Методичні рекомендації вчителю фізики


НазваМетодичні рекомендації вчителю фізики
Дата конвертації16.02.2013
Розмір445 b.
ТипМетодичні рекомендації


З О В Н І Ш Н Є Н Е З А Л Е Ж Н Е О Ц І Н Ю В А Н Н Я 2010

 • Методичні рекомендації вчителю фізики

 • Презентацію підготував: методист ДРЦОЯО Соболев В.В.


Нормативно-правове забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання в 2010 році

 • Укази Президента України №244 від 20.03.2008, №1013 від 04.07.2005.

 • Накази МОН України

  • №873 від 18.09.2009 (зареєстр. в Мін´юсті України 06.10.2009 за №930/16946) “Про затвердження Умов прийому до ВНЗ України”
  • №570 від 26.06.2009 (зареєстр. в Мін´юсті України 15.07.2009 за №635/16651) “Про ЗНО навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до ВНЗ України в 2010 році”
  • №1081 від 01.12.2009 “Про зміни в термінах проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2010 році”
  • Програми ЗНО, специфікації тестів з предметів на 2010 рік (УЦОЯО)


Особливості проведення ЗНО - 2010

 • - перелік предметів аналогічний переліку 2009 року;

 • - кожен бажаючий взяти участь у ЗНО 2010 року може обрати п’ять предметів для тестування;

 • - обов’язковість двох предметів: українська мова і література та математика або історія України;

 • - виготовлення тестових зошитів лише українською мовою за наявності словника;

 • - запровадження багатосесійності.ЗНО - 2010

 • Предмети (не більше 5)

 • Обов'язково

 • Обов'язковим для всіх вступників до вищих навчальних закладів є зовнішнє незалежне оцінювання з двох предметів: української мови і літератури, а також за вибором учасника - з математики або історії України.

 • За вибором

 • Біологія

 • Географія

 • Фізика

 • Хімія

 • Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська)Програма зовнішнього незалежного оцінювання з фізики

 • Програму зовнішнього незалежного оцінювання з фізики укладено на основі чинної програми з фізики для 7-11 класів (рівень В) загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України (лист МОНУ від 22.08. 2001 №1/11-3580)Програма зовнішнього незалежного оцінювання з фізики

 • Метою зовнішнього незалежного оцінювання з фізики є визначення умінь учасників зовнішнього незалежного оцінювання:

 • застосовувати основні закони, правила, поняття та принципи, що вивчаються в курсі фізики середньої загальноосвітньої школи;

 • встановлювати зв’язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів;

 • визначити загальні риси і суттєві відмінності змісту фізичних явищ та процесів, межі застосування фізичних законів;

 • використовувати теоретичні знання для розв’язування задач різного типу (якісних, розрахункових, графічних, експериментальних, комбінованих тощо);Програма зовнішнього незалежного оцінювання з фізики

 • скласти план практичних дій щодо виконання експерименту, користуватися вимірювальними приладами, обладнанням, обробляти результати дослідження, робити висновки щодо отриманих результатів;

 • пояснити принцип дії простих пристроїв, механізмів та вимірювальних приладів з фізичної точки зору;

 • аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, робити висновки;

 • правильно визначати та використовувати одиниці фізичних величин.Матеріал програми зовнішнього незалежного оцінювання з фізики поділено на п’ять тематичних блоків:

 • Матеріал програми зовнішнього незалежного оцінювання з фізики поділено на п’ять тематичних блоків:

 • «Механіка»

 • «Молекулярна фізика і термодинаміка»

 • «Електродинаміка»

 • «Коливання і хвилі. Оптика»

 • «Елементи теорії відносності. Квантова фізика»

 • Кожен блок розподілено за розділами і темами.Розподіл завдань тесту за тематичними блоками та складністюРозподіл завдань тесту за тематичними блоками та складністюСтруктура тесту та оцінювання завдань з ФІЗИКИ для зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року

 • Тест містить 37 завдань.

 • Тестування з фізики триватиме

 • 180 хвилин.

 • Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати за правильне виконання всіх завдань тесту – 53Характеристика тестових завдань

 • Характеристика тестових завдань

 • з ФІЗИКИ для

 • зовнішнього незалежного оцінювання 2010 рокуТест включає завдання трьох форм

 • І- завдання з вибором однієї правильної відповіді;

 • ІІ- завдання на встановлення відповідності (логічні пари);

 • ІІІ- завдання відкритої форми з короткою відповіддю.І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

 • І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

 • Завдання складається із запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний. За виконання завдання можна отримати 0 або 1 бал. Завдання вважається виконаним правильно, якщо обрано та позначено у бланку А правильний варіант відповіді.Приклади тестових завдань різної форми

 • Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 • Відомо, що трансформатор під навантаженням гуде. Причиною виникнення звуку є:

 • А - зміна довжини дроту при нагріванні;

 • Б - коливання витків обмоток унаслідок магнітної взаємодії;

 • В - розширення повітря при нагріванні;

 • Г - коливання пластинок осердя при перемагнічуванні;ІІ. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари).

 • ІІ. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари).

 • Завдання складається з інструкції та поданої у двох колонках інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) і літерами (праворуч). Під час виконання завдання необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і літерами, й утворити логічні пари між прізвищами вчених, фізичними величинами, назвами формул, пристроїв, названими та розміщеними в одній колонці, з науковим доробком вчених, формулами, визначеннями, твердженнями, характеристиками тощо, названими і розміщеними в іншій колонці. За кожну правильно позначену логічну пару можна отримати 1 бал. Максимальна кількість балів за правильно виконане завдання становить 4 бали.Приклади тестових завдань різної форми

 • Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

 • Установіть відповідність між назвами приладів для реєстрації радіоактивного випромінювання та фізичними процесами, на яких ґрунтується робота цих приладів:

 • 1 лічильник Гейгера – Мюллера; А випромінювання квантів світла люмінофором, на який потрапляють частинки;

 • 2 бульбашкова камера; Б іонізація молекул фотоемульсії;

 • 3 камера Вільсона; В газовий розряд, що виник унаслідок іонізації молекул газу;

 • 4 фотоемульсійний лічильник. Г утворення центрів конденсації пари за рахунок іонізації молекул газу;

 • Д іонізація молекул рідини.ІІІ. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

 • ІІІ. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

 • У результаті виконання завдання потрібно вписати отриманий числовий результат у бланк відповідей відповідно до вимог його заповнення. Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться. До бланка відповідей вписується лише числова відповідь тієї розмірності, яку вказано в умові завдання. За виконання кожного такого завдання можна отримати 0 або 2 бали.Приклади тестових завдань різної форми

 • Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

 • Два хлопці розтягують гумовий джгут у протилежні боки, прикріпивши до його кінців динамометри. Визначте (у ньютонах) силу пружності, що виникає в джгуті, коли обидва динамометри показують 10 Н.

 • Відповідь: ________Розподіл завдань за формами та тематичними блокамиВажливо !

 • - Звертаємо увагу, що використання калькуляторів під час тестування з фізики

 • заборонено!

 • - Додаткові матеріали та обладнання не використовуються.Рекомендуємо

 • Під час підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з фізики використовувати підручники та посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України.Рекомендуємо

 • Сайт Українського ЦОЯО http://WWW.testportal.gov.ua/

 • Розділи:

 • Програми зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року (в т.ч. з Фізики);

 • Спеціфікація тесту;

 • Система оцінювання відповідей на завдання;

 • Демонстраційний варіант тесту;

 • Зразки завдань. • Пробне тестування

 • 2010 рокуТерміни проведення пробного тестування

 • українська мова і література - 13.03.10 ( І зміна);

 • хімія, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) - 13.03.10 ( ІІ зміна);

 • математика, історія України - 20.03.10 ( І зміна);

 • біологія, географія, фізика - 20.03.10 ( ІІ зміна).Особливості проведення пробного тестування

 • Кожен зареєстрований може взяти участь у тестуваннях максимум з чотирьох предметів за вибором;

 • Тестування з предметів, які заявлені в різні сесії одного дня, буде проходити в одному пункті тестування.Особливості проведення пробного тестування

  • Реєстрація:
 • з 1 листопада до 15 грудня 2009 року на сайті ДРЦОЯО http://test.dn.ua/

 • оплата протягом СЕМИ робочих днів (але НЕ пізніше 25 грудня 2009 року у будь-якому банку України (бажано Ощадбанку))Особливості проведення пробного тестування

 • НЕ повертаються у разі неучасті особи в пробному тестуванні сплачені кошти;

 • Проте ця особа має право отримати примірник тестового зошита і правильні відповіді до тестових завдань. • БАЖАЄМО УСПІХІВ І

 • ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!Схожі:

Методичні рекомендації вчителю фізики iconМетодичні рекомендації вчителю початкових класів
Зміст яких послідовно взаємозв’язаний із змістом відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти
Методичні рекомендації вчителю фізики iconБондаренко Олена Олександрівна Освіта
«Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності фронтального експерименту на заняттях з фізики»
Методичні рекомендації вчителю фізики iconМетодичні рекомендації щодо Методичні рекомендації щодо стратегії роботи з учнями «груп ризику»
Завдання педагога своєчасно виявити учнів з різними проблемами та надати їм необхідну допомогу. В залежності від сутності проблем,...
Методичні рекомендації вчителю фізики iconМетодичні рекомендації Сєвєродонецького методичного центру вчителю початкових класів, поради батькам
Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти є забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної...
Методичні рекомендації вчителю фізики iconМетодичні рекомендації розроблені відповідно до: Методичні рекомендації розроблені
Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах...
Методичні рекомендації вчителю фізики iconМетодичні рекомендації до їх підготовки та проведення у межах державної атестації знз татаринов М. В. завідувач Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти
Про результативність проведення експертних контрольних робіт І методичні рекомендації до їх підготовки та проведення у межах державної...
Методичні рекомендації вчителю фізики iconМетодичні рекомендації з калькулювання вартості матеріальних ресурсів, виготовлених на власному підсобному господарстві
Відповідно до Додаткового тематичного плану Укравтодору на 2009 рік було виконано науково-дослідну роботу за темою: «Розробити «Методичні...
Методичні рекомендації вчителю фізики iconМетодичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми у процесі вивчення літератури в школі Перша умова для отримання Нобелівської премії наявність гарного вчителя
Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми у процесі вивчення літератури в школі
Методичні рекомендації вчителю фізики iconМетодичні рекомендації щодо вивчення шкільного курсу математики у 2012/2013 навчальному році програмами, сайт Наказ Міністерства
Методичні рекомендації щодо вивчення шкільного курсу математики у 2012/2013 навчальному році
Методичні рекомендації вчителю фізики iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах в новому 2009-2010 навчальному році Кондратова Л. Г. старший викладач кафедри теорії
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах в новому 2009-2010 навчальному році

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка