Мета дослідження комплексний аналіз Мета дослідження комплексний аналіз


НазваМета дослідження комплексний аналіз Мета дослідження комплексний аналіз
Дата конвертації10.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииМета дослідження - комплексний аналіз

 • Мета дослідження - комплексний аналіз

 • причинно-наслідкових зв’язків між поширенням

 • ВІЛ/СНІД і врахуванням гендерних особливостей при

 • наданні послуг ВІЛ-позитивним людям.

 • Територія дослідження - 17 областей України (регіони, в яких впроваджувався проект NOVIB)

 • Цільові групи дослідження

 • Організацій, які працюють в сфері гендеру і ВІЛ на національному рівні (16 експертів)

 • Клієнти ВІЛ-сервісних організацій (1000 осіб)

 • Соціальні працівники та психологи, які працюють у ВІЛ-сервісних організаціях (40 фахівців)Компоненти дослідження

 • Аналіз міжнародної та національної нормативно-законодавчої бази з питань впровадження гендерних підходів в контексті ВІЛ/СНІДу та аналіз досліджень, що були проведенні в Україні з проблем гендеру та ВІЛ/СНІДу.

 • Картування послуг, що надають українські громадські організації, які працюють у галузі гендерної рівності та ВІЛ/СНІДу.

 • Вивчення впливу гендерних аспектів на поширення ВІЛ-інфекції (особливості інфікування у гендерному вимірі) та життя з ВІЛ (вплив гендерної нерівності на життя ВІЛ-позитивних людей)Висновки

 • Законодавство України побудоване на принципах рівноправності жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності. Однак існуюча система неприпустимості дискримінації жінок залишається неефективною, оскільки відсутні національні механізми жорсткого контролю за виконанням відповідних законодавчих норм.

 • На сьогоднішній день, в Україні, поєднання проблем ВІЛ/СНІДу, та надання ВІЛ-сервісних послуг з урахуванням гендерної рівності є мінімальним та слабко розробленим компонентом.Висновки

 • Cеред респондентів, які отримували «гендерно чутливі» послуги, більше тих, на чию думку утиски прав гендерного характеру в країні існують, ніж серед респондентів, які не отримували таких послуг – 47% проти 35% відповідно.Висновки

 • Серед жінок більше тих, хто стверджує наявність в Україні утисків прав гендерного характеру (52% проти 39% серед чоловіків).

 • Жінки значно частіше заявляють про утиски своїх прав і можливостей (67%), ніж чоловіки (5%). З іншого боку, чоловіки також визнають, що частіше утискаються права представників жіночої статі, ніж чоловічої (39%), хоча домінуючою серед них є думка про порушення прав представників обох статей (49%).

 • Жінки частіше за чоловіків самі стають жертвами дискримінації за статтю або стають свідками прояву гендерної нерівності (21%). В той же час їхні висновки (як і висновки чоловіків) про наявність утисків гендерного характеру сформувалися у більшості випадків на підставі чуток від друзів, знайомих, родичів (35% серед жінок і 23% серед чоловіків).Висновки

 • Отримані дані свідчать про те,що чоловікові в першу чергу відводиться роль «голови сім’ї», «керівника» та «добувальника» - про це висловилися понад 50% респондентів. Жінкам традиційно відводяться ролі «виконавиці», «доглядальниці за дитиною», хоча простежуються певні тенденції до змін у масовій свідомості ролі жінки.

 • Думки респондентів стосовно того, хто має берегти сімейне вогнище, - чоловік чи жінка, - розділилися майже навпіл. І якщо 45-48% респондентів вважають, що цим має займатися жінка, то інші 44-46% переконані, що берегти сімейне вогнище мають обоє.

 • Ще більшою мірою потреба паритету чоловіків і жінок декларується стосовно роботи в домашньому господарстві (71-73%); виховання дітей (65-72%) та дотримання поведінки, яка була б взірцем для дитини (77-82%). Порівняння часток обох груп респондентів щодо цих аспектів свідчить про те, що клієнти «гендерно чутливих» програм ВІЛ-сервісних організацій більш схильні до паритетного підходу вирішення різних питань, ніж потенційні клієнти таких програм.Висновки

 • Найчастіше респонденти стикаються з проявами гендерної нерівності при прийомі на роботу, коли роботодавці надають переваги представникам однієї із статей (31% клієнтів Novib і 24% потенційних клієнтів).

 • На другому місці – надмірне навантаження чоловіка або жінки при розподіленні сімейних обв’язків (28% клієнтів і 23% потенційних клієнтів). Окрім того, серед потенційних клієнтів на другому місці відмічені також «обмеження входу до певних кіл (професійних, бізнесових, дозвіллєвих тощо) – 23%, тоді як для реальних клієнтів цей прояв гендерної нерівності віднесений на четверте місце.

 • І на третьому місці в обох досліджуваних групах – нерівномірність виплати зарплати чоловікам і жінкам за однаково виконану роботу (по 21% в кожній групі).Висновки

 • Переважна більшість опитаних клієнтів, які отримують послуги у ВІЛ-сервісних організаціях, вказали на абсолютно доброзичливе й ввічливе ставлення до них (88% ствердних відповідей). Більше того, на їхню думку, ставлення працівників цих організацій до ЛЖВ, навіть не можна порівняти із ставленням медичних працівників у звичайних лікарнях або поліклініках, які вирізняються байдужістю й надмірною пересторогою. Між клієнтами та соціальними працівниками нерідко виникають досить дружні стосунки, які характеризуються довірою й ввічливим ставленням.

 • Майже одноголосно (92% відповідей) клієнти заявили про те, що не стикалися у ВІЛ-сервісній організації з випадками порушень прав клієнтів та/або членів їх сімей з огляду на їхню стать.ВисновкиПропозиції отримувачів гендерно-орієнтованих послуг щодо покращення практики їх надання

 • Клієнти ВІЛ-сервісних організацій відзначають, що ті послуги з психологічної підтримки, консультування та інформування, а також організація груп самодопомоги і дискусійних клубів, які вони отримали в ВІЛ-сервісі, були ефективними, а тому мають обов’язково надаватися і надалі і охоплювати більше ВІЛ-інфікованих

 • Необхідно надавати можливість гендерно-чутливих послуг, таких як участь в консультаціях, групах самодопомоги окремо для чоловіків, окремо для жінок, відповідно до тих актуальних для них тематикПропозиції отримувачів гендерно-орієнтованих послуг щодо покращення практики їх надання

 • Клієнтами запропоновані такі теми для груп самодопомоги та

 • дискусійних клубів:

 • можливості безпечної вагітності та пологів для ВІЛ-інфікованої жінки;

 • безпечна поведінка та можливості мати дитину у дискордантних парах;

 • безпечна поведінка в сексуальних стосунках ВІЛ-інфікованого чоловіка;

 • можливості безпечного планування дитини у ВІЛ-інфікованої пари;

 • безпечне вигодовування немовляти ВІЛ-інфікованою жінкою;

 • етичні інтимні стосунки чоловіка та жінки, способи підготовки партнера до відкриття статусу ВІЛ-інфікованого;

 • протистояння дискримінації та стигматизації;

 • протидія домашньому насильству;

 • консультації щодо відвертого спілкування з дітьми на теми ВІЛ/СНІД.Пропозиції отримувачів гендерно-орієнтованих послуг щодо покращення практики їх надання

 • Значна частина клієнтів ВІЛ-сервісних організацій потребує толерантного ставлення та якісних професійних послуг медиків: уролога, сексопатолога, хірурга, гастроентеролога, гінеколога, інфекціоніста, педіатра;

 • Значна частина клієнтів ВІЛ-сервісних організацій висловила побажання щодо необхідності інформаційної та роз’яснювальної роботи з медичними працівниками щодо шляхів передачі ВІЛ /СНІД та проблем ВІЛ-інфікованих людей в контексті виховання професійного, толерантного ставлення медичних працівників до цієї категорії населення.

 • Деякі категорії клієнтів ВІЛ-сервісних організацій потребують надання соціально-побутових послуг (душ, їжа, елементарні засоби гігієни, кімната відпочинку): це жінки, які потерпіли від домашнього насильства і змушені шукати собі притулку, а також матеріально незабезпечені жінки секс-бізнесу; також потрібні послуги (одноразові шприці, спиртові серветки) для ВІЛ-інфікованих споживачів ін’єкційних наркотиків.Подальші кроки

 • Після фіналізації звіту, дослідження буде видано та презентовано. Матеріали дослідження та фінальний звіт будуть розміщені у розділі “Гендер” на сайті Всеукраїнської мережі ЛЖВСхожі:

Мета дослідження комплексний аналіз Мета дослідження комплексний аналіз iconСутнiсть економiчного (фiнансового) аналiзу
По обсягу дослідження виділяють повний і тематичний фінансовий аналіз підприємства повний (комплексний) фінансовий аналіз
Мета дослідження комплексний аналіз Мета дослідження комплексний аналіз iconЦе дзеркало: комплексний аналіз місцевих фінансів та фінансового управління Це дзеркало: комплексний аналіз місцевих фінансів та фінансового управління
Місцева бюджетно-податкова політика: податки, прозорість, використання іт, розбудова спроможностей персоналу
Мета дослідження комплексний аналіз Мета дослідження комплексний аналіз iconМета дослідження – аналіз специфіки дискурсу змі україни Мета дослідження – аналіз специфіки дискурсу змі україни
«Високий замок», «Галичина», «Донбасс», «Днепровская правда», «Вечірня Полтава», «Місто», «Високий Вал», «Ворскла», «Николаевские...
Мета дослідження комплексний аналіз Мета дослідження комплексний аналіз iconМета дослідження Мета дослідження
Мета дослідження визначити рівень сформованості комунікативних умінь І навичок з української мови учнів 4-х класів знз м. Києва вивчити...
Мета дослідження комплексний аналіз Мета дослідження комплексний аналіз iconМета роботи Мета роботи
Методи дослідження аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, щодо нормативних документів, робочих записів, журналів, протоколів,...
Мета дослідження комплексний аналіз Мета дослідження комплексний аналіз iconЦіноутворення. Фактори, що впливають на утворення ціни. Актальність та мета дослідження
Метою дослідження є аналіз тих факторів, які впливають на утворення ціни найбільше. А також можлививих варіантів вирішення проблем,...
Мета дослідження комплексний аналіз Мета дослідження комплексний аналіз iconМета дослідження
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні шляхів вдосконалення виробництва галузей тваринництва; узагальненні та уточненні існуючих...
Мета дослідження комплексний аналіз Мета дослідження комплексний аналіз iconМета І задачі дослідження мета І задачі дослідження
Мтз-82 26, облaднaним чотиритaктним дизелем д-243, що прaцює нa альтернативних пaливaх рослинного походження
Мета дослідження комплексний аналіз Мета дослідження комплексний аналіз iconМета і завдання дослідження: Мета і завдання дослідження
Метою досліджень було вивчення морфогенетичних особливостей розвитку інбредних ліній кукурудзи, теосінте і їх гібридів в умовах
Мета дослідження комплексний аналіз Мета дослідження комплексний аналіз iconМета дослідження: Мета дослідження
Батьків учнів 11 класу 306 осіб ( 74% від загальної кількості батьків випускників )

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка