Клінічна фармація в гематології Основні клінічні синдроми в гематології


НазваКлінічна фармація в гематології Основні клінічні синдроми в гематології
Дата конвертації10.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Клінічна фармація в гематології


Основні клінічні синдроми в гематологіїСиндром анемії

 • Анемія - це клініко-гематологічний синдром, що характеризується зниженням вмісту гемоглобіну, частіше при одночасному зменшенні кількості еритроцитів, в одиниці об‘єму крові.

 • Всього на даний час виділяють більше 50 видів анемій.

 • За механізмом розвитку анемії поділяють на три основні групи:

  • 1. Анемії внаслідок крововтрат (постгеморагічні гострі та хронічні).
  • 2. Анемії внаслідок порушеного кровотворення (при нестачі в організмі заліза, потрібного для побудови гемоглобіну еритроцитів; вітаміну В12 або фолієвої кислоти, необхідних для нормального еритропоезу; при пригніченні діяльності кісткового мозку внаслідок ендогенної або екзогенної інтоксикації, променевого ураження або інших причин;
  • 3. Анемії внаслідок надмірного руйнування крові  гемолітичні.
  • В цій групі виділяють:
   • а) анемії з переважним позасудинним (внутрішньоклітинним) гемолізом еритроцитів у селезінці, в меншій мірі в кістковому мозку і печінці (анемії, обумовлені вродженою морфологічною і функціональною неповноцінністю еритроцитів  сфероцитарна, овалоклітинна та ін.Ці анемії супроводжуються гіпербілірубінемією і спленомегалією;
   • б) анемії з внутрішньосудинним гемолізом, звичайно гострим (при різноманітних токсичних впливах, переливанні групонесумісної крові, холодова, маршева анемії та ін.); вони супроводжуються виходом в плазму вільного гемоглобіну і гемоглобінурією; при хронічному гемолізі (наприклад, хвороба Марк‘яфави-Мікеле) спостерігається також гемосидероз внутрішніх органів.


Геморагічний синдром

 • Геморагічний синдром лежить в основі геморагічних діатезів – групи захворювань, основною ознакою яких є крововиливи в шкіру і внутрішні органи однієї або декількох локалізацій, що систематично повторюються, спонтанно або під впливом незначних травм.Типи кровоточивості

 • За З.С.Баркаган:

 • 1) гематомний тип – характерний для тяжких коагулопатій (гемофілія А, В). Спостерігаються масивні болючі крововиливи в суглоби, мязи, підшкірну основу, черевну порожнину та у внутрішні органи, субсерозні гематоми. Гематомний тип часто характеризується виникненням кровотеч після незначних травм, іноді спонтанних;

 • 2) петехіально-плямистий (синячковий) - спостерігається при тромбоцитопеніях різної етіології (або тромбоцитопатіях – функціональній неповноцінності тромбоцитів). На шкірі хворих та на слизових оболонках виникають неболючі точкові крововиливи (петехії) і плямисті крововиливи (екхімози). Виявляють також кровотечі з носа, ясен, метрорагії, рідше – кровотечі іншої локалізації. Проби на ламкість капілярів позитивні;

 • 3) змішаний (синячково-гематомний) тип - частіше спостерігається при набутих геморагічних діатезах, викликаних дисемінованим внутрішньосудинним зсіданням крові, а також тяжким ураженням паренхіми печінки (гепатити, цирози), передозуванням антикоагулянтів та препаратів фібринолітичної дії.

 • 4) васкулітно-пурпурний тип - характерний для вазопатій, васкулітів. Елементи геморагічних висипань розподілені по шкірі нерівномірно і їх локалізація визначається екудативно-запальними змінами судин. Елементи висипань типу пурпури мають багрове забарвлення, підвищуються над рівнем шкіри, іноді некротизуються в центрі і покриваються кірочками. Поступово елементи висипань зникають, залишаючи пігментацію та інфільтрати;

 • 5) ангіоматозний тип - характерний для судинних дисплазій спадкового або набутого походження: телеангіектазій і мікроангіоматозів (хвороба Рендю-Ослера, деякі форми цирозів печінки тощо). Спостерігаються часті кровотечі з варикозно розширених судин носа, додаткових пазух носа, шлунка, кишківника, легень, інших органів.Лейкемічний синдром

 • Зустрічається при гемобластозах  пухлинах кровотворної тканини.

 • Виділяють дві групи гемобластозів: лейкози і гематосаркоми (злоякісні лімфоми).

 • Лейкози  це пухлини з кровотворних клітин з первинною локалізацією в кістковому мозку. Гематосаркоми  пухлини також з кровотворних клітин, але для них більш характерна позакістковомозкова локалізація і вогнищевий пухлинний ріст.Лейкемоїдний синдром

 • Суть лейкемоїдних реакцій полягає у наявності значного лейкоцитозу в поєднанні із зсувом лейкоцитарної формули вліво  “омолодження” клітинних елементів крові.

 • Існуюють два основних види лейкемоїдних реакцій: мієлоїдний і лімфоїдний.

 • Перший тип спостерігається при різних інфекціях (сепсис, гнійні процеси, крупозна пневмонія, харчові токсикоінфекції), впливові іонізуючої радіації, гемолітичних кризах і гострих крововтратах, метастазах пухлин в кістковий мозок. За картиною крові такі лейкемоїдні реакції нагадують хронічний мієлолейкоз.

 • Гематологічна картина при лейкемоїдних реакціях лімфоцитарного типу подібна до хронічного лімфолейкозу. Причиною їх виникнення бувають вірусні інфекції (краснуха, кашлюк, вітряна віспа), туберкульоз та лімфобластні лімфаденіти (інфекційний мононуклеоз, адено- і ентеровірусні інфекції, медикаментозні дерматити, системні хвороби сполучної тканини, реакція відторгнення трансплантату).

 • Лейкемоїдні зсуви ніколи не трансформуються у лейкоз, це зворотні реакції, які зникають при усуненні причини, що їх викликала.Поліцитемічний (плеторичний) синдром

 • Основні клінічні симптоми цього синдрому обумовлені високим еритроцитозом, збільшенням об‘єму циркулюючої крові та її в’язкості. Зустрічається він при еритремії та при ряду спадкових і набутих симптоматичних еритроцитозів.Спленомегалічний синдром

 • Терміном “спленомегалія” позначають таке збільшення селезінки в розмірах, що виявляється пальпаторно; нормальну селезінку промацати не вдається.

 • Причиною спленомегалії можуть бути різноманітні хвороби: гострі та хронічні інфекції, системні колагенози; гіпертензія в басейнах верхньої порожнистої і ворітньої вен, ураження гепатобіліарної системи (цироз, хронічний гепатит, токсичні ураження печінки); а також гемобластози, гемолітичні анемії, тромбоцитопенії, поліцитемія.Лімфаденічний синдром

 • Збільшення лімфовузлів у розмірах та зміна їх властивостей можуть виявлятись при лімфогранулематозі, лімфосаркомі, гострих і хронічних лейкозах, іноді – при агрануноцитозі.

 • Для ураження лімфовузлів при захворюваннях крові характерна множинність, системність. Спочатку уражається якась одна їх група, з наступним втягненням в процес інших груп, причому не тільки поверхневих, але і глибоких (середостіння, черевна порожнина). Так, при лімфогранулематозі, хронічному лімфолейкозі спочатку збільшуються шийні лімфовузли, далі  підключичні і так далі.

 • Збільшені лімфовузли при лейкозах та лімфомах ніколи не спаюються з тканинами, не нагноюються і не утворюють нориць.ДВЗ-синдром (синдром дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові, тромбогеморагічний синдром)

 • Це дуже небезпечний вид порушення коагуляційних властивостей крові. Синдром є неспецифічним і універсальним, виникає при самих різноманітних захворюваннях, завжди знаменуючи собою катастрофу.

 • Серед найчастіших причин розвитку ДВЗ-синдрому  генералізовані вірусні і бактеріальні інфекції, септичні стани, усі види шоку, термінальні стани, травматичні хірургічні втручання, внутрішньосудинний гемоліз і цитоліз, тяжка акушерська патологія тощо.

 • Під впливом цих чинників відбувається активація всіх ланок системи зсідання крові, що веде до утворення дрібних згустків крові і агрегатів клітин (“сладж-синдром”), що блокують мікроциркуляторне русло. Це обумовлює виражені порушення мікроциркуляції в різних органах, гіпоксію та розвиток в них дистрофічних змін. Далі масивне тромбоутворення веде до виснаження запасів всіх чинників зсідання крові в організмі, розвитку гіпокоагуляції, тромбоцитопенії і масивних кровотеч, які важко зупинити.Основні нозологічні формиАнемії

 • Постгеморагічні анемії

  • Гостра постгеморагічна анемія характеризується швидким зменшенням кількості еритроцитів і рівня гемоглобіну в крові внаслідок зовнішньої чи внутрішньої кровотечі.
  • Хронічна постгеморагічна анемія вининкає при хронічних крововтратах, тому за своєю суттю вона є залізодефіцитною.
 • В12 та фолієво-дефіцитні анемії - патологічні стани, в основі яких лежить виникнення мегалобластного типу кровотворення внаслідок дефіциту вітаміну В12 і рідше – фолієвої кислотиЛейкози

  • Гострий лейкоз (leucosis acuta) – гемобластоз, що характеризується проліферацією найбільш молодих (бластних) клітин крові з порушенням їх диференціювання до більш зрілих форм, а також розвитком вогнищ патологічного кровотворення в різних органах
  • Хронічний мієлолейкоз – це варіант лейкозу, субстрат якого складають дозріваючі і зрілі клітини мієлоцитарного ряду. Пухлинним процесом вражається гранулоцитарний, тромбоцитарний та еритроїдний ростки окремо або в поєднанні.
  • Хронічний лімфолейкоз - це варіант лейкозу, морфологічним субстратом якого є зрілі і дозріваючі, проте функціонально неповноцінні лімфоцити. Неспроможність виконання лімфоцитами своїх основних функцій веде до порушення їх кооперації, зниження антитілогенезу, а подовження терміну їх життя – до скупчення в лімфоїдних органах із збільшенням розмірів печінки, селезінки, лімфовузлів.
Еритремія

 • Це хронічний еритромієлоз, поліцитемія, хвороба Вакеза. Вперше описана французьким лікарем Вакезом (Vaquez) у 1892 р. Належить до доброякісних мієлопроліферативних захворювань з порушенням кровотворення на рівні клітин-попередниць мієлопоезу.

 • Захворювання характеризується тотальною гіперплазією клітинних елементів кісткового мозку, найбільш вираженою в еритроїдному ростку.Лімфогранулематоз

 • Лімфогранулематоз lymphogranulomatosis, хвороба Ходжкіна)  це системне захворювання з групи злоякісних лімфом, що характеризується специфічним пухлинним ураженням лімфатичної тканини, спочатку лімфовузлів, селезінки, а потім і інших органів. Вперше описаний англійським лікарем Ходжкіним у 1832 р.

 • Пухлинний процес починається в одному з лімфовузлів і за законами пухлинної прогресії поширюється із первинного вогнища шляхом лімфатичного метастазування або гематогенно. При цьому можуть уражатись практично всі органи і системи.

 • Морфологічним субстратом лімфогранулематозу є специфічні клітини  гістіоцити; в них виявляються порушення хромосомного набору (так звана мельбурнська хромосома). Вони утворюють специфічні гранулеми, які, як правило, виникають в лімфовузлах, але можуть розвиватись і в інших органах, частіше в селезінці. • Засоби, що впливають на кровотворення

Основні продукти харчування, що містять залізо

 • М'ясо

 • Соя

 • Чорнослив

 • Шпинат

 • Урюк

 • Гречка

 • Рис

 • Хліб

 • Гранати

 • Всмоктування заліза залежить від форми, в якій воно знаходиться. Залізо, що входить в склад гему всмоктується краще (біля 22 %), з продуктів рослинного походження всмоктується лише біля 1 % заліза

Показання до застосування препаратів заліза

 • 1. З профілактичною метою для попередження дефіциту заліза:

  • - вагітним
  • - новонародженим
  • - жінкам в менструальному періоді
  • - особам, які систематично здають кров
  • - хворим, які перенесли гастректомію
 • 2. З лікувальною метою

  • - хворим на залізодефіцитну анемію


Механізм дії препаратів заліза

 • Механізм дії препаратів заліза замісний - вони поповнюють дефіцит Fe в організмі, що необхідно для синтезу залізовмісних сполукФармакодинаміка препаратів заліза

 • Основний фармакодинамічний ефект – підвищення кількості еритроцитів та концентрації гемоглобіну в периферичній крові.

 • Це призводить до покращення оксигенації органів та таканин і зменшення або повного зникнення симптомів анемії – неспецифічних (слабкість, серцебиття, запаморочення , задишка, головний біль) та специфічних (сидеропенічних) – спотворення смаку, сухість шкіри, ангулярний стоматит, глосит, специфічні зміни нігтів (витонченість, ламкість, ввігнутість (пойкілоніхія) або наявність ложкоподібної форми.Фармакокінетика залізаФактори, що сприяють всмоктуванню заліза з кишечника

 • Хлороводнева кислота (сприяє переведенню молекулярного заліза в іонну форму)

 • Речовини відновники:

  • - аскорбінова кислота
  • - бурштинова кислота
  • - ПВК
  • - фруктоза
  • - сорбіт
 • Залізо всмоктується краще натще,

 • а гірше під час чи після їдиФактори, що знижують всмоктування заліза з кишечника

 • Оксалати

 • Фосфати

 • Антацидні засоби

 • ТанінКритерії ефективності терапії препаратами заліза

 • Збільшення кількості ретикулоцитів на 5-7-й день після призначення

 • Нормалізація показників залізозвязуюючої функції крові (а не лише показників периферичної крові)

 • Якщо останні нормалізуються впродовж 1-2 місяців терапії ЗДА, то насиченість депо нормалізується на 3-у місяці. На цьому етапі дозу препаратів знижують до 60-80 мг елементарного Fе на добу.

 • Якщо причину крововтрати ліквідовано, то прийом препаратів регламентують показниками метаболізму заліза.

 • Якщо ж причину втрати заліза не ліквідовано, то підтримуючу терапію проводять із розрахунку 20-40 мг елементарного Fe на добу протягом тижня, потім 3-4 тижні перерви і т.д.Ускладнення терапії пероральними препаратами заліза

 • Активація вільнорадикальних процесів

 • Нудота, блювота, діарея (подразнення слизових)

 • Закрепи ( утворення FeS)

 • Мелена

 • Чорне забарвлення зубів

 • Поява металічного присмаку в ротіПоказання до призначення парентеральних форм заліза

 • Стан після гастректомії

 • Стан після обширної резекції тонкої кишки

 • Важкі ентерити

 • Парентеральне харчування

 • Гемодіаліз

 • Психогенні анорексії

Розрахунок дози препаратів для парентерального введення

 • А=Кх(100-6Hb)х0,0066,

 • де А – к-сть ампул препарату з вмістом 100 мг Fe (на курс лікування);

 • К – маса тіла хворого (кг);

 • Hb – вміст гемоглобіну в г %

 • А=(К×2,5)х [16,5-(1,3Hb)],

 • де А – к-сть мг заліза на курс;

 • К – маса тіла (кг);

 • Hb – вміст гемоглобіну (г/100 мл)

 • Не слід вводити більше 100 мг елементарного заліза на добуУскладнення, які виникають при парентеральному введенні заліза

 • Флебіти, післяінєкційні абсцеси, болючість в місці введення;

 • Алергійні реакції;

 • Гіперемія обличчя, шиї, відчуття стискання за гудиною, болі в попереку, стенокардія (знімаються анальгетиками+0,5 мл атропіну сульфату);

 • Артеріальна гіпотонія;

 • Потемніння шкіри в місці введення.

 • Протипоказання: гемохроматоз, захворювання печінки, коронарна недостатність, гіпертонічна хвороба ІІ – ІІІ стадій,гострий нефрит.

 • При гострому отруєнні препаратами заліза вводять дефероксамін та ЕДТАФармацевтична опіка при призначенні препаратів заліза

 • Лікування препаратами заліза рекомендується проводити під спостереженням лікаря.

 • Лікування препаратами заліза повинне супроводитися періодичними аналізами крові.

 • Дітям препарати заліза рекомендується призначати після консультації педіатра.

 • Лікувати залізодефіцитну анемію слід в основному препаратами для внутрішнього застосування (Fe II).

 • Використання препаратів заліза потрібно поєднувати з оптимізацією харчового раціону, з обов'язковим введенням в меню м'ясних блюд.

 • Не потрібно призначати препарати заліза дітям на тлі запальних процесів (ОРВІ, ангіна, пневмонія і др.), оскільки в цьому випадку залізо акумулюється у вогнищі інфекції і не використовується за призначенням.

 • Введення в комплексні препарати заліза аскорбінової кислоти поліпшує засвоєння заліза (як антиоксидант аскорбінова кислота перешкоджає перетворенню іонів Fe-II в Fe-III, не всмоктуються в ЖКТ) і дозволяє зменшити дозу, що призначається. Всмоктування заліза також збільшується у присутності фруктози, янтарної кислоти.

 • Приймання комбінованих препаратів, які разом із залізом містять мідь, кобальт, фолієву кислоту, вітамін В12 або екстракт печінки, надзвичайно утрудняє контроль ефективності терапії залізом (за рахунок гемопоетичної активності цих речовин).

 • При вагітності профілактично показаний прийом полівітамінних препаратів, що містять залізо (глутамевіт, комплевіт, оліговіт і ін.)Фармацевтична опіка при призначенні препаратів заліза (продовження)

 • Не потрібно одночасно призначати лікарські препарати, що утворюють комплекси, що не всмоктуються, із залізом (тетрациклін, левоміцетин, препарати кальцію, антацидні препарати).

 • Іони заліза утворюють нерозчинні солі, які не всмоктуються, а потім виводяться з калом, з такими компонентами їжі, як фітин (рис, соєва мука), танін (чай, кава), фосфати (риба, морепродукти).

 • Оскільки залізо утворює комплекси з фосфатами, то при надмірно високих дозах у дітей всмоктування фосфатів може знизитися так сильно, що це наведе до виникнення рахіту.

 • Препарати заліза раціонально приймати за 30-40 мін до їжі, що сприяє кращому всмоктуванню. В той же час при такому режимі більш ймовірно виникнення симптомів дратівливої дії на слизову шлунка.

 • Пероральні препарати заліза потрібно приймати з інтервалом не менше 4 годинників.

 • Таблетки і драже, що містять залізо, не розжовувати!

 • Після прийому препаратів заліза потрібно полоскати рот, а рідкі препарати (сиропи, розчини для внутрішнього застосування) краще застосовувати через трубочку.

 • Прийання препаратів заліза всередину приводить до потемніння калу і може дати помилковопозитивні результати проб на приховану кров.

 • Одночасне призначення препаратів заліза всередину і парентерально (внутрішньом'язово і/чи внутрівенно) повинне бути повністю виключене!

 • Парентеральне введення препаратів заліза потрібно проводити тільки в стаціонарі!

 • Препарати заліза потрібно берегти в місці, не доступному для дітей.Інші засоби, що застосовуються при гіпохромних анеміях

 • Препарати кобальту (коамід)

 • Людський рекомбінантний еритропоетин (епоетин альфа, епоген, епрекс)Засоби, що впливають на згортання кровіКласифікація засобів, що впливають на згортання кровіЗасоби, які підвищують згортання кровіЕтапи зупинки кровотечі

 • 1. Тромбоцитарно-судинний гемостаз

 • 2. Коагуляційний гемостаз

 • Стадії тромбоцитарно-судинного гемостазу:

 • а) рефлекторний спазм судин

 • б) адгезія (приклеювання)

 • в) зворотна агрегація (скупчення)

 • г) незворотна агрегація (перетворення білого тромбу в червоний)

 • д) ретракція тромбуСтимулятори агрегації тромбоцитів

 • Тромбоксан А2, а також:

 • Тромбін

 • Колаген

 • АДФ

 • Серотонін

 • Простагландин Е2

 • КатехоламіниФактори, що пригнічують агрегацію тромбоцитів

 • Простациклін (простагландин І2), а також:

 • Простагландин Е1

 • Гепарин

 • АМФ

 • Аденозин Метилксантини

 • Антагоністи серотоніну

Показання до застосування ацетилсаліцилової кислоти

 • - попередження утворення післяопераційних тромбів

 • -профілактика тромбоемболічних ускладнень при стенокардії та у постінфарктному періоді

 • - тромбоз судин сітківки

 • -тромбофлебіт нижніх кінцівок

 • -постінсультні стани (якщо інсульт був зумовлений тромбозом)

 • Синтезовано також препарат для парентерального застосування – ацелізин. Вводять в\м та в\в 0,5-3 мл 1-2 дні.Інші засоби, що пригнічують тромбоксанову систему

 • Дазоксибен (інгібітор тромбоксансинтетази)

 • Ридогрел (блокатор тромбоксанових рецепторів+інгібітор тромбоксансинтетази)Засоби, що активують простациклінову систему

 • Епопростенол (препарат простацикліну, ефективний лише при багатоденній внутрішньоартеріальній інфузії)

 • Застосовують лише при проведенні гемодіалізу (замість гепарину)Антиагрегантні засоби інших груп

 • Дипіридамол (курантіл) – пригнічує фосфодіестеразу, підвищуючи вміст цАМФ, потенціює дію аденозину та простацикліну.

 • Антуран – протиподагричний засіб.

 • Тиклопідин (тиклід) – проявляє антагонізм відносно АДФ

 • Пентоксифілін (трентал) – пригнічує фосфодіестеразуЕтапи коагуляційного гемостазу:

 • І – Утворення протромбінази (Xa+V+ФЛ+Са2+) – виділяють тканинний та плазменний механізми

 • ІІ – Утворення тромбіну (ІІа)

 • ІІІ – Перетворення фібриногену в фібрин (Іа)Послідовність активації факторів згортання зовнішньої та внутрішньої систем коагуляційного каскаду

 • Внутрішня система

 • Базальна мембрана судинної стінки чи будь-яка інша поверхня з негативним електричним зарядомАнтикоагулянти прямої дії

 • Гепарин – глікозамінглікан, є кофактором антитромбіну ІІІ. Утворюється лаброцитами в осн. у печінці та легенях. М.в. – від 5000 до 30000 Д. Має негативний заряд (залишки H2SO4).Руйнується гепариназою в печінці.Механізм дії гепаринуФармакокінетика гепарину

 • З білками зв'язується біля 95 % препарату

 • Біодоступність при п\ш введенні біля 25 %

 • Ефективний лише при парентеральному введенні

 • При в\м застосуванні дія наступає через 15-30 хв. і триває 6 год, при п\ш – через 40-60 хв.і триває 8-12 год. При в\в введенні ефект наступає негайно і триває 4-5 год.ФАРМАКОДИНАМІЧНІ ЕФЕКТИ ГЕПАРИНУ

 • Антикоагулянтний

 • Антиліпідемічний

 • ІмуносупресивнийЗастосування гепарину

 • Тромбози та емболії різної локалізації

 • Інфаркти внутрішніх органів

 • Флебіти і тромбофлебіти

 • Астматичний статус (для попередження тромбоутворення та покращання реологічних властивостей крові)

 • Передтромботичні стани (для профілактики тромбозів)

 • Хворим з цукровим діабетом з мікро- та макроангіопатіями

 • В апаратах штучного кровообігу і апаратах для гемодіалізу

 • Автоімунні захворювання (гломерулонефрит, гемолітична анемія)Побічні ефекти та недоліки гепарину

 • Антикоагуляційна здатність у різних людей дуже варіабельна,тому від однієї й тієї ж дози можуть виникати як кровотечі, так можлива відсутність ефекту(постійно треба контролювати АПТч)

 • Тромбоцитопенія

 • Остеопороз

 • Некрози шкіри у місці введення

 • Алопеція

 • Гіпоальдостеронізм

 • Алергічні реакції (аж до анафілактичного шоку)

 • Антагоністом гепарину є протаміну сульфат. Вводять його в\в, 1 мг нейтралізує 100 ОД гепарину. Він є також антагоністом низькомолекулярних гепаринівМеханізм дії низькомолекулярних гепаринівНизькомолекулярні гепарини, дозволені до застосування в УкраїніПорівняльна характеристика стандартного гепарину та низькомолекулярних гепаринівЗастосування низькомолекулярних гепаринів

 • Профілактика і лікування тромбоемболії легеневої артерії

 • Лікування тромбозів глибоких вен кінцівок

 • Ортопедичні, нейрохірургічні операції

 • Профілактика тромбоемболічних станів у хворих ІХС

 • Проведення гемосорбції, плазмаферезу, ультрафільтрації кровіПобічні ефекти та протипоказання до застосування низькомолекулярних гепаринів

 • Побічні ефекти:

 • - алергічні реакції, тромбоцитопеняї, підвищення ативності трансаміназ плазми крові

 • Протипоказання:

 • - тромбоцитопенії нижче 130х109\л

 • - підвищення кровоточивості будь-якої етіології

 • - перший триместр вагітності

 • - важкі захворювання печінки, нирок, підшлункової залози

 • - виразка шлунка і дванадцятипалої кишки

 • - ретинопатії

 • - загроза викиднів

 • - виражена артеріальна гіпертензія (діастолічний АТ > 105 мм рт. ст.)Антикоагулянти непрямої дії

 • Відносяться препарати 2-х груп:

 • 1. Похідні 4-оксикумарину (неодикумарин, синкумар)

 • 2. Похідні індандіону (фенілін)

Фармакодинаміка антикоагулянтів непрямої дії

 • За рахунок пригнічення перетворення вітаміну К1 з оксидної в активну форму, ці препарати блокують синтез таких факторів згортання крові:

 • - протромбіну (Ф ІІ)

 • - проконвертину (Ф VII)

 • - плазменного тромбопластину (Ф ІХ)

 • - протромбінази (Ф Х - Стюарта-Прауера)Фармакокінетика антикоагулянтів непрямої дії

 • Тривалий латентний період (1-2 дні)

 • Загальна тривалість дії 2-4 дні

 • Кумулюють

 • При при призначенні необхідно контролювати протромбіновий індекс. Він не повинен бути нижчим 40-50 % від вихідногоЗастосування антикоагулянтів непрямої дії

 • Профілактика і лікування тромбозів і емболій (тромбофлебіти, тромбоемболії, інфаркт міокарда, ревматичні вади серця, пересадка клапанів серця.

 • При необхідності швидкого ефекту спочатку вводять гепарин і паралельно з ним антикоагулянти непрямої дії. Через 2-4 дні гепарин відміняють і продовжують лікування тільки АНД.Побічні ефекти антикоагулянтів непрямої дії

 • Підвищення проникності капілярів

 • Шлункові, кишкові, маткові кровотечі (дефіцит протромбіну)

 • У вагітних можливі кровотечі у плода

 • Алергічні реакції

 • Підвищують активність АНД бутадіон, саліцилати, тиреоїдин

 • Не можна призначати цих засобів з препаратами, що стимулюють індукцію мікросомальних ферментів (барбітурати, хлоралгідрат, галоперидол, гризеофульвін, мепротан), оскільки це буде знижувати їх активністьПротипоказання до призначення антикоагулянтів непрямої дії

 • Геморагічні діатези

 • Виразка шлунка і дванадцятипалої кишки

 • Виразковий коліт

 • Вагітність

 • Злоякісні новоутворення

 • Порушення функції нирок, печінкиФібринолітичні (тромболітичні) засоби

 • Механізм дії: стимулюють перетворення профібринолізину (плазміногену) у фібринолізин (плазмін).

 • Це супроводжується підвищенням фібринолітичної активності крові, зниженням рівня фібриногену.

 • Вони також зменшують агрегацію тромбоцитів та знижують активність природних прокоагулянтівМеханізм дії фібринолітичних засобів

 • Плазма кровіФармакодинаміка фібринолітичних засобів

 • При введенні в організм викликають лізис свіжих (24-72 год.) тромбів в артеріях, венах, порожнинах.Застосування фібринолітиків

  • Тромбоз, тромбоемболія:
 • - легень

 • - мозку

 • - сітківки ока

 • Інфаркт міокарда

 • Тромбози глибоких венПобічні ефекти фібринолітиків

 • Геморагії (необхідно контролювати протромбіновий індекс (зниж. не >30-40 %), час згортання (зрост. не > ніж у 2 рази) вміст фібриногену (не <1 г\л)

 • Алергічні реакції (гіперемія обличчя, біль в животі, за грудиною, озноб, підвищ. температури тіла – це реакції на сторонній білок)

 • Протипоказання: геморагічні діатези, кровотечі. Відкриті рани, виразкова хвороба. Нефрит, гостра форма tbc, променева хворобаЗасоби, що сприяють зупинці кровотеч (гемостатики)

 • 1. Природні компоненти згортання крові та засоби, які сприяють їх утворенню

 • а) препарати місцевої дії (тромбін, губка гемостатична, плівка фібринна

 • б) препарати системної дії (фібриноген, вітамін К, вікасол, кальцію хлорид)

 • 2. Антифібринолітичні засоби (інгібітори фібринолізу)

 • а) прямої дії (контрикал, трасилол, цалол, гордокс)

 • б) опосередкованої дії (кислота амінокапронова. кислота транексамова, амбен (памба)

 • 3. Засоби, що підвищують вязкість крові (желатин медичний)

 • 4. Ангіопротектори

 • а) синтетичні (етамзилат, андроксон)

 • б) рослинні (кропива дводомна, лагохілус п'янкий, кора калини звичакйної, трава гірчака перцевого, арніки гірської)Схожі:

Клінічна фармація в гематології Основні клінічні синдроми в гематології iconКлінічна фармація в гематології основні симптоми в гематології
Геморагічний синдром лежить в основі геморагічних діатезів групи захворювань, основною ознакою яких є крововиливи в шкіру і внутрішні...
Клінічна фармація в гематології Основні клінічні синдроми в гематології iconКлінічна фармація в гематології зав кафедри клінічної фармації

Клінічна фармація в гематології Основні клінічні синдроми в гематології iconКлінічна фармація в гепатологогії Основні синдроми
Пожовтіння шкіри та слизових з'являється при концентрації білірубіну в крові більше 35 мкмоль/л, може виникати швидко, на протязі...
Клінічна фармація в гематології Основні клінічні синдроми в гематології iconКлінічна фармація основа раціонального застосування лікарських засобів. Клінічні методи оцінки ефективності ліків. Хронофармакологія: загальні поняття

Клінічна фармація в гематології Основні клінічні синдроми в гематології iconКлінічна фармація в пульмонології Симптоми та синдроми при основних захворюваннях органів дихання
Гострий при гострих захворюваннях бронхолегеневої системи (гострі бронхіти, пневмонії)
Клінічна фармація в гематології Основні клінічні синдроми в гематології iconВступ до клінічної фармації
Клінічна фармація інтегративна прикладна наука, що поєднує фармацевтичні і клінічні аспекти лікознавства, головною задачею якої є...
Клінічна фармація в гематології Основні клінічні синдроми в гематології iconВступ до клінічної фармації
Клінічна фармація інтегративна прикладна наука, що поєднує фармацевтичні і клінічні аспекти лікознавства, головною задачею якої є...
Клінічна фармація в гематології Основні клінічні синдроми в гематології iconКлінічна фармація в нефрології Симптоми та синдроми при основних захворюваннях сечовивідної системи
Біль у попереку обумовлений розтягуванням ниркової капсули спазмом сечоводів запаленням навколониркової клітковини інфарктом...
Клінічна фармація в гематології Основні клінічні синдроми в гематології iconКлінічна фармація в нефрології симптоми та синдроми при основних захворюваннях сечовивідної системи
Біль у попереку обумовлений розтягуванням ниркової капсули спазмом сечоводів запаленням навколониркової клітковини інфарктом...
Клінічна фармація в гематології Основні клінічні синдроми в гематології iconОсновні клінічні синдроми при захворюваннях кишок (больовий, кишкової непрохідності, порушення всмоктування, діареї, закрепи, кишкові кровотечі)


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка