Про основні результати проекту “Інституційна розбудова лісової сертифікації в Україні”


НазваПро основні результати проекту “Інституційна розбудова лісової сертифікації в Україні”
Дата конвертації10.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Про основні результати проекту “Інституційна розбудова лісової сертифікації в Україні”

 • Павло Кравець

 • Доцент кафедри лісового менеджменту Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України

 • Tel./fax: +38 044 527 88 00

 • Mob. : +38 067 502 38 45

 • E-mail : pavlo.kravets@nauu.kiev.ua

 • pavlo_kravets@ukr.net

 • Web: http://ncsu.nauu.kiev.ua


Основна мета проекту

  • сприяння розробці стандарту сертифікації ведення лісового господарства за схемою ЛОР:
    • підтримка діяльності робочої групи та групи з підготовці проекту стандарту (технічний комітет);
    • національне консультування;
    • польове тестування проекту стандарту;
    • гармонізація проекту стандарту;


Основна мета проекту

  • Створення демонстраційних ділянок – прикладів екологічного орієнтованого ведення лісового господарства;
  • Проведення польових семінарів;
  • Підготовка лісогосподарських підприємств до сертифікації та їх сертифікація


Інституційне зміцнення робочої групиІнституційне зміцнення робочої групи (1)

 • Розроблення стандарту тісно пов'язано з інституційним зміцненням робочої групи з питань добровільної лісової сертифікації.

 • Принципи побудови робочої групи:

  • багатосторонність та недискримінаційність;
  • рівноправність;
  • справедливість;
  • відкритість і прозорість;
  • широкого представництва;
  • постійного удосконалення;
  • оскарження.


Інституційне зміцнення робочої групи (2) Структура робочої групи у 2004 роціІнституційне зміцнення робочої групи (3)

 • Критичний аналіз структури та положення робочої групи обумовив внесення таких змін до регламентуючих документів у 2006 року:

  • вилученні норми щодо фіксованої кількості членів групи в секціях;
  • вилученні норми стосовно можливості делегувати до складу робочої групи більше ніж одного представника від організації;
  • формуванні додаткової (четвертої) секції з представників державних органів виконавчої та законодавчої влади на центральному, регіональному і місцевому рівнях.


Інституційне зміцнення робочої групи (4) Структура робочої групи в 2006 роціІнституційне зміцнення робочої групи (5) Схема розподілу голосів та їх ваги при прийнятті рішеньІнституційне зміцнення робочої групи (6) Прийняті документи

  • „Положення про робочу групу з питань добровільної лісової сертифікації в Україні”;
  • „Положення про Наглядову Раду робочої групи з питань добровільної лісової сертифікації в Україні”;
  • „Положення про Секретаря робочої групи з питань добровільної лісової сертифікації в Україні”;
  • „Положення про розгляд конфліктних ситуацій робочої групи з питань добровільної лісової сертифікації в Україні”


Інституційне зміцнення робочої групи (7)

  • Ключовими вимогами ЛОР щодо акредитації робочої групи є такі:
  • набуття статусу легальної організації в Україні (переважно у формі неурядової громадської організації);
  • чисельність цієї організації має нараховувати не менше 6 членів (можуть бути юридичні та/або фізичні особи);
  • статутні завдання організації мають узгоджуватися з метою та завданням ЛОР;
  • більше половини членів національної організації має бути членами міжнародної організації ЛОР.


Інституційне зміцнення робочої групи (8)

  • Робоча група виконала практично усі передумови, необхідні для акредитації робочої групи:
   • сформовані усі процедури прийняття рішень та вирішення конфліктних ситуацій;
   • визначена організація з легальним статусом – “Товариство лісової сертифікації в Україні”, яка представлятиме національну ініціативу ЛОР в Україні;
   • визначено особи, які увійшли до складу національної ініціативи ЛОР в Україні, і які одночасно є членами Наглядової Ради робочої групи


Інституційне зміцнення робочої групи (9) Схема взаємодії робочої групи та “Товариства лісової сертифікації в Україні” в процесі акредитації національної ініціативи ЛОР в УкраїніРозроблення стандартуРозроблення стандарту (1)

 • Принципові схеми побудови стандартів ЛОР:

  • розроблення регіональних стандартів сертифікації на основі рамкових національних стандартів;
  • розроблення регіональних стандартів лісової сертифікації національною робочою групою;
  • розроблення єдиних національних стандартів лісової сертифікації національною робочою групою;
  • розроблення єдиних універсальних стандартів лісової сертифікації, що диференційовані за окремими природними зонами


Розроблення стандарту (2) Ієрархічна структура стандарту ЛОР для УкраїниРозроблення стандарту (3)

 • Особливості процесу розроблення стандарту полягає у одночасному дотриманню вимог:

  • національного законодавства (ДСТУ 1.2:2003; ДСТУ 1.5:2003) щодо розробки, затвердження і реєстрація стандарту організації України;
  • „Керівництва для національних ініціатив ЛОР” і стандарту FSC-STD-20-002 щодо розроблення, схвалення та направлення на затвердження до ЛОР


Розроблення стандарту (4) Схема процесу розроблення стандартуРозроблення стандарту (5)

 • Протягом національного консультування було опрацьовано більше 400 зауважень і пропозицій;

 • В липні-серпні 2007 року на базі ДП Добрянське ЛГ (Чернігівська обл.) та Вигодське ЛГ (Івано-Франківська обл.) проведено польове тестування;

 • В листопаді 2007 року в Софії (Болгарія) проведено гармонізацію з іншими проектами стандартів таких країн – Болгарія; Польща; Румунія; Словаччина; Чеська Республіка.Демонстраційні ділянки

Демонстраційні ділянки (1)

 • Демонстраційною ділянкою вважається група виділів, один таксаційний виділ або його частина, на якій проводиться експеримент з питань екологічно орієнтованого ведення лісового господарства відповідно до міжнародних вимог лісової сертифікації.

 • Основною метою створення демонстраційних ділянок є впровадження у практику лісового господарства управлінських, організаційних та технологічних рішень, здатних зменшити негативний вплив на навколишнє природне середовище, забезпечувати збереження біорізноманіття, сприяти природній динаміці розвитку лісових екосистем, зменшувати витрати виробництва, і при цьому забезпечувати економічний та соціальний ефект.Демонстраційні ділянки (2)

 • Прикладами екологічного орієнтованого ведення лісового господарства є:

  • застосування комбінованих способів лісовідновлення (штучного і природного) на лісосіці;
  • створення підпологових лісових культур;
  • створення та формування мішаних лісостанів;
  • розширення частки природного поновлення шляхом збереження і збільшення підросту деревних порід (мінералізація ґрунтового покриву, підсів насіння та шпигування жолудів тощо);


Демонстраційні ділянки (3)

 • Прикладами екологічного орієнтованого ведення лісового господарства є:

  • проведення рубок формування і оздоровлення лісів, зокрема догляду, вибіркових санітарних, із збереженням біотичного різноманіття (через залишення сухостійних і повалених дерев, перегниваючих стовбурів, фаутних і дуплястих дерев, старовікових поодиноких дерев, підросту та підліску, інших осередків проживання біологічних видів);
  • застосування способів рубок головного користування:
   • із збереженням надійного природного поновлення;
   • із залишенням насінників;
   • із застосуванням заходів сприяння природному поновленню;
  • поступових, вибіркових і комбінованих способів рубок головного користування.


Демонстраційні ділянки (4)

 • Створення демонстраційних ділянок передбачало, як правило, виконання таких етапів:

  • попереднє знайомство з лісівничо-таксаційною характеристикою підприємства на основі матеріалів державного обліку лісів, лісовпорядкування та картографічних матеріалів;
  • попередній відбір демонстраційних ділянок за результатами польових візитів;
  • погодження керівництвом підприємства переліку виділів, призначених для створення демонстраційних ділянок;
  • опрацювання вибору способу та технології рубки на ділянках, організації раціонального технологічного облаштування лісосік;
  • здійснення просторового аналізу горизонтальної мікроструктури живого надґрунтового покриву, підросту та підліску лісової екосистеми стиглого насадження до рубки;


Демонстраційні ділянки (5)

  • проведення оцінки різноманіття фауни хребетних тварин з визначенням ключових помешкань;
  • відбір, обґрунтування вибору та опис дерев і чагарників, які є особливо цінними для збереження біорізноманіття (вимітка дерев фарбою або ж помітними стрічками);
  • наукового супроводу під час проведення лісогосподарських заходів (лісозаготівель, сприяння природному поновленню, очищення лісосік тощо);
  • спостереження за процесом природного поновлення на секціях із різними заходами та за динамікою змін у компонентах насадження, а також тваринного світу;
  • обчислення економічного ефекту проведення запроектованих заходів;
  • оцінку досягнення мети створення демонстраційної ділянки та можливості поширення досвіду на іншу територію лісового господарства;
  • розробка коротких рекомендацій щодо впровадження екологічно орієнтованого ведення лісового господарства на інших лісових ділянках підприємства.


Демонстраційні ділянки (6) Добрянське лісове господарствоДемонстраційні ділянки (7) Крижопільське лісове господарствоДемонстраційні ділянки (8) Маневицьке лісове господарствоПольові семінари (1) Добрянське лісове господарство (31.05.-01.06.07 р.)Польові семінари (2) Добрянське лісове господарствоПольові семінари (3) Добрянське лісове господарствоПольові семінари (4) Крижопільське лісове господарство (05-06.07.07 р.)Польові семінари (5) Крижопільське лісове господарствоПольові семінари (6) Крижопільське лісове господарствоПольові семінари (7) Маневицьке лісове господарство (19-20.09.07 р.)Польові семінари (8) Маневицьке лісове господарствоПольові семінари (9) Маневицьке лісове господарствоПольові семінари (10) Вигодське лісове господарство (08-09.07.08 р.)Польові семінари (11) Вигодське лісове господарствоПольові семінари (12) Вигодське лісове господарствоПольові семінари (13) Вигодське лісове господарствоСертифікація (1)

 • Вибір органу сертифікації на основі тендеру в 2007 році:

  • Розіслано пропозиції до 5 органів сертифікації, які акредитовані ЛОР;
  • Взяло участь 3 органи сертифікації:
    • СЖС Україна;
    • Контрол Юніон Україна;
    • НЕПКон (Польща);
  • Переможцем тендеру визнано компанію НЕПКон


Сертифікація (2)

 • Попередній аудит проведено в період 3-14 березня 2008 року;

  • Складено план коригуючих заходів щодо усунення виявлених невідповідностей;
  • Надано необхідну консультаційну та експертну допомогу
 • Основний аудит проведено в період 2 вересня по 9 жовтня 2008 рокуСертифікація (3) Крижопільське лісове господарствоСертифікація (4) Вигодське лісове господарствоСертифікація (5) Добрянське лісове господарствоСертифікація (6) Маневицьке лісове господарствоСертифікація (7)

 • Незважаючи на проведену підготовчу роботу загальна кількість зауважень коливалася від 27 до 39;

 • За результатами основного аудиту видано сертифікат ДП “Добрянське лісове господарство”: SW-FM/CoC – 003692;

 • Зважаючи на наявність від одного до шести “суттєвих зауважень” трьом підприємствам було відмовлено у видачі сертифікату до моменту усунення “суттєвих зауважень”Сертифікація (8)

 • В лютому м-ці за сприяння “Товариства лісової сертифікації”, ВО “Укрдержліспроект”, ННІ лісового і садово-паркового господарства НУБіПУ Маневицьке лісове господарство усунуло усі вагомі та значну частину інших зауважень, що було засвідчено додатковим візитом представників НЕПКону, і очікує на видачу сертифікатуСертифікація (9)Сертифікація (10)

 • Видачі сертифікату перешкоджають:

  • законодавча неврегульованість і неузгодженість норм національного законодавства та Принципів і Критеріїв ЛОР;
  • відсутність нормативних документів, які регламентують організацію та проведення лісової сертифікації


Сертифікація (11)

 • Видачі сертифікату перешкоджають:

  • прорахунки в організації цієї роботи на підприємстві:
   • призначення відповідального, а точніше “винуватцем” за сертифікацію;
   • неритмічність і безсистемність зусиль щодо виконання вимог лісової сертифікації;
   • недостатня поінформованість і кваліфікація працівників
Схожі:

Про основні результати проекту “Інституційна розбудова лісової сертифікації в Україні” iconПро перспективи інституційної розбудови лісової сертифікації в Україні Павло Кравець
Доцент кафедри лісового менеджменту Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного університету...
Про основні результати проекту “Інституційна розбудова лісової сертифікації в Україні” iconПрофесор Н. М. Нізова Заступник директора usaid/Проекту Розбудова віл/снід-сервісу в Україні
Проблемні питання моніторингу та оцінки розвитку кадрових ресурсів для програми ппмд в Україні
Про основні результати проекту “Інституційна розбудова лісової сертифікації в Україні” iconОсновні завдання проекту: Основні завдання проекту
Віл-позитивних сін та впровадити її в 3 регіонах України, а пізніше І по всій Україні на регіональному та національному рівні
Про основні результати проекту “Інституційна розбудова лісової сертифікації в Україні” icon«Зв'язні дослідження серед сін а мсм: методика, результати, перспективи» ІІІ національна конференція
«Розбудова національної системи МіО заходів протидії епідемії віл/снід в Україні»
Про основні результати проекту “Інституційна розбудова лісової сертифікації в Україні” iconЗакон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки.» №537-v від 9 січня 2007 р
Тема ндр: "Розроблення І впровадження стандарту сертифікації та навчально-методичних матеріалів щодо засвоєння інформаційних технологій...
Про основні результати проекту “Інституційна розбудова лісової сертифікації в Україні” iconОсновні результати основні результати
Не реально однаково гарно і якісно навчити кожного учня, це абсолютна утопія, яка чомусь стала догмою для вчителя
Про основні результати проекту “Інституційна розбудова лісової сертифікації в Україні” iconОсновні результати основні результати
У тестуванні з української мови та літератури взяли участь 434 944 особи, що становить 93,9 від загальної кількості зареєстрованих...
Про основні результати проекту “Інституційна розбудова лісової сертифікації в Україні” iconЗакон про ппп? Інституційна структура Політика у сфері ппп довший час не було політичної волі на розвиток ппп традиційними є угоди на виконання робіт (сервісні ппп)
Програма "Реформування тарифів та реструктуризації комунальних підприємств в Україні"
Про основні результати проекту “Інституційна розбудова лісової сертифікації в Україні” iconРозбудова демократії в Україні

Про основні результати проекту “Інституційна розбудова лісової сертифікації в Україні” iconРозбудова демократії в Україні


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка