Це упорядкована цілісна система компонентів, взаємодія й інтеграція яких сприяє цілеспрямованому і ефективному розвитку учнів певного закладу освіти


НазваЦе упорядкована цілісна система компонентів, взаємодія й інтеграція яких сприяє цілеспрямованому і ефективному розвитку учнів певного закладу освіти
Дата конвертації12.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации

Створення ефективного виховного простору шляхом впровадження в навчально-виховний процес Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

 • Створення ефективного виховного простору шляхом впровадження в навчально-виховний процес Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

 • Формування життєвих цінностей особистості, підготовка молоді до активної, творчої, особистісно та соціально значущої життєдіяльності.

 • Координація зусиль навчального закладу, сім’ї, громадськості у вирішення завдань превентивного виховання учнів.

 • Створення здоров’язберігаючого середовища у навчальних закладах міста.це упорядкована цілісна система компонентів, взаємодія й інтеграція яких сприяє цілеспрямованому і ефективному розвитку учнів певного закладу освіти. Під системою виховної роботи розуміють, як правило, систему взаємозалежних виховних заходів (справ, акцій), адекватних поставленій меті. У кращому випадку це – підсистема у загальній освітній системі школи, у гіршому –набір заходів, що проводяться не авждисплановано і осмислено, а під тиском зовнішніх обставин чи просто "для галочки"

 • це упорядкована цілісна система компонентів, взаємодія й інтеграція яких сприяє цілеспрямованому і ефективному розвитку учнів певного закладу освіти. Під системою виховної роботи розуміють, як правило, систему взаємозалежних виховних заходів (справ, акцій), адекватних поставленій меті. У кращому випадку це – підсистема у загальній освітній системі школи, у гіршому –набір заходів, що проводяться не авждисплановано і осмислено, а під тиском зовнішніх обставин чи просто "для галочки"– це сукупність факторів, що реально склалася і функціонує в соціумі данність, а не результат конструктивної діяльності вихователів, менеджерів освітнього процесу зі створення умов для розвитку школярів.

 • – це сукупність факторів, що реально склалася і функціонує в соціумі данність, а не результат конструктивної діяльності вихователів, менеджерів освітнього процесу зі створення умов для розвитку школярів.частина потенційного виховного середовища (як правило, ширшого за межі навчальновиховного процесу), що освоєна вихователями та вихованцями; поле виховної іяльності, яке цілеспрямовано розвивається і перетворюється

 • частина потенційного виховного середовища (як правило, ширшого за межі навчальновиховного процесу), що освоєна вихователями та вихованцями; поле виховної іяльності, яке цілеспрямовано розвивається і перетворюєтьсяце не тільки середовище, а й духовний простір учня і педагога, це простір культури, що впливає на розвиток особистості. У ньому має бути представлений весь спектр цінностей культури і культурних форм життя. Це простір соціальних, культурних, життєвих виборів особистості, котра самореалізується у різних виховних середовищах (академічне середовище, клубне, середовище творчих майстерень тощо).

 • це не тільки середовище, а й духовний простір учня і педагога, це простір культури, що впливає на розвиток особистості. У ньому має бути представлений весь спектр цінностей культури і культурних форм життя. Це простір соціальних, культурних, життєвих виборів особистості, котра самореалізується у різних виховних середовищах (академічне середовище, клубне, середовище творчих майстерень тощо).психологізація як здатність враховувати у комплексі всі зовнішні й внутрішні впливи на дитину й одночасно творити духовно-творче розвивальне середовище, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи позитивні;

 • психологізація як здатність враховувати у комплексі всі зовнішні й внутрішні впливи на дитину й одночасно творити духовно-творче розвивальне середовище, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи позитивні;

 • відкритість до соціуму, діяти у співпраці з сім'єю, громадськістю;

 • залучення дітей до розв'язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формувати досвід громадянської поведінки;

 • розвиток творчого потенціалу всіх суб'єктів навчально-виховного процесу;

 • спонукання школярів до самостійного розв'язання власних життєвих проблем у нестабільному суспільстві;

 • життєтворчість як здатність забезпечити дитині можливість облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини;

 • педагогічна культура вчителів і вихователів, невід'ємними особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії;

 • педагогічний захист й підтримка дітей у розв'язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки;

 • самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.превентивність

 • превентивність

 • стратегічне планування

 • адвокація

 • міжсекторальне партнерство

 • участь усіх учасників педагогічної взаємодії (ДІТИ – БАТЬКИ – ПЕДАГОГИ –ПАРТНЕРИ)1. Окреслення кола виховних проблем ЗНЗ ("ЩО

 • 1. Окреслення кола виховних проблем ЗНЗ ("ЩО

 • ми маємо?", "ДЕ ми зараз?")

 • 2. Аналіз проблем і причин ("ЧОМУ?")

 • 3. Розробка проекту виховного простору ("ДЕ ми хочемо опинитися?" і "ЯК?")

 • 4. Реалізація проекту ("ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ?")

 • 5. Рефлексія ("ЩО ЗМІНИЛОСЯ?")Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України

 • Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України

 • Наказ МОНмолодьспорт №1243 від 31.10.11 року

 •  

 •  

 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 • НАКАЗ

 •  №1243 від 31 жовтня 2011 року

 •  

 • Про Основні орієнтири виховання

 • учнів 1-11 класів загальноосвітніх

 • навчальних закладів України

 •  

 • Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту", на виконання підпункту "і" пункту 2 статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 року №926 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні” та пункту 9 доручення Прем’єр-міністра України М. Азарова від 20 липня 2011 року №34184/2/1-11 до підпункту 10 пункту 2 частини першої Протокольного рішення за результатами засідання Громадської гуманітарної ради під головуванням Президента України В.Ф. Януковича від 30 червня 2011 року щодо поліпшення рівня виховного процесу у навчальних закладах, наказую:

 •  

 • 1. Затвердити Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України (далі - Основні орієнтири виховання), що додаються.

 •  

 • 2. Міністру освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

 •  

 • 2.1. розробити заходи щодо практичного впровадження Основних орієнтирів виховання;

 •  

 • 2.2. здійснити інші дії, передбачені законодавством України, необхідні для поліпшення виховного процесу у навчальних закладах, підвищення відповідальності педагогічних працівників у справі виховання молодого покоління.

 •  

 • 3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) спільно з Національною академією педагогічних наук України забезпечити науково - методичний супровід впровадження Основних орієнтирів виховання.

 •  

 • 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

 •  Міністр Д.В. Табачник

 •  

 •  створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделей виховних систем у загальноосвітніх навчальних закладах України

 • створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделей виховних систем у загальноосвітніх навчальних закладах Україниорганізація виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками на засадах проектної педагогіки;

 • організація виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками на засадах проектної педагогіки;

 • створення програми виховання для окремого класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також - результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів;

 • змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів;

 • задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці, в самоактуалізації) в умовах окремого загальноосвітнього навчального закладу;

 • реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;

 • оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;

 • створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід;

 • співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями;

 • інтеграція зусиль батьківської громади позашкільних закладів, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров'яформування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу.

 • формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу.Принцип національної спрямованості

 • Принцип національної спрямованості

 • Принцип культуровідповідності

 • Принцип цілісності

 • Акмеологічний принцип

 • Принцип суб'єкт-суб'єктної взаємодії

 • Принцип адекватності виховання до психологічних умов розвитку особистості

 • Принцип особистісної орієнтації

 • Принцип превентивності

 • Принцип технологізації

організаторська - планування і координація всієї виховної роботи з класом;

 • організаторська - планування і координація всієї виховної роботи з класом;

 • аналітико-узагальнююча - на основі вивчення і врахування індивідуальних психологічних особливостей учнів класний керівник сприяє їх розвитку;

 • координаційно-інформаційна - передбачає забезпечення узгодженості в роботі трьох провідних колективів (учнівського, вчительського, батьківського);

 • психогігієнічна - встановлення довірливого контакту з учнями, необхідність знаття психічних напружень в учнівському колективі;

 • стимулюючо-гальмуюча - забезпечує можливість активізувати чи гальмувати учнівську діяльність.Щоб людину виховувати, її треба знати у всіх відношеннях - це аксіома педагогіки.

 • Щоб людину виховувати, її треба знати у всіх відношеннях - це аксіома педагогіки.

 • Щоб людину знати, треба її вивчати.

 • створювати ефективний виховний простір шляхом впровадження в навчально-виховний процес Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

 • розробити програми виховання для окремого класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів;

 • змістовно наповнювати програму виховання з урахуванням вікових особливостей учнів;

 • створити належні умови для особистісного зростання кожного вихованця та здійснювати його психолого-педагогічний супровід;

 • співпрацювати з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями;

 • інтегрувати зусилля батьківської громади, позашкільних закладів, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров'я;

 • активно впроваджувати в систему роботи класного керівника здоров’язберігаючі технології.Підвищити рівень персональної відповідальності педагогів за дотримання вимог статей 35, 54, 56 Закону України «Про освіту», статей 3, 5, 17, 22, 24 Закону України «Про загальну середню освіту» щодо виховання дітей та учнівської молоді.

 • Підвищити рівень персональної відповідальності педагогів за дотримання вимог статей 35, 54, 56 Закону України «Про освіту», статей 3, 5, 17, 22, 24 Закону України «Про загальну середню освіту» щодо виховання дітей та учнівської молоді.

 • З 1 вересня 2012р.

 • Розглянути на засіданні педагогічних рад загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 навчальному році питання про стан реалізації завдань Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

 • До 1 грудня 2012р.

 • При плануванні роботи навчального закладу на новий навчальний рік керуватися основними положеннями Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», передбачивши виховні заходи, спрямовані на формування соціально-значущих якостей особистості, що характеризується її ціннісним ставленням до суспільства і держави, до людей, сім’ї, родини, до себе, до праці, природи, культури і мистецтва.

 • До 30 серпня 2012р.

 • Забезпечити створення та розвиток виховної системи загальноосвітнього навчального закладу.

 • До 1 грудня 2012р.

 • З метою забезпечення системного підходу до організації виховної роботи у класних колективах продовжити роботу по створенню авторських програм виховної роботи на основі глибокої діагностики особистісного зростання учнів. При плануванні щотижневої роботи з учнями опиратися на програму виховної роботи класного керівника.

 • До 15 вересня 2012р.

 • Забезпечити розроблення та реалізацію програм просвітницької роботи з батьками кожного класного колективу з метою розвитку їхньої педагогічної культури.

 • До 15 вересня 2012р.

 • Удосконалити систему контролю за станом виховної роботи. Запровадити моніторинг рівня вихованості учнів та результативності виховної роботи педагогів школи.

 • З 1 вересня 2012р.Схожі:

Це упорядкована цілісна система компонентів, взаємодія й інтеграція яких сприяє цілеспрямованому і ефективному розвитку учнів певного закладу освіти iconЕкономічна система — цілісна, упорядкована система взаємозалежних економічних відносин та спосіб управління економікою країни
Економічна система цілісна, упорядкована система взаємозалежних економічних відносин та спосіб управління економікою країни
Це упорядкована цілісна система компонентів, взаємодія й інтеграція яких сприяє цілеспрямованому і ефективному розвитку учнів певного закладу освіти iconКовальчук Т. М
Стратегія розвитку навчального закладу розроблена в Концепції, Програмі розвитку та Перспективному плані роботи державної гімназії...
Це упорядкована цілісна система компонентів, взаємодія й інтеграція яких сприяє цілеспрямованому і ефективному розвитку учнів певного закладу освіти iconІмунна система. Імунна система
Це система органів і тканин, в яких відбувається утворення і взаємодія клітин (імуноцитів), що виконують функцію розпізнавання генетично...
Це упорядкована цілісна система компонентів, взаємодія й інтеграція яких сприяє цілеспрямованому і ефективному розвитку учнів певного закладу освіти iconИмунна система – система органів І тканин, в яких відбувається утворення І взаємодія клітин (імуноцитів), що виконують функцію розпізнавання генетично чужерідних речовин (антигенів) І здійснюючих специфічну реакцію
Имунна система система органів І тканин, в яких відбувається утворення І взаємодія клітин (імуноцитів), що виконують функцію розпізнавання...
Це упорядкована цілісна система компонентів, взаємодія й інтеграція яких сприяє цілеспрямованому і ефективному розвитку учнів певного закладу освіти iconІнтеграція освіти через розвиток образного мислення учнів для формування інноваційної особистості
Створення умов для розвитку індивідуальності кожної дитини, орієнтації, передусім, на творчість дитини
Це упорядкована цілісна система компонентів, взаємодія й інтеграція яких сприяє цілеспрямованому і ефективному розвитку учнів певного закладу освіти iconРозвиток творчих здібностей учнів за допомогою рольових ігор на уроках англійської мови
Участь у різноманітних дидактичних іграх сприяє розвитку мислення, уваги, мовлення дітей, породжує позитивні емоції, серед яких вирізняється...
Це упорядкована цілісна система компонентів, взаємодія й інтеграція яких сприяє цілеспрямованому і ефективному розвитку учнів певного закладу освіти iconПрограма туристсько краєзнавчого гуртка "юні туристи краєзнавці" Туристсько краєзнавча робота сприяє розвитку самостійності та
Туристсько краєзнавча робота сприяє розвитку самостійності та відповідальності учнів
Це упорядкована цілісна система компонентів, взаємодія й інтеграція яких сприяє цілеспрямованому і ефективному розвитку учнів певного закладу освіти iconМетодичні рекомендації щодо створення педагогічних умов успішного впровадження ніт на уроках обслуговуючої праці
Виявити та обґрунтувати педагогічні умови, створення яких сприяє успішному розвитку інтересу учнів до української народної вишивки...
Це упорядкована цілісна система компонентів, взаємодія й інтеграція яких сприяє цілеспрямованому і ефективному розвитку учнів певного закладу освіти iconБачення взаємозв’ язків між різними предметами; знаходження спільних “монокристалів”, на яких будується інтеграція
Розв’язування єдиної педагогічної задачі навчання та розвитку засобами кількох предметів
Це упорядкована цілісна система компонентів, взаємодія й інтеграція яких сприяє цілеспрямованому і ефективному розвитку учнів певного закладу освіти iconРік народження – 1969 Рік народження – 1969
Позакласна робота з математики сприяє гармонійному розвитку учнів, підвищує їх загальну культуру, допомагає успішному оволодінню...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка