Автор: Старший викладач


НазваАвтор: Старший викладач
Дата конвертації10.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


 • Автор:

 • Старший викладач

 • Ярошенко М.Б.


ПЛАН

 • ВСТУП

   • Актуальність теми
   • Мета лекції
 • ОСНОВНА ЧАСТИНА

   • Предмет і завдання військової токсикології
   • Хімічна зброя, її уражаюча дія
   • Класифікація отруйних речовин
   • Токсикокінетика, токсикодинаміка і токсикометрія


Вступ

 • Незважаючи на те, що в усьому світі хімічна зброя інтенсивно знищується, знати про неї необхідно. Раніше з нею знайомили на курсах по цивільній обороні, і більшість людей мали про хімічну зброю хоча б загальне уявлення. Зараз вона згадується тільки в аспекті роззброювання або екологічних катастроф, однак менш небезпечним, особливо в руках організованих злочинних груп або одинаків-психопатів, вона від цього не стала. До того ж, ігноруючи всілякі Конвенції по забороні хімічної зброї, дотепер майже усі ведучі у військовому відношенні країни мають колосальні його арсенали, а в ряді випадків продовжують вести подальші його розробки, у тому числі в області створення психохімічної зброї. Так що основ для благодушності поки, на жаль, немає.Історія розвитку хімічної зброї

 • Датою народження хімічної зброї прийнято вважати 22 квітня 1915 року, коли близько 17 години з боку німецьких позицій у долині ріки Іпр з'явилася смуга сіро-зеленуватого туману, вітром, що зноситься в сторону французьких частин. Важкий газ заповнював траншеї, солдати й офіцери задихалися, газ обпалював їм органи дихання, роз'їдав легені. Це був отрутний хлор, 180 тонн якого усього за 5 хвилин були випущені німецькими військами. У результаті газової атаки було уражено більш 15 тисяч чоловік, третина з яких - смертельно. Непробивний до цього фронт був прорваний. Цей "успіх" надихнув німців на наступну газову атаку, уже проти росіян. На захід від Варшави 31 травня того ж року на фронті довжиною 12 км було випущено 264 тонни хлору. 9 тисяч російських солдатів були отруєні, кожен сьомий з них загинув, однак наступ німецьких військ слідом за газовою атакою було відбитоЗагальна характеристика хімічної зброї

 • Хiмiчною зброєю називають речовини бойового застосування, уражаючi якостi яких грунтуються на токсичній дiї отруйних речовин на органiзм людини (токсичний (вiд гр. toxikon) отрута).

 • Хiмiчна зброя включає високотоксичнi ОР та засоби їх доставки до цiлi i призначається для ураження живої сили противника з метою ускладнення (дезорганізації) дiяльностi вiйськ та об’єктiв тилу.Бойові якості хімічної зброї, що визначають її специфічні особливості

 • бiохiмiчний характер уражаючої дiї на живий органiзм;

 • здатність вибiрково уражати живу силу без знищення матерiальних засобiв;

 • об'ємнiсть уражаючої дiї, здатність заражати територiю i повiтряний простiр в районi її застосування;

 • проникаючу дiю

 • здатність газiв, парiв, аерозолiв проникати з потоком повiтря в негерметизованi споруди;Бойові якості хімічної зброї, що визначають її специфічні особливості

 • тривалiсть збереження уражаючої дiї на зараженiй територiї;

 • рiзноманiтнiсть клiніки та динаміки розвитку отруєння, що ускладнює дiагностику уражень;

 • здатність проникати в органiзм рiзними шляхами;

 • труднощi своєчасного виявлення факту застосування ОР;

 • необхiднiсть застосування спецiальних засобiв захисту;

 • сильну морально-психологiчну дiю на особовий склад.ОСНОВНІ КЛАСИФІКАЦІЇ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН

 • Токсикологічна

 • а) ОР нервово-паралiтичної дiї: зарин, зоман, V-гази (Vx-гази). Цi речовини викликають розлад функцiй нервової системи, м'язовi судоми та паралiчi.ОСНОВНІ КЛАСИФІКАЦІЇ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН

 • б) ОР шкiрно-наривної дiї: iприт, азотистий iприт, люїзит. Характерним для цих речовин є здатнiсть уражати шкiру з утворенням пухирів та виразок, але всi вони є унiверсальними клiтинними отрутами i, у вiдповiдностi з цим, уражають також органи зору, дихання та всi внутрiшнi органи.ОСНОВНІ КЛАСИФІКАЦІЇ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН

 • в) ОР загальноотруйної дiї: синільна кислота та хлорціан. Цi речовини викликають загальне отруєння органiзму внаслiдок пригнiчення тканинного дихання.

 • г) ОР задушливої дiї: фосген. Ця речовина уражає легенi, що призводить до порушення, або зупинки дихання внаслiдок розвитку набряку легень.ОСНОВНІ КЛАСИФІКАЦІЇ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН

 • д) ОР подразнюючої дiї: хлорацетофенон, Cі-Ес (CS), Сі-Аp (СR), адамсит. Цi речовини подразнюють слизовi оболонки очей i верхнiх дихальних шляхiв, викликають сильну сльозотечу та рiзь в очах i носi, неcтримне чхання, бiль у грудях.

 • е) Психотоміметичнi (психохiмiчнi) ОР: Бі-Зeт (BZ), дiетиламiдлізергинової кислоти (ДЛК) та iн. Цi речовини викликають розлад дiяльності нервової системи з появою симптомiв психічних захворювань.ОСНОВНІ КЛАСИФІКАЦІЇ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН

 • Тактична

 • а) Смертельнодiючi ОР, призначенi для знищення живої сили. В цю групу входять головним чином ОР нервово-паралiтичної, шкiрно-наривної, загальноотруйної та задушливої дiї: зарин, зоман, V-гази, бiнарнi ОР, iприт, люїзит, синільна кислота, хлорціан, фосген.ОСНОВНІ КЛАСИФІКАЦІЇ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН

 • б) Подразнюючi ОР, призначенi для ослаблення боєздатності вiйськ і їх знесилення. Цi речовини використовуються також у полiцейських та учбових цiлях. У цю групу входять лакрiматори i стернiти: CS, CR, адамсит, хлорацетофенон.

 • в) ОР, якi тимчасово виводять iз ладу особовий склад, тобто призначенi для дезорганiзацiї вiйськ. У цю групу входять психотомiметичнi ОР: BZ, ДЛК.ОСНОВНІ КЛАСИФІКАЦІЇ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН

 • За поведінкою на місцевості

 • а) Стiйкi ОР (СОР) - речовини, якi зберігають свою уражуючу дiю у зовнiшньому середовищi бiльше однiєї години пiсля застосовування. Цi ОР довго заражують мiсцевiсть i всi об'єкти, якi там знаходяться, що в свою чергу служить джерелом тривалого зараження повітря. До СОР вiдносяться речовини з температурою кипiння бiльше 1400 С - зарин, зоман, V-гази, iприт, люїзит, СS.ОСНОВНІ КЛАСИФІКАЦІЇ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН

 • б) Нестiйкi ОР (НОР) - гази та речовини, з температурою кипіння до 140оС, якi швидко випаровуються, уражаюча дiя яких зберігається всього до однiєї години пiсля застосування. Типовими представниками НОР є фосген, хлорціан, синільна кислота.ОСНОВНІ КЛАСИФІКАЦІЇ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН

 • За швидкістю настання уражаючої дії

 • а) Швидкодiючi ОР, якi не мають періоду скритої дiї i основна симптоматика ураження виникає в період першої години пiсля дiї ОР (зарин, зоман, Vx - iнгаляцiйно, синільна кислота, хлорціан, СS, СR);

 • б) ОР сповiльненої дії, які мають перiод прихованої дiї бiльше однiєї години (Vx - через шкiру, iприт, фосген, BZ).ОСНОВНІ КЛАСИФІКАЦІЇ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН

 • Залежно від рівня виробництва і запасів, які існують

 • а) Табельнi ОР, якi знаходяться на озброєннi. До них вiдносяться Vx, зарин, iприт, BZ, СS, СR.

 • б) Резервнi ОР, якi не виробляються, але технологiя одержання розроблена i за потребою можуть вироблятися. До них вiдносяться: синільна кислота, фосген, азотистий iприт, адамсит.ХІМІЧНІ ЗАСОБИ УРАЖЕНЬ

 • це сукупність хімічних боєприпасів та хімічних бойових приладів, призначених для застосування ОР з метою ураження живої сили, зараження повітря, місцевості, бойової техніки та інших матеріальних засобів.ХІМІЧНІ ЗАСОБИ УРАЖЕНЬФізичні властивості отруйних речовин

 • Агрегатний стан визначає спосіб переводу отруйної речовини в бойовий стан.

 • Запах має діагностичне значення і враховується при встановленні діагнозу ураження інгаляційним шляхом

 • Леткість максимальна концентрація насиченої пари при даній температуріФізичні властивості отруйних речовин

 • Питома вага Відношення ваги одних і тих же об"ємів ОР до ваги води.

 • Щільність пари визначається відношенням ваги 1 м3 пари ОР до ваги 1 м3 повітря і залежить від молекулярної ваги

 • Розчинність здатність розчинятися в органічних та неорганічних розчинникахХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

 • Під хімічними властивостями розуміють здатність ОР взаємодіяти з різними хімічними сполуками та біосубстратами як в навколишньому середовищі, так і в організмі.

   • До хімічних властивостей відноситься: стійкість до дії лугів, кислот, оксидів, відновників, до гідролізу


Токсикокінетика

 • вивчає шляхи надходження, розподілу, метаболічного перетворення та виведення ОР і отрут з організмуШляхи надходження ОР та отрут в органiзм

 • органи дихання

 • шкiра

 • шлунково-кишковий тракт

 • слизова оболонка очей

 • поверхнi ран і опіків.Шляхи виведення ОР та отрут з організму

 • нирки

 • кишечник

 • легенi

 • шкiраСхожі:

Автор: Старший викладач iconКугуєнко Н. Ф., старший викладач Кугуєнко Н. Ф., старший викладач
«Побудова системи роботи керівників рмо дошкільних навчальних закладів в умовах інноваційної діяльності»
Автор: Старший викладач iconАвтор: Старший викладач
Лекція 1 Нормативно-правові засади цивільного захисту в Україні. Поняття про надзвичайні ситуації. Класифікація та основні причини...
Автор: Старший викладач iconЛекція 4б Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. Проведення рятувальних робіт Автор: Старший викладач кафедри Ярошенко М. Б
Сутність І види р І нр, організація проведення рятувальних робіт в осередках ураження
Автор: Старший викладач iconСкомаровська Лариса Іванівна – кандидат історичних наук, доцент, випускниця Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
В. Н. Каразіна Брегеда Микола Володимирович кандидат історичних наук, старший викладач, випускник Полтавського національного університету...
Автор: Старший викладач iconІсаєва Неоніла Петрівна – спеціаліст вищої категорії, старший викладач, художній керівник колективу, працює з 1995 року, нагороджена Грамотою Президії Федерації
Неоніла Петрівна спеціаліст вищої категорії, старший викладач, художній керівник колективу, працює з 1995 року, нагороджена Грамотою...
Автор: Старший викладач iconВикладач Амвросіївського індустріального технікуму Апришко І. В 2012 Цілі заняття
Автор: спеціаліст вищої категорії викладач Амвросіївського індустріального технікуму
Автор: Старший викладач iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Грущинська Ірина Василівна, старший викладач коледжу Славістичного університету м. Києва
Автор: Старший викладач iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Грущинська Ірина Василівна, старший викладач коледжу Славістичного університету м. Києва
Автор: Старший викладач iconЗакон України " Про охорону праці " Забезпечення здорових і безпечних умов праці. Автор: Старший викладач кафедри Ярошенко М. Б. Вступ
Закон України " Про охорону праці " Забезпечення здорових і безпечних умов праці
Автор: Старший викладач iconЗакон України " Про охорону праці " Забезпечення здорових і безпечних умов праці. Автор: Старший викладач кафедри Балабан Ю. С. Вступ
Закон України " Про охорону праці " Забезпечення здорових і безпечних умов праці

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка