Районний семінар “Компетентнісний підхід до розвитку обдарованих учнів” План семінару


НазваРайонний семінар “Компетентнісний підхід до розвитку обдарованих учнів” План семінару
Дата конвертації16.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Районний семінар

Районний семінар

“Компетентнісний підхід до розвитку обдарованих учнів”


План семінару:

1. Актуальність розвитку обдарувань.

2. Визначення понять “обдарованість”, “ види обдарувань ”.

3. Сучасні концепції та підходи до розвитку обдарувань й розкриття творчого, інтелектуального потенціалу дітей та учнівської молоді.

4. З'ясування понять: метод проектів, проект, проектна діяльність, технологія проектування, проектна культура вчителя.

5. Індивідуальна проектна діяльність учнів як умова розвитку обдарувань.

6. Рекомендації семінару.

Обдарованість –

це суб'єкт творіння цінностей.

( Дж.Рензулі)

це сукупність здібностей, які визначають досягнення успіху.

(Тєплов.)

Це те, що ми створюємо.( виявляємо, розвиваємо, формуємо,)

( Дж.Рензулі)

Основний підхід до зрозуміння обдарованості – розгляд в континуумі, у процесі практичної діяльності.

( Дж.Рензулі)Види обдарованості

 • продуктивно (оціночна).

відмінно вчиться
 • креативно – конструктивна.

створює новий продукт

Види обдарованості

 • «Обдаровані діти», «дитяча обдарованість"

 • Обдарованість загальна, спеціальна

 • Актуальна й потенційна

 • Обдарованість як динамічний процес.Види обдарованості за видами діяльності

 • Академічна

 • Інтелектуальна

 • Художня

 • Моторна (фізична)

 • Соціальна (лідерська, комунікативна)

 • ДуховнаМодель обдарованого учня за А.М. Матюшкіним

 • Домінування пізнавальної мотивації

 • Дослідницька творча активність

 • Досягнення оригінальних рішень

 • Здібність прогнозувати

 • Здібність створювати еталони,які допомагають формуванню високих естетичних , моральних, інтелектуальних оцінокМодель обдарованого учня за Дж. Рензулі

 • Пізнавальні мотивації (відданість задачі)

 • Достатньо високий рівень (вище за середні)інтелектуального розвитку

 • Здібність до творчості (креативності)

 • Зацікавленість, задіяність, задоволення, ентузіазмКонцепції розвитку обдарувань

 • Модель Блума “ Таксономія цілей навчання”

 • Тріада збагачення за Дж. Рензулі

 • Кластерни угрупування( на підставі диференціації)

 • Вільний клас

 • За спеціальними програмами Гаррі Пасова

 • Структура інтелекту ГилфордаТріада збагачення Дж. Рензулі

Теорія розвитку обдарованості Дж.Рензулі, на думку, В. Рибалка передбачає поступове сходження від відносно загального до більш конкретних понять і відносно до них конкретних етапів педагогічної діяльності.

І Вид збагачення: нові ідеї, нові теми, Поглиблення у програмний матеріал,формування понятійне – інформаційного простору

 • І Вид збагачення: нові ідеї, нові теми, Поглиблення у програмний матеріал,формування понятійне – інформаційного простору

 • ІІ вид Збагачення: навчання в зонах інтересів: розвиток розумових навичок високого рівня

 • ІІІ вид Збагачення: розвиток креативного мислення(нові стратегії, відкриття нових ідей), Креативна діяльність (продукт)Метод проектів - система навчання, за якою учень здобуває знання у процесі планування й виконання практичних завдань – проектів, які постійно ускладнюються. Проект – цільовий акт діяльності. Вид управлінського документу. Проектна діяльність – форма поєднання теорії з практикою, відпрацювання й демонстрація особистісних умінь й навичок індивідуальній можливості до творчої діяльності. Технологія проектування – вирішення будь – якої проблеми учнями з використанням різних методів, засобів навчання й інтеграція знань, умінь із різних царин науки, техніки , творчості.7 ключових питань щодо організації інд. проектної діяльності

 • Визначення інтересу дитини

 • З'ясування з дитиною, що роблять люди, у яких є певний інтерес (вчені, екологи, журналісти, столяри тощо.)

 • Які продукти вони виробляють

 • Які методи вони використовують для виконання роботи

 • Що необхідно для виконання роботи та послуг

 • Кроки виконання (оцінка сильних сторін й його інтересів, безпека, ресурс дитини)

 • Створення портфоліо успіху дитиниПринципи:

 • Персоналізація інтересів (іти за інтересом учня)

 • Використання методології .(стратегії,інструментарій, як навчати, як і що робити тощо)

 • Управління інд. проектною діяльністю.

 • Співпраця, партнерство

 • Не існує категорично вірних рішень або відповідей

 • Спрямованість діяльності на створення продукту та послуг

 • Принцип самоцінності особистості. Вплив вчителя на учня. Розвиток особистісних якостей.(Теорія піднесення особистості та приниження особистості)

 • Радість, ентузіазм, заглибленість

 • Континуум освітньо – розвивальних послуг (залучення різних спеціалістів)Когнітивно- емоційна сфера:

 • Оптимізм, сміливість

 • Чуттєвість

 • Бачення своєї долі. “ Тріумф дії над наміром ”

 • Духовні якості:

“ Прибуток над усе, але чесність понад прибутком ”, “ Для людини є найбільша цінність це людина ”

Функції психолого- педагогічного супроводу проектної діяльності учня

 • Мотивація на проектну діяльність

 • Допомога у вибору проблеми, обґрунтування практичної діяльності і теоретичної значимості, актуальності, унікальності проекту

 • Визначення мети та поетапних завдань.

 • Визначення масштабів роботи, засобів,методів досягнення мети, рамок інтеграції з іншими предметами, передбачуваність термінів, поділ усієї роботи на етапи. Вибір моделі проекту

 • Прогноз декількох можливих варіантів реалізації проекту

 • Ознайомлення з можливими варіантами оцінювання проектної діяльності

 • РефлексіяЗміст діяльності учня

 • Вибір теми, визначення своєї позиції.

 • Складання плану дій

 • Вироблення самостійного погляду, шляхів розв'язання проблеми

 • Визначення основні та додаткові інформаційні джерела

 • Визначення та розроблення деталей проекту

 • Визначення стратегій, методів, засобів щодо виконання проекту

 • РефлексіяТруднощі , які виникають для учнів

 • Визначення мети й завдань

 • Аргументація вибору

 • Порівняння отриманих результатів з очікуваними

 • Об'єктивна оцінка своєї діяльностіІндивідуальна проектна діяльність учнів вирішує наступні психолого – педагогічні задачі розвитку

 • Здобування нових знань, їх інтегрування у практичну діяльність

 • Опанування загально – освітніх вмінь, навичок науково – дослідницької діяльності

 • Розвиток креативного мислення

 • Побудування нових відносин

 • Формування особистісних якостей

 • Формування позитивної Я – концепції, соціально значущої ролі

 • Розвиток життєтворчої компетентності

 • Розкриття та реалізація потенціалу дитиниПортфоліо учня:

 • 1розділ: кредо, мрія, мета саморозвитку, бажаний вид діяльності, задум виконання

 • 2розділ: дані про учня:будь-які прояви дитини (знання, інтереси, досягнення тощо)

 • 3розділ: результати тестів, учбових досягнень тощо

 • 4розділ: що буде змінено (план дій учбовий план тощо), прогнозПроект самовдосконалення

Учениці 10 А класу

Гімназії №6

Краснощок Вікторії

Моє життєве кредо:

Полягає в тому, що: “ Хто вважає, що постиг все, той нічого не знає “ (Лао-цзи). Також одним із принципів мого життя є наступні вирази А.Енштейна : “Если А – жизненный успех, то А=В+С+Д, где В – работа, С – юмор, Д – плотно закрытый рот”.А також вислів В.Шекспіра: “Кому не хватает решительной воли – не хватает ума”

Моя мета:Мої завдання:Завдання:Мої досягнення:

1. Закінчую на високий рівень учбовий 2007/2008 навчальний рік

2. Зайняла перше місце в районних турах олімпіад з правознавства та історії, друге місце з олімпіади з WEB-дизайну та прийняла участь в олімпіаді з української мови

3. Посіла третє місце в обласній олімпіаді з історії та зайняла перше місце в олімпіаді з правознавства
 • Прийняла участь у XVI Всеукраїнській олімпіаді з правознавства у м. Києві

 • Зайняла перше місце серед учнів-членів 10-11 класів Малої Академії Наук та третє місце у Всеукраїнському конкурсі МАН у м. Києві

 • Розвинула навички само презентації

 • Вдосконалила лексику та правопис з іспанської, німецької та англійської мов

 • Навчилися готувати страви іспанської кухні, а саме такі як паелью та інші

 • Прочитала твори Сократа, а саме «Діалоги Сократа» , усі філософські думки Леонардо да Вінчі та Лао-Цзи

 • Ознайомилася з комп’ютерними програмами AdobeInDezign, 3DMAX, Maya

 • Розвинула у собі комуніційні навички

 • Зробила висновок для себе на основі вислову Сократа: “Досконалість людини – це стан її душі”Рекомендації семінару:

 • Створення розвивального простору для дітей та учнівської молоді на засадах концептуальної моделі “Триада збагачення ” ДЖ.Рензулі та на філософської теорії Мак Ніла, В.Рибалка піднесення особистості ”

 • Забезпечення розвитку обдарувань через організацію індивідуальної проектної діяльності учнів

 • Розширення освітніх послуг щодо реалізації завдань розвитку особистості обдарованої дитини

 • Перенесення акценту у роботі з реалізації районної програми “Обдарованість” на створення розвивального простору, в якому кожен учень буде мати можливість розкрити та реалізувати свій творчий потенціал, розвинути та сформувати систему особистісних цінностей у підставі загальнолюдських, світових.Схожі:

Районний семінар “Компетентнісний підхід до розвитку обдарованих учнів” План семінару iconКомпетентнісний підхід при викладанні навчальних предметів Компетентнісний підхід при викладанні навчальних предметів
Підвищення рівня навчальних досягнень учнів на основі здійснення моніторингу якості знань
Районний семінар “Компетентнісний підхід до розвитку обдарованих учнів” План семінару iconКурси підвищення кваліфікації
Компетентнісний підхід до розвитку професіоналізму педагогів та керівників навчальних закладів
Районний семінар “Компетентнісний підхід до розвитку обдарованих учнів” План семінару iconЗабезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку цілісної обласної системи виявлення, розвитку, адресної підтримки обдарованих дітей з математики. Мета програми
Основні завдання програми: подальша розбудова обласної системи пошуку, розвитку й психолого-педагогічного супроводу обдарованих учнів...
Районний семінар “Компетентнісний підхід до розвитку обдарованих учнів” План семінару iconКомпетентнісний підхід в освіті спрямованість навчального процесу на формування і розвиток основних компетентностей особистості
Чітке визначення загальних і конкретних цілей оволодіння учнів усіма компонентами змісту навчального предмета
Районний семінар “Компетентнісний підхід до розвитку обдарованих учнів” План семінару iconКомпетентнісний підхід як чинник модернізації

Районний семінар “Компетентнісний підхід до розвитку обдарованих учнів” План семінару iconКомпетентнісний підхід у навчанні Вишневська П.І

Районний семінар “Компетентнісний підхід до розвитку обдарованих учнів” План семінару iconПрактичний семінар “Педагогічна майстерність” План семінару Елементи педагогічної майстерності(теорія).(Заворотня А. С.)
...
Районний семінар “Компетентнісний підхід до розвитку обдарованих учнів” План семінару iconПсихолого-педагогічна підтримка обдарованих учнів та проектування їх особистісного розвитку

Районний семінар “Компетентнісний підхід до розвитку обдарованих учнів” План семінару iconКомпетентнісний підхід тісно пов’язаний із такими підходами до навчання, як

Районний семінар “Компетентнісний підхід до розвитку обдарованих учнів” План семінару iconДипломна педагогічна освіта для розвитку професіоналізму Післядипломна педагогічна освіта для розвитку професіоналізму Післядипломна педагогічна освіта: цілісність і системність
Компетентнісний підхід до розвитку професіоналізму педагогів та керівників навчальних закладів

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка