План План Психолого-педагогічні аспекти розвитку дитини молодшого шкільного віку


НазваПлан План Психолого-педагогічні аспекти розвитку дитини молодшого шкільного віку
Дата конвертації12.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


План

 • План

 • 1. Психолого-педагогічні аспекти розвитку дитини молодшого шкільного віку.

 • 2. Психолого-педавгогічні аспкти розвитку особи від дванадцяти до сімнадцяти років життя.

 • 3. Психолого-педагогічні аспекти розвитку особи від сімнадцяти до двадцяти п’яти років життя.


1. Вітенко І.С., Борисюк А.С., Вітенко Т.І. Основи психології. Основи педагогіки: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 200 с.

 • 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С., Вітенко Т.І. Основи психології. Основи педагогіки: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 200 с.

 • 2. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Видавничий центр “Академія”, 2003. — 576 с.

 • 3. Основи психології і педагогіки : навчальний посібник / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. - 2-ге вид., виправ., доп. – Київ : Академвидав, 2006. – 520 с.

 • 4. Мельничук І. М. Вікова і педагогічна психологія : навч.-метод. посіб. для вивчення курсу / І. М. Мельничук. – Тернопіль : ТНЕУ, Економічна думка, 2006. – 144 с.

 •  цілеспрямоване виховання

 • цілеспрямоване виховання

 • здійснюється в процесі учбової діяльності;

 • важливо формувати властивості особистості.1. Морфологічне формування лобного відділу великих півкуль головного мозку.

 • 1. Морфологічне формування лобного відділу великих півкуль головного мозку.

 • 2. Висока пластичність нервової системи

 • 3. Врівноваженість процесів збудження і гальмування

 • 4. Зростає роль другої сигнальної системи

 • 5. Підвищується фізична витривалість дитини

 • 6. Кістковий апарат гнучкий

 • 8. Пластичність кришталика1) Дитина замикається в собі і часто стає некерованою

 • 1) Дитина замикається в собі і часто стає некерованою

 • 2) З’являється манірність поведінки

 • 3) Симптом „гіркої цукерки”

 • 4) Відбувається узагальнення переживань

 • 5) Гра стає другорядноюПов’язана з зміною провідної діяльності з ігрової на навчальну

 • Пов’язана з зміною провідної діяльності з ігрової на навчальну1) довільність психічних процесів

 • 1) довільність психічних процесів

 • 2) внутрішній план дій та уміння молодшого школяра організувати навчальну діяльність

 • 3) рефлексія- фізична

   • - фізична
   • психологічна
   • - інтелектуальна
   • - моральна
   • - соціальна
   • - вольова


- сам процес навчання

 • - сам процес навчання

 • - особливості взаємин з учителем та однокласниками

 • - особливості виховання в сім’ї

 • - вроджені особливості центральної нервової системи

 • - підвищена сенситивністьСприймання

 • Сприймання

 • Спостереження

 • Розвиток уваги

 • Науково-теоретичне мислення

 • Аналітико-синтетична діяльність

 • Способи узагальнення:

 • Мовлення

 • Пам’ять

 • УяваСпадкові особливості

 • Спадкові особливості

 • Умови життя та виховання

 • Внутрішня позиція самої дитиниЕмоційно-вольова сфера

 • Емоційно-вольова сфера

 • Формування характеру

 • СамооцінкаВступ у підлітковий вік – це ніби друге народження людини. Перший раз народжується жива істота, другий раз – громадянин, активна, мисляча, діюча особистість, яка бачить вже не лише оточуючий світ, але й саму себе.

 • Вступ у підлітковий вік – це ніби друге народження людини. Перший раз народжується жива істота, другий раз – громадянин, активна, мисляча, діюча особистість, яка бачить вже не лише оточуючий світ, але й саму себе.

 • О.В.Сухомлинський

10 років – золотий вік

 • 10 років – золотий вік

 • 11 років – починається перебудова організму

 • 12 років –зростає автономія підлітків від сім’ї

 • 13 років – підліток стає більш інвертованим,

 • 14 років –зростає впевненість у собі

 • 15 років – розвивається дух незалежності

 • 16 років – емоційна врівноваженість- статеве дозрівання

 • - статеве дозрівання

 • - інтенсивний фізичний та фізіологічний розвиток

 • - прискорюється ріст

 • - ріст хребта відстає від темпу росту

 • - формування гіпертрофованого образу „Я”

 • - невідповідність розвитку серця масі тіла

 • - вдосконалення кори головного мозку

 • - розумова активність підлітка

 • - неврівноваженість1) реакція емансипації

 • 1) реакція емансипації

 • 2) реакція групування з ровесниками

 • 3) реакція захоплення (хобі)

 • 4) реакція гіперсексуальностіСоціальна ситуація розвитку підлітків визначається співвідношенням внутрішніх процесів розвитку та зовнішніх умов, що детермінує психічний розвиток дитини

 • Соціальна ситуація розвитку підлітків визначається співвідношенням внутрішніх процесів розвитку та зовнішніх умов, що детермінує психічний розвиток дитиниСтановлення якісних новоутворень підлітка відбувається внаслідок:

 • Становлення якісних новоутворень підлітка відбувається внаслідок:

 • 1) перебудови організму;

 • 2) трансформації взаємин із дорослими та однолітками;

 • 3) освоєння нових способів соціальної взаємодії;

 • 4) засвоєння змісту морально-етичних норм;

 • 5) розвитку самосвідомості, інтересів;

 • 6) навчальної та пізнавальної діяльності.акселерація фізичного і статевого дозрівання;

 • акселерація фізичного і статевого дозрівання;

 • інтенсивне спілкування з однолітками;

 • рання самостійність через зайнятість батьків;

 • величезний потік різноманітної за змістом інформації- зайнятість підлітків лише навчанням;

 • - зайнятість підлітків лише навчанням;

 • - відсутність серйозних обов’язків;

 • - прагнення батьків надмірно опікуватися своїми дітьми.Провідний вид діяльності – інтимно-особистісне спілкування, тому у формуванні соціальної ситуації розвитку підлітка важливу роль відіграють стосунки з однолітками і дорослими

 • Провідний вид діяльності – інтимно-особистісне спілкування, тому у формуванні соціальної ситуації розвитку підлітка важливу роль відіграють стосунки з однолітками і дорослими- становлення самосвідомості

 • - становлення самосвідомості

 • - почуття дорослості;

 • - потреба в самореалізації та суспільному визнанні;

 • - прагнення до самоствердження;

 • - свідомість набуває морального характеру;

 • - вміння підпорядковуватись нормам колективного життя1) потреба у самовираженні;

 • 1) потреба у самовираженні;

 • 2) потреба уміти щось робити;

 • 3) потреба щось значити для інших;

 • 4) потреба рівноправного спілкування з дорослими;

 • 5) посилення статевої ідентифікації.1. Зниження продуктивності навчальної діяльності, що зумовлено переходом від конкретного до логічного мислення

 • 1. Зниження продуктивності навчальної діяльності, що зумовлено переходом від конкретного до логічного мислення

 • 2. Негативізм, коли підліток схильний до сварок, порушень дисципліниЗростання обсяг уваги

 • Зростання обсяг уваги

 • Удосконалення сприймання

 • Зростає обсяг смислової логічної пам’яті

 • Формування активного понятійного мислення

 • Уміння оперувати гіпотезами

 • Процеси уяви набувають довільності

 • Розвивається мовлення- досягнення значної вольової саморегуляції;

 • - досягнення значної вольової саморегуляції;

 • - засвоєння нових цінностей

 • - зростання довіри до групи однолітків;

 • - потреба впливати на інших;

 • - зростання стійкості до фрустрацій;

 • - потреба в самостійності;

 • - поглиблення самооцінки;

 • - прийняття на себе відповідальностіЮність – вік критики таких недоліків, як безпринципність, нестійкість переконань, догоджання, втрата людської гідності, боягузтво, нескромність, нав’язливість.

 • Юність – вік критики таких недоліків, як безпринципність, нестійкість переконань, догоджання, втрата людської гідності, боягузтво, нескромність, нав’язливість.

 • В.О.Сухомлинський- Анатомічні та фізіологічні зміни

 • - Анатомічні та фізіологічні зміни

 • - Сповільнюються темпи збільшення росту та ваги

 • Завершується окостеніння скелету

 • - Збільшується м’язова сила

 • - Завершується дозрівання кори великих півкуль головного мозку

 • - Завершується статеве дозрівання організму1) розвиток потреби у спілкуванні

 • 1) розвиток потреби у спілкуванні

 • 2) формування теоретичного мислення й уміння орієнтуватись у різних його формах

 • 3) розвиток рефлексії

 • 4) становлення готовності до трудової діяльностіЦентральним новоутворенням раннього юнацького віку є самовизначення

 • Центральним новоутворенням раннього юнацького віку є самовизначенняПровідною

 • Провідною

 • на цьому етапі стає

 • навчально-професійна діяльністьСприймання стає складним інтелектуальним процесом

 • Сприймання стає складним інтелектуальним процесом

 • Зростає обсяг уваги

 • Зростання та зміцнення пам’яті

 • Абстрактне мислення

 • Мовлення: розширюється активний словник

 • У розвитку уяви рання юність знаменується відкриттям власного внутрішнього світуФормування особистості

 • Формування особистості

 • в емоційно-вольовій сфері відбувається на фоні зростання рівня свідомого самоконтролю- усвідомлення себе як неповторної особистості

 • - усвідомлення себе як неповторної особистості

 • - особистісної ідентичності, відчуття індивідуальної тотожності та цілісності- „невизначена ідентичність”

 • - „невизначена ідентичність”

 • - „передчасна ідентифікація

 • - „мораторій

 • - „зріла ідентичність- стабілізації особистості

 • - стабілізації особистості

 • - формування системи стійких поглядів

 • - особистісного та професійного самовизначення

 • - вищої самоповаги

 • - зростання контролю за власною поведінкою- потреба у соціальному визнанні

 • - потреба у соціальному визнанні

 • - потреба у самостійності

 • - потреба у самоосмисленні

 • - самоідентифікації

 • - потреба у розумінні і відчуття самотності

 • - потреба у професійному самовизначенніДякую за увагу

 • Дякую за увагуСхожі:

План План Психолого-педагогічні аспекти розвитку дитини молодшого шкільного віку iconФормувати навчальну діяльність у дітей молодшого шкільного віку; формувати навчальну діяльність у дітей молодшого шкільного віку
Зберігати самоцінність дитинства, самоцінність кожного періоду дитячого життя. Створювати й утверджувати на уроках іноземної мови...
План План Психолого-педагогічні аспекти розвитку дитини молодшого шкільного віку iconПлан. План. Значення словесної мови для дітей з вадами слуху
Формування мовленнєвих умінь та навичок у дітей з вадами слуху молодшого шкільного віку на індивідуальних заняттях. З досвіду роботи...
План План Психолого-педагогічні аспекти розвитку дитини молодшого шкільного віку iconПедагогічне кредо: «Сформуй в дитини бажання навчатися. Прагни до того, щоб тебе розуміли і поважали. Пам’ятай, лише людина з добрим серцем може стати справжнім вчителем.»
Розділ І. Теоретичні основи процесу розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку
План План Психолого-педагогічні аспекти розвитку дитини молодшого шкільного віку iconЧудовий продукт – молоко. Розробка теми Вчителя біології : Задорожної Л. Я. Освітні цілі
Діти молодшого шкільного віку не розуміють значимість молока в розвитку організму ссавців
План План Психолого-педагогічні аспекти розвитку дитини молодшого шкільного віку iconНайважливішим чинником психічного розвитку дитини дошкільного віку є формування психологічної готовності до шкільного навчання

План План Психолого-педагогічні аспекти розвитку дитини молодшого шкільного віку iconНові педагогічні технології як засіб розвитку навчально-пізнавальної компетентності молодшого школяра
Загальна середня освіта має забезпечувати продовження всебічного розвитку дитини як цілісної особистості, її здібностей і обдарувань,...
План План Психолого-педагогічні аспекти розвитку дитини молодшого шкільного віку iconПсихолого-педагогічні умови розвитку самостійності у дітей дошкільного віку Ковтун Л.І. – вихователь днз №201
Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні проблеми самостійності дітей дошкільного віку та експериментальному вивченні...
План План Психолого-педагогічні аспекти розвитку дитини молодшого шкільного віку iconВідкриті міські змагання з технічного моделювання серед учнів молодшого шкільного віку 24 березня 2012 року Фотоальбом

План План Психолого-педагогічні аспекти розвитку дитини молодшого шкільного віку iconФормування Формування
«Формування «Формування життєвої компетентності дитини раннього віку в процесі всебічного розвитку за сферами Базової програми розвитку...
План План Психолого-педагогічні аспекти розвитку дитини молодшого шкільного віку icon1. Загальна психологічна характеристика ситуації розвитку молодшого школяра
На початок шкільного періоду розвитку дитина вже володіє певним словниковим запасом та граматикою мови

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка