Використання ікт в управлінській діяльності керівника дошкільного закладу


НазваВикористання ікт в управлінській діяльності керівника дошкільного закладу
Дата конвертації11.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Використання ІКТ в управлінській діяльності керівника дошкільного закладу

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

комбінованого типу № 29 “Барвінок”

Білоцерківської міської ради Київської області

Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» (від 30.09.2010, №926/2010).

 • Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» (від 30.09.2010, №926/2010).

 • Інструктивно-методичні  рекомендації МОН молоді та спорту України від 21.05.2012 № 1/9-388 «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році».Використання інформаційно-комунікаційних технологій

 • «Концепції розвитку педагогічної освіти»;

 • Оновлений Базовий компонент дошкільної освіти;

 • Галузеві стандарти початкової освіти.Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію.

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію.

Напрямки інформатизації системи інформаційних технологій освіти

 • Безпосередньо в процес впровадження навчання.

 • Інформатизація системи управління освітою.Застосування комп'ютерів в управлінській діяльності дає можливість:

 • забезпечити своєчасне надання оперативної інформації працівнику, який приймає рішення, з урахуванням її характеру; своєчасне надання аналітичної інформації;

 • надання оптимального обсягу інформації;

 • надання рекомендацій за вибором рішень та скорочення тривалості процесу вироблення рішення.Актуальність проблеми інформатизації управління навчальним закладом полягає в створенні, впровадженні та розвитку комп'ютерно - орієнтованого освітнього середовища на основі інформаційних систем, мереж, ресурсів і технологій.

Головною метою є підготовка фахівця, в тому числі керівника закладу освіти до діяльності в умовах інформаційного суспільства, комплексна перебудова педагогічного процесу, підвищення його якості та ефективності. Вирішенню цього питання сприяє інформатизація навчального закладу.

Інформатизація є одним із головних напрямів сучасної науково-технічної революції, на якому ґрунтується перехід від індустріального етапу розвитку суспільства до інформаційного. Це процес перебудови життя суспільства на основі використання достовірного, вичерпного і своєчасного знання у всіх суспільно значущих видах діяльності.

Інформатизація охоплює три взаємопов'язані складові:

 • медіатизацію удосконалення засобів збирання, збереження і поширення інформації;

 • комп'ютеризацію – удосконалення засобів пошуку та оброблення інформації;

 • інтелектуалізацію – розвиток здібностей, сприйняття і продукування інформації, тобто підвищення інтелектуального потенціалу суспільства, у тому числі використання засобів штучного інтелекту.Переваги використання засобів ІКТ в організації та плануванні діяльності ДНЗ

 • підвищення ефективності навчального процесу;

 • можливість управління з використанням результатів попередньої діяльності;

 • прийняття більш ефективних управлінських рішень;

 • підвищення об’єктивності в оцінці діяльності педагогів;

 • більш ефективне управління пізнавальною діяльністю вихованців;

 • можливість прийняття більш виважених рішень, які стосуються підвищення результативності навчання;

 • оперативний доступ до організаційної інформації стосовно діяльності дошкільного навчального закладу;

 • економія як матеріальних, так і людських ресурсів;

 • вільний час на вирішення важливих питань;

 • скорочення обсягу рутинної роботи.

Інформаційні системи в освітніх закладах використовуютьсяВикористання ІКТ в управлінській діяльності

 • Робота в міській освітній мережі ;

 • Розрахунок стажу роботи працівників;

 • Співпраця з дошкільними закладами інших міст України, Росії тощо;

 • Створення бази даних працівників ДНЗ, дітей та батьків;

 • Робота з документацією (звіти, інформація в різні органи, накази, довідки тощо);

 • Участь у форумах, чатах, конференціях;

 • Опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернет;

 • Створення портфоліо педагогічних працівників;

 • Оформлення внутрішнього контролю за службами в електронному вигляді.Використання ІКТ у методичній роботі

 • Оформлення ділової документації;

 • Проведення контрольно - аналітичної діяльності;

 • Робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу.

 • Оформлення атестаційних матеріалів;

 • Розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів;

 • Використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів; у роботі з батьками;

 • Оформлення картотек методичного кабінету;

 • Оформлення стендів, інформаційних куточків;

 • Оформлення буклетів, ППД роботи кращих вихователів, матеріалів для участі в різноманітних конкурсах.

 • Накопичення ілюстративних матеріалів для випуску санбюлетнів, порад для батьків, оформлення презентацій, буклетів.

 • Обмін досвідом роботи з іншими педагогічними колективами.Використання ІКТ у психологічній роботі

 • Оформлення ділової документації;

 • Оформлення інформаційного куточка для педагогів та батьків;

 • Діагностування педагогів з використанням комп’ютерних діагностичних методик (тести Люшера, Равена, Векслера);

 • Діагностування дітей за допомогою комп’ютерних методик;

 • Обробка даних результатів проведених досліджень у вигляді схем, діаграм;

 • Корекційно-розвивальна робота з дітьми за допомогою розвивальних програм;

 • Розробка презентацій для виступу на семінарах, конференціях, батьківських зборах;

 • Використання мультимедійного супроводу при проведенні тренінгів, психологічних ігор тощо.Станом на 01.01.2013 року у дошкільному закладі функціонує 12 одиниць комп'ютерної техніки. Протягом 2007-2012 років на комп'ютеризацію навчального закладу було виділено:

Станом на 01.01.2013 року у дошкільному закладі функціонує 12 одиниць комп'ютерної техніки. Протягом 2007-2012 років на комп'ютеризацію навчального закладу було виділено:
 • з міського бюджету у 2012 році 1 комп'ютер та принтер, за позабюджетні кошти:

 • у 2007 році 1 комп'ютер і принтер;

 • у 2008 році 1 комп'ютер та 1 принтер;

 • у 2010 році 1 комп'ютер та 1 принтер;

 • у 2012 році придбано 1 ноутбук; 4 веб-камери.

Спонсорами подаровано1 мультимедійний проектор.

У закладі також є 1 відеокамера та 1 цифровий фотоапарат

Аналіз рівня забезпечення нашого дошкільного закладу комп’ютерною технікою показав:Локальна мережа закладуВикористання можливостей доступу до мережі Internet:Корисні Інтернет-адресиСайт ДНЗ № 29 “Барвінок”

http://bilatserkva-dnz29.edukit.kiev.ua/

Аналіз даних моніторингу рівня володіння педагогами основами комп'ютерної грамотностіПорівняльний аналіз рівня сформованості інформаційної культуриРівень володіння та використання педагогами ІКТРезультати впровадження ІКТ в роботу дошкільного закладу:

 • Підвищення ефективності процесу навчання.

 • Активізація пізнавальної діяльності дітей.

 • Підвищення рівня професійної майстерності педагогів.

 • Виявлення рівня психолого-педагогічної компетенції батьків.

 • Створення єдиного інформаційного середовища.

 • Створення активної, працездатної системи підтримки сімейного виховання, через використання інформаційно – комп’ютерних технологій.

 • Забезпечення активної участі батьків у освітньо- виховному процесі ДНЗ. Підвищення педагогічної культури членів родин вихованців.

Схожі:

Використання ікт в управлінській діяльності керівника дошкільного закладу iconРоль музичного керівника у художньо-естетичному вихованні дітей
Романюк І. А. Функції музичного керівника та вихователя дошкільного навчального закладу з музичного виховання дітей // Дошкільна...
Використання ікт в управлінській діяльності керівника дошкільного закладу iconЗвіт керівника дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №29 "Барвінок" Білоцерківської міської ради Київської області Максимової Марини Миколаївни
Звіт керівника дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №29 "Барвінок" Білоцерківської міської ради Київської...
Використання ікт в управлінській діяльності керівника дошкільного закладу iconРоль внутрішнього контролю в управлінській діяльності навчального закладу
Перевірку поза аудиторної та профорієнтаційної роботи ( тижні професій, самоаналіз роботи педагогічних працівників)
Використання ікт в управлінській діяльності керівника дошкільного закладу iconЗавдання системи методичної підготовки майбутніх вчителів
Формується при врахуванні вимог інформаційного суспільства та передбачає: використання термінології, апаратної складової, програм...
Використання ікт в управлінській діяльності керівника дошкільного закладу iconРозвиток творчих здібностей учнів засобами ікт
Познайомити вчителів початкових класів з основами використання інформаційно-комунікаційних технологій. Сприяти усвідомленню значимості...
Використання ікт в управлінській діяльності керівника дошкільного закладу iconПід іміджем дошкільного навчального закладу розуміють емоційно забарвлений, свідомо сформований образ закладу, наділений цілеспрямовано

Використання ікт в управлінській діяльності керівника дошкільного закладу iconАндрощук Анатолій Васильович Андрощук Анатолій Васильович
У роботі представлено модель функціональної компетентності керівника професійно-технічного навчального закладу. Розкрито особливості...
Використання ікт в управлінській діяльності керівника дошкільного закладу iconДокументування в управлінській діяльності: вимоги до укладання та стандартування текстів валентина Савчук
Документування в управлінській діяльності: вимоги до укладання та стандартування текстів
Використання ікт в управлінській діяльності керівника дошкільного закладу iconКудерчук Наталія Вікторівна вихователь Млинівського дошкільного навчального закладу ясла-садка №1 “ Казка ” комбінованого типу комунальної власності
Гра драматизація дає можливість розвинути творчість та фантазію у дітей дошкільного віку, проявити свої театральні здібності
Використання ікт в управлінській діяльності керівника дошкільного закладу icon«Формування базових професійних компетенцій засобами ікт на уроках виробничого навчання в птнз»
Активний розвиток інформаційного суспільства протягом останніх двох десятиліть спричинив зростання ролі інформаційно-комунікаційних...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка