Розпорядження Кабінету Міністрів України (від 17 жовтня 2007 року №880-р) яким була прийнята Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року


НазваРозпорядження Кабінету Міністрів України (від 17 жовтня 2007 року №880-р) яким була прийнята Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року
Дата конвертації10.04.2013
Розмір445 b.
ТипРозпорядженняДо цього часу функції стратегічного документа з питань екологічної політики виконували «Основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» (затверджені Постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 року 188/98-ВР);

 • До цього часу функції стратегічного документа з питань екологічної політики виконували «Основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» (затверджені Постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 року 188/98-ВР);

 • Проект Стратегії сталого розвиткуРозпорядження Кабінету Міністрів України (від 17 жовтня 2007 року № 880-р) яким була прийнята Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року;

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України (від 17 жовтня 2007 року № 880-р) яким була прийнята Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року;

 • Рамкова Угода між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств (ратифікована Законом України від 03.09.2008 № 360-VI) та Угода між Україною та ЄС про фінансування програми “ Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України на період до 2020 року “

 • План першочергових заходів щодо інтеграції України до ЄС на 2010 рік (затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.05.2010 № 1073).Постанова Верховної Ради України про схвалення проекту Закону України “ Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України до 2020 року ” від 21 грудня 2010 року.

 • Постанова Верховної Ради України про схвалення проекту Закону України “ Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України до 2020 року ” від 21 грудня 2010 року.

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 577-р “ Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011—2015 роки ”.Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року» - http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2818-17Державний Бюджет України – загальний фонд (природоохоронні програми);

 • Державний Бюджет України – загальний фонд (природоохоронні програми);

 • Державний фонд охорони навколишнього середовища;

 • Угода між Урядом України та ЄС про фінансування програми: “ Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України ”Метою національної екологічної політики є:

 • Метою національної екологічної політики є:

 • стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища;

 • інтеграція екологічної політики;

 • гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров’я населення,

 • впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистемЦіль 1. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості

 • Ціль 1. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості

 • Ціль 2. Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки

 • Ціль 3. Досягнення безпечного для здоров’я людини стану навколишнього природного середовища

 • Ціль 4. Інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управлінняЦіль 5. Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі

 • Ціль 5. Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі

 • Ціль 6. Забезпечення екологічно збалансованого природокористування

 • Ціль 7. Удосконалення регіональної екологічної політики

Проведення комплексної рекламно-інформаційної, просвітницької кампанії з метою формування в суспільстві розуміння цінності сприятливого для життєдіяльності людини навколишнього природного середовища;

 • Проведення комплексної рекламно-інформаційної, просвітницької кампанії з метою формування в суспільстві розуміння цінності сприятливого для життєдіяльності людини навколишнього природного середовища;

 • Проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на популяризацію органічного сільськогосподарського виробництва та інформування споживачів про безпеку органічних продуктів харчування.;Проведення інформаційної кампанії з популяризації сучасних технологій у галузі енергоефективності та ресурсозбереження;

 • Проведення інформаційної кампанії з популяризації сучасних технологій у галузі енергоефективності та ресурсозбереження;

 • Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Стратегії освіти для сталого розвитку та аналогічного національного плану дій. Запровадження низки пілотних проектів зі зниження забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів та налагодження належного поводження з відходами, модернізація системи екологічного моніторингу.

 • Запровадження низки пілотних проектів зі зниження забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів та налагодження належного поводження з відходами, модернізація системи екологічного моніторингу.Підготовка та проведення засідання за круглим столом з питань екологізації галузевої та регіональної політики розвитку на засадах партнерства за участю представників центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, науки та громадських організацій; визначення показників, що застосовуються для оцінки успішності екологізації відповідно до процесу «Довкілля для Європи»

 • Підготовка та проведення засідання за круглим столом з питань екологізації галузевої та регіональної політики розвитку на засадах партнерства за участю представників центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, науки та громадських організацій; визначення показників, що застосовуються для оцінки успішності екологізації відповідно до процесу «Довкілля для Європи»

 • Підготовка і проведення конференцій «Довкілля для України»Підготовка методичних рекомендацій з розроблення і впровадження енерго-, ресурсозбергігаючих та екологічно дружніх технологій і матеріалів у будівництві

 • Підготовка методичних рекомендацій з розроблення і впровадження енерго-, ресурсозбергігаючих та екологічно дружніх технологій і матеріалів у будівництві

 • Розроблення та видання методичних рекомендацій щодо впровадження систем екологічного управління для окремих галузей економікиРозроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» стосовно запровадження екологічно обґрунтованих (зелених) закупівель;

 • Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» стосовно запровадження екологічно обґрунтованих (зелених) закупівель;

 • Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Концепції впровадження в Україні більш чистого виробництва;Розроблення методичних рекомендацій щодо:

 • Розроблення методичних рекомендацій щодо:

  • підготовки секторальних природоохоронних програм;
  • включення положень Стратегії та НПД до програм економічного розвитку галузі, сектору виробництва, окремого підприємства та програм соціально-економічного розвитку АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя; підготовка регіональних природоохоронних програм.


Удосконалення методичної бази з питань визначення та оцінки екологічних показників, що застосовуються у сфері виробництва і споживання продукції

 • Удосконалення методичної бази з питань визначення та оцінки екологічних показників, що застосовуються у сфері виробництва і споживання продукції

 • Систематизація, переклад та розміщення на офіційному веб-сайті Мінприроди документів Європейської економічної комісії ООН, Програми ООН з навколишнього середовища, директив Європейського Союзу, що стосуються сталого споживання та виробництваПідготовка та подання на розгляд Кабінетові Міністрів України Стратегії впровадження десятирічних рамок політики сталого споживання та виробництва і плану заходів з її реалізації на період до 2015 року;

 • Підготовка та подання на розгляд Кабінетові Міністрів України Стратегії впровадження десятирічних рамок політики сталого споживання та виробництва і плану заходів з її реалізації на період до 2015 року;

 • Розроблення плану заходів із стимулювання впровадження інноваційних проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесівПідготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Податкового кодексу України стосовно розміру платежів та зборів за спеціальне використання природних ресурсів та розмірів екологічного податку

 • Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Податкового кодексу України стосовно розміру платежів та зборів за спеціальне використання природних ресурсів та розмірів екологічного податкуДепартамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності, Міністерство екології та природних ресурсів України

 • Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності, Міністерство екології та природних ресурсів України

 • v.bilokon@menr.gov.ua

 • http://menr.gov.ua/

 • Тел. +380 44 206 31 35

 • Факс. +380 44 206 31 13Схожі:

Розпорядження Кабінету Міністрів України (від 17 жовтня 2007 року №880-р) яким була прийнята Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року iconЗакон України " Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року " від 21 грудня 2010 року
«Основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної...
Розпорядження Кабінету Міністрів України (від 17 жовтня 2007 року №880-р) яким була прийнята Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року iconПостанова Кабінету Міністрів України від 13. 06. 2007 №815 "Про затвердження Національного плану розвитку галузі охорони здоров’я на період до 2010 року"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24. 07. 2006 №421-р
...
Розпорядження Кабінету Міністрів України (від 17 жовтня 2007 року №880-р) яким була прийнята Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року iconЗакон України Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року, 2011 Проблеми екологічної політики: часткове призупинення дії процедур Кіотського протоколу
України шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку України для гарантування екологічно безпечного...
Розпорядження Кабінету Міністрів України (від 17 жовтня 2007 року №880-р) яким була прийнята Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 03. 12. 09 №1482-р «Про затвердження Плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року»
Концепція розвитку інклюзивної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 01. 10. 10 №912 )
Розпорядження Кабінету Міністрів України (від 17 жовтня 2007 року №880-р) яким була прийнята Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2006 року №504-р "Про схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України"
Забезпечення виконання Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного І соціального розвитку України»...
Розпорядження Кабінету Міністрів України (від 17 жовтня 2007 року №880-р) яким була прийнята Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 18. 01. 2012 №25-р «Про затвердження переліку виставок і ярмарків, що проводитимуться в Україні у 2012 році, яким
Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18. 01. 2012 №25-р «Про затвердження переліку виставок і ярмарків, що...
Розпорядження Кабінету Міністрів України (від 17 жовтня 2007 року №880-р) яким була прийнята Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2006 року №504-р "Про схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України"
Розробка методики середньострокового прогнозування економічного розвитку Одеської області
Розпорядження Кабінету Міністрів України (від 17 жовтня 2007 року №880-р) яким була прийнята Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 03. 12. 2009 №1482-р «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року»

Розпорядження Кабінету Міністрів України (від 17 жовтня 2007 року №880-р) яким була прийнята Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 року №238-р „Про затвердження заходів щодо виконання у 2007 Плану дій Україна єс
Забезпечує обмін інформацією та надання короткострокової технічної допомоги з конкретних питань наближення національного законодавства...
Розпорядження Кабінету Міністрів України (від 17 жовтня 2007 року №880-р) яким була прийнята Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №686-р «Про деякі питання завершення 2011/12 навчального року у зв’язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу»
На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №686-р...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка