Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність


НазваІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Дата конвертації11.04.2013
Розмір445 b.
ТипІнформації


СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПОГЛЯД РІЗНИХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ. РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ.

 • Саприкіна Марина,

 • Центр “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності”,

 • 09 грудня 2008 р.,Сімферополь


ПРОЕКТ «ISO 26000 – В РЕГІОНИ»ДОСЛІДЖЕННЯ

 • МЕТА: виявити рівень обізнаності

 • представників всіх груп

 • стейкхолдерів із сутністю,

 • принципами та основними компонентами соціальної відповідальності

 • опитано 99 респондентів:18 представників бізнес-організацій, 19 – органів державної влади, 15 – профспілок, 9 – організацій споживачів, 17 – громадських організацій, 21 – представників дослідницьких інституцій.ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • з’ясувати рівень обізнаності із СВ і ІSО 26000, чиї інтереси найбільш враховані в рамках партнерства, проблеми взаємовідносин;

 • дізнатися джерела отримання інформації про СВ і ІSО 26000;

 • виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із СВ і ІSО 26000 на регіональному і національному рівнях.РЕГІОНИ ДОСЛІДЖЕННЯСОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • це відповідальність організації за вплив своїх рішень та діяльності (продукти, послуги, процеси) на суспільство і навколишнє середовище на основі прозорої і етичної поведінки організації, яка:

 • допомагає сталому розвитку, здоров’ю та добробуту суспільства;

 • зважає на очікування зацікавлених сторін;

 • не суперечить відповідному законодавству та міжнародним нормам поведінки

 • поширена в усій організації і практикується у відносинах організації (в рамках сфери свого впливу)

 • Керівництво із соціальної відповідальності (ISO 26000), версія 4.2ISO 26000: ПИТАННЯ

 • ОРГАНІЗАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ

 • ПРАВА ЛЮДИНИ

 • ТРУДОВІ ПРАКТИКИ

 • НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

 • ПРАКТИКИ ЧЕСНОГО ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ/ДІЯЛЬНОСТІ

 • ПИТАННЯ СПОЖИВАЧІВ

 • СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОКРОЗУМІННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 • відповідальність перед суспільством і дотримання/захист прав людини.РОЗУМІННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: СІМФЕРОПОЛЬ

 • дотримання прав людини, відповідальність перед суспільством;

 • надання якісних послуг і товарів;

 • дотримання законодавства, чесне ведення бізнесу, надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення.ПРАКТИКА КСВ: СІМФЕРОПОЛЬ

 • права людини: шляхом надання практичної юридичної допомоги, реалізації просвітницьких програм (створення циклу телевізійних передач), встановленням контролю за дотриманням прав людини як найманих працівників, діяльність органів студентського самоуправління;

 • соціальне залучення і соціальний розвиток через реалізацію соціальних проектів (шефство над спортивними командами, дитячими будинками, надання допомоги ветеранам війни і праці), організацію праці волонтерів та органи студентського самоуправління та студентські профспілки;

 • екологічні питання через впровадження екологічних програм, екологічні практикуми та екскурсії, вивчення основ екології;

 • питання споживачів шляхом розгляду скарг споживачів, програм по захисту прав споживачів.ПРАКТИКА КСВ: СІМФЕРОПОЛЬ

 • Компонент практики чесного ведення бізнесу не є популярним

 • (за результатами відповідей респондентів)ПОДІЇ ІЗ КСВ

 • Ініціатива Кримського республіканського центру зайнятості „Соціально відповідальний бізнес” задля дотримання законодавства про працю, створення гідних умов праці, підвищення ролі соціального діалогу у формуванні і розвитку мотивації до праці.

 • круглий стіл „Соціальна відповідальність бізнесу в банківській сфері: досвід Автономної Республіки Крим”, семінар „ЗМІ так корпоративна соціальна відповідальність”.ІSО 26000 – міжнародний стандарт із соціальної відповідальностіЗВІДКИ ОТРИМУЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ

 • участь у тренінгах, семінарах, форумах, „круглих столах” ;

 • засоби масової інформації, в т.ч. Інтернет – ресурси;

 • спеціальна література;

 • від колег та представників бізнесу, від представників органів державної влади.ЧИ ДОСТАТНЬО НАЯВНОЇ ІНФОРМАЦІЇНЕ ВИСТАЧАЄ ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ

 • з питань застосування міжнародних стандартів соціальної відповідальності в УкраїніТРЕНІНГИРІВЕНЬ РОЗВИТКУ КСВ В РЕГІОНІСІМФЕРОПОЛЬ: ВРАХОВАНІ ІНТЕРЕСИ

 • бізнес-компаній;

 • дослідницьких інститутів;

 • органи державної влади та громадські організації;

 • організацій споживачів і профспілок.ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ

 • недовіра;

 • низька соціальна відповідальність бізнес-структур (повне ігнорування виконання соціальних гарантій найманим працівникам; проблеми незаконного розміщення суб’єктів господарювання, небажання бізнес-структур розглядати скарги споживачів і громадських організацій тощо);

 • недостатність ресурсів для надання допомоги.ФОРМИ ДЛЯ ПОБУДОВИ ДІАЛОГУ

 • в рамках робочих груп.

 • (обов’язкова участь представників облдержадміністрацій,

 • проведення масштабної інформаційної кампанії,

 • розробки і запровадження

 • ефективного механізми

 • виконання рішень,

 • залучення до роботи людей,

 • які мають досвід коаліційної діяльності.РОБОЧА ГРУПА:СКЛАД

 • представники бізнесу (Вінпром, Продмаш, Фіолент, СЕЛМА, фінансові установи”, Ради підприємців Криму);

 • представники ЗМІ;

 • органи влади;

 • громадських організацій.

 • ___________________

 • Жодний із опитаних (навіть представники цих організацій) не назвали профспілки, організації споживачів та дослідницькі інституції.КОМПЕТЕНЦІЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ

 • підготовка і розгляд інформаційно-аналітичних матеріалів з питань розвитку соціальної відповідальності, обмін досвідом, думками щодо проблем і перспектив впровадження соціальної відповідальності в регіоні і країні;

 • взаємодія з міжнародними, національними та регіональними організаціями з питань розвитку соціальної відповідальності;

 • підготовка пропозицій до програм соціально-економічного розвитку, боротьби з корупцією, охорони навколишнього середовища, розвитку соціального партнерства;

 • популяризація практик впровадження соціальної відповідальності.РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • широка просвітницька кампанія: тренінги, семінари, круглі столи;

 • інформаційна кампанія в ЗМІ, оскільки вони є найбільш використовуваним джерелом отримання інформації, продовження серії семінарів для ЗМІ із питань СВ;

 • популяризація кращих практик шляхом запровадження національного і регіонального відзначення кращих організацій, які впроваджують стратегії соціальної відповідальності на рівні регіонів – рейтингування.РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • Побудова діалогу з усіма групами

 • зацікавлених сторін можлива і в рамках

 • створення робочої групиРЕКОМЕНДАЦІЇ

 • Підтримка ідеї запровадження курсу „Корпоративна соціальна відповідальність” у навчальні плани ВУЗів країни - 72% опитаних.

 • Центр розвиток корпоративної соціальної відповідальності започаткував створення мережі ВНЗів «Соціальна відповідальність в освіті» (об’єднати ВНЗ, які згодні започаткувати такі курси або навчальні години в рамках інших курсів)ДЯКУЮ! ЗАПИТАННЯ?

 • Саприкіна Марина,

 • Центр “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності”,

 • 09 грудня 2008 р.,СімферопольСхожі:

Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІнформації про св І іsо 26000; виявити механізми І джерела, що могли б сприяти підвищенню рівню обізнаності із концепцією соціальної відповідальності І іsо 26000 для всіх груп стейкхолдерів. Регіони дослідження
Соціальна відповідальність в україні: погляд різних стейкхолдерів. Регіональний аспект
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconІsо 26000 – в регіони. Саприкіна Марина
Проведені 8 тренінгів з розробки І впровадження стратегії ксв в організації на основі ісо 26000
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconФормувати екологічну культуру учнів Формувати екологічну культуру учнів
Розвивати особисту відповідальність за стан довкілля на місцевому, регіональному, національному і глобальному рівнях
Інформації про св І іsо 26000; виявити механізми сприяння підвищенню рівню обізнаності із св І іsо 26000 на регіональному І національному рівнях. Регіони дослідження соціальна відповідальність iconАхім Штайнер
Не служить вона й альтернативою сталому розвитку. Швидше, це засіб реалізації курсу на такий розвиток на національному, регіональному...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка