Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №29 “Барвінок”


НазваДошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №29 “Барвінок”
Дата конвертації13.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрограма


Використання ІКТ в навчально-виховній роботі ДНЗ

Підготувала: Зубань Олена Олександрівна

Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) комбінованого типу

№ 29 “Барвінок”

Основний напрям інформатизації освіти України — це створення відкритого навчально-інформаційного середовища, яке передбачає у навчально-методичній роботі з педагогічними кадрами: підвищення кваліфікації педагогічних працівників, автоматизацію процесів управління (на всіх рівнях), наукову та інноваційну діяльність, розвиток технічної та програмної бази, бібліотечних ресурсів, упровадження ІКТ і дистанційних технологій у навчальний процес, використання інтернет-ресурсів.

Проекти, що передбачають використання і впровадження ІКТ:

 • Національний проект «Відкритий світ» (http://www.ow.org.ua/).

  • Іntel® «Навчання для майбутнього» (http://iteach.com.ua/).
  • Програма «Інклюзивна освіта» Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» (http://www.ussf.kiev.ua/index.php?go=Inklus).
  • Освітній проект «Електронний щоденник»

(http://schoolinfo.com.ua).

Як ефективно впроваджувати ІКТ у навчально-виховний процес у дошкільних закладах?

Керувати діяльністю педагогічних кадрів:
 • постійно готувати педагогів до набуття ними практичних навичок роботи в новому інформаційному середовищі, використовуючи різні форми методичної діяльності;

 • створити творчу групу вихователів для розробки, апробації та впровадження новітніх засобів навчання на базі ІКТ;

 • розміщувати розроблені вихователями навчальні матеріали на власних веб-сайтах і сайті дошкільного навчального закладу;

 • спланувати методичним об’єднанням і кафедрам роботу консультативних пунктів, семінарів, майстер-класів з використання ІКТ у навчально-виховному процесі, брати участь у спільних науково-освітніх проектах, Інтернет комунікаціях із колегами інших закладів і регіонів з проблем оптимізації навчального процесу засобами ІКТ.Як ефективно впроваджувати ІКТ у навчально-виховний процес у дошкільних закладах?

Використовувати цифрові освітні ресурси:
 • мультимедійні навчальні комплекси,

 • електронні підручники,

 • планшети,

 • педагогічні програмні засоби,

 • колекції ЦОР мережі Інтернет у навчально-виховному процесі.Напрями використання інформаційно-комунікаційних технологій

 • навчальна діяльність;

 • навчально-методична діяльність;

 • методична підтримка навчально-виховного процесу;

 • самостійна робота учасників навчально-виховного процесу.Форми методичної роботи, які передбачають використання ІКТ

 • тематичні педагогічні ради;

 • підвищення кваліфікації педагогічної майстерності та кваліфікаційної категорії кадрів;

 • методична рада;

 • робота з новоприбулими фахівцями (наприклад «Школа молодого вчителя»);

 • методичні об’єднання;

 • творча група педагогів;

 • робота вихователів за темами самоосвіти;

 • самоменеджмент педагога;

 • семінари-практикуми;

 • атестація;

 • педагогічний моніторинг;

 • поширення педагогічного досвіду.Традиційні форми методичної діяльності

 • семінари-практикуми;

 • педагогічні читання;

 • «круглі столи»;

 • школа педагогічної майстерності;

 • майстер-класи;

 • педагогічні студії;

 • тренінги.Інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій із сучасними освітніми технологіями

 • метод проектів;

 • технології використання ігрових методів;

 • блочно-модульне навчання;

 • лекційно-семінарсько-залікова система;

 • технологія «Дебати»;

 • колективна система навчання;

 • різнорівневе навчання;

 • проблемне навчання;

 • дослідницько-пошукова діяльність.Організація науково-методичної роботи в освітній установі на сучасному рівні з використанням інноваційних технологій та форм методичної роботи — це необхідна умова реалізації інноваційної діяльності педагогічного колективу, освітнього закладу, що працює в режимі розвитку.

Організація науково-методичної роботи в освітній установі на сучасному рівні з використанням інноваційних технологій та форм методичної роботи — це необхідна умова реалізації інноваційної діяльності педагогічного колективу, освітнього закладу, що працює в режимі розвитку.Програмне забезпечення для створення нормативно-правової бази аналітичного та методичного супроводу навчально-методичної роботи

 • текстовий редактор MS Word,

 • табличний процесор MS Excel,

 • система створення презентацій PowerPoint,

 • програма для роботи електронною поштою, власним розкладом, контактами та завданнями Microsoft OutlookЕлектронний документообіг

 • складання індивідуальних планів;

 • плани роботи методичних служб;

 • участь у плануванні закладу;

 • зворотний зв’язок (звіти методичних служб тощо);

 • обмін досвідом через веб-сайти, блоги, мережеві спільноти.Робота з педагогічними кадрами на діагностичній основі

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (Наказ МОН № 930 від 06.10.10 р.), присвоєння всіх кваліфікаційних категорій «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії» передбачає використання інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі.

Інноваційні форми впровадження ІКТ в навчально-методичну діяльність реалізують через

 • стандартні та спеціалізовані програми,

 • мультимедійні комплекси,

 • навчальні E-mail-проекти,

 • розміщення в мережі Інтернет,

 • соціальні сервіси Веб 2.0,

 • використання інтерактивної дошки,

 • телекомунікації: відеоміст, відеоконференція, відеосемінар, вебінар, Skype-зв’язок.Алгоритм шляхів та перспективи розвитку інноваційного досвіду

 • Самоаналіз

 • Узагальнення досвіду

(форма представлення — портфоліо)
 • Демонстрація досвіду

(форма представлення — презентація)
 • Поширення досвіду

(участь у конкурсі, майстер-клас)Інноваційні форми методичної діяльності

 • Освітній веб-квест — це квест-проект, представлений у середовищі WWW засобами Web- технологій. Тобто це освітній сайт, присвячений самостійній дослідницькій роботі за певною темою з гіперпосиланнями на різні веб-сторінки.

 • Освітній кластер (від англ. cluster — скупчення) — об’єднання кількох однорідних елементів, яке можна розглядати як самостійну одиницю, що має певні властивості.Інноваційні технології з використанням ІКТ

 • Освітній консалтинг — це набір соціально-технологічних прийомів і методів, які використовують для проектування процесу інноваційного розвитку освітнього закладу й системи освіти працівників.

 • Освітній аутсорсинг — це залучення зовнішніх ресурсів для надання освітніх послуг.Використання ІКТ в ДНЗ сприятиме:

 • підвищенню рівня інформаційної компетентності педагогічних працівників закладу;

 • удосконаленню системи управлінської діяльності;

 • забезпеченню високого рівня активності батьків щодо розвитку інформатизації дошкільного навчального закладу;

 • підвищенню показників інтелектуального розвитку дітей.Наявність сайту в дошкільному навчальному закладі принесе масу користі та заощадить значний час як для педагогів, так і для батьків, а головне — розширить інформаційне поле методичного кабінету.


Схожі:

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №29 “Барвінок” iconДошкільний навчальний заклад Дошкільний навчальний заклад
Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) комбінованого типу №7 «Орлятко» Білоцерківської міської ради
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №29 “Барвінок” iconДошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №29 “Барвінок” Мета
На завершальному слайді вказують джерела інформації та ілюстративного матеріалу (автор, рік видання, адреса сайту)
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №29 “Барвінок” iconП.І. Б. – Cоловйова Наталія Василівна П.І. Б. – Cоловйова Наталія Василівна
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №7 «Орлятко», інструктор з фізичної культури
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №29 “Барвінок” iconТелефон: 3-61-38 Завідуюча: Пальчик Вікторія Михайлівна Вихователь-методист
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№28 управління освіти кременчуцької міської ради
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №29 “Барвінок” iconФормування креативності дошкільнят через реалізацію соціально – моральної лінії розвитку у ігрових вправах
Орел Наталія Анатоліївна Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №70 “ Настуся ” Черкаської міської ради
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №29 “Барвінок” iconФормування креативності у дітей дошкільного віку через використання ігрових вправ пізнавального характеру
Орел Наталія Анатоліївна Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №70 “ Настуся ” Черкаської міської ради
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №29 “Барвінок” iconОрел Наталія Анатоліївна Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №70 “ Настуся ” Черкаської міської ради
Формування креативності дошкільнят через реалізацію художньо – естетичної лінії розвитку у ігрових вправах
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №29 “Барвінок” iconФормування креативності дошкільнят через реалізацію емоційно – ціннісної лінії розвитку у ігрових вправах
Орел Наталія Анатоліївна Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №70 “ Настуся ” Черкаської міської ради
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №29 “Барвінок” iconІнтервізійна група соціальних педагогів Муленко Ольга Петрівна соціальний педагог навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №12 – дошкільний навчальний заклад»
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №12 дошкільний навчальний заклад»
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №29 “Барвінок” iconЗвіт керівника дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №29 "Барвінок" Білоцерківської міської ради Київської області Максимової Марини Миколаївни
Звіт керівника дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №29 "Барвінок" Білоцерківської міської ради Київської...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка