«Державне регулювання продовольчого забезпечення регіонів» 25. 00. 02 – механізми державного управління кафедра економічної теорії та історії економіки


Назва«Державне регулювання продовольчого забезпечення регіонів» 25. 00. 02 – механізми державного управління кафедра економічної теорії та історії економіки
Дата конвертації13.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


«Державне регулювання продовольчого забезпечення регіонів» 25.00.02 – механізми державного управління кафедра економічної теорії та історії економіки

 • Ільяшенко Вікторія Анатоліївна

 • Науковий консультант:

 • Бодров Володимир Григорович доктор економічних наук, професор


Актуальність дослідження

 • Продовольче забезпечення має розглядатися у рамках країни в цілому та в регіональному аспекті зокрема, що зумовлюється різноманітністю природнокліматичних умов, соціально-економічним становищем окремих територій, демографічною ситуацією.

 • Задоволення потреб у продовольстві повинно здійснюватися відносно кожної конкретної людини у місцях її проживання. Причому основний тягар у формуванні продовольчого забезпечення покладається саме на суб’єкти держави, які несуть безпосередню відповідальність перед населенням за його достатнє забезпечення якісним продовольством.Мета дослідження

 • науково-теоретичне обґрунтування механізмів державного регулювання продовольчого забезпечення регіонівЗавдання дослідження

  • визначити вплив механізму державного регулювання на стійкий розвиток продовольчого забезпечення;
  • запропонувати цілі державного регулювання продовольчого забезпечення;
  • визначити недоліки в законодавчій базі та діяльності органів державної влади, що гальмують розвиток продовольчого забезпечення;
  • уточнити сутність державного управління продовольчою безпекою;


Завдання дослідження

  • дослідити дієвість адміністративно-організаційної структури управління;
  • запропонувати модель регіональної концепції державного регулювання продовольчого забезпечення;
  • розробити науково-практичні рекомендації щодо удосконалення механізму державного регулювання продовольчого забезпечення.


Об'єкт дослідження

 • процес державного регулювання продовольчого забезпечення регіонівПредмет дослідження

 • теоретичні та практичні аспекти формування механізмів державного регулювання продовольчого забезпеченняГіпотеза дослідження

 • базується на припущенні, що існуюча система державного регулювання продовольчого підкомплексу не забезпечує досягнення належних результатів, а науково обґрунтована і впорядкована система суттєво підвищить ефективність діяльності підприємств та організацій цієї галузіНаукова новизнаВперше запропоновано механізм державного регулювання продовольчого забезпечення в напрямі соціального орієнтування в економіці, що передбачає:

 • Вперше запропоновано механізм державного регулювання продовольчого забезпечення в напрямі соціального орієнтування в економіці, що передбачає:

 • дотримання достатнього рівня життя населення;

 • забезпечення продовольчої безпеки

 • розвиток науки, освіти, підвищення кваліфікаційного рівня працівників

 • підтримку національної системи стандартизації і технічного регулюванняВперше запропоновано комплексний індекс регіональної продовольчої безпеки через розрахунок інтегральних показників:

 • Вперше запропоновано комплексний індекс регіональної продовольчої безпеки через розрахунок інтегральних показників:

 • кінцевого споживання;

 • регіонального потенціалу виробництва продовольства;

 • рівня імпорту продовольства;

 • якості продовольства.Удосконалено концепцію державного регулювання продовольчого комплексу на регіональному рівні, яка базується на принципах безпечності, доступності, якості харчових продуктів, пріоритетності вітчизняного виробника

 • Удосконалено концепцію державного регулювання продовольчого комплексу на регіональному рівні, яка базується на принципах безпечності, доступності, якості харчових продуктів, пріоритетності вітчизняного виробника

 • Удосконалено механізм державного регулювання регіонального продовольчого ринку шляхом включення інформаційного забезпечення, що поділяється на блоки:

    • аналіз і оцінка кон'юнктури галузевого ринку;
    • аналіз і оцінка структури галузевого ринку;
    • аналіз поведінки ринкових суб'єктів;
    • аналіз і оцінка результативності галузевого ринку.
Набули подальшого розвитку теоретичні засади формування механізму державного регулювання, який забезпечує стійкий розвиток харчової промисловості, шляхом визначення його ролі та функціонального значення

 • Набули подальшого розвитку теоретичні засади формування механізму державного регулювання, який забезпечує стійкий розвиток харчової промисловості, шляхом визначення його ролі та функціонального значенняОсновні положення дослідження

 • Основні положення дослідженняГенеральні та стратегічні цілі державного регулювання продовольчого забезпечення регіонівНапрями розвитку:

 • впровадження у виробництво прогресивних технологій;

 • вжиття заходів щодо підвищення конкурентоспроможності продуктів;

 • створення ринку сучасного вітчизняного технологічного устаткування;

 • забезпечення виробництва якісної конкурентоспроможної продовольчої продукції з урахуванням міжнародних стандартівМодель регіональної концепції державного регулювання продовольчого комплексуСистема інформаційного забезпечення заходів державного регулювання регіонального продовольчого ринку

 • Вона враховує:

 • характеристики масштабу ринку

 • його пропорції та стійкість

 • стан конкурентного середовища

 • задоволення споживацького попиту

 • забезпечення фізіологічних потреб у харчуванніОчікуване практичне значення одержаних результатів Для покращання державного регулювання продовольчого забезпечення пропонується:розробити та прийняти нормативно-правові акти щодо фінансової підтримки розвитку агропромислового виробництва і соціальної сфери села

 • розробити та прийняти нормативно-правові акти щодо фінансової підтримки розвитку агропромислового виробництва і соціальної сфери села

 • внести зміни до помісячного розпису видатків Державного бюджету Міністерству аграрної політики України з урахуванням фактору сезонності сільськогосподарського виробництваприскорити розробку технічних регламентів та стандартів, гармонізованих з вимогами Європейського Союзу та СОТ, зокрема активізувати контроль за введенням нових стандартів на продукти харчування

 • прискорити розробку технічних регламентів та стандартів, гармонізованих з вимогами Європейського Союзу та СОТ, зокрема активізувати контроль за введенням нових стандартів на продукти харчування

 • сприяти впровадженню: комплексної Програми розвитку українського села на 2006-2010 рр., зокрема, стосовно підвищення якості агропромислової продукції з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу; системи інженерно-технічного забезпечення харчової промисловості УкраїниВпровадження результатів дослідження:

 • Впровадження результатів дослідження:

 • Довідка про результати впровадження наукових досліджень за напрямом “Державне регулювання продовольчого забезпечення регіонів” в Комітеті Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (№06-8/12-133 від 05 травня 2006 року).

 • Результати дослідження щодо удосконалення механізмів державного регулювання продовольчого забезпечення були використані при розробці положень Закону України “Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року” від 15 жовтня 2005 року №2982-ІV.

 • Пропозиції щодо вдосконалення обов’язкових параметрів безпечності, мінімальних специфікацій якості харчових продуктів, санітарних заходів, стандартів для харчових продуктів, здійснення державного контролю та державного нагляду з метою перевірки виконання виробниками вимог законодавства (ст. 3) були використані при розробці положень Закону України “Про внесення змін в Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини” від 06 вересня 2005 року № 2809-ІV.Впровадження результатів дослідження:

 • Впровадження результатів дослідження:

 • ДОВІДКА ВІД ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 • про впровадження результатів досліджень докторанта Національної академії державного управління при Президентові України

 • Ільяшенко Вікторії Анатоліївни з теми «Державне регулювання продовольчого забезпечення регіонів»

 • Розробки автора з даного напрямку досліджень протягом 2005-2007 рр. пройшли виробничу перевірку і знайшли схвалення на підприємствах харчової промисловості Запорізької області при розробці обґрунтованих пропозицій і практичних рекомендацій по формуванню механізмів державного регулювання продовольчого забезпечення в регіоні.

 • Запропонована автором модель регіональної концепції державного регулювання використовується підприємствами харчової промисловості Запорізької області. Реалізація такої моделі передбачає поділ функцій за органами державної влади, підприємствами харчової промисловості та дозволяє поєднати використання адміністративних, законодавчих, економічних, адміністративно-економічних та інформаційно-орієнтованих механізмів як прямого, так і непрямого впливу, що в цілому підвищить ефективність державного управління.

Схожі:

«Державне регулювання продовольчого забезпечення регіонів» 25. 00. 02 – механізми державного управління кафедра економічної теорії та історії економіки iconМакаренко Андрій Петрович
Державне регулювання І підтримка ринкового розвитку аграрного виробництва Спеціальність 25. 00. 02 механізми державного управління...
«Державне регулювання продовольчого забезпечення регіонів» 25. 00. 02 – механізми державного управління кафедра економічної теорії та історії економіки iconДержавного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
України 25. 00. 02 механізми державного управління кафедра економічної теорії та історії економіки Науковий консультант доктор наук...
«Державне регулювання продовольчого забезпечення регіонів» 25. 00. 02 – механізми державного управління кафедра економічної теорії та історії економіки iconКафедра управління національним господарством
Кафедра була створена рішенням Вченої ради Академії 29 квітня 1999 р., протокол №40/4 (до грудня 2011 р кафедра економічної теорії...
«Державне регулювання продовольчого забезпечення регіонів» 25. 00. 02 – механізми державного управління кафедра економічної теорії та історії економіки iconКурінна Тетяна Миколаївна Благодійність та меценатство як об’єкти державного регулювання 25. 00. 02-механізми державного управління кафедра управління супільним розвитком

«Державне регулювання продовольчого забезпечення регіонів» 25. 00. 02 – механізми державного управління кафедра економічної теорії та історії економіки iconДержавне регулювання економіки необхідність І цілі державного регулювання економіки
Податково-бюджетна (фіскальна) політика – це заходи, які вживає уряд для стабілізації економіки
«Державне регулювання продовольчого забезпечення регіонів» 25. 00. 02 – механізми державного управління кафедра економічної теорії та історії економіки iconКафедра філософії І методології державного управління кафедра філософії І методології державного управління
Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 3 монографій, 2 підручників, багатьох навчально-методичних посібників....
«Державне регулювання продовольчого забезпечення регіонів» 25. 00. 02 – механізми державного управління кафедра економічної теорії та історії економіки iconКафедра економічної політики Кафедра економічної політики
Поєднання політики й економіки у сфері міжнародних відносин та формування на цій основі системи стратегічних взаємодій та основ глобального...
«Державне регулювання продовольчого забезпечення регіонів» 25. 00. 02 – механізми державного управління кафедра економічної теорії та історії економіки icon25. 00. 02. – механізми державного управління Кафедра управління охороною суспільного здоров’я наду
Державна політика України в галузі охорони здоров’я: генезис, тенденції та закономірності розвитку
«Державне регулювання продовольчого забезпечення регіонів» 25. 00. 02 – механізми державного управління кафедра економічної теорії та історії економіки iconРозпорядження наду "Про видання "Енциклопедії державного управління України" у 2010-2011 роках. Проведення науково-методологічного семінару (січень лютий 2010 р.), з проблематики підготовки І видання Словника та Енциклопедії у 2010 2011 роках
Публічна політика та управління", "Регіональне управління", "Місцеве самоврядування", "Публічне адміністрування", "Державне управління...
«Державне регулювання продовольчого забезпечення регіонів» 25. 00. 02 – механізми державного управління кафедра економічної теорії та історії економіки iconКафедра економічної теорії
Кафедра була створена рішенням Вченої ради Академії 29 квітня 1999 р., протокол №40/4

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка