА?ЩО ТАКЕ ПОЛІТИЧНА РАЦІОНАЛЬНІСТЬ?ФІНАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

 • Максимізація особистого добробуту

 • Захист мінімального добробуту

 • Максимізація чистого добробуту (різниця між загальними вигодами та витратами)

 • Максимізація перерозподілу добробуту (на користь окремих груп)СТАНДАРТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЛЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ (ISO)

 • Вимоги ефективної системи менеджменту для забезпечення системності та стабільності управління територією

 • Досягнення поставлених цілей за рахунок доступних ресурсів

 • Система менеджменту по наданню адміністративних послуг (видачі дозволів, довідок, ліцензій); перелік послуг, які можуть знадобитися громаді, має бути включений у реєстр послугЯК ПРАЦЮЮТЬ СТАНДАРТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЛЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ?

 • Інформаційні карти

 • Центри надання муніципальних послуг (принцип “єдиного вікна”)

 • Механізми моніторингу та критерії оцінки ефективного надання послугЗАПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ ISO 9001:2000 В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НОВОАЗОВСЬКОГО РАЙОНУ (Донецька область)

 • Організовано навчання 17 представників органів місцевого самоврядування (районних, сільських, селищних рад) за програмою “Спеціаліст із системи менеджменту якості”: (1) семінар “Міжнародні стандарти ISO 9001:2000 в органах місцевого самоврядування”; (2) лекція з тематики стандартизації роботи органів місцевого самоврядування; (3) 5-тиденний семінар-тренінг за програмою “Спеціаліст із системи менеджменту якості”. На завершення курсу був проведений іспит, за результатами якого учасники навчання отримали сертифікат “Внутрішній аудитор системи менеджменту якості” та “Спеціаліст системи менеджменту якості”.

 • У жовтні 2008 року у кожній з 9-ти рад були сформовані та затверджені рішеннями виконавчих комітетів робочі групи з розробки системи менеджменту якості, визначені представники керівництва по якості та відповідальні за розробку, запровадження та підтримку роботи системи. До складу кожної групи увійшли незалежні експерти.

 • Підготовлені робочими групами програми розробки системи менеджменту якості були затверджені виконавчими органами відповідних рад.

 • За період із жовтня по грудень 2008 року було проведено 20 засідань робочих груп, за результатами яких у кожній раді були розроблені Політика та цілі сфери якості, визначені перелік послуг рад для розробки інформаційних карт, визначені процеси, що обов’язково мають бути задокументовані, розроблений типовий проект керівництва якістю.ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ ISO 9001:2000 В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НОВОАЗОВСЬКОГО РАЙОНУ (Донецька область)

 • Протягом всього часу реалізації ініціативи, робочі групи розробляли інформаційні карти послуг, які пізніше були розміщені на інформаційних стендах місцевих рад. Ці карти містили інформацію про послуги, умови та строки їх надання, відповідальних осіб та іншу інформацію, необхідну кожному мешканцю, що звернувся до місцевої ради.

 • У грудні 2008 року в усіх 9-ти радах відбулися сесії, на яких були затверджені всі основоположні документи системи менеджменту – Політика та цілі сфери якостіЗАПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ ISO 9001:2000 В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НОВОАЗОВСЬКОГО РАЙОНУ (Донецька область)

 • Відповідно до штатного розпису, затвердженого кожною радою, на одного працівника (секретаря ради) були покладені практично всі функції ради:

 • Неможливо провести розподіл відповідальності між співробітниками, як того вимагає Стандарт, а тому неможливо розробити деякі документи: “матриця відповідальності” та “моделі процесів”, так як основна маса обов’язків у сільській раді замикається на одній особі – виконавці

 • Проблематично виконати вимогу Стандарту щодо необхідності проведення внутрішнього аудиту таким чином, аби аудитор не перевіряв сам себе2. ЩО ТАКЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО?

 • Політична спільнота, суспільна сфера, в якій держава зацікавлена та має свої інтереси

 • Благо, в той час як держава – зло; чим досконалішим є громадянське суспільство, тим менше воно потребує регулювання з боку держави

 • Сфера реалізації частих цілей конкретних індивідів; у громадянському суспільстві немає повної свободи, оскільки завжди наявне протиріччя між приватним інтересом і владою, що має всезагальний характер

 • Сума інтересів індивідів, існування якої обумовлює необхідність держави

 • Сфера суспільства, що є відокремленою і незалежною від державиЩО ТАКЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО?ЩО ТАКЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО?

 • Існує багато різних організацій громадянського суспільства, але всі вони відповідають таким критеріям:

  • Незалежність
  • Самоуправління
  • Реінвестування матеріальних цінностей
  • Суспільне благо
  • Самомотивація


ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН”

 • ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН – добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод

 • ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ – прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які мають головною метою участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування і представництво в їх складі

 • ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ – це об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересівКАРТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ3. УЧАСНИЦЬКА ДЕМОКРАТІЯ

 • Процес прийняття політичних рішень, який передбачає широке залучення громади у визначення напрямків і забезпечення функціонування політичної системи

 • Створення можливостей для всіх членів певної соціальної групи зробити свій усвідомлений і раціональний внесок у вироблення політики; постійне прагнення розширення кола осіб, залучених до політичного процесу

 • Оскільки прийняття оптимального політичного рішення потребує великого обсягу інформації, технології відіграють важливу роль у популяризації моделей участі (зокрема, ті, що сприяють росту обізнаності громадян про політичні питання)

 • Ефективне розширення участі веде до оформлення невеликих груп участі, які об’єднуються у малі світові мережі

 • Широка участь громадян потребує представницького, структурованого та активного громадянського суспільства, яке обумовлює необхідний тиск на державу та змушує її визнавати та підтримувати моделі участіУЧАСНИЦЬКА ДЕМОКРАТІЯКОДЕКС КРАЩИХ ПРАКТИК ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ

 • Документ, який був розроблений у рамках Міжнародної конференції неурядових організацій Ради Європи та схвалений 1 жовтня 2009 року. Він визначає:

 • загальні принципи,

 • рекомендації,

 • засоби та механізми

 • активної участі організацій громадянського суспільства у процесі прийнятті рішень на місцевому, регіональному, національному та міжнародних рівнях,

 • а також є базовим документом Ради Європи, що виступатиме інструментом для ефективного залучення громадян до здійснення публічних справ у країнах Європейського Союзу та країнах-членах Ради ЄвропиКОДЕКС КРАЩИХ ПРАКТИК ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ

 • Загальні параметри громадянського суспільства

 • Принципи та умови громадської участі

 • Шляхи забезпечення громадської участі

 • Рівні громадської участі

 • Кроки у процесі прийняття політичних рішень

 • Інструменти та механізми громадської участіФОРМИ УЧАСТІ4. ЦИКЛ ПОЛІТИКИСхожі:

Концептуальні засади: процес вироблення політики тренінг для представників місцевої влади та нуо iconКонцептуальні засади: процес вироблення політики тренінг для представників місцевої влади та нуо
Проект "Посилення співпраці влади та громадянського суспільства заради розвитку громади"
Концептуальні засади: процес вироблення політики тренінг для представників місцевої влади та нуо iconВплив як мета політики тренінг для представників місцевої влади та нуо
Проект "Посилення співпраці влади та громадянського суспільства заради розвитку громади"
Концептуальні засади: процес вироблення політики тренінг для представників місцевої влади та нуо iconВплив як мета політики тренінг для представників місцевої влади та нуо
Проект "Посилення співпраці влади та громадянського суспільства заради розвитку громади"
Концептуальні засади: процес вироблення політики тренінг для представників місцевої влади та нуо iconІнформаційний супровід тренінг для представників місцевої влади та нуо
Проект "Посилення співпраці влади та громадянського суспільства заради розвитку громади"
Концептуальні засади: процес вироблення політики тренінг для представників місцевої влади та нуо iconРозуміння проблеми в політиці тренінг для представників місцевої влади та нуо
Проект "Посилення співпраці влади та громадянського суспільства заради розвитку громади"
Концептуальні засади: процес вироблення політики тренінг для представників місцевої влади та нуо iconРозуміння проблеми в політиці тренінг для представників місцевої влади та нуо
Проект "Посилення співпраці влади та громадянського суспільства заради розвитку громади"
Концептуальні засади: процес вироблення політики тренінг для представників місцевої влади та нуо iconПроектна пропозиція як основа співпраці влади та громадянського суспільства тренінг для представників місцевої влади та нуо
Проект "Посилення співпраці влади та громадянського суспільства заради розвитку громади"
Концептуальні засади: процес вироблення політики тренінг для представників місцевої влади та нуо iconРішення у співпраці тренінг для представників місцевої влади та нуо проект "Посилення співпраці влади та громадянського суспільства заради розвитку громади" Лабораторія законодавчих ініціатив
Проект "Посилення співпраці влади та громадянського суспільства заради розвитку громади"
Концептуальні засади: процес вироблення політики тренінг для представників місцевої влади та нуо iconКонцептуальні засади трансформації владних інститутів, процесу вироблення і здійснення публічної політики

Концептуальні засади: процес вироблення політики тренінг для представників місцевої влади та нуо iconБазова оцінка Лабораторія законодавчих ініціатив
Опитування представників органів місцевої влади та нуо в донецькій І луганській областях

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка