Л5 Засоби вимірювальної техніки (звт)


НазваЛ5 Засоби вимірювальної техніки (звт)
Дата конвертації16.02.2013
Розмір446 b.
ТипПрезентации


Л5

 • Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ)


Засоби вимірювальної техніки 2

 • Засоби вимірювальної техніки 2

 • Структурні схеми засобів вимірювальної техніки і методи вимірювальних перетворень 47

 • Основні характеристики засобів вимірювальної техніки та їх нормування 60

 • Неметрологічні характеристики ЗВТ 92Технічні засоби, які використовуються при вимірюваннях фізичних величин і мають нормовані метрологічні характеристики

 • Технічні засоби, які використовуються при вимірюваннях фізичних величин і мають нормовані метрологічні характеристики

- ЗВТ, який повністю реалізує процедуру вимірювання.

 • - ЗВТ, який повністю реалізує процедуру вимірювання.

 • За допомогою 3В можна одержати значення вимірюваної величини.

 • До засобів вимірювань належать:

 • вимірювальні прилади

 • вимірювальні системи

 • кодові та реєструвальні 3В

 • вимірювальні канали.- це засіб вимірювання, в якому створюється візуальний сигнал вимірювальної інформації.

 • - це засіб вимірювання, в якому створюється візуальний сигнал вимірювальної інформації.

 • Залежно від способу відліку інформації поділяються

 • аналогові

 • цифрові

 • реєструвальні.- вимірювальний прилад, у якому візуальний сигнал вимірювальної інформації представляється за допомогою шкали й покажчика.

 • - вимірювальний прилад, у якому візуальний сигнал вимірювальної інформації представляється за допомогою шкали й покажчика.

–візуальний сигнал вимірювальної інформації представляється у вигляді цифр або символів на пристрої, що показує результати.

 • –візуальний сигнал вимірювальної інформації представляється у вигляді цифр або символів на пристрої, що показує результати.- засіб вимірювання для вимірювання й автоматичного запису значень вимірюваних величин, які можуть змінюватись у часі.

 • - засіб вимірювання для вимірювання й автоматичного запису значень вимірюваних величин, які можуть змінюватись у часі.

- (кодовий засіб вимірювання) засіб вимірювання, у якому створюється кодовий сигнал вимірювальної інформації.

 • - (кодовий засіб вимірювання) засіб вимірювання, у якому створюється кодовий сигнал вимірювальної інформації.– сукупність засобів вимірювальної техніки, засобів зв'язку та інших технічних засобів, призначена для створення сигналу вимірювальної інформації про одну вимірювану фізичну величину.

 • – сукупність засобів вимірювальної техніки, засобів зв'язку та інших технічних засобів, призначена для створення сигналу вимірювальної інформації про одну вимірювану фізичну величину.

сукупність функціонально об'єднаних

 • сукупність функціонально об'єднаних

 • вимірювальних, обчислювальних та інших допоміжних технічних засобів для

 • одержання вимірювальної інформації, її перетворення та обробки для подання її споживачеві або для використання у системах автоматичного керування.– сукупність вимірювальних каналів, вимірювальних пристроїв та інших технічних засобів, об'єднаних для створення сигналів вимірювальної інформації про декілька фізичних величин.

 • – сукупність вимірювальних каналів, вимірювальних пристроїв та інших технічних засобів, об'єднаних для створення сигналів вимірювальної інформації про декілька фізичних величин.

Інформаційно-вимірювальні,

 • Інформаційно-вимірювальні,

 • контрольно-вимірювальні

 • діагностично-вимірювальні системі- є визначення розмірів вимірюваних величин - параметрів досліджуваного об'єкта, тобто кількісного оцінювання процесів, що відбуваються в об'єкті.

 • - є визначення розмірів вимірюваних величин - параметрів досліджуваного об'єкта, тобто кількісного оцінювання процесів, що відбуваються в об'єкті.

 • Такі системи переважно використовують в наукових дослідженнях.крім кількісного оцінювання параметрів стану об'єкта, дає також якісну його характеристику:

 • крім кількісного оцінювання параметрів стану об'єкта, дає також якісну його характеристику:

 • об'єкт (його параметри) в нормі

 • чи ні.Якщо один чи декілька параметрів, що характеризують стан об'єкта, виходять за межі допуску, то виникає проблема встановлення причини такого стану.

 • Якщо один чи декілька параметрів, що характеризують стан об'єкта, виходять за межі допуску, то виникає проблема встановлення причини такого стану.

 • Результати діагностики отримують за допомогою відповідного збудження об'єкта і вимірювання та опрацювання його реакцій на ці збудження.ЗВТ, в якому виконується лише одна із складових частин процедури вимірювання (вимірювальна операція).

 • ЗВТ, в якому виконується лише одна із складових частин процедури вимірювання (вимірювальна операція).

 • Вимірювальні пристрої не забезпечують можливості здійснювати відлік інформації.До вимірювальних пристроїв належать:

 • До вимірювальних пристроїв належать:

 • міри

 • вимірювальні перетворювачі

 • масштабні перетворювачі

 • компаратори

 • обчислювальні компоненти

– вимірювальний пристрій, що реалізує відтворення та (або) зберігання фізичної величини заданого значення.

 • – вимірювальний пристрій, що реалізує відтворення та (або) зберігання фізичної величини заданого значення.

- відтворює величину одного сталого розміру.

 • - відтворює величину одного сталого розміру.

 • Наприклад:

 • нормальний елемент,

 • конденсатор постійної ємності.

 • Рівняння перетворення:

 • XN = NX * qX = const ( NX , qX - const)

відтворює у даний момент часу величину одного розміру.

 • відтворює у даний момент часу величину одного розміру.

 • Зміна величини розміру у часі може бути детермінована або випадкова.Наприклад:

 • Наприклад:

 • цифро-аналоговий перетворювач код-напруга.

 • Рівняння перетворення:

 • XN = NX * qX = var

 • ( NX(t) - var , qX - const)реалізує однозначну регульовану міру

 • реалізує однозначну регульовану мірувідтворює одночасно декілька однорідних величин із заданими сталими розмірами.

 • відтворює одночасно декілька однорідних величин із заданими сталими розмірами.

 • Наприклад:

 • подільник напруги з багатьма постійними відводами, що живиться від одного джерела

 • Рівняння перетворення

 • XN = NX * qX = var ( NX - var , qX - const)відтворює одночасно декілька однорідних величин, розміри яких можуть змінюватися.

 • відтворює одночасно декілька однорідних величин, розміри яких можуть змінюватися.

 • В цій мірі здійснюється і „просторовий” і „часовий” розподіл.

 • Рівняння перетворення:

 • XN = NX *K(t)*qX = var

 • ( NX - var , K(t) – var, qX - const)Пристрої, що реалізують вимірювальні перетворення

 • Пристрої, що реалізують вимірювальні перетворення

 • Вимірювальне перетворення фізичної величини – вимірювальна операція, при якій вхідна фізична величина перетворюється у вихідну, що функціонально з нею пов'язана.вимірювальний перетворювач, що першим взаємодіє з об'єктом вимірювання.

 • вимірювальний перетворювач, що першим взаємодіє з об'єктом вимірювання.

 • Генераторний перетворювач – перетворювач, вихідні сигнали якого мають енергетичні властивості (напруга, струм, електрорушійна сила тощо).

 • Параметричний перетворювач – перетворювач, який змінює параметри вхідного сигналу (опору, ємності, індуктивності тощо).Масштабне перетворення – лінійне вимірювальне перетворення вхідної величини без зміни її роду.

 • Масштабне перетворення – лінійне вимірювальне перетворення вхідної величини без зміни її роду.

 • В результаті масштабного перетворення вхідна величина перетворюється в однорідну вихідну, розмір якої пропорційний в К разів розмірові вхідної:

 • X1 = KМП * X.є основною характеристикою масштабного перетворення і може приймати значення:

 • є основною характеристикою масштабного перетворення і може приймати значення:

 • KМП < 1 - послаблення

 • KМП > 1 - підсилення

 • KМП = 1 - повторення

Компаратор – вимірювальний пристрій, що реалізує порівняння однорідних фізичних величин.

 • Компаратор – вимірювальний пристрій, що реалізує порівняння однорідних фізичних величин.

 • Порівняння – вимірювальна операція, що полягає у відображенні співвідношення між розмірами двох однорідних фізичних величин відповідним висновком: більша, менша чи однакова за розміром.

 • Порівняння величин широко застосовується у різноманітних процедурах вимірювання, контролю, управління тощо.Залежно від метрологічних функцій всі засоби вимірювальної техніки діляться на

 • Залежно від метрологічних функцій всі засоби вимірювальної техніки діляться на

 • еталони,

 • робочі та

 • зразкові.засіб вимірювальної техніки або комплекс засобів вимірювальної техніки, що забезпечує відтворення і (або) зберігання одиниці фізичної величини для передачі її розміру іншим засобам вимірювальної техніки, які стоять нижче за схемою перевірки, за офіційно затвердженим порядком.

 • засіб вимірювальної техніки або комплекс засобів вимірювальної техніки, що забезпечує відтворення і (або) зберігання одиниці фізичної величини для передачі її розміру іншим засобам вимірювальної техніки, які стоять нижче за схемою перевірки, за офіційно затвердженим порядком.Еталони електричних одиниць –

 • Еталони електричних одиниць –

 • ампер

 • вольт

 • ом

 • генрі

 • фарадазасіб, який використовується для практичних вимірювань, але не служить для перевірки інших засобів вимірювань.

 • засіб, який використовується для практичних вимірювань, але не служить для перевірки інших засобів вимірювань.- засіб, який служить для перевірки по ньому інших засобів вимірювань і офіційно затверджений як зразковий.

 • - засіб, який служить для перевірки по ньому інших засобів вимірювань і офіційно затверджений як зразковий.

 • До зразкових засобів вимірювальної техніки належать також зразкові речовини і стандартні зразки.- міра у вигляді речовини з відомими властивостями, які відтворюються, якщо дотримано умови приготування, що вказані у затвердженій специфікації (чиста вода, чисті метали, неметали, сплави).

 • - міра у вигляді речовини з відомими властивостями, які відтворюються, якщо дотримано умови приготування, що вказані у затвердженій специфікації (чиста вода, чисті метали, неметали, сплави).- міра для відтворення одиниць величин, що характеризують властивості або склад речовин і матеріалів

 • - міра для відтворення одиниць величин, що характеризують властивості або склад речовин і матеріалів

 • (зразок феромагнітного матеріалу, легованої сталі тощо). • Структурні схеми засобів вимірювальної технікиСтруктурна - відображає його основні функціональні частини, їх призначення та взаємозв'язок.

 • Структурна - відображає його основні функціональні частини, їх призначення та взаємозв'язок.

 • Функціональна - поряд із структурою вимірювального кола пояснює функціонування окремих його ділянок.

 • Принципіальна - відображає повний склад елементів вимірювального кола ЗВТ, їх зєднання та дає уявлення про принцип дії ЗВТ.засобів вимірювальної техніки прямого перетворення

 • засобів вимірювальної техніки прямого перетвореннязасобів вимірювальної техніки зрівноважульного (компенсаційного) перетворення

 • засобів вимірювальної техніки зрівноважульного (компенсаційного) перетвореннязасобів вимірювальної техніки комбінованого або змішаного перетворення

 • засобів вимірювальної техніки комбінованого або змішаного перетворенняРівняння перетворення

 • Рівняння перетворення

 • де кі - коефіцієнти перетворення відповідних перетворювальних елементів (вимірювальних блоків) ЗВТ;

 • n - кількість перетворювальних елементів. • де - часткова похідна функції Υ по і-му аргументу, яку називають коефіцієнтом впливу похибки і-го аргументу Δі на сумарну похибку • де - відносна систематична

 • похибка і-го перетворювального елементаКомпенсуюча величина

 • Компенсуюча величина

 • формується в колі відємного зворотного зв'язку, коефіцієнт перетворення якого дорівнює β.

 • У такому разіЗвідки отримуємо

 • Звідки отримуємо

 • де к - коефіцієнт перетворення прямого кола;

 • β - коефіцієнт перетворення кола зворотнього зв'язку.Якщо значення коефіцієнта перетворення k прямого кола велике, різниця вхідного X і компенсуючого Хк сигналів ΔΧ=0 і виконується рівність Х= Хк.

 • Якщо значення коефіцієнта перетворення k прямого кола велике, різниця вхідного X і компенсуючого Хк сигналів ΔΧ=0 і виконується рівність Х= Хк.

 • Вихідний сигнал засобу вимірювання у такому разі • де і систематичні похибки коефіцієнтів перетворення прямого кола та зворотного зв'язку. • де та відносна систематична похибка коефіцієнта перетворення прямого кола та кола від'ємного зворотного зв'язку.Якщо значення k велике, добуток і

 • Якщо значення k велике, добуток і

 • похибка перетворювача прямого кола зменшиться в разів.в колі від'ємного зворотного зв'язку високоточні та стабільні елементи, наприклад, резистори, за схемою зрівноважувального перетворення можна створити ЗВТ високої точності.

 • в колі від'ємного зворотного зв'язку високоточні та стабільні елементи, наприклад, резистори, за схемою зрівноважувального перетворення можна створити ЗВТ високої точності. • Основні характеристики засобів вимірювальної техніки та їх нормування- характеристики ЗВТ, які нормуються для визначення результату вимірювання та його похибки.

 • - характеристики ЗВТ, які нормуються для визначення результату вимірювання та його похибки.

 • - характеристики, які впливають на результат і точність вимірювань.полягає у раціональному виборі та законодавчому затвердженні їх номенклатури (переліку), встановленні номінальних значень та допустимих відхилень реальних метрологічних характеристик ЗВТ від їх номінальних значень.

 • полягає у раціональному виборі та законодавчому затвердженні їх номенклатури (переліку), встановленні номінальних значень та допустимих відхилень реальних метрологічних характеристик ЗВТ від їх номінальних значень.встановлена

 • встановлена

 • “ГОСТ 8.009-84 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.”функція перетворення ЗВТ;

 • функція перетворення ЗВТ;

 • номінальне значення однозначної або номінальні значення багатозначної міри

 • ціна поділки шкали вимірюваного приладу або багатозначної міри;

 • вид вихідного коду, кількість розрядів коду, ціна одиниці найменшого розряду цифрових засобів вимірювань;систематичної складової похибки

 • систематичної складової похибки

 • випадкової складової похибки(характеристики додаткових складових похибки ЗВТ):

 • (характеристики додаткових складових похибки ЗВТ):

 • функція впливу;

 • зміни значень метрологічних характеристик ЗВТ, спричинені змінами їх величин у встановлених межах;динамічні характеристики ЗВТ;

 • динамічні характеристики ЗВТ;

 • характеристики взаємодії ЗВТ з об'єктами дослідження та навантаження;

 • неінформативні параметри вихідного сигналу ЗВТ.Їз вказаного переліку для конкретного ЗВТ вибирають такі метрологічні характеристики, які необхідні для визначення результату та похибки вимірювання.

 • Їз вказаного переліку для конкретного ЗВТ вибирають такі метрологічні характеристики, які необхідні для визначення результату та похибки вимірювання.

 • Ці характеристики регламентуються державними стандартами та іншими нормативно-технічними документами на цей ЗВТ.(істинна функція перетворення) ЗВТ - це функціональна залежність між інформативним параметром вихідного сигналу та інформативним параметром Х вхідного сигналу:

 • (істинна функція перетворення) ЗВТ - це функціональна залежність між інформативним параметром вихідного сигналу та інформативним параметром Х вхідного сигналу:

 • Y = F (X).

 • Може бути задана аналітично (рівнянням), таблично або графічно.Засобу вимірювальної техніки присвоюється номінальна функція перетворення

 • Засобу вимірювальної техніки присвоюється номінальна функція перетворення

 • Y = Fн (X).

 • Її ще називають градуювальною характеристикою ЗВТ

Виникають внаслідок різниці між

 • Виникають внаслідок різниці між

 • Y = F (X) та Y = Fн (X) • Хк - Хп,

 • де Хк, Хп - верхня і нижня границі вимірювання.відношення зміни вихідного сигналу ΔY до зміни вхідного сигналу ΔΧ, що викликала цю зміну вихідного сигналу

 • відношення зміни вихідного сигналу ΔY до зміни вхідного сигналу ΔΧ, що викликала цю зміну вихідного сигналузадана аналітично, то чутливість визначається як похідна від неї

 • задана аналітично, то чутливість визначається як похідна від неї

 • Розмірність чутливості - це відношення розмірностей вихідного та вхідного сигналівнайменша зміна вхідного сигналу , що викликає помітну зміну вихідного сигналу.

 • найменша зміна вхідного сигналу , що викликає помітну зміну вихідного сигналу.

 • Поріг чутливості має розмірність вхідного сигналу.яку споживає ЗВТ, залежить від його вхідного опору та характеризує ступінь взаємодії ЗВТ та досліджуваного об'єкта.

 • яку споживає ЗВТ, залежить від його вхідного опору та характеризує ступінь взаємодії ЗВТ та досліджуваного об'єкта.

 • Актуальним є зменшення потужності споживання ЗВТ, оскільки вона призводить до спотворення режиму контрольованого кола і виникнення методичної похибки.проміжок часу від моменту стрибкоподібної зміни вхідного сигналу до моменту встановлення показу відлікового пристрою із заданою точністю.

 • проміжок часу від моменту стрибкоподібної зміни вхідного сигналу до моменту встановлення показу відлікового пристрою із заданою точністю.час від початку зміни вимірюваної величини до встановлення показу на відліковому табло з нормованою точністю.

  • час від початку зміни вимірюваної величини до встановлення показу на відліковому табло з нормованою точністю.
  • Вказується для цифрових приладів


визначається тим діапазоном частот вхідного сигналу, за якого характеристики точності ЗВТ знаходяться в допустимих межах.

 • визначається тим діапазоном частот вхідного сигналу, за якого характеристики точності ЗВТ знаходяться в допустимих межах.

 • Верхня і нижня границі діапазону частот нормуються для кожного ЗВТ технічними умовами.сукупність позначок (відміток) і проставлених біля деяких з них чисел відліку або інших символів, що відповідають ряду послідовних значень величини, в одиницях якої отримують покази.

 • сукупність позначок (відміток) і проставлених біля деяких з них чисел відліку або інших символів, що відповідають ряду послідовних значень величини, в одиницях якої отримують покази.Якщо довжина поділок (відстань між осями сусідніх позначок) є сталою вздовж всієї шкали, то така шкала є рівномірною.

 • Якщо довжина поділок (відстань між осями сусідніх позначок) є сталою вздовж всієї шкали, то така шкала є рівномірною.

 • Шкала з поділками різної довжини називається нерівномірною (нелінійною)(вимірювального приладу, багатозначної міри) називають значення вимірюваної або відтвореної величини X, яке встановлене за допомогою відлікового пристрою у вигляді шкали з вказівником, перемикачів з позначками, цифрового табло тощо.

 • (вимірювального приладу, багатозначної міри) називають значення вимірюваної або відтвореної величини X, яке встановлене за допомогою відлікового пристрою у вигляді шкали з вказівником, перемикачів з позначками, цифрового табло тощо.є абстрактним (неіменованим) числом ( Nв ), зчитаним з відлікового пристрою або отриманим підрахунком послідовних позначок чи сигналів.

 • є абстрактним (неіменованим) числом ( Nв ), зчитаним з відлікового пристрою або отриманим підрахунком послідовних позначок чи сигналів.

 • Найбільше число, яке можна зчитати з відлікового пристрою, називається максимальним відліком NВ тах .дорівнює різниці значень величини X, тобто двом сусіднім позначкам шкали хі+1 та хі

 • дорівнює різниці значень величини X, тобто двом сусіднім позначкам шкали хі+1 та хі

 • СПод = хі+1 - хівизначають як відношення границі вимірювання приладу або максимального значення багатозначної міри (напруги , струму Ік , потужності Рк тощо) до максимального відліку NBmax і є іменованим числом в одиницях величини X:

 • визначають як відношення границі вимірювання приладу або максимального значення багатозначної міри (напруги , струму Ік , потужності Рк тощо) до максимального відліку NBmax і є іменованим числом в одиницях величини X:Показ X, відлік Nв, стала С засобу вимірювань і ціна поділки шкали Спод пов'язані між собою співвідношенням:

 • Показ X, відлік Nв, стала С засобу вимірювань і ціна поділки шкали Спод пов'язані між собою співвідношенням:Вказані на шкалі найменше і найбільше значення величини X називають відповідно початковим Хп і кінцевим Хк значеннями шкали 3В.

 • Вказані на шкалі найменше і найбільше значення величини X називають відповідно початковим Хп і кінцевим Хк значеннями шкали 3В.

 • Інтервал значень шкали 3В, обмежений початковим і кінцевим її значенням називається діапазоном показів.частина діапазону показів 3В, для якої пронормовані границі допустимих похибок

 • частина діапазону показів 3В, для якої пронормовані границі допустимих похибок

 • Найменше і найбільше значені діапазону вимірювань називають нижньою Хн і верхньою Хв границею вимірювань.

 • Неметрологічні характеристики ЗВТздатність зберігати свої характеристики в заданих межах за певних умов експлуатації протягом заданого часу.

 • здатність зберігати свої характеристики в заданих межах за певних умов експлуатації протягом заданого часу.

 • Основними показниками і характеристиками надійності ЗВТ є роботоздатність,

 • відмова,

 • безвідмовність,

 • справність,

 • довговічність тощо.- такий стан ЗВТ, за якого він здатний виконувати свої функції згідно з вимогами нормативно-технічних документів (НДТ).

 • - такий стан ЗВТ, за якого він здатний виконувати свої функції згідно з вимогами нормативно-технічних документів (НДТ).це порушення роботоздатності ЗВТ.

 • це порушення роботоздатності ЗВТ.

 • Розрізняють

 • раптову відмову, коли ЗВТ повністю втрачає робочу здатність, наприклад, внаслідок обриву кола, та

 • поступову відмову, коли із старінням ЗВТ його метрологічні характеристики виходять за допустимі межі.властивість ЗВТ зберігати роботоздатність протягом заданого інтервалу часу у певних умовах експлуатації.

 • властивість ЗВТ зберігати роботоздатність протягом заданого інтервалу часу у певних умовах експлуатації.

 • Показником безвідмовності є напрацювання на відмову.- це тривалість роботи ЗВТ в годинах, циклах або обсяг роботи

 • - це тривалість роботи ЗВТ в годинах, циклах або обсяг роботи

 • Напрацювання на відмову - відношення напрацювання ремонтованого ЗВТ до кількості відмов упродовж цього напрацювання.властивість ЗВТ зберігати роботоздатність і задану ефективність в часі. Показниками довговічності є термін служби і ресурс.

 • властивість ЗВТ зберігати роботоздатність і задану ефективність в часі. Показниками довговічності є термін служби і ресурс.

 • Термін служби — це календарна тривалість експлуатації ЗВТ

 • Ресурс — напрацювання до граничного стану, за якого подальша експлуатація ЗВТ повинна бути припинена. • простота конструкції та виправдана економічна вартість.Схожі:

Л5 Засоби вимірювальної техніки (звт) iconЛ7 Похибки засобів вимірювальної техніки
Звт при відхиленні значень величин, що впливають, від нормальних умов у межах робочих умов застосування
Л5 Засоби вимірювальної техніки (звт) iconЕлектровимірювальні прилади можна класифікувати: За родом вимірювальної сили
Електровимірювальні прилади це такі прилади технічні засоби, які виробляють сигнали вимірювальної інформації у формі, що доступна...
Л5 Засоби вимірювальної техніки (звт) iconЛ18 Забезпечення єдності вимірювань
України регламентуються Державним стандартом України дсту 3921. 1-1999. Вимоги до забезпечення якості засобів вимірювальної техніки....
Л5 Засоби вимірювальної техніки (звт) iconМистецтво актора вимагає високої майстерності, розвиненої техніки
Виконавець повинен уміти використовувати виразні засоби: голос, слово, рухи, бути пластичним тощо
Л5 Засоби вимірювальної техніки (звт) iconСпособи підвищення точності: Заміна звт на більш точні

Л5 Засоби вимірювальної техніки (звт) iconЛізинг надає підприємствам можливість фінансувати інвестиції в основні засоби Лізинг надає підприємствам можливість фінансувати інвестиції в основні засоби
Будівельного обладнання та матеріалів для будівельного обладнання, кар'єрної та навантажувальної техніки
Л5 Засоби вимірювальної техніки (звт) iconПетренко Леонід Андрійович Актуальність зумовлена новими соціальними вимогами, відповідними стратегічними змінами у розвитку освіти
Умови та засоби розвитку інтересу до транспортної техніки в учнів основної школи під час навчання у сют
Л5 Засоби вимірювальної техніки (звт) iconБронхолітичні засоби: Бронхолітичні засоби
Салметерол і інші засоби, вживані при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів
Л5 Засоби вимірювальної техніки (звт) iconЯдерна енергетика в Україні
Ядерна енергетика (атомна енергетика) галузь енергетики, що використовує ядерну енергію для електрифікації і теплофікації; область...
Л5 Засоби вимірювальної техніки (звт) iconЧи потрібна ядерна енергетика в Україні? План Що таке ядерна енергетика?
Я́дерна енерге́тика галузь енергетики, що використовує ядерну енергію для електрифікації і теплофікації; область науки і техніки,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка