Інформації, аналізу та посібників щодо вирішення питань у сфері праці. Дослідження супроводжують І зміцнюють практичну діяльність моп, яка вважається авторитетним джерелом інформації. Бібліотека моп


НазваІнформації, аналізу та посібників щодо вирішення питань у сфері праці. Дослідження супроводжують І зміцнюють практичну діяльність моп, яка вважається авторитетним джерелом інформації. Бібліотека моп
Дата конвертації11.04.2013
Розмір445 b.
ТипІнформації


Роль науки і галузевої освіти “Державне управління” в інституціоналізації соціального діалогу в Україні «Роль науки і галузевої освіти «Державне управління» у розвитку соціального діалогу в Україні» Відеоконференція «Київ – Дніпропетровськ – Львів – Одеса - Харків», 18 травня, 2010 року

 • Петроє Ольга Михайлівна,

 • к.держ.упр., доцент кафедри

 • соціальної і гуманітарної політики
Інституційна структура МОП *

 • Тристороння структура МОП робить її єдиною серед всесвітніх організацій, в якій організації роботодавців та працівників мають однаковий голос з урядом у формуванні її політичного курсу та програм

 • У червні кожного року в Женеві проводиться Міжнародна конференція праці. Делегатів супроводжують технічні радники.

 • У період між конференціями роботою МОП керує Адміністративна рада.

 • Постійним секретаріатом МОП є Міжнародне бюро праці в Женеві.

 • Адміністративній раді та Бюро допомагають в їх діяльності тристоронні комітети, що охоплюють основні галузі промисловості, а також комітети експертів з таких питань, як професійне навчання, удосконалення методів управління та ін.

 • МОП – один з найбільших ресурсних центрів інформації, аналізу та посібників щодо вирішення питань у сфері праці. Дослідження супроводжують і зміцнюють практичну діяльність МОП, яка вважається авторитетним джерелом інформації.

 • Бібліотека МОП пропонує багатомовну колекцію більше ніж 1,5 мільйона книжок, звітів, журналів, текстів національних законодавств, статистичних збірників, електронних джерел інформації з усіх питань у сфері праці.

 • У 1960р. у Женеві заснований Міжнародний інститут соціально-трудових досліджень. Інститут сприяє аналізу політики і обговоренню політичних питань, які мають значення для діяльності МОП та держав-членів організації; забезпечує співпрацю між організацією, міжнародними науковими та політичними колами.

 • Міжнародний навчальний центр МОП знаходиться у м. Турині, Італія. Центр має велику навчальну базу і ефективно розробляє та впроваджує різноманітні програми, тісно пов’язані з першочерговими цілями МОП та інших агенцій ООН.Європейський соціальний діалог і соціальний діалог у країнах ЄС

 • Європейський соціальний діалог отримав повне визнання в Договорі ЄС і в ході багатьох ключових європейських зустрічей Ради Європи

 • Комбінуючи цінності відповідальності, солідарності і участі, європейський соціальний діалог доповнює національні методи соціального діалогу, які існують в більшості держав-членів

 • Якщо на початку 1990-х років соціальний діалог в Європі практикувався менш ніж на половині її територій, то у 2008 році більшість європейських країн офіційно приєднатися до цього методу управління

 • Нині соціальний діалог у рамках ЄС здійснюється в різноманітних формах з широким залученням наявних інститутів, спеціалізованих комітетів, консультативних, експертних груп тощо. Європейська комісія постійно ініціює створення нових інститутів, проектів, програм та ухвалення нормативно-правових актів, покликаних поглибити соціальне партнерство в рамках Співдружності, надати йому нового імпульсуОсобливості розвитку соціального діалогу країн Західної та Центральної і Східної Європи

 • У соціальних партнерів в країнах Західної Європи їх соціально-правове становище засноване на традиції, тобто, соціальний діалог є визнаним елементом національних культур

 • У Східній і Центральній Європі, соціальний діалог розвивається, беручи за зразок моделі, розроблені в країнах Західної ЄвропиОсновні способи інституціоналізації соціального діалогу

 • розбудова власної формальної структури, орієнтованої на контури власної неформальної структури

 • адаптація структури успішної моделі соціального діалогу (шляхом легалізації та імпорту відповідних інститутів)Особливості інституційного розвитку соціального діалогу в Україні

 • інституційні зміни не витікають з попереднього досвіду

 • відсутні традиції, звичаї соціального діалогу

 • несформовані організації та суб'єкти соціального діалогуОсобливості інтерпретації поняття соціального діалогу в Україні

 • процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціально-економічної політики та регулювання соціально-трудових відносин

 • (Проект Закону про соціальний діалог в Україні; Конфедерація роботодавців України)

 • процес узгодження між сторонами соціального діалогу напрямів розвитку економічної та соціальної політики держави, галузі, регіону, який включає комплекс їх дій при прийнятті рішень, встановленні стратегічних цілей і розробленні програм розвитку з урахуванням інтересів працівників, роботодавців та держави в цілому

 • (Національна тристороння соціально-економічна рада)Нормативно-правові засади соціального діалогу в Україні

 • Кодекс законів про працю України, (1976 р.)

 • Закони України:

 • Про об’єднання громадян, (1992 р.)

 • Про колективні договори і угоди, (1993 р.)

 • Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), (1998 р.)

 • Про професійні спілки України, їх права та гарантії діяльності, (1999 р.)

 • Про організації роботодавців, (2001 р.)

 • Укази Президента України:

 • Про розвиток соціального діалогу, (2005 р.)

 • Про додаткові заходи щодо удосконалення соціального діалогу в Україні, (2008 р.)Організаційна структура соціального діалогу в УкраїніСторони і суб'єкти соціального діалогу в Україні Стан розвитку соціального діалогу в УкраїніРоль держави у розвитку соціального діалогу

 • Співвідношення різних ролей держави в системі соціального діалогу і реалізація відповідних функцій є різними на кожному конкретному етапі розвитку суспільства та визначаються історичними, геополітичними, соціальними, економічними й іншими умовами.

 • В умовах кризи перед державою особливо актуально постає завдання розвитку соціального діалогу (Слайд 2)Соціальний діалог в системі соціально-економічних відносинПріоритетні напрями розвитку соціального діалогуРоль освіти “Державне управління” у розвитку СД

 • Актуальність розвитку освіти за темою соціального діалогу, в цілому, та у галузі державного управління, зокрема, обумовлена тим, що революційні (швидкі, радикальні) інституціональні зміни потребують формування поряд з формальними також неформальних інститутів соціального діалогу

 • Освіта – найефективніший механізм формування нових знань, освоєння навичок та мотивації до адекватної діалогоорієнтованої поведінкиРоль науки у розвитку соціального діалогу

 • Потрібне адекватне розуміння процесів, що відбуваються у системі соціального діалогу

 • Адже, неправильне розуміння процесів, невідворотно призводить до неправильної політики у сфері розвитку соціального діалогуРекомендації Міністерству освіти і науки України :

 • визначити соціальний діалог одним із пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки України на 2010-2015 роки;

 • сприяти Національній академії державного управління при Президентові України в розробці програми навчальної дисципліни „Соціальний діалог” галузі знань „Державне управління” для кваліфікаційного рівня «магістр»;

 • залучити до розробки навчальної програми зарубіжних експертів у сфері соціального діалогу.Рекомендації Національній академії державного управління при Президентові України

 • розробити концепцію державної політики з розвитку та підвищення ефективності соціального діалогу – 2010 р.;

 • активізувати практично-орієнтовані наукові дослідження у сфері соціального діалогу як пріоритетного напряму реформування державного управління та державної служби;

 • розширити співробітництво та координацію роботи між науковими та освітніми закладами з питань дослідження проблем взаємозв’язку науки, освіти та соціального діалогу;

 • спільно з Національною тристоронньою соціально-економічною радою створити Центр розвитку соціального діалогу (інформації, консультацій, тренінгів);

 • забезпечити регулярні наради-семінари науковців з представниками державних установ, профспілок, об’єднань роботодавців, інших груп інтересів з питань розвитку соціального діалогу. • Дякую за увагу!Схожі:

Інформації, аналізу та посібників щодо вирішення питань у сфері праці. Дослідження супроводжують І зміцнюють практичну діяльність моп, яка вважається авторитетним джерелом інформації. Бібліотека моп iconМіжнародна організація праці (моп) Виконав студент 4 курсу Мельников Владислав
...
Інформації, аналізу та посібників щодо вирішення питань у сфері праці. Дослідження супроводжують І зміцнюють практичну діяльність моп, яка вважається авторитетним джерелом інформації. Бібліотека моп iconЗа даними моп, проблеми збереження І подальшого розвитку трудового потенціалу в багатьох країнах світу лишаються невирішеними
Стан І проблеми трудового потенціалу у світі постійно аналізуються І висвітлюються Міжнародною організацією праці (моп), найстарішою...
Інформації, аналізу та посібників щодо вирішення питань у сфері праці. Дослідження супроводжують І зміцнюють практичну діяльність моп, яка вважається авторитетним джерелом інформації. Бібліотека моп iconІнформації про стан роботи на контрольованому об’єкті Методи збирання інформації Метод перевірки документації Метод спостереження Метод бесіди Метод аналізу Метод самооаналізу
Контрольно аналітична діяльність знвр з питань профільного навчання та профорієнтації
Інформації, аналізу та посібників щодо вирішення питань у сфері праці. Дослідження супроводжують І зміцнюють практичну діяльність моп, яка вважається авторитетним джерелом інформації. Бібліотека моп icon“Зелена” економіка 28 квітня день охорони праці
Щорічно, починаючи з 2002 року, понад 50 країн світу за ініціативою Міжнародної конфедерації вільних профспілок трудящих, яку підтримала...
Інформації, аналізу та посібників щодо вирішення питань у сфері праці. Дослідження супроводжують І зміцнюють практичну діяльність моп, яка вважається авторитетним джерелом інформації. Бібліотека моп iconІнформації є Адміністрація Держспецзв’язку (Закон України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України")
Органом державного регулювання діяльності у сфері захисту інформації є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади...
Інформації, аналізу та посібників щодо вирішення питань у сфері праці. Дослідження супроводжують І зміцнюють практичну діяльність моп, яка вважається авторитетним джерелом інформації. Бібліотека моп iconІнформації є Адміністрація Держспецзв’язку (Закон України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України") державна служба спеціального
Органом державного регулювання діяльності у сфері захисту інформації є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади...
Інформації, аналізу та посібників щодо вирішення питань у сфері праці. Дослідження супроводжують І зміцнюють практичну діяльність моп, яка вважається авторитетним джерелом інформації. Бібліотека моп iconІнформації щодо змін у стані та поведінці пацієнта протягом 6 місяців від початку лікування Надання інформації щодо призначення медпрепаратів, спеціальних режимів лікування та супутнього догляду Надання інформації про завершення лікування
Метою дослідження є отримання стандартизованих та надійних даних щодо показників, які описують роботу на сайтах та їхні результати...
Інформації, аналізу та посібників щодо вирішення питань у сфері праці. Дослідження супроводжують І зміцнюють практичну діяльність моп, яка вважається авторитетним джерелом інформації. Бібліотека моп iconРатифіковані Україною конвенції Міжнародної організації праці (моп)
Підзаконні та нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади
Інформації, аналізу та посібників щодо вирішення питань у сфері праці. Дослідження супроводжують І зміцнюють практичну діяльність моп, яка вважається авторитетним джерелом інформації. Бібліотека моп iconКомплексний підхід до основних ґендерних питань у сфері безпеки та гігієни праці Комплексний підхід до основних ґендерних питань у сфері безпеки та гігієни праці
Тренінг Впровадження комплексного ґендерного підходу в діяльність Держгірпромнагляду
Інформації, аналізу та посібників щодо вирішення питань у сфері праці. Дослідження супроводжують І зміцнюють практичну діяльність моп, яка вважається авторитетним джерелом інформації. Бібліотека моп iconСутність і загальні причини безробіття Безробіття
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка