Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини". Закон України "Про питну воду та питне водопостачання"


НазваЗакон України "Про внесення змін до Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини". Закон України "Про питну воду та питне водопостачання"
Дата конвертації10.04.2013
Розмір445 b.
ТипЗакон


Проект

 • Проект

 • МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 • ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

 • Гігієнічні регламенти і норми “Вода питна, герметично упакована/бутильована в ємності.

 • Санітарні заходи безпечності та якості”.

 • 4.Гігієна харчування.

 • 4.2.Харчові продукти, продовольча сировина і харчові добавки.

 • ВОДА ПИТНА, ГЕРМЕТИЧНО УПАКОВАНА/БУТИЛЬОВАНА В ЄМНОСТІ. САНІТАРНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ.

 • Гігієнічні регламенти і норми.

 • ГРН 4.4.2.


Закони, законодавчі норми і терміни яких використані у ГРН:

 • Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини”.

 • Закон України “Про питну воду та питне водопостачання”.

 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення».ГРН розроблено і складено також з урахуванням наступних міжнародних, національних документів і документів інших держав:

 • Керівні принципи забезпечення якості питної води ВООЗ (Guidelines for drinking water quality. Recommendations. WHO) – третя оновлена версія, вересень 2004 р.

 • CODEX STAN 108-1981, Rev. 1-1997 (for natural mineral waters).

 • CAC/RCP 48-2001 (for bottled/packaget drinking waters (other than natural mineral waters).

 • CODEX STAN 227-2001(General standart for bottled/packed drinking waters (other then natural mineral waters).

 • Регламент Європейського Парламенту і Ради ЄС 178/2002/ЄС від 28 січня 2002 року «Про встановлення загальних принципів та вимог законодавства щодо харчових продуктів, створення Європейського органу з безпеки харчових продуктів та встановлення процедур у галузі безпеки харчових продуктів.

 • Регламент Європейського Парламенту і Ради ЄС №852/2004 від 29 квітня 2004 року «Про гігієну харчових продуктів».

 • Директива Ради ЄС 65/65/ЄЕС від 26 січня 1965 року про зближення положень, установлених законодавством, регламентами або адміністративними актами щодо медичних продуктів.

 • Директива Ради ЄС 80/777/ЄЕС від 15 липня 1980 року про зближення законів Держав-Членів щодо використання і організації збуту природних мінеральних вод.ГРН розроблено і складено також з урахуванням наступних міжнародних, національних документів і документів інших держав (продовження):

 • Директива Ради ЄС 96/70/ЄЕС щодо якості природних мінеральних вод.

 • Директива Ради ЄС 98/83/ЄЕС від 03 листопаду 1998 року щодо якості води, призначеної для споживання людиною.

 • Вимоги регіонального європейського стандарту ФАО-ВООЗ Codex Stan 108-1081.

 • Вимоги та нормативи міжнародної асоціації виробників бутильованої води - IBWA стосовно бутильованої/пакетованої води.

 • Нормативи USFDA (урядова адміністрація з харчових продуктів та ліків США – US Food and Drug Administration) та ЕРА (американське агентство охорони довкілля) щодо бутильованої/пакетованої води.

 • Стандарти Американського товариства з випробувань та матеріалів (ASTM).

 • Стандарти Національного санітарного фонду США (NSF).

 • Водний кодекс України.

 • СанПиН РФ 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» від 15.03.2002р.

 • ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством».

 • ДСанПіН 136/1940 «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання».Бутильована/упакована вода – вода різного складу в герметичних закритих посудинах різної форми і ємності, безпечна та яка підходить для прямого споживання без необхідності в подальшій обробці. Бутильована питна вода вважається харчовим продуктом. Терміни «питна» та «придатна для пиття» у відношенні такої води є взаємозамінними.

 • Бутильована/упакована вода – вода різного складу в герметичних закритих посудинах різної форми і ємності, безпечна та яка підходить для прямого споживання без необхідності в подальшій обробці. Бутильована питна вода вважається харчовим продуктом. Терміни «питна» та «придатна для пиття» у відношенні такої води є взаємозамінними.

 • (Рекомендований кодекс міжнародних нормта правил-Основні принципи харчової гігієни(CAC|RCP3-1997)‏Рекомендований кодекс міжнародних норм та правил-Основні принципи харчової гігієни (CAC|RCP3-1997) та Принципи для використання мікробіологічних критеріїв для харчових продуктів(CAC|GL21-1997) :

 • Харчовий продукт - для цілей даного Кодексу цей термін включає бутильовану/ упаковану питну воду.

 • Обробка харчового продукту – любі операції, що відносяться до збору, обробки, бутилю-ванню, пакуванню в бутилки, зберіганню, транспортуванню, поширенню та реалізації бутильованої питної води.ВОДА – харчовий продукт (ознаки)

 • Харчовий продукт (їжа) - означає будь-яку речовину або продукт, оброблений, напівоброблений або сирий, призначений для споживання людиною.

 • 3.Фізіологічною ознакою води, як і всіх харчових продуктів, є здатність викликати секрецію органів шлунково-кишкового каналу, яка була встановлена іще у наукових дослідах лабораторії І.П.Павлова.

 • За рахунок споживання води можливо забезпечити від 10 до 15% потреби організму людини у мінеральних речовинах.

 • 4. Як і для основних харчових речовин встановлена фізіологічна добова потреба (норма споживання) води у залежності від віку, виду професійної діяльності, стану організму.

 • 4. Бутильована питна вода є продуктом харчового виробництва з усіма притаманними ознаками харчового виробництва. Встановлюється термін придатності як і для всіх харчових продуктів.Мікробіологічні показники для питної води, упакованої/бутильованої в ємностіХімічні параметриХімічні параметри (продовження)‏Хімічні параметри (продовження)‏Хімічні параметри (продовження)‏Загальні фізико-хімічні якості водиОрганолептичні показники якості водиМікробіологічні і паразитологічні показники якості водиРадіологічні показники якості водиАльфа-випромінювачі загальної ά-радіоактивностіБета-випромінювачі загальної β-радіоактивностіГранично-допустимі концентрації (ГДК) вмісту основних неорганічних речовин в упакованій/бутильованій водіГранично-допустимі концентрації (ГДК) вмісту основних органічних речовин в упакованій/бутильованій водіГранична концентрація окремих пестицидівДезінфектанти і продукти знезаражування упакованої/бутильованої водиФізіологічна повноцінність макро- і мікроелементного складу упакованої/бутильованої води (у відповідності її до нормативів)‏Реагенти, які допускаються у якості консервантівСхожі:

Закон України \"Про внесення змін до Закону України \"Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини\". Закон України \"Про питну воду та питне водопостачання\" iconЗакон України «Про питну воду та питне водопостачання»; Закон України „Про житлово-комунальні послуги"; Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
Економічне обгрунтування нових напрямків діяльності, у тому числі й соціально-значимих
Закон України \"Про внесення змін до Закону України \"Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини\". Закон України \"Про питну воду та питне водопостачання\" iconЗакон про дієтичні добавки (ds diеtary Supplement Health and Education). В цьому законі дані визначення поняття " дієтична добавка"(ДД). Дієтична добавка
Бад згідно із Законом України "Про якість І безпеку харчових продуктів І продовольчої сировини"
Закон України \"Про внесення змін до Закону України \"Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини\". Закон України \"Про питну воду та питне водопостачання\" iconЗакон про діетичні добавки ( ds diеtary Supplement Health and Education). В цьому законі дані визначення поняття " діетична добавка" Діетична добавка
Бад порівняне нове для нашої країни, хоча в інших країнах воно добре відоме. Так, в Японії біологічно активні добавки застосовують...
Закон України \"Про внесення змін до Закону України \"Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини\". Закон України \"Про питну воду та питне водопостачання\" iconЗакон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про дорожній рух», Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про охорону здоров'я», постанова
Кабінету Міністрів України від 22. 03. 2001 №270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого...
Закон України \"Про внесення змін до Закону України \"Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини\". Закон України \"Про питну воду та питне водопостачання\" iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування»
Указ Президента України від 4 липня 2005 року №1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в...
Закон України \"Про внесення змін до Закону України \"Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини\". Закон України \"Про питну воду та питне водопостачання\" iconЗакон України «Про безпечність та якість харчових продуктів»; Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів»; Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
Закон України \"Про внесення змін до Закону України \"Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини\". Закон України \"Про питну воду та питне водопостачання\" iconЗакон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04. 09. 2008 №375-vі закон України Про внесення змін до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 21.
Про внесення змін до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 21. 05. 2009 №
Закон України \"Про внесення змін до Закону України \"Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини\". Закон України \"Про питну воду та питне водопостачання\" iconЗакон України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" 2001 внесення змін до Закону 2004 проект Закону "Про розвиток автомобільної промисловості України"
Незалежна дослідницька організація, яку заснував 1994 року Інститут відкритого суспільства
Закон України \"Про внесення змін до Закону України \"Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини\". Закон України \"Про питну воду та питне водопостачання\" iconЗакон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 06. 11. 2012 №5477-vi
План розгортання мережі центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Закон України \"Про внесення змін до Закону України \"Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини\". Закон України \"Про питну воду та питне водопостачання\" iconЗакон "Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо впровадження процедури "електронний реверсивний аукціон")
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо впровадження...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка