Мирослава Лендьел експерт проекту “Регіональне врядування та розвиток”


НазваМирослава Лендьел експерт проекту “Регіональне врядування та розвиток”
Дата конвертації12.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Мирослава Лендьел експерт проекту “Регіональне врядування та розвиток”

 • Державно-приватне партнерство як інструмент підвищення конкурентоспроможності територій

 • (Національний форум, 12 листопада 2008 року)


Перелік переваг механізму ДПП для держави чи місцевого самоврядування

 • зменшення бюджетних видатків на розвиток та реконструкцію інфраструктури та інших об’єктів

 • пришвидшення будівництва необхідного об’єкту, у порівнянні з термінами, якби інвестиції були винятково публічними

 • використання управлінської експертизи приватного сектору щодо менеджменту великих проектів

 • отримання доступу до запровадження передових технологій

 • залучення фінансових ресурсів для реалізації проекту з різних джерел через посередництво приватного секторуОсновна перевага ДПП для приватного сектору

 • Отримує можливість для інвестицій у ті галузі соціально-економічного життя країни, які раніше вважалися сферою виключно публічних капіталовкладеньОсновні сфери впровадження ДПП (світовий досвід) (1)

 • Фінляндія

 • Дорожні концесії ("тіньове” мито)

 • Школи і вища освіта

 • Португалія

 • Аеропорти, дорожні концесії ("тіньове" мито)

 • Франція

 • Концесії на спорудження автомагістралей (“реальне” мито)

 • Концесії на водопостачання

 • Іспанія

 • Концесії на спорудження автомагістралей (“реальне” мито), регіональних доріг ("тіньове")Основні сфери впровадження ДПП (світовий досвід) (2)

 • Греція

 • Концесії на спорудження доріг (“реальне” мито)

 • Залізниця полегшеного типу у Фесалоніках

 • Ірландія

 • Транспорт, освіта, водопостачання, управління відходами

 • Австралія

 • Дороги (Мельбурн), лікарні (штати Вікторія та Новий Південний Вельс), в'язниці (штати Вікторія та Західна Австралія)

 • Італія

 • Лікарні, транспорт, управління відходамиОсновні характеристики ДПП (світовий досвід) (1)

 • довготривалість відносин між публічним та приватним партнером

 • найбільш поширеним типом партнерства є “design-build-finance-operate” (DBFO)

 • як правило, збереження публічної форми власності на об’єкт, однак створення механізмів залучення механізмів залучення партнера до управління інфраструктурою

 • держава чи місцеве самоврядування виконує функції просування громадських інтересів, бере участь у визначенні вартості платних послуг, контролю за якістю послуг та загальний моніторинг проектуОсновні характеристики ДПП (світовий досвід) (2)

 • для фінансування, як правило, використовується “special purpose vehicles” (SPV) – cхема, яка передбачає поєднання ресурсів декількох фінансових інститутів, деколи під гарантії держави чи місцевого самоврядування

 • для ефективного функціонування ДПП важливим є визначення прав, зобов’язань, зокрема щодо ризиків у контракті

 • критерієм успішності ДПП є те, що в його результаті надаються більш якісні послуги і за нижчою ціною, аніж якби вони надавалися лише за рахунок публічних капіталовкладень та ресурсів

 • прозорість у діяльності органів влади, зокрема щодо добору партнера

 • високий рівень управлінських знань та навичок в обох партнерів.Позиція Євросоюзу

 • У “Зеленій книзі про ДПП” (2004) було визначено два типи:

 • державно-приватне партнерства, яке має виключно договірний характер, відповідно до якого приватній особі за виконану роботу чи надані послуги гарантується винагорода від публічної організації або/чи безпосередніх користувачів, і тому регулюється директивами ЄС щодо проведення публічних тендерів

 • державно-приватне партнерство інституційного характеру, в межах якого є можливим формування нової юридичної особи, співзасновниками якого є публічна і приватна організації, або ж зміна статусу юридичної особи, заснованої публічною організацією, на таку, серед співзасновників якої є і приватна організація

 •  Досвід впровадження ДПП в країнах ЦСЄ (1)

 • Угорщина:

 • Існування урядових координуючих інститутів (міжурядовий комітет)

 • Відсутність спеціального законодавства (на основі законів про тендери та концесії)

 • Пріоритетність механізму ДПП для будівництва автобанів (M1, M15) – навчання на помилках

 • Використання ДПП для облаштування сміттєзвалищ, будівництва переробних заводів, відродження територій у Будапешті, приватизація каналізаційної мережі та водопостачанняДосвід впровадження ДПП в країнах ЦСЄ (2)

 • Польща:

 • 1) Робоча група з ДПІ при Міністерстві інфраструктури

 • 2) 2005 р. – Закон про ППП

 • 2007 р. – проект нової редакції Закону (підготовка до Євро – 2012)

 • розширено поняття “публічний партнер” (бюджетні організації)

 • визначено порядок фінансово-економічного аналізу пропозицій приватних партнерів

 • визначено порядок оцінки ризиків та їх розподілу між партнерами

 • розширено критерії відбору приватного партнера

 • чіткість у визначенні прав та зобов’язань кожної з сторін

 • система захисту інтересів кожної з сторінУроки з досвіду впровадження ДПП в країнах ЦСЄ (1)

 • існування великого політичного впливу на інституційні та процедурні аспекти функціонування державно-публічних партнерств, зокрема в країнах, де є частими зміни конфігурацій парламенту та уряду і, як результат, поширення прецедентів перегляду первинних контрактів з приватними партнерами

 • короткочасне планування партнерських проектів, відсутність “мережевого” підходу до розгляду потенційних ініціатив державно-приватного партнерства в одній і тій самій сфері соціально-економічного життя

 • відсутність достатніх повноважень в органів самоврядування (регіони, муніципалітети) для укладення партнерських контрактівУроки з досвіду впровадження ДПП в країнах ЦСЄ (2)

 • переоцінка спроможності та бажання користувачів інфраструктури платити за її користування в умовах існування безкоштовної чи дешевшої альтернативи

 • неможливість узгодити правові норми про тендери та концесії, а, отже, необхідність спеціального законодавства про ДПП або ж системного внесення змін у дотичні нормативно-правові акти

 • тривалість процесу переговорів та укладення контрактів, і, як результат, висока вартість транаскційних витрат у проектах

 • відсутність достатніх управлінських знань та навичокДля чого ДПП в Україні ?

 • Потреба у розвитку та реконструкції мережі автомобільних та залізничних доріг, рухомого складу

 • Реконструкція аеропортів, морських портів

 • Реконструкція газотранспортної інфраструктури (?!)

 • Стан ЖКГ

 • Потреба у розвитку іншої комунальної інфраструктури

 • Євро-2012

 • та багато іншогоІснуючі бар’єри для розвитку ДПП (1)

 • Правові бар’єри:

 • відсутність цілісної державної політики щодо ДПП

 • схема проведення державних закупівель

 • статус та реєстр землі           

 • нестача типових документів (процедури проведення конкурсу, типового договору з приватним партнером, форми оцінки ризиків, моніторингу реалізації проекту) для створення та управління ДПП

 • відсутність достатніх гарантій приватним інвесторам та справедливого розподілу ризиків

 • потреба оновлення концесійного законодавства та іншої нормативної бази (зокрема, особливості концесійної діяльності в сфері ЖКГ).  Існуючі бар’єри для розвитку ДПП (2)

 • Інституційні бар’єри:

 • політична нестабільність в Україні, що перешкоджає зростанню довіри приватного сектору до укладання довгострокових контрактів

 • мінливі умови для ведення підприємницької діяльності в Україні, а, отже, додаткові ризики для приватного партнера;

 • неузгодженість діяльності урядових інституцій, які координують політику щодо залучення інвестицій

 • короткострокова практика бюджетного планування в Україні

 • тривалість існуючої практики проведення конкурсу, ведення переговорів та укладання договору з приватними партнерами

 • нестача управлінських навичок та сучасних методик.Існуючі бар’єри для розвитку ДПП (3)

 • Фінансово-економічні бар’єри:

 • значна частина об’єктів інфраструктури, зокрема комунальної, які потенційно можуть бути об’єктом ДПП, зокрема концесії, є збитковими

 • нестача ресурсів, зокрема в органів місцевого самоуправління, для участі у спільних проектах з організаціями приватного сектору

 • низький рівень платоспроможності більшості громадян України

 • відсутність потенціалу для малого та середнього бізнесу брати участь у проектах ДПП, які, як правило, є масштабними за своїми ресурсними об’ємами.Рекомендації (1)

 • Правового характеру:

 • прийняти закон про ДПП

 • запровадити практику визначення сфер для ДПП у стратегіях чи програмах розвитку

 • оновити законодавство про закупівлі та концесії

 • розробити пакет типових документів та процедур щодо створення та управління ДПП

 • розробити систему гарантій для приватних інвесторів

 • вдосконалити законодавство про розпорядження землеюРекомендації (2)

 • Інституційні зміни та посилення спроможності органів влади:

 • розробити оптимальну управлінську схему управління ДПП як окремої юридичної особи

 • надати повноваження існуючому органу державної влади, або міжурядовому комітету, щодо впровадження державної політики щодо ДПП

 • поширення практики довгостокового бюджетного планування за програмно-цільовим принципом в середовищі усіх публічних органів влади

 • здійснити оцінку готовності держави до впровадження проектів ДПП

 • розробити сучасні методики, які можна використовувати для утворення та управління ДПП.Дякую за увагу !Схожі:

Мирослава Лендьел експерт проекту “Регіональне врядування та розвиток” iconМирослава Лендьел, експерт проекту “Регіональне врядування та розвиток”
Досвід та перспективи впровадження державно-приватних партнерств за кордоном та в Україні
Мирослава Лендьел експерт проекту “Регіональне врядування та розвиток” iconМирослава Лендьел, експерт проекту “Регіональне врядування та розвиток” Сучасний стан регіонального врядування та розвитку в Закарпатській області
Участь представників громадських організацій/підприємницьких кіл у розробці програмових документів
Мирослава Лендьел експерт проекту “Регіональне врядування та розвиток” iconОксана станкевич, експерт проекту Канада-Україна “Регіональне врядування та розвиток”
Засади партнерства різних секторів суспільства у процесі розробки стратегічного плану
Мирослава Лендьел експерт проекту “Регіональне врядування та розвиток” iconМирослава Лендьел Міжнародні та українські підходи щодо розвитку державно-приватного партнерства
Об’єктивні передумови для ініціювання дпп органами влади (2): вартість реалізованого проекту чи новостворених послуг може бути відшкодована...
Мирослава Лендьел експерт проекту “Регіональне врядування та розвиток” iconРегіональний форум “поширюємо кращий досвід” (проект Регіональне врядування та розвиток) Дніпропетровськ, 22-23 травня 2012 р
Регіональний форум "поширюємо кращий досвід" (проект Регіональне врядування та розвиток) Дніпропетровськ, 22-23 травня 2012 р
Мирослава Лендьел експерт проекту “Регіональне врядування та розвиток” iconД-р Томаш Потканські Експерт з питань врядування
Польський досвід у сфері європейської регіональної політики та адміністративно-територіальної реформи
Мирослава Лендьел експерт проекту “Регіональне врядування та розвиток” iconДосвід Казахстану: розвиток накопичувальної пенсійної системи горюк наталія Василівна
Експерт з питань пенсійної реформи в Україні проекту технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку/компанії падко
Мирослава Лендьел експерт проекту “Регіональне врядування та розвиток” iconД-р Петер Сегварі Експерт з питань врядування
Впровадження Європейської регіональної політики в країнах Центральної та Східної Європи: досвід та висновки
Мирослава Лендьел експерт проекту “Регіональне врядування та розвиток” iconПрограма муніципального Врядування та сталого розвитку
Експерт проон/мпвср вул. Еспланадна 20, 7й поверх, офіс 713 01601, Київ, Україна
Мирослава Лендьел експерт проекту “Регіональне врядування та розвиток” iconСтратегія інновацій та доброго врядування на місцевому рівні Конференція
Місцева влада постійно покращує своє врядування у відповідності до 12 принципів, викладених нижче

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка