Iv клас хвороб ендокринної системи, розладів харчування та порушень обміну речовин має 6


НазваIv клас хвороб ендокринної системи, розладів харчування та порушень обміну речовин має 6
Дата конвертації12.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации

це збірне поняття, що включає в себе показники, які характеризують рівень різних захворювань та їх структури серед усього населення або окремих його груп на даній території.

 • це збірне поняття, що включає в себе показники, які характеризують рівень різних захворювань та їх структури серед усього населення або окремих його груп на даній території.ХХ Зовнішні причини захворюваності та смертності

 • ХХ Зовнішні причини захворюваності та смертності

 • ХХІ Фактори, що впливають на стан здоров’я населення та звертання до закладів охорони здоров'я

Кожен клас хвороб розподіляється на групи, а групи на рубрики. Наприк­лад, IV клас хвороб ендокринної системи, розладів харчування та порушень обміну речовин має 6 груп:

 • Кожен клас хвороб розподіляється на групи, а групи на рубрики. Наприк­лад, IV клас хвороб ендокринної системи, розладів харчування та порушень обміну речовин має 6 груп:

 • • хвороби щитовидної залози;

 • • цукровий діабет;

 • • порушення інших ендокринних залоз;

 • • недостатність харчування;

 • • ожиріння та інші види надмірного харчування;

 • • порушення обміну речовин.

 • У свою чергу, наприклад, група хвороб щитовидної залози має 5

 • • синдром вродженої йодної недостатності;

 • • хвороби щитовидної залози, пов'язані з йодною недостатністю, та стани;

 • • гіпотиреоз;

 • • тиреотоксикоз (гіпертиреоз);

 • • тиреоідит;

 • • інші форми хвороб щитовидної залози.За одиницю спостереження при вивченні загальної захворюваності беруть випадок захворювання чи травми, з приводу якого пацієнт звернувся до лікувального закладу.

 • За одиницю спостереження при вивченні загальної захворюваності беруть випадок захворювання чи травми, з приводу якого пацієнт звернувся до лікувального закладу.

 • Джерелом інформації про загальну захворюваність є два документи: "Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів" (ф.№ 025-2/о) та "Талон амбулаторного пацієнта" (ф. № 025-6/о, ф. 025-7/о).

Джерелом інформації про смертність є «Лікарське свідоцтво про смерть»

 • Джерелом інформації про смертність є «Лікарське свідоцтво про смерть»На кожний випадок гострого захворювання заповнюється окремий "Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів" з поз­начкою "+". У "Талоні амбулаторного пацієнта" при гострих захворюваннях поруч з назвою діагнозу позначається код „1". Таким чином, у однієї людини протягом року може бути зареєстровано кілька випадків гострих захворювань.

 • На кожний випадок гострого захворювання заповнюється окремий "Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів" з поз­начкою "+". У "Талоні амбулаторного пацієнта" при гострих захворюваннях поруч з назвою діагнозу позначається код „1". Таким чином, у однієї людини протягом року може бути зареєстровано кілька випадків гострих захворювань.

 • Діагнози хронічних захворювань реєструються лише один раз протягом року. Якщо діагноз встановлено вперше в житті хворого - роблять позначку "+" у "Статистичному талоні для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів” або кодом "2" в "Талоні амбулаторного пацієнта." Якщо діагноз хронічного захворювання встановлено раніше, то при першому відвідуванні лікаря кожною наступного року в "Статистичному талоні для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів" ставиться позначка "-" чи код 3 у "Талоні амбулаторного пацієнта".

 • Інформація згаданих вище облікових документів є основою для складання "Звіту про число захворювань, зареєстрованих у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувального закладу" (ф. № 12).Обов'язковій реєстрації та обліку підлягають такі захворювання: черевний тиф, паратифи, інші інфекції, викликані сальмонельозами, бруцельоз, всі форми дизентерії та ряд інших. Перелік захворювань, який періодично змінюється, регламентує МОЗ України.

 • Обов'язковій реєстрації та обліку підлягають такі захворювання: черевний тиф, паратифи, інші інфекції, викликані сальмонельозами, бруцельоз, всі форми дизентерії та ряд інших. Перелік захворювань, який періодично змінюється, регламентує МОЗ України.

 • Особливий облік передбачено також для виявлених інфікованих і хворих на СНІД, що регламентується спеціальними інструктивно-методичними доку­ментами.Одиницею спостереження при вивченні інфекційної захворюваності є кожний випадок захворювання чи підозра на нього. При виявленні їх заповнюється "Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння" (ф. № 058/о), то є основним документом для вивчення епідемічної захворюваності.

 • Одиницею спостереження при вивченні інфекційної захворюваності є кожний випадок захворювання чи підозра на нього. При виявленні їх заповнюється "Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння" (ф. № 058/о), то є основним документом для вивчення епідемічної захворюваності.

Екстрені повідомлення в лікувально-профілактичних закладах реєструються в журналі реєстрації інфекційних захворювань. При зміні діагнозу інфекційного захворювання лікувальний заклад, у якому це було зроблено, зобов'язаний за­повнити нове екстрене повідомлення на хворого та направити його до санітарно-епідеміологічної станції за місцем виявлення хвороби.

 • Екстрені повідомлення в лікувально-профілактичних закладах реєструються в журналі реєстрації інфекційних захворювань. При зміні діагнозу інфекційного захворювання лікувальний заклад, у якому це було зроблено, зобов'язаний за­повнити нове екстрене повідомлення на хворого та направити його до санітарно-епідеміологічної станції за місцем виявлення хвороби.

 • Всі екстрені повідомлення мають бути протягом 12 годин направлені до санітарно-епідеміологічної станції, котра забезпечує епідеміологічне обстеження осередку інфекційного захворювання за місцем його виявлення (незалежно від місця проживання хворого).

1. Повідомлення про хворого, якому вперше в житті встановлено діагноз активного туберкульозу, венеричної хвороби, трихофітії, мікроспорії, фавусу, корости, трахоми, психічного захворювання (ф. № 089/о).

 • 1. Повідомлення про хворого, якому вперше в житті встановлено діагноз активного туберкульозу, венеричної хвороби, трихофітії, мікроспорії, фавусу, корости, трахоми, психічного захворювання (ф. № 089/о).

 • 2. Повідомлення про хворого, з уперше в житті встановленим діагнозом раку чи іншого злоякісного новоутворення (ф. № 089/о).Джерело інформації — "Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару".

 • Джерело інформації — "Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару".

Середня тривалість одного випадку тимчасової непрацездатності з при­воду лише хвороб становить 14,4 днів. Вона різна при різних захворю­ваннях.

 • Середня тривалість одного випадку тимчасової непрацездатності з при­воду лише хвороб становить 14,4 днів. Вона різна при різних захворю­ваннях.

 • Найбільш висока середня тривалість реєструється при новоутвореннях (38,9 днів), переважно злоякісних (55,1 днів); інфекційних та паразитарних захворюваннях (36,6 днів), зокрема при туберкульозі - 93,5 днів.Облік захворюваності з тимчасовою непрацездатністю дозволяє одержати додаткову інформацію про:

 • Облік захворюваності з тимчасовою непрацездатністю дозволяє одержати додаткову інформацію про:

 • тих, хто часто та тривало хворів протягом року;

 • питому вагу осіб, які хворіли протягом року;

 • питому вагу працюючих, які не хворіли протягом календарного року (індекс здоров'я).

 • При відборі групи тих, що часто та тривало хворіють, використовують такі критерії:

 • етіологічний фактор;

 • число випадків втрати працездатності;

 • число днів втрати працездатності.

 • Група осіб, що часто хворіли, визначається при наявності:

 • 4-х і більше випадків етіологічно пов'язаних захворювань за поточний рік,

 • 6-ти та більше випадків етіологічно не пов'язаних захворювань за поточний рік.

 • До групи осіб, що тривало хворіли, відносять таких, що протягом поточ­ного року:

 • мали лікарняні листки тривалістю більше 40 днів у зв'язку з етіологічно пов'язаними захворюваннями;

 • 60 днів і більше в зв'язку з етіологічно не пов'язаними захворюваннями.На підставі даних реєстрації складається "Звіт про причини тимчасової непрацездатності" (ф. № 23-ТН). Він містить дані про число випадків і календарних днів непрацездатності щодо найбільш поширених захворювань. у зв'язку з доглядом за хворим, із відпусткою при вагітності та пологах, санаторно-курортним лікуванням тощо.

 • На підставі даних реєстрації складається "Звіт про причини тимчасової непрацездатності" (ф. № 23-ТН). Він містить дані про число випадків і календарних днів непрацездатності щодо найбільш поширених захворювань. у зв'язку з доглядом за хворим, із відпусткою при вагітності та пологах, санаторно-курортним лікуванням тощо.

 • Звіт складається медико-санітарними частинами, лікарськими пунктами охорони здоров'я, дільничними лікарнями, поліклініками та амбулаторіями, міськими та центральними районними лікарнями, іншими лікувально-профілактичними закладами системи МОЗ України незалежно від відомчої підпорядкованості.

Зростає поширеність та первинна захворюваність за більшістю класів хвороб.

 • Зростає поширеність та первинна захворюваність за більшістю класів хвороб.

 • Зростає частота переходу гострих захворювань у хронічні.

 • Домінуюче місце в структурі посідають хронічні неінфекційні захворювання» передусім хвороби органів дихання, системи кровообігу, органів травлення,

 • Підвищується частота вроджених вад і спадкових захворювань.

 • Значно збільшується інфекційна захворюваність, і в першу чергу туберкульоз, кишкові інфекції, дифтерія, вірусний гепатит.

 • Зростає поширеність соціально обумовлених хвороб, насамперед венеричних, СНІДу, туберкульозу.

 • Відбувається диференціація рівнів захворюваності в основних соціальних групах, зокрема підвищення захворюваності серед малозабезпечених верств населення.

Схожі:

Iv клас хвороб ендокринної системи, розладів харчування та порушень обміну речовин має 6 iconОбмін речовин
Закономірності вікових змін енергетичного обміну у дітей. Особливості нейроендокринної регуляції обмінних процесів у дітей. Загальні...
Iv клас хвороб ендокринної системи, розладів харчування та порушень обміну речовин має 6 iconТипи обміну Обмін між організмом і навколишнім середовищем, тобто кругообіг речовин у природі
Фізіологія обміну речовин і енергії. Фізіологічні основи раціонального харчування. Фізіологія терморегуляції
Iv клас хвороб ендокринної системи, розладів харчування та порушень обміну речовин має 6 iconПептична виразка. Диспепсія. Лектор: Лихацька В. О
Вини­кає виразкова хвороба як наслідок розладів гуморальної та ендокринної регуляції секреторних і моторних процесів, а також порушень...
Iv клас хвороб ендокринної системи, розладів харчування та порушень обміну речовин має 6 iconПізні гестози вагітних Доцент Коптюх В.І
Порушення обміну проявляються розладами функцій центральної і вегетативної нервової системи, ендокринної, імунної системи, системи...
Iv клас хвороб ендокринної системи, розладів харчування та порушень обміну речовин має 6 iconМедико–генетичне консультування
Скринінг-програми новонароджених для виявлення спадкових порушень обміну речовин
Iv клас хвороб ендокринної системи, розладів харчування та порушень обміну речовин має 6 iconФармакотерапія ендокринних захворювань І порушень обміну речовин
Як правило, приступ подагри розвивається на тлі прийому алкоголю (особливо пива) чи переїдання (надлишок тваринних білків)
Iv клас хвороб ендокринної системи, розладів харчування та порушень обміну речовин має 6 iconПроф. О.Є. Федорців
Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи у дітей. Семіотика синдромів гіпер- і гіпофункції окремих ендокринних залоз...
Iv клас хвороб ендокринної системи, розладів харчування та порушень обміну речовин має 6 iconМета: Наукове обґр унтування І розробка технології бад (біологічно активної добавки)«Комплекс хітозану з ворозчинними вітамінами»
Створенню бад на основі гідробіонтів останнім часом приділяється дуже багато уваги, яка обумовлена унікальним складом природних сполук...
Iv клас хвороб ендокринної системи, розладів харчування та порушень обміну речовин має 6 iconЇжа, корисна для здоров’я вітаміни
Впливають на перебіг багатьох процесів обміну речовин та діяльність нервової системи
Iv клас хвороб ендокринної системи, розладів харчування та порушень обміну речовин має 6 iconПрофілактика захворювань ендокринної системи Цукрового діабету
Первинна має на меті запобігати цд, а вторинна сприяє запобіганню прогредієнтного його перебігу, формуванню й прогресуванню діабетичних...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка