Дозволяє розв’язувати головні проблеми виховання, що можливі тільки за умови оптимізації управління процесом виховання


НазваДозволяє розв’язувати головні проблеми виховання, що можливі тільки за умови оптимізації управління процесом виховання
Дата конвертації12.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентациидозволяє розв’язувати головні проблеми виховання, що можливі тільки за умови оптимізації управління процесом виховання.

 • дозволяє розв’язувати головні проблеми виховання, що можливі тільки за умови оптимізації управління процесом виховання.

 • Гуманізація освіти затверджує пріоритет загальнолюдських цінностей у суспільстві і має сприяє розвитку творчих можливостей, інтелектуальної свободи кожної дитини, створення сприятливих умов для повного розкриття особистості.Гуманістична парадигма передбачає забезпечення можливості вибору та самовизначення кожному учаснику навчально-виховного процесу, розвиток суб'єкт-суб'єктних взаємовідносин вчителя та учнів;

 • Гуманістична парадигма передбачає забезпечення можливості вибору та самовизначення кожному учаснику навчально-виховного процесу, розвиток суб'єкт-суб'єктних взаємовідносин вчителя та учнів;

 • створення такої педагогічної системи, в якій кінцевою метою стає розвиток індивідуальності дитини як особистості і ключовою фігурою в процесі становлення інтелектуальної та особистісної зрілості дитини, набуття нею соціального досвіду, життєвої компетентності стає педагог, який навчає і виховує.- це комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний, соціальний розвиток особистості, вироблення в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці дітей і молоді, на їх допомогу і захист.

 • - це комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний, соціальний розвиток особистості, вироблення в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці дітей і молоді, на їх допомогу і захист.

з’явився в Україні у 1994 році внаслідок творчої співпраці з департаментом превентивної освіти ЮНЕСКО. Така співпраця здійснювалась через лабораторію профілактики правопорушень серед неповнолітніх, яка відкрилась у 1988 році і згодом,

 • з’явився в Україні у 1994 році внаслідок творчої співпраці з департаментом превентивної освіти ЮНЕСКО. Така співпраця здійснювалась через лабораторію профілактики правопорушень серед неповнолітніх, яка відкрилась у 1988 році і згодом,

 • з 1997 року стала називатись лабораторією превентивного виховання.

 • Зміна назви була обумовлена розширенням кола досліджень за рахунок проблеми формування здорового способу життя, профілактики наркоманії, СНІДу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, забезпечення соціально-правового захисту дітей і підлітків.Пізніше, з 1997 по 2002 рік, лабораторія була трансформована в Науково-методичний центр превентивного виховання АПН України,

 • Пізніше, з 1997 по 2002 рік, лабораторія була трансформована в Науково-методичний центр превентивного виховання АПН України,

 • з 2002 року ввійшла як лабораторія до складу Інституту проблем виховання.

 • Ця лабораторія і визначає стратегічну політику превентивного виховання в освітньо-виховному процесі, розробку педагогічних технологій, вдосконалення форм і методів на основі концепції превентивного виховання дітей і молоді в Україні, прийнятої у 1998 році.є самостійним спеціалізованим видом загального педагогічного процесу, має свою мету, принципи, зміст, форми і методи та використовує елементи правоохоронної, правової, медико-оздоровчої роботи.

 • є самостійним спеціалізованим видом загального педагогічного процесу, має свою мету, принципи, зміст, форми і методи та використовує елементи правоохоронної, правової, медико-оздоровчої роботи.полягає у досягненні сталої відповідальної поведінки, сформованості імунітету до негативних впливів соціального оточення.

 • полягає у досягненні сталої відповідальної поведінки, сформованості імунітету до негативних впливів соціального оточення.

 • Мета - попередження відхилень у поведінці, особливо з тими, хто перебуває у несприятливих умовах виховання, характеризується негативною поведінкою, а також з тими, хто став на шлях асоціальної і протиправної поведінки.

 • Превентивний процес суттєво посилює позитивний потенціал суб'єктів взаємодії.Психологічний аспект превентивної діяльності передбачає диференційований індивідуально-психологічний, статево-віковий підходи до виявлення генезису деструктивних проявів у поведінці особистості й розробку науково обґрунтованих програм соціалізації та корекції девіацій.

 • Психологічний аспект превентивної діяльності передбачає диференційований індивідуально-психологічний, статево-віковий підходи до виявлення генезису деструктивних проявів у поведінці особистості й розробку науково обґрунтованих програм соціалізації та корекції девіацій.

 • Правовий аспект полягає в охороні й захисті прав особистості, формуванні правової культури.створити умови для формування позитивних якостей особистості;

 • створити умови для формування позитивних якостей особистості;

 • забезпечити соціально-психологічну діяльність та надавати комплексну психолого-педагогічну та медико-соціальну допомогу тим неповнолітнім, які її потребують;

 • забезпечити адекватну соціальну реабілітацію неповнолітніх;

 • стимулювати неповнолітніх до здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації.Діагностично-прогностична

 • Діагностично-прогностична

 • Корекційно - реабілітаційна

 • Освітньо-консультативна

 • Організаційно-методична

 • Інтнегрaтивно - просвітницька

вид превентивної роботи, спрямований на здійснення освітньо-профілактичних заходів та інших педагогічних моделей впливу на особистість з метою попередження різних видів небезпечної поведінки на ранніх стадіях відхилень.

 • вид превентивної роботи, спрямований на здійснення освітньо-профілактичних заходів та інших педагогічних моделей впливу на особистість з метою попередження різних видів небезпечної поведінки на ранніх стадіях відхилень.

 • своєчасне виявлення та виправлення несприятливих інформаційних, педагогічних, психологічних, організаційних та інших факторів, що зумовлюють відхилення у психологічному та соціальному розвитку дітей і молоді, у їхній поведінці, стані здоров'я.

 • здійснюється за місцем проживання, навчання, оздоровлення та дозвілля неповнолітніх.полягає в реконструкції соціокультурного оточення для різних категорій дітей і молоді,

 • полягає в реконструкції соціокультурного оточення для різних категорій дітей і молоді,

 • допомозі в спілкуванні,

 • працевлаштуванні та навчанні з метою відновлення втрачених соціальних зв'язків або

 • адаптації в соціальній життєдіяльності.науково-методичне забезпечення превентивної соціально-терапевтичної роботи у створених притулках та інших спеціалізованих закладах;

 • науково-методичне забезпечення превентивної соціально-терапевтичної роботи у створених притулках та інших спеціалізованих закладах;

 • співпраця і науково-методична підтримка роботи центрів соціальної адаптації, анонімних наркологічних кабінетів, діагностично-консультативних центрів, служб «Телефонів довіри», інших закладів, до функцій яких входить вирішення проблем негативної поведінки дітей і молоді;

 • науково-методичне сприяння організації і розвитку терапевтичних співтовариств взаємо підтримки неповнолітніх;

 • адаптація і впровадження в систему превентивної роботи вітчизняного і світового досвіду соціальної адаптації та реабілітації.

Створення в Україні пропонованої оптимальної структурної системи превентивного виховання сприятиме:

 • Створення в Україні пропонованої оптимальної структурної системи превентивного виховання сприятиме:

 • активізації діяльності українських науковців, спеціалістів, консультантів, практичних працівників у дослідженні і вирішенні проблем превентивного виховання;

 • залученню освітніх, медичних, соціальних та правоохоронних закладів до вирішення проблем попередження правопорушень і злочинності, координації зусиль суб'єктів превентивної діяльності;посиленню тенденції до зниження вживання наркотиків, алкоголю, тютюну, ВІЛ -інфікованості, формуванню у молодого покоління здорового способу життя;

 • посиленню тенденції до зниження вживання наркотиків, алкоголю, тютюну, ВІЛ -інфікованості, формуванню у молодого покоління здорового способу життя;

 • зміні установок і моделей поведінки неповнолітніх груп ризику;

 • соціально-психологічній адаптації неповнолітніх, які мають життєві проблеми;

 • збільшенню кількості волонтерів та осіб, які пройшли реабілітацію, для здійснення превентивної роботи.Сайт обласної академії ППО

 • Сайт обласної академії ППО

 • zoippo.zp.ua

 • Сайт обласного управління освіти і науки

 • osvita.zp.ua

 • Сайт інформаційного центру

 • ciit.zp.ua

 • wiki.zp.uaСхожі:

Дозволяє розв’язувати головні проблеми виховання, що можливі тільки за умови оптимізації управління процесом виховання icon“ Розв’язування задач на тиск в рідинах ” 8 клас Мета уроку
Паскаля; уміння пояснювати механізм його дії; формувати вміння моделювати фізичні процеси; розв’язувати задачі на застосування закону...
Дозволяє розв’язувати головні проблеми виховання, що можливі тільки за умови оптимізації управління процесом виховання iconСімейне виховання: стилі батьківської поведінки та типи неправильного виховання Підготувала
Сімейне виховання одна з форм виховання дітей, що поєднує цілеспрямовані педагогічні дії батьків з повсякденним впливом сімейного...
Дозволяє розв’язувати головні проблеми виховання, що можливі тільки за умови оптимізації управління процесом виховання iconГромадянського виховання громадянського виховання
Призначення шкільної програми громадянського виховання забезпечити реалізацію концепції громадянського виховання особистості в умовах...
Дозволяє розв’язувати головні проблеми виховання, що можливі тільки за умови оптимізації управління процесом виховання iconПравове виховання учнів як складова системи національного виховання
Все це надзвичайно важлива сфера виховання, передусім з точки зору потреб державотворення
Дозволяє розв’язувати головні проблеми виховання, що можливі тільки за умови оптимізації управління процесом виховання iconПлан Сутність, завдання та зміст морального виховання етики
Фізичне виховання і спорт у системі виховання. Роль медичного працівника у фізичному оздоровленні людей
Дозволяє розв’язувати головні проблеми виховання, що можливі тільки за умови оптимізації управління процесом виховання iconРозв’язувати приклади Складати рівняння Розв’язувати задачі Розум Спостережливість Кмітливість Знання

Дозволяє розв’язувати головні проблеми виховання, що можливі тільки за умови оптимізації управління процесом виховання iconЗа умови: Університет традиційно спрямований переважно
Керівництво та працівники університету налаштовані на підвищення ефективності наукових досліджень шляхом покращення управління науковим...
Дозволяє розв’язувати головні проблеми виховання, що можливі тільки за умови оптимізації управління процесом виховання iconЯк розв’язувати задачі з фізики Прийоми пошуку розв’язків задач: аналітико-синтетичний
«алгоритм», що означає скінчений набір правил та дій (свого роду інструкцію), що дозволяє чисто механічно вирішити будь-яку конкретну...
Дозволяє розв’язувати головні проблеми виховання, що можливі тільки за умови оптимізації управління процесом виховання iconРух тіла під дією декількох сил. «Якщо не знаєш, як розв’язувати задачу, почни її розв’язувати»
Визначити характер і напрям руху тіла; встановити, з якими тілами взаємодіє тіло
Дозволяє розв’язувати головні проблеми виховання, що можливі тільки за умови оптимізації управління процесом виховання iconПедагоги допоможуть батькам розпізнати притаманний їм стиль виховання. Педагоги допоможуть батькам розпізнати притаманний їм стиль виховання
Курс також озброїть батьків навичками, як змінити свій стиль батьківського виховання на більш ефективний і збалансований (у цьому...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка