Юридичні та податкові аспекти лізингу Шевчук Юлія, Радник з правових питань ifc 21 лютого 2007 року


НазваЮридичні та податкові аспекти лізингу Шевчук Юлія, Радник з правових питань ifc 21 лютого 2007 року
Дата конвертації12.04.2013
Розмір445 b.
ТипКодекс


Юридичні та податкові аспекти лізингу Шевчук Юлія, Радник з правових питань IFC

 • 21 лютого 2007 року


Законодавство в сфері лізингу

 • Цивільне та господарське законодавство

 • Податкове законодавство

 • Принципи бухгалтерського обліку лізингових операцій

 • Митне законодавство

 • Валютне законодавствоОсновні законодавчі акти в сфері лізингу

 • Кодекси

 • Цивільний кодекс України

 • Господарський кодекс України

 • Кодекс торговельного мореплавства України

 • Митний кодекс України

 • Закони

 • «Про фінансовий лізинг»

 • «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

 • «Про банки та банківську діяльність»

 • «Про оподаткування прибутку підприємств»

 • «Про податок на додану вартість»

 • «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»

 • Конвенція УНІДРУА “Про міжнародний фінансовий лізинг” (???)Лізинг: цивільно-правовий аспект

 • Цивільний кодекс (ст.806):

 • ... За договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає другій стороні (лізингоодержувачеві) у користування (1 ) як власне (2) – прямий лізинг, так і спеціально придбане – непрямий лізинг (3) майно (4), на певний строк (5) і за встановлену плату (лізингові платежі) (6) ...

 • Господарський кодекс (ст.292):

 • ... Лізинг - це господарська діяльність (1), спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів (2), яка полягає в наданні за договором лізингу однією стороною (лізингодавцем) у виключне (3) користування (4) другій стороні (лізингоодержувачу) на визначений строк (5) як власного (6), так і спеціально придбаного (7) майна (8) за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів (9) ...Лізинг: цивільно-правовий аспект (2)

 • Закон України “Про фінансовий лізинг” (ст.1)

Лізинг: податковий аспект

 • «Оперативний лізинг (оренда) - господарська операція фізичної або юридичної особи, що передбачає відповідно до договору оперативного лізингу (оренди) передання орендарю майна, що підпадає під визначення основного фонду згідно із статтею 8 цього Закону, придбаного або виготовленого орендодавцем на умовах інших, ніж передбачаються фінансовим лізингом (орендою)». (1.18.1.)

 • «Фінансовий лізинг (оренда) - господарська операція фізичної або юридичної особи, яка передбачає відповідно до договору фінансового лізингу (оренди) передання орендарю майна, що підпадає під визначення основного фонду згідно із статтею 8 цього Закону, придбаного або виготовленого орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов'язаних з правом користування та володіння об'єктом лізингу». (1.18.2.)

 • ..... + критерії ...Лізинг: податковий аспект (2)

 • П.1.18.2 Лізинг (оренда) вважається фінансовим, якщо лізинговий (орендний) договір містить одну з таких умов:

 • об'єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менше 75 відсотків його первісної вартості ...... та орендар зобов'язаний придбати об'єкт лізингу у власність протягом строку дії лізингового договору або в момент його закінчення за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі;

 • сума лізингових (орендних) платежів .... дорівнює або перевищує первісну вартість об'єкта лізингу;

 • якщо у лізинг передається об'єкт, що перебував у складі основних фондів лізингодавця протягом строку перших 50 відсотків амортизації його первісної вартості, загальна сума лізингових платежів має дорівнювати або бути більшою 90 відсотків від його звичайної ціни..., збільшеної на суму процентів;

 • предмет лізингу є виготовленим за замовленням лізингоотримувача та після закінчення дії договору не може бути використаним іншими особами...Поняття лізингу. Види та форми лізингу в УкраїніЗакони, що регулюють лізинг: проблеми застосування

 • Не має чітких правил пріоритетності дії того чи іншого законодавчого акту, що ускладнює його розуміння та, відповідно, застосування

 • Різний підхід цивільного, податкового та бухгалтерського законодавства до регулювання лізингу призводить до необхідності розмежування сфери застосування законів на практиці

 • Практична реалізація лізингової угоди потребує врахування всіх вищезазначених норм та підготовки договору лізингу з урахуванням всіх законодавчих актів

 • Наявність прогалин в законодавстві

 • Законодавство в цілому не сприяє розвитку лізингуБухгалтерський облік

 • НП(С)БУ 14 “Оренда” та НП(С)БУ 7 “Основні засоби” є подібними до IAS 17 “Leasing” та IAS 16 “Property, Plant and Equipment”

 • Підприємства не ведуть належним чином бухгалтерський облік, зосереджуючи всі зусилля на податковому обліку

 • Податковий облік має стати похідним від бухгалтерського обліку

 • Необхідно удосконалити НП(С)БУ та розробити методологічні роз’яснення щодо їх використанняОподаткування

 • Податок на прибуток

 • (Закон “Про оподатування прибутку підприємств”)

 • Віднесення до складу валових витрат платника податку витрат зі страхування в розмірі, що не перевищує 5% витрат (п.5.4.6 Закону)

 • Включення до складу валових витрат лише 50 % витрат на оперативну оренду автомобілів (п.5.4.10 Закону)

 • Податкові проблеми повернення предмету фінансового лізингу (п.7.9.6. Закону)

 • Тривалі строки амортизації (п.8.6. Закону)Лізинг: податок на прибуток підприємств та податкова амортизація (1)Лізинг: податок на прибуток підприємств та податкова амортизація (2)

 • По завершенні договору фінансового лізингу предмет лізингу має бути повернено лізингодавцю за звичайною ціною (не нижче початкової ціни за вирахуванням амортизації).

   • У лізингодавця формально зростають валові доходи підстава для збільшення податку на прибуток.


Лізинг: оподаткування нерезидентів

 • Лізингова плата, що сплачується (нараховується) резидентами або постійними представництвами на користь нерезидента-лізингодавця доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження в Україні.

 • Оподатковуються за ставкою 15 відсотків від суми доходу, за рахунок цього доходу, під час його виплати, якщо інше не передбачено нормами міжнародних угод.

 • (Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”, ст.13.)Оподаткування

 • Податок на додану вартість

 • (Закон “Про ПДВ”)

 • Нарахування ПДВ на комісію при операції фінансового лізингу (п.3.2.2 Закону)

 • Невключення до складу податкового кредиту суми податку, сплаченої лізингодавцем при придбанні легкового автомобіля (п.7.4.2. Закону)Лізинг та спрощена система оподаткування ... проблеми

 • Для осіб, що сплачують податки за спрощеною системою (малий та середній бізнес, сільськогосподарські виробники тощо), лізинг стає більш дорогим, оскільки:

  • Балансоутримувач лізингового активу не сплачує податок на прибуток і не нараховує податкову амортизацію.
  • Лізингоодержувач не є платником ПДВ, а отже не може відшкодувати через податковий кредит вартість сплаченого у ціні ПДВ.


Проблеми митного регулювання лізингу

 • Митне законодавство не заохочує ввезення активів, які є предметом лізингу, на митну територію України, оскільки необхідно буде сплатити податок на додану вартість в повному обсязі при перетині предметом лізингу митного кордону України.

 • Базою для визначення податків та зборів є відомості про митну вартість таких товарів. В Україні основним методом визначення митної вартості товарів є метод за ціною угоди (ціна угоди включає не тільки вартість предмету лізингу, а й інші платежі лізингодавцю).Контактна інформація

 • Дякую за увагу!!!

 • Міжнародна фінансова корпорація

 • Проект “Розвиток лізингу в Україні”

 • вул. Спаська 30-А, Поділ Плаза, 6 поверх

 • м. Київ, 04070

 • Телефон: (044) 490-64-00

 • Факс: (044) 490-64-20

 • www.leasing.org.uaСхожі:

Юридичні та податкові аспекти лізингу Шевчук Юлія, Радник з правових питань ifc 21 лютого 2007 року iconПравове регулювання лізингу в Україні Шевчук Юлія Радник з правових питань мфк 20 жовтня 2005 року
Чинне законодавство не містить чітких правил пріоритетності дії того чи іншого законодавчого акту, що ускладнює його розуміння та,...
Юридичні та податкові аспекти лізингу Шевчук Юлія, Радник з правових питань ifc 21 лютого 2007 року iconРинок лізингу в Україні. Як лізингоодержувачу підготуватись до лізингу. Шевчук Юлія

Юридичні та податкові аспекти лізингу Шевчук Юлія, Радник з правових питань ifc 21 лютого 2007 року iconРинок лізингу в Україні. Як лізингоодержувачу підготуватись до лізингу. Шевчук Юлія

Юридичні та податкові аспекти лізингу Шевчук Юлія, Радник з правових питань ifc 21 лютого 2007 року iconПоняття лізингу. Як укласти лізингову угоду Шевчук Юлія
У продавця/постачальника спеціально для лізингоодержувача відповідно до встановлених
Юридичні та податкові аспекти лізингу Шевчук Юлія, Радник з правових питань ifc 21 лютого 2007 року iconРинок лізингу: досвід інших країн у порівнянні з Україною Регіональна структура ринку лізингу
Якщо у 2006 2007 роках темпи росту ринку лізингу в Україні залишаться такими, як у 2005 році, то
Юридичні та податкові аспекти лізингу Шевчук Юлія, Радник з правових питань ifc 21 лютого 2007 року iconСтан ринку лізингу в Україні (за результатами дослідженя ifc) Де розташовані лізингові компанії (1)

Юридичні та податкові аспекти лізингу Шевчук Юлія, Радник з правових питань ifc 21 лютого 2007 року iconМатеріали презентації до круглого столу Київ, 23 лютого 2007 р
Недержавні організації на ринку соціальних послуг: фінансові, інституційні, законодавчі аспекти
Юридичні та податкові аспекти лізингу Шевчук Юлія, Радник з правових питань ifc 21 лютого 2007 року iconВід 21 лютого 2007 року №136/2007 “Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні”
Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні" від 21 лютого 2007 року №136/2007 "Про заходи щодо розвитку туризму і курортів...
Юридичні та податкові аспекти лізингу Шевчук Юлія, Радник з правових питань ifc 21 лютого 2007 року iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 року №238-р „Про затвердження заходів щодо виконання у 2007 Плану дій Україна єс
Забезпечує обмін інформацією та надання короткострокової технічної допомоги з конкретних питань наближення національного законодавства...
Юридичні та податкові аспекти лізингу Шевчук Юлія, Радник з правових питань ifc 21 лютого 2007 року iconНечай Анна Анатоліївна Кандидат юридичних наук
Податкові стимули суб`єктів системи недержавного пенсійного забезпечення: законодавчі та практичні аспекти

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка