Токсична дія Токсична дія


НазваТоксична дія Токсична дія
Дата конвертації16.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации

Токсична дія

 • Токсична дія

 • У терапевтичних дозах вони викликають алергічні ускладнення (висипи на шкірі), запаморочення, диспепсичні явища, набряк шкіри, слизових оболонок, бронхоспазм.

 • У токсичних дозах спричиняють порушення, а згодом параліч центральної нервової системи. Клінічна картина характеризується психомоторними порушеннями, судомами, втратою свідомості, зниженням артеріального тиску, брадикардією.

 • За токсичністю дикаїн перевершує новокаїн (летальна доза 1 г) і новокаїнамід (летальна доза 1,5 г).Направлений хіміко-токсикологічний

 • Направлений хіміко-токсикологічний

 • аналіз на похідні ПАБК

 • Об’єкти дослідження. Печінка, нирки, кров, сеча.

 • Ізолювання – при ненаправленому аналізі – загальними методами (Васильєвої, Стаса-Отто), при направленому аналізі ізолювання з біологічних об’єктів (тканин органів) проводиться водою, підкисленою до рН = 2-3 хлоридною кислотою, при цьому солі препаратів добре розчиняються у воді. З водної фази препарати у вигляді основ екстрагуються хлороформом при рН = 11 (підлужнення водної фази проводять розчином NaOH). Домішки залишаються у водній фазі.ТШХ-скринінг: у загальній системі розчинників хлороформ-діоксан-ацетон-25 %-вий розчин аміаку (45:47,5:5:2,5); сорбент - силікагель КСК – виявляються похідні ПАБК в 3-й зоні (Rf = 0,63-0,83).

 • ТШХ-скринінг: у загальній системі розчинників хлороформ-діоксан-ацетон-25 %-вий розчин аміаку (45:47,5:5:2,5); сорбент - силікагель КСК – виявляються похідні ПАБК в 3-й зоні (Rf = 0,63-0,83).

 • Після елюювання препаратів сумішшю розчинників метанол-25 %-вий розчин аміаку (9:1) проводять ТШХ-скринінг у окремій системі хлороформ-етанол (20:1), сорбент - алюмінію оксид.

 • Для проявлення препаратів на пластинках використовують реактив Драгендорфа за Муньє (оранжево-коричневі плями) або ідентифікують за реакцією утворення азобарвника з -нафтолом (оранжеві плями).Хімічні методи аналізу:

 • Хімічні методи аналізу:

 • 1. Реакції осадження із загальноалкалоїдними осадовими реактивами, в результаті яких утворюються кристалічні або аморфні осади. Реакції високочутливі, неспецифічні.

 • 2. Мікрокристалоскопічні реакції - високочутливі, специфічні:

 • - з реактивом Драгендорфа - кристали у вигляді тонких голок, зібраних у пучки (новокаїн) або ромбовидні пластинки (новокаїнамід);

 • - з розчином тетрабромоауратної кислоти - кристали у вигляді пластинок і голок (новокаїн);

 • - з розчином гексахлороплатинатної кислоти - щільні розетки (новокаїнамід);

 • - з розчином натрій нітриту - призми, роздвоєні на кінцях (дикаїн).

4. Фізико-хімічні методи ідентифікації: за УФ- та ІЧ-спектрами, методами ТШХ, ГРХ, ВЕРХ

 • 4. Фізико-хімічні методи ідентифікації: за УФ- та ІЧ-спектрами, методами ТШХ, ГРХ, ВЕРХ

 • Кількісне визначення

 • проводиться спектральними (УФ-спектрофотометрія, фотоелектроколориметрія, екстракційна фотометрія) і хроматографічними (ТШХ - планіметричний і денситометричний методи; газо-рідинна та рідинна хроматографії) методами.

Токсична дія

 • Токсична дія

 • Препарати характеризуються нейротоксичним ефектом, викликають порушення психіки, діяльності серцево-судинної системи, диспептичні явища, порушення гемодинаміки.

 • При вживанні терапевтичних доз можливі ускладнення: падіння артеріального тиску, почастішання серцебиття, сухість у роті, світлобоязнь, сонливість.

 • При гострих отруєннях похідними фенотіазину настає коматозний стан, який характеризується розширенням зіниць, зниженням температури тіла; відбувається різке пригнічення дихального і судиннорухового центрів; з’являються тахікардія, ниткоподібний пульс. Смерть настає при легенево-серцевій недостатності.

 • Смертельна доза аміназину (для дорослих) 5-10 г.ТШХ-скринінг проводиться в загальній системі розчинників хлороформ-діоксан-ацетон-25 %-вий розчин аміаку (45:47,5:5:2,5); сорбент - силікагель КСК; проявники - концентровані кислоти (H2SO4, HNO3, HC1), а також розчини окисників НС1О4 і NaNO2; реактиви Маркі, Манделіна.

 • ТШХ-скринінг проводиться в загальній системі розчинників хлороформ-діоксан-ацетон-25 %-вий розчин аміаку (45:47,5:5:2,5); сорбент - силікагель КСК; проявники - концентровані кислоти (H2SO4, HNO3, HC1), а також розчини окисників НС1О4 і NaNO2; реактиви Маркі, Манделіна.

 • Наявність плям рожевого і бузкового кольорів у 3-й зоні (Rf = 0,63-0,83) вказує на можливу присутність похідних фенотіазину.

 • Елювання проводять сумішшю метанол-25 % розчин аміаку (9:1) з подальшим проведенням підтверджуючого етапу в окремій системі розчинників хлороформ-етанол (20:1) і циклогексан-ацетон (5:1); сорбент - алюмінію оксид.

 • Як “свідки” використовуються хлороформні розчини препаратів даної групи. Для подальшого аналізу фенотіазини вилучають з хроматограми елюентом метанол- 25 % розчин аміаку (9:1).Хімічні методи аналізу:

 • Хімічні методи аналізу:

 • 1. Реакції осадження із загальноалкалоїдними осадовими реактивами (пікринова кислота, сіль Рейнеке, реактиви Драгендорфа, Марме, Майєра, Зонненшейна та ін.).

 • 2. Реакції забарвлення засновані переважно на хімічних процесах окиснення, дегідратації, конденсації з альдегідами з використанням концентрованих кислот H2SO4, HNO3, HC1, НС1О4; реактивів Фреде, Манделіна, Маркі; розчинів солей FeCl3, NaNO2.

 • Продукти реакцій забарвлені в червоно-фіолетовий, синюва­то-червоний кольори. Реакції забарвлення чутливі, неспецифічні.

Кількісне визначення

 • Кількісне визначення

 • проводиться спектральними (УФ-спектрофотометрія, фотоелектроколориметрія, екстракційна фотометрія) і хроматографічними (ТШХ - планіметричний і денситометричний методи; газо-рідинна та рідинна хроматографії) методами.

 • Екстракційна фотометрія заснована на екстракції хлорофор­мом іонних асоціатів фенотіазинів з кислотним індикатором (метиловим оранжевим) із подальшим вимірюванням оптичної густини забарвленого органічного шару.

 • Метод чутливий, не вимагає високого ступеня очистки від домішок.Токсична дія

 • Токсична дія

 • Вибіркова токсична дія - психотропна, нейротоксична.

 • При вживанні терапевтичних доз можливі ускладнення: розлад травлення, серцево-судинні, нервово-психічні порушення, алергічні реакції.

 • Легкий ступінь отруєння характеризується млявістю, загальмованістю, сонливістю, розширенням зіниць, зниженням м’язового тонусу.

 • При отруєнні середнього ступеня зазначені вище симптоми більш виражені, а також спостерігаються гіперемія обличчя, сухість шкіри, тахікардія. У ряді випадків відзначається ейфорія, м’язева гіпотонія.

 • Важка форма отруєння характеризується плутаною свідоміс­тю, появою судом, галюцинації. Смерть настає у зв’язку з дихальною і серцево-судинною недостатністю - судинний колапс, зупинка дихання, набряк легень.

 • Смертельна доза хлордіазепоксиду 1-2 г. Токсична концентрація в крові – 5-20 мг/л, смертельна - понад 50 мг/л.Направлений хіміко-токсикологічний аналіз

 • Направлений хіміко-токсикологічний аналіз

 • на похідні 1,4-бензодіазепіну

 • Об’єкти дослідження. Шлунок і тонкий кишечник із вмістом, головний мозок, печінка, нирки, кров, сеча.

 • Аналіз біологічного матеріалу на похідні 1,4-бензодіазепіну та їхні метаболіти виконується за двома напрямками:

 • напрямок І - за продуктами гідролізу - 2-амінобензофенонами (метод Б. М. Ізотова);

 • напрямок II - за вмістом в об’єктах дослідження нативних сполук разом із метаболітами (методи Васильєвої або Стаса-Отто).Аналіз безофенонів (І напрямок)

 • Аналіз безофенонів (І напрямок)

 • ТШХ-скринінг. 1-й етап - у загальній системі розчинників хлороформ-діоксан-ацетон-25%-ий розчин аміаку (45:47,5:5:2,5); сорбент - силікагель КСК. Виявлення бензофенонів проводиться за власним жовтим забарвленням плям; за реакцією утворення азо­барвника (2-амінобензофенони) з -нафтолом (оранжеві плями) або з N--нафтилетилендіаміном (рожево-бузкові плями). Бензофенони (Rf = 0,63-0,70) із сорбенту елююють бензолом.

 • 2-й етап - у окремій системі розчинників хлороформ-ета­нол (20:1); сорбент - алюміній оксид; Rf= 0,60-0,63; елюент - бензол.

Кількісний аналіз бензофенонів проводиться фотометричне у видимих межах спектра, в УФ-області спектра, екстракційно-фотометрично, з кислотними барвниками.

 • Кількісний аналіз бензофенонів проводиться фотометричне у видимих межах спектра, в УФ-області спектра, екстракційно-фотометрично, з кислотними барвниками.

 • Хроматографічні методи ГРХ і ВЕРХ застосовуються для ідентифікації і кількісного аналізу продуктів гідролізу похідних 1,4-бензодіазепіну в біологічних витяжках після очистки від домішок.Аналіз за ІІ напрямком

 • Аналіз за ІІ напрямком

 • Ізолювання проводиться загальними методами.

 • ТШХ-скринінг у загальній системі розчинників (для речовин основного характеру); проявник - реактив Драгендорфа за Муньє (оранжево-коричневі плями з Rf = 0,63-0,77).

 • Речовини елююють розчинниками метанол-25 %-вий розчин аміаку (9:1) і хроматографують у окремій системі розчинників хлороформ-етанол (20:1).

 • Після проявлення плям реактивом Драгендорфа ідентифікують нативні речовини, порівнюючи їх за “свідками”, з подальшим елююванням отрут (елюент метанол-25 %-вий розчин аміаку (9:1)) і проведенням підтверджуючих досліджень.Хімічні методи:

 • Хімічні методи:

 • 1. Реакції осадження. Похідні 1,4-бензодіазепіну утворюють осади із загальноалкалоїдними осадовими реактивами Драгендорфа, Бушарда, пікриновою кислотою, сіллю Рейнеке та ін.

 • 2. Реакції забарвлення на нативні речовини:

 • Хлордіазепоксид: реактив Маркі (жовте забарвлення),

 • реактив Фреде (оранжеве забарвлення)

 • реактив Віталі-Морена (жовте забарвлення)

 • Діазепам і хлордіазепоксид з нінгідрином дають жовто-коричневе забарвлення.

 • 3. Реакції забарвлення на метаболіти (продукти гідролізу) - 2-амінобензофенони, утворені при гідролізі хлордіазепоксиду, нітразепаму, оксазепаму, дають реакцію утворення азобарвника (за винятком 2-метиламінобензофенону).4. Фізико-хімічні методи ідентифікації: за УФ- та ІЧ-спектрами, методами ТШХ, ГРХ, ВЕРХ

 • 4. Фізико-хімічні методи ідентифікації: за УФ- та ІЧ-спектрами, методами ТШХ, ГРХ, ВЕРХ

 • Кількісне визначення

 • проводиться спектральними (УФ-спектрофотометрія, фотоелектроколориметрія, екстракційна фотометрія) і хроматографічними (ТШХ - планіметричний і денситометричний методи; газо-рідинна та рідинна хроматографії) методами.

Схожі:

Токсична дія Токсична дія iconФізіологічна дія Фізіологічна дія
Пригнічують запальні імунні реакції в організмі (зменшують утворення гіалуронідази, ретикулярної тканини, фібробластів)
Токсична дія Токсична дія iconТехногенні надзвичайні ситуації Радіаційна загроза на території України
Сполучена радіаційна дія як за рахунок зовнішнього опромінення, так і внутрішнього опромінення. Комбінована дія як радіаційних так...
Токсична дія Токсична дія iconДія оцінки – це така дія, завдяки якій людина оцінює свої можливості діяти. Супроводжує дію від початку до кінця пронизує її зсередини
...
Токсична дія Токсична дія iconВ яких напрямках діяльності втілена цілюща дія природи? В яких напрямках діяльності втілена цілюща дія природи?
Дієтологи створили «Піраміду здорового харчування», яка є основним критерієм оцінки «правильності» вашого раціону
Токсична дія Токсична дія iconЗахворювання Печінкові порфірії
Провокуюча дія ліків при генетичних порушеннях (спадкові метгемоглобінемії; печінкові порфірії; спадкові жовтяниці; первинна подагра;...
Токсична дія Токсична дія iconПовідомлення про неї (що робить?що роблять?) Дія відбувається під час повідомлення про неї (що робить?що роблять?) Наприклад: розповідає, читає, малюють
Дія відбудеться після повідомлення про неї (що зробить? що буде робити? що зроблять? що будуть робити?)
Токсична дія Токсична дія icon«Кому відповідає ця дія?» «Кому відповідає ця дія?»
«Про дівчинку Наталочку і сріблясту «Про дівчинку Наталочку і сріблясту рибку», М. Трублаїні
Токсична дія Токсична дія iconДія віднімання. Дія віднімання

Токсична дія Токсична дія iconДія додавання

Токсична дія Токсична дія iconМетодика “Яка дія?” Методика “Яка дія?”


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка