Java – повністю об’єктно-орієнтована мова. Java – повністю об’єктно-орієнтована мова


НазваJava – повністю об’єктно-орієнтована мова. Java – повністю об’єктно-орієнтована мова
Дата конвертації11.04.2013
Розмір445 b.
ТипКонцепціяJava – повністю об’єктно-орієнтована мова.

 • Java – повністю об’єктно-орієнтована мова.

 • Немає множинного спадкування класів.

 • Доступ до екземплярів класів здійснюється виключно через указники на них.

 • Відсутній аналог delete.

 • Методи класу можуть бути перевантажені, розрізнення – за сигнатурою.

 • В класі немає можливості визначати операції.

 • Параметри методів передаються за значенням, змінити це неможливо.

 • Поліморфізм: методи віртуальні (крім окремих випадків); змінити це неможливо.Generics.

 • Generics.

 • Блоки ініціалізації.

 • Вводяться інтерфейси як абстракція, що тільки декларує поведінку, але не визначає її.

 • На вершині ієрархії – клас Object.

 • Розвинені засоби RTTI та інтроспекції.

 • Вводяться вкладені (внутрішні) класи – в тому числі анонімні.

 • Концепція контрольованих виключень.Поняття класу та об’єкту в Java в цілому співпадає з загальноприйнятим.

 • Поняття класу та об’єкту в Java в цілому співпадає з загальноприйнятим.

 • Опис:

 • class KlName {

 • члени класу: поля і методи

 • }

 • Опис класу може супроводжуватися модифікатором public (загальнодоступні). Якщо без - доступ за замовченням; доступний в межах свого пакету. Деякі особливості мають т.зв. внутрішні класи (класи, що є членами інших класів).За допомогою оператора new:

 • За допомогою оператора new:

 • Kl ekz=new KlName(параметри);

 • І за синтаксисом, і за семантикою це виклик конструктора - спеціального методу, який описує, які дії повинні виконуватися при ініціалізації об’єкта.

 • Java гарантує, що конструктор класу буде викликатися при кожному створенні екземпляру класу.

 • Синтаксично - метод, ім’я якого співпадає з іменем класу. Нічого не повертає (навіть void).

 • Оператор new розміщує в динамічній пам’яті новий, але ще неініціалізований об’єкт. Після цього викликається конструктор.Конструктори можуть бути перевантажені (як і інші методи) - тобто в класі може бути декілька конструкторів.

 • Конструктори можуть бути перевантажені (як і інші методи) - тобто в класі може бути декілька конструкторів.

 • Якщо конструкторів немає - надається конструктор за замовченням.

 • Але, якщо в класі є хоча б один конструктор - конструктор за замовченням не надається.

 • Один конструктор може бути викликаний з іншого за допомогою виклику this(…). Цей виклик повинен міститися на початку конструктора.Перевантаження операцій в Java немає.

 • Перевантаження операцій в Java немає.

 • Методи класу можуть бути перевантажені. Це означає, що в одному класі може бути кілька методів з однаковим іменем; їх розрізнення здійснюється за кількістю і типом аргументів.class K1 extends K2 {

 • class K1 extends K2 {

 • . . .

 • }

 • К1-підклас; К2-суперклас.Ключова особливість - Java не підтримує множинного успадкування.

 • Ключова особливість - Java не підтримує множинного успадкування.

 • Деякі можливості, характерні для множинного спадкування, можна реалізувати на основі інтерфейсів та внутрішніх класів.На вершині ієрархії. Суперклас для всіх класів.

 • На вершині ієрархії. Суперклас для всіх класів.

 • Аргументи методів та значення, що ними повертаються, часто бувають типу Object. Часто необхідним є знижуюче (звужуюче) перетворення.toString() - отримує рядкове подання об’єкта. Як правило, перевизначається в підкласах. Тісно пов’язаний з методом System.out.println(об’єкт);

 • toString() - отримує рядкове подання об’єкта. Як правило, перевизначається в підкласах. Тісно пов’язаний з методом System.out.println(об’єкт);

 • equals(об’єкт) - тотожність посилань. Також часто перевизначається;

 • метод clone().public - загальнодоступні, точніше - доступні скрізь, де доступний сам клас.

 • public - загальнодоступні, точніше - доступні скрізь, де доступний сам клас.

 • protected - для класів у тому ж пакеті, а також для підкласів;

 • пакетний (за замовченням) - для класів у тому ж пакеті;

 • private - тільки для класу, в якому вони визначені.Як наслідок загального принципу інкапсуляції, поля класу рекомендується оголошувати як приватні.

 • Як наслідок загального принципу інкапсуляції, поля класу рекомендується оголошувати як приватні.

 • Доступ до них в такому разі рекомендується здійснювати через методи.Чи може конструктор класу бути приватним?

 • Чи може конструктор класу бути приватним?

Нове визначення методу не може звужувати права доступу до нього.

 • Нове визначення методу не може звужувати права доступу до нього.для змінних: оголошення константи;

 • для змінних: оголошення константи;

 • для класів - клас не може мати підкласів;

 • для методів - метод не може бути перевизначений у підкласах.this - указник на даний екземпляр.

 • this - указник на даний екземпляр.

 • Передається методам екземпляра (нестатичним методам) як неявний параметр.

 • Одне з типових використань - в конструкторах.

 • super - посилання на екземпляр суперкласу. Теж носить нестатичний характер.Модифікатор static.

 • Модифікатор static.

 • Поля і методи класу, а не екземпляру.

 • Для статичних полів - одна копія для всіх екземплярів; для нестатичних - кожний екземпляр має свою копію. Одне з типових використань - підрахунок кількості екземплярів класу.

 • Виклик - через ім’я класу (хоча можна і через ім’я екземпляра).

 • З статичними полями і методами можна працювати, коли ще немає жодного екземпляра.Статичні методи не можуть звертатися до нестатичних методів та полів.

 • Статичні методи не можуть звертатися до нестатичних методів та полів.

 • Статичні методи не можуть посилатися на this та super.конструктори;

 • конструктори;

 • явна ініціалізація полів у тілі класу; код ініціалізації полів екземпляру автоматично вставляється компілятором на початок конструктора;

 • блоки ініціалізації (нестатичні) - просто блоки у тілі класу, обмежені фігурними дужками. Також автоматично додаються до конструктора;

 • блоки статичної ініціалізації - блоки, перед якими стоїть слово static. Виконуються перед викликом конструкторів та будь-яких інших методів.Якщо ініціалізація в коді не здійснюється, поля класу ініціалізуються значеннями за замовченням.

 • Якщо ініціалізація в коді не здійснюється, поля класу ініціалізуються значеннями за замовченням.Гарантується, що конструктор класу буде викликатися кожний раз при створенні екземпляра підкласу.

 • Гарантується, що конструктор класу буде викликатися кожний раз при створенні екземпляра підкласу.

 • Тому: на початок конструктора підкласу автоматично вставляється виклик конструктора суперкласу без параметрів. Якщо такого немає і конструктор суперкласу за замовченням не надається - помилка компіляції.

 • Таким чином, коли працює код конструктора підкласу, можна гарантувати, що поля батьківського класу уже проініціалізовані.Т.ч., ланцюжки викликів конструкторів, аж до класу Object.

 • Т.ч., ланцюжки викликів конструкторів, аж до класу Object.

 • Конструктор суперкласу можна викликати явно на початку конструктора підкласу за допомогою super(параметри).

Потрібно для всіх елементів масиву, в якому можуть бути екземпляри і Der1, і Der2, виконати операцію P1():

 • Потрібно для всіх елементів масиву, в якому можуть бути екземпляри і Der1, і Der2, виконати операцію P1():

 • Base[] M= new Base[4];

 • for (int i=0;i<4;i++) {M[i].P1();}Об’єктна змінна суперкласу може посилатися на екземпляр підкласу, або посиланню на суперклас може бути надано значення посилання на підклас (розширююче перетворення).

 • Об’єктна змінна суперкласу може посилатися на екземпляр підкласу, або посиланню на суперклас може бути надано значення посилання на підклас (розширююче перетворення).

 • Методи класів за замовченням є віртуальними. Не є віртуальними методи, оголошені з модифікаторами static, private, final.В подібних прикладах часто доводиться робити звужуюче перетворення.

 • В подібних прикладах часто доводиться робити звужуюче перетворення.

 • Наприклад, потрібно викликати P2:перевірити належність до відповідного класу (RTTI);

 • перевірити належність до відповідного класу (RTTI);

 • здійснити знижуюче (звужуюче) перетворення.if (M[i] instanceof Der1) {

 • if (M[i] instanceof Der1) {

 • Der1 b = (Der1) M[i];

 • b.P2();

 • }Нехай оголошено три класи:

 • Нехай оголошено три класи:

 • class A

 • class B extends A

 • class C extends A

 • Що відбудеться при спробі виконати такий фрагмент коду:

 • A a = new B();

 • C c = (C) a;

 • а) помилка компіляції;

 • б) помилка часу виконання;

 • в) код буде виконано без помилок.

Нестатичні методи заміщуються (override).

 • Нестатичні методи заміщуються (override).

 • Поля затінюються (hide).class Sup {

 • class Sup {

 • int i =10;

 • public static void staticMetod() {

 • System.out.println("Static metod of superclass");

 • }

 • public void nonStaticMetod() {

 • System.out.println("Non-static metod of superclass");

 • }

 • }class Sub extends Sup{

 • class Sub extends Sup{

 • int i =20;

 • public static void staticMetod() {

 • System.out.println("Static metod of subclass");

 • }

 • @Override

 • public void nonStaticMetod() {

 • System.out.println("Non-static metod of subclass");

 • }

 • }Sup spb = new Sub();

 • Sup spb = new Sub();

 • Sub sb = (Sub) spb;

 • System.out.println("Field of superclass - "+spb.i);

 • System.out.println("Field of subclass - "+sb.i);

 • spb.staticMetod();

 • sb.staticMetod();

 • spb.nonStaticMetod();

 • sb.nonStaticMetod();

Конструктор субкласу визначає значення змінних А і В, але спочатку викликається конструктор суперкласу:

 • Конструктор субкласу визначає значення змінних А і В, але спочатку викликається конструктор суперкласу:

 • subklass (int A, int B) {

 • super(A);

 • this.B=B;

 • this.A=10;

 • }Далі - в основній програмі створюються два екземпляри субкласу з різними значеннями полів.

 • Далі - в основній програмі створюються два екземпляри субкласу з різними значеннями полів.

 • Поле А суперкласу затінено (в обох екземплярах 10), але до нього можна звернутися через super.A.

 • Для обох екземплярів - різні результати.

 • Вказівник super по суті є нестатичним і є характеристикою екземпляра, а не класу.Абстрактний метод - метод без реалізації; він супроводжується модифікатором abstract.

 • Абстрактний метод - метод без реалізації; він супроводжується модифікатором abstract.

 • Передбачається, що такі методи повинні перевизначатися в підкласах.

 • Абстрактні методи не мають тіла:

 • public abstract int fun();Методи, оголошені як static, private і final, не можуть бути абстрактними.

 • Методи, оголошені як static, private і final, не можуть бути абстрактними.

 • Якщо клас містить хоча б один абстрактний метод, він сам повинен бути оголошений як абстрактний.

 • Але клас може бути оголошений як абстрактний, навіть якщо він не містить жодного абстрактного методу.

 • Для абстрактного класу не можна створити жодного екземпляру. Але в абстрактному класі можуть бути конструктори.Логічний розвиток ідеї абстрактних класів.

 • Логічний розвиток ідеї абстрактних класів.

 • Вказівниковий тип, схожий на клас.

 • Всі методи інтерфейсу є абстрактними і є public (навіть якщо модифікатор опущено).

 • Можна сказати, що інтерфейс - це набір вимог, які висуваються до класу, що його реалізує.interface Interf {

 • interface Interf {

 • поля (public; лише static і final)

 • методи без тіла

 • }Якщо деякий клас реалізує певний інтерфейс, він повинен визначити всі його методи. Це не стосується класів, які самі є абстрактними.

 • Якщо деякий клас реалізує певний інтерфейс, він повинен визначити всі його методи. Це не стосується класів, які самі є абстрактними.

 • Опис:

 • class Kl implements Interf { …}

 • Клас може реалізовувати декілька інтерфейсів. Певні можливості, характерні для множинного спадкування.Між інтерфейсами може бути відношення спадкування, причому таке спадкування може бути множинним.

 • Між інтерфейсами може бути відношення спадкування, причому таке спадкування може бути множинним.

 • Пусті інтерфейси (інтерфейси-маркери). Основна ідея - можливість перевірки тієї чи іншої властивості.

 • Екземпляр інтерфейсу створити неможливо. Чи можна створити покажчик інтерфейсного типу?

 • Поняття інтерфейсу тісно пов’язано з поняттям типу. Зокрема, дві об’єктні змінні можуть вказувати на один і той самий об’єкт, але мати різні типи.В Java немає аналога delete.

 • В Java немає аналога delete.

 • “Збирання сміття”, тобто знищення об’єктів, які більше не використовуються (точніше - на які не залишилося досяжних посилань) здійснюється автоматично системою виконання.

 • “Збирання сміття” виконується в фоновому режимі з низьким пріоритетом. Ніяким чином не можна гарантувати, коли саме він буде викликаний і коли саме буде знищений той чи інший об’єкт.

 • Як можна зробити об’єкт придатним для збирання сміття?

 • Є можливість явно викликати збирач сміття: метод gc() класу System.Метод void finalize(), як правило, оголошений як protected. Задає дії, які повинні бути виконані перед знищенням об’єкта. Викликається збирачем сміття перед його знищенням.

 • Метод void finalize(), як правило, оголошений як protected. Задає дії, які повинні бути виконані перед знищенням об’єкта. Викликається збирачем сміття перед його знищенням.

 • “Ланцюжків фіналізаторів” за замовченням немає. Тому дуже рекомендується організовувати їх явно: викликати як останню дію фіналізатору класу фіналізатор суперкласу.

 • “Воскресіння” об’єкта: можливо, хоч і не рекомендується. Але: фіналізатор викликається не більш ніж один раз.

 • Краще явно писати методи, які відповідають за дії при знищенні об’єктів.Виключення - нестандартні ситуації, які можуть виникати під час виконання програми.

 • Виключення - нестандартні ситуації, які можуть виникати під час виконання програми.

 • Кожне виключення описується як об’єкт того чи іншого класу.

 • На вершині ієрархії - клас Throwable.

 • Два підкласи: Error (неусувні проблеми) та Exception (власне виключення; саме вони найчастіше перехоплюються і обробляються).

 • Для класу Exception є ряд підкласів - менш загальних виключень.Якщо виключення не перехоплюється - перехід до зовнішніх блоків і пошук обробників там.

 • Якщо виключення не перехоплюється - перехід до зовнішніх блоків і пошук обробників там.

 • Якщо таких немає - ще далі, поки не дійде до стандартної обробки інтерпретатором.Виключення поділяються на контрольовані та неконтрольовані.

 • Виключення поділяються на контрольовані та неконтрольовані.

 • Контроль з боку компілятора. Будь-яке контрольоване виключення потрібно або перехоплювати і обробляти, або оголосити в секції throws сигнатури методу.

 • Контрольовані - Exception (крім RuntimeException).Сигналізує компілятору про те, що метод може викидати певні виключення. Їх обробка самим методом в цьому випадку не є обов’язковою. З іншого боку, це оголошення гарантує, що метод не може викидати інших неконтрольованих виключень (з урахуванням спадкування).

 • Сигналізує компілятору про те, що метод може викидати певні виключення. Їх обробка самим методом в цьому випадку не є обов’язковою. З іншого боку, це оголошення гарантує, що метод не може викидати інших неконтрольованих виключень (з урахуванням спадкування).

 • Особливості наслідування: метод підкласу не може генерувати більше контрольованих виняткових ситуацій, ніж такий самий метод суперкласу.try {…}

 • try {…}

 • catch (виключення e) {…}

 • finally {…}

 • Блок finally виконується завжди - навіть якщо в блоці try є break або return. Виняток - System.exit.

 • Кожний блок try повинен супроводжуватися або catch, або finally.e.printStackTrace()

 • e.printStackTrace()

 • System.out.println(e)import java.io.*;

 • import java.io.*;

 • public class realpars {

 • public static void main (String[] args) {

 • System.out.println("Enter the real value");

 • BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

 • try {

 • String s = br.readLine();

 • double d = Double.parseDouble(s);

 • double dexp = Math.exp(d);

 • System.out.println("Result is "+dexp);

 • }catch (IOException ioe) {System.out.println("Input error");}

 • catch (IOException ioe) {System.out.println("Input error");}

 • catch (NumberFormatException ioe) {

 • System.out.println ("Please enter the proper value");

 • }

 • catch (ArithmeticException are) {

 • System.out.println("Error in calculations ");

 • }

 • catch (Exception e) {

 • System.out.println ("Something strange and unbelievable");

 • }finally {try {if (br!=null) br.close();

 • finally {try {if (br!=null) br.close();

 • else System.out.println("Inproper closing of the stream");}

 • catch (Exception e)

 • {System.out.println("The God is against you");}

 • }

 • }

 • }Блоків catch може бути декілька - для обробки різних типів виключень.

 • Блоків catch може бути декілька - для обробки різних типів виключень.

 • Порядок має значення.public class Indecisive {

 • public class Indecisive {

 • public Indecisive() { }

 • public static void main(String args[]){

 • System.out.println(decision());

 • }

 • static boolean decision(){

 • try {

 • return true;

 • } finally {

 • return false;

 • }

 • }

 • }public class HelloGoodbye {

 • public class HelloGoodbye {

 • public static void main(String args[]){

 • try {

 • System.out.println("Hello!");

 • System.exit(0);

 • } finally {

 • System.out.println("Goodbye!");

 • }

 • }

 • }Генерація виключення.

 • Генерація виключення.

 • Синтаксис: throw new викл(…).

 • Якщо метод генерує контрольоване виключення, воно повинно бути описане в секції throws.Можна створювати і обробляти власні виключення як підклас деякого іншого виключення.

 • Можна створювати і обробляти власні виключення як підклас деякого іншого виключення.class LargeArgumentException extends Exception {

 • class LargeArgumentException extends Exception {

 • }int Fun (int n) throws LargeArgumentException {

 • int Fun (int n) throws LargeArgumentException {

 • if (n>10) throw new LargeArgumentException();

 • else return (N*2);

 • }Для перевірки даних під час виконання.

 • Для перевірки даних під час виконання.

 • Зокрема, для контролю контракту класу; для перевірки припущень, які робилися при написанні коду.

 • З’явилися в 1.4.assert вираз;

 • assert вираз;

 • Вираз за припущенням програміста завжди повинен бути істинним.

 • Якщо він дійсно істинний - оператор assert нічого не робить. Якщо хибний - виключення AssertionError.

 • За дуже рідкими винятками, це виключення не варто перехоплювати і обробляти.public class assertions {

 • public class assertions {

 • public static void main (String[] args) {

 • int a=5;

 • int b=4;

 • int s=a*b;

 • assert (s==20);

 • System.out.println(s);

 • }

 • }За замовченням відімкнені, тобто ігноруються. Щоб ввімкнути - запустити інтерпретатор з ключем -ea. Можна і вибірково: для окремих класів.

 • За замовченням відімкнені, тобто ігноруються. Щоб ввімкнути - запустити інтерпретатор з ключем -ea. Можна і вибірково: для окремих класів.Вкладені класи - класи, які визначені всередині інших класів.

 • Вкладені класи - класи, які визначені всередині інших класів.

 • Ключова риса – права доступу. Вкладений клас має доступ до всіх членів зовнішнього класу, включаючи приватні (з урахуванням статичності/нестатичності).

 • Застосування: деякі питання, пов’язані з множинним спадкуванням; mix-ins; типове використання – обробники подій.клас (або інтерфейс) як статичний член;

 • клас (або інтерфейс) як статичний член;

 • клас як нестатичний член;

 • локальні класи;

 • безіменні класи.

 • Останні три категорії відомі як внутрішні класи.Створення екземпляру (для нестатичних класів-членів):

 • Створення екземпляру (для нестатичних класів-членів):

 • OuterClass.Inn inn = outerekz.new Inn(…);

 • В деяких випадках, наприклад, для звернення з внутрішнього класу до затінених полів зовнішнього класу або при конфлікті імен у випадку спадкування слід використовувати спеціальну форму:

 • OuterClass.this.полеПри компіляції - файл типу outer$inner.class.

 • При компіляції - файл типу outer$inner.class.

 • Віртуальна машина не відрізняє внутрішні класи від інших. Тому компілятор робить автоматичні зміни в результуючому коді:

 • внутрішній клас отримує додаткове поле з посиланням на зовнішній клас (для статичних - компілятор додає до виразу доступу ім’я зовнішнього класу);

 • додаються додаткові неприватні методи, які забезпечують доступ до закритих полів.Анонімний клас - локальний клас без імені.

 • Анонімний клас - локальний клас без імені.

 • Типовий синтаксис для опису анонімного класу і створення екземплярів:

 • new superclass/interface(args) {

 • перевизначення методів

 • }public class anonim {

 • public class anonim {

 • static String S1="The field ";

 • public static void main(String[] args) {

 • final String S2="the local variable";

 • System.out.println(

 • new Object() {

 • public String toString(){

 • return S1+" and "+S2+", reached from the inner anonymous class";

 • }}

 • );

 • }

 • }String arr[] = {"extremely long","short","rather long","this is just almost a BLOB"};

 • String arr[] = {"extremely long","short","rather long","this is just almost a BLOB"};

 • Arrays.sort

 • (arr, new Comparator () {

 • public int compare (String o1, String o2) {

 • return (o1.length()-o2.length());

 • }

 • }

 • );enum Car {

 • enum Car {

 • Slavuta, Ferrari, Mersedes, Honda

 • }Car [] cr = Car.values();

 • Car [] cr = Car.values();

 • String claim = "";

 • for (Car c:cr) {

 • switch (c) {

 • case Slavuta: claim="Крута тачка"; break;

 • case Ferrari: claim="Теж нічого"; break;

 • case Mersedes: claim = "Навіщо Вам та колимага?";break;

 • case Honda: claim = "А в Китаї теж роблять машини";

 • }

 • System.out.println (c.ordinal()+"."+c+" - "+claim);

 • }

 • }enum Car {

 • enum Car {

 • Ferrari (20000), Slavuta(5000), Mersedes(100000), Honda(15000);

 • private int price;

 • Car (int c) {

 • price=c;

 • }

 • public int getPrice() {

 • return price;

 • }

 • }Car [] cr = Car.values();

 • Car [] cr = Car.values();

 • for (Car c:cr) {

 • System.out.println (c+" - "+c.ordinal()+" - "+c.getPrice() );

 • }Засоби, які дозволяють під час виконання програми отримувати інформацію про класи, їх поля і методи, і більш загально – для динамічної роботи з кодом.

 • Засоби, які дозволяють під час виконання програми отримувати інформацію про класи, їх поля і методи, і більш загально – для динамічної роботи з кодом.

 • Наприклад – створити екземпляр класу, назва якого вводиться в рядку.

 • Базовий інструмент – клас Class.

 • Більш розвинені можливості – пакет java.lang.reflect.метод getClass() класу Object;

 • метод getClass() класу Object;

 • виклик статичного методу Class.forName(ім’я класу);

 • T.class, де Т-деякий тип.Class forName(String name) – завантаження класу;

 • Class forName(String name) – завантаження класу;

 • Object newInstance() – створення екземпляру;

 • String getName() – отримання імені класу.Отримання полів, методів і т.д.

 • Отримання полів, методів і т.д.

 • Динамічний виклик методів, якщо їх назви задані як рядок.

 • Указники на функції (!?).import java.io.*;

 • import java.io.*;

 • import java.lang.reflect.*;

 • public class reflection {

 • public static void main(String[] args) throws Exception {

 • BufferedReader br=new BufferedReader(new InputStreamReader

 • (System.in));

 • System.out.println("Enter class name");

 • String clName=br.readLine();

 • Class cl = Class.forName(clName);

 • Method[] M = cl.getMethods();

 • for (Method m:M) {System.out.println(m);}

 • }

 • }class Ext {

 • class Ext {

 • private int Pole;

 • public Ext(int Pole) {

 • this.Pole = Pole;

 • }

 • public void metod() {

 • System.out.println("The field of this object is "+Pole);

 • }

 • }Method m = Ext.class.getMethod("metod");

 • Method m = Ext.class.getMethod("metod");

 • Ext ext = new Ext(50);

 • m.invoke(ext);Method square = Ext.class.getMethod("square", double.class);

 • Method square = Ext.class.getMethod("square", double.class);

 • Method sqrt = Math.class.getMethod("sqrt", double.class);

 • for (double x=from; x<=to; x+=dx) {

 • double y = (Double) f.invoke(null, x);

 • System.out.printf("%10.4f | %10.4f%n",x,y);

 • }Схожі:

Java – повністю об’єктно-орієнтована мова. Java – повністю об’єктно-орієнтована мова iconC# – повністю об’єктно-орієнтована мова. C# – повністю об’єктно-орієнтована мова

Java – повністю об’єктно-орієнтована мова. Java – повністю об’єктно-орієнтована мова iconМова програмування java сучасні комп’ютерні технології

Java – повністю об’єктно-орієнтована мова. Java – повністю об’єктно-орієнтована мова iconHttp://java sun com http://java sun com
...
Java – повністю об’єктно-орієнтована мова. Java – повністю об’єктно-орієнтована мова iconУніфікована мова моделювання uml. Загальна характеристика 2007 Зміст
На сьогодні вона підтримується багатьма об'єктно-орієнтованими інструментальними системами
Java – повністю об’єктно-орієнтована мова. Java – повністю об’єктно-орієнтована мова iconУніфікована мова моделювання uml. Загальна характеристика 2007 Зміст
На сьогодні вона підтримується багатьма об'єктно-орієнтованими інструментальними системами
Java – повністю об’єктно-орієнтована мова. Java – повністю об’єктно-орієнтована мова iconУніфікована мова моделювання uml. Загальна характеристика 2003-2010 Зміст
На сьогодні вона підтримується багатьма об'єктно-орієнтованими інструментальними системами
Java – повністю об’єктно-орієнтована мова. Java – повністю об’єктно-орієнтована мова iconУніфікована мова моделювання uml. Загальна характеристика 2003-2010 Зміст
На сьогодні вона підтримується багатьма об'єктно-орієнтованими інструментальними системами
Java – повністю об’єктно-орієнтована мова. Java – повністю об’єктно-орієнтована мова iconJava jme – Java Micro Edition
Специфікації деталізовані настільки для того, щоб забечити переносимість з одної реалізації платформи на іншу
Java – повністю об’єктно-орієнтована мова. Java – повністю об’єктно-орієнтована мова icon21 лютого – день рідної мови
«Мова народу найбільший національний скарб\ О. Гончар «Мова наша, мова мова кольорова в ній гроза травнева, й тиша вечорова»
Java – повністю об’єктно-орієнтована мова. Java – повністю об’єктно-орієнтована мова iconУкраїнська мова: історія І сучасність план Українська мова серед інших мов світу
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка