Дисципліна : медсестринство в геронтології та геріатрії спеціальність: 110100 "Сестринська справа" (бакалаври) Викладач: канд мед наук доцент Бугай Б. Г


НазваДисципліна : медсестринство в геронтології та геріатрії спеціальність: 110100 "Сестринська справа" (бакалаври) Викладач: канд мед наук доцент Бугай Б. Г
Дата конвертації13.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Дисципліна : МЕДСЕСТРИНСТВО В ГЕРОНТОЛОГІЇ ТА ГЕРІАТРІЇ Спеціальність: 6.110100 "Сестринська справа" (бакалаври) Викладач: канд. мед. наук доцент Бугай Б.Г.

 • Тема лекції: Загальна геріатрія. Особливості медсестринського догляду за хворими похилого та старечого віку


Актуальність теми: Проблеми геріатри вимагають широкої участі громадськості, органів охорони здоров'я, соціального забезпечення та ін. Весь цей комплекс заходів при відповідній координації є важливим для організації обслуговування людей старших вікових груп, особливе значення при цьому повинно надаватись ролі медсестри. Усвідомлення, що основним принципом у відношенні до геріатричного пацієнта повинна бути повага, є актуальною проблемою адекватного догляду за хворими старечого віку.

 • Навчальна мета: ознайомити студентів з проблемами геріатрії, вивчити характерні особливості догляду за хворими похилого та старечого віку.

 • Виховна мета: сформувати у студентів систему уявлень про відповідальність молодого фахівця за правильну оцінку патологічного стану людини, впевненість, що належний догляд і лікування можуть покращити стан хворого і продовжити його життя.Джерела інформації:

 • 1 . Гериатрия: Учебное пособие / Д. Ф. Чеботарев, В.Б. Фролькис. О.В. Коркушко и др // Под ред. Д.Ф. Чеботарева. - М.: Медицина. 1990. - С.3-28.

 • 2.Чеботарев Д.Ф., Бойко В.И. Пособие по гериатрии для среднего медработника. К.: Здоров"я,1986.-с.4-8, 50-71.

 • Список наочних приладь: схема сестринської історії хвороби, таблиці по догляду за хворими геріатричного віку.Загальна геріатрія. Особливості медсестринського догляду за хворими похилого і старшого віку.

 • Геріатрія - наука, що вивчає закономірності перебігу хвороб, їх лікування в осіб похилого та старшого віку.

 • Старість і хвороби в поxилому віці.

 • Старість - це етап розвитку організму. ;

 • Хвороба - це порушення життєдіяльності, яке може виникнути в будь-якому віці.

 • Таким є співвідношення цих двох понять. Старість не є хвороба. Ці два поняття не можна змішувати.Захворювання в більшості геріатричних пацієнтів

 • пов'язані з закономірними віковими змінами. Найчастіше вони прогресують і протягом довгого часу без особливих явних больових явищ. І тільки якісь додаткові фактори можуть привести до яскравої маніфестації хвороби. До таких факторів відносять надмірне фізичне навантаження, інфекційні хвороби, простуди, стреси.“Айсберг"

 • Для людей похилого віку характерна множинність патології. При детальному обстеженні можна знайти зміни в різних системах організму. Патологію літніх людей порівнюють з айсбергом, в якому 6/7 об'єму схованого під водою. Скарги хворого свідчать про верхівку цього айсберга. Детальне розпитування і обстеження хворого дозволяє побачити весь "айсберг".ХВОРОБИ СТАРШИХ ЛЮДЕЙ

 • В середньому у старої людини можна виявити не менше п'ятьох хвороб одночасно. Найчастіше поєднуються атеросклероз судин серця і мозку, артеріальні гіпертензії, хронічний бронхіт, пухлини, гіперплазія простати, цукровий діабет, психічна депресія, катаракта, туговухість та ін.Особливості перебігу захворювань різних органів.

 • Геріатричні хворі можуть страждати на хвороби, які виникли в них ще в молоді роки. Але в них можуть виникати і гострі, в тому числі інфекційні хвороби. Вікові особливості організму накладають відбиток на перебіг цих захворювань. Особливостями їх при цьому будуть: атиповість, відсутність яскравих проявів хвороби.Діагностика , лікування, догляд за хворими старшого віку має свої особливості і часто ті методи, які використовують у молодих пацієнтів, не використовують у старих людей. Причини цього наступні:

 • 1.Повільний і часто замаскований перебіг пневмоній, ЇМ, туберкульозу

 • легень, цукрового діабету, пухлин.

 • 2.Інші механізми розвитку хвороб (виразка при атеросклерозі).

 • 3.Прихований перебіг катастроф в черевній порожнині, що вимагає невідкладного хірургічного втручання.

 • 4.Гострі хвороби часто набувають субхронічної форми.

 • 5.Ступінь важкості ураження організму не відповідає незначно вираженій

 • симптоматиці захворювання.Клінічні прояви хвороби , особливості психіки старшої людини вимагають певних особливостей в проведенні опитування і обстеження пацієнта.

 • Клінічні прояви хвороби , особливості психіки старшої людини вимагають певних особливостей в проведенні опитування і обстеження пацієнта.

 • Вікові зміни впливають на психологію старої людини, його орієнтацію в довкіллі.

 • Опитування такого хворого, який має порушення з боку декількох систем. триває значно довше, як опитування молодої людини. Треба брати до уваги, що у старої людини мають місце зниження слуху, зору і взагалі сповільнена відповідна реакція.

 • Якщо хворий постійно носить окуляри, або слуховий апарат, то ці допоміжні речі потрібно використовувати під час опитування.Розмова з геріатричним хворим

 • Говорити треба чітко, повільно, не кричати у вухо хворого. Обличчя людини, що веде опитування повинно бути достатньо освітленим, тому що рух губ при розмові в певній мірі допомагає хворому зрозуміти звернену до нього мову. Іноді зниження слуху може бути обумовлене наявністю сіркових пробок у вухах. Тому після видалення їх опитування доцільно повторити.

 • Якщо хворий прийшов з родичами, то спочатку треба поговорити з ними (але у відсутності хворого). Це дозволяє виявити особливості особистості хворого, його взаємовідносини з родичами, можливості сім'ї в проблемі забезпечення домашнього догляду за пацієнтом. У випадку наявності змін з боку психіки опитування хворого обов'язково проводиться з участю рідних.Класична форма анамнезу для старої людини складається:

 • 1) опитування по системам

 • 2) перенесені захворювання, операції

 • 3) сімейний анамнез

 • 4) соціальний

 • 5) режим харчування

 • 6) лікування, що отримував

 • 7) психіатричний і сексуальний анамнез.Соціальний анамнез дозволяє вияснити такі моменти:

 • 1) місце, умови проживання

 • 2) склад сім'ї, взаємовідносини з рідними

 • 3) контакт з друзями, знайомими

 • 4) чи отримує допомогу від соціальних служб

 • 5) працездатність, задоволення від роботи. У непрацюючих вияснити, як пережито припинення трудової діяльності.

 • 6) Відношення до смерті чоловіка (дружини), якщо така відбулась, чи немає тенденції до самоізоляції, самотності.Режим харчування складається з таких питань:

 • 1) кратність харчування, в т.ч. гарячої їжі

 • 2) збалансованість дієти (білки, жири, вуглеводи)

 • 3) дієта в минулому і теперішньому

 • 4) чи готує собі їжу сам

 • 5) чи може жувати, наявність протезів

 • 6) чи не втратив вагу

 • 7) хто купує їжу, чи далеко ходити за продуктами.Психіатричний анамнез:

 • звернути увагу на наявність психічних хвороб у рідних,

 • вияснити чи немає депресивного синдрому, суїцидальних думок.Сексуальний анамнез

 • можна зібрати тільки в тому випадку, коли при опитуванні складаються відносини довіри.Особливості медсестринського догляду за хворими похилого і старого віку

 • Загальний догляд за хворими похилого і старого більш складний і вимагає від медперсоналу більшої уваги і часу, ніж звичайний догляд. Понятгя "догляд за хворими" включає в себе не тільки фізичний догляд, але й відновлення порушених психічних і фізичних функцій, підтримання або розвиток соціальних зв'язків хворого з родиною і суспільством, в яке він може повернутись, та медичним закладом або закладом соціальної допомоги, в якому він знаходиться.Основним принципом догляду є

 • повага до особистості пацієнта,

 • прийняття його таким, який він є, з всіма його недоліками (фізичними, психічними, подразливістю, розумовими розладами). Медсестра повинна знати, що ці недоліки в більшості випадків - прояв хвороби, а не старості і відповідний догляд може покращити стан здоров'я.Система сечовиділення

 • В процесі старіння значно змінюється функція апарату сечовиділення і функція нирок. Зменшується концентраційна здатність нирок і в зв'язку з цим компенсаторно збільшується нічний діурез. Крім того, нічний діурез може бути наслідком подразнення сфінктерів сечового міхура, гіпертрофії простати у чоловіків, серцевої недостатності у кардіологічних хворих. Треба вияснити, як часто про_кидається хворий вночі для діуреза, в якій мірі це порушує сон і дати йому нічний посуд.

 • При частому нічному діурезі можна порадити хворому не пити безпосередньо перед сном, але це треба робити обережно, бо зменшення введення рідини менше Іл/добу може привести до загальної інтоксикації (накопичення продуктів обміну).Гігієнічне купання хворих похилого віку

 • Бувають нещасні випадки при купанні в ванні: слизька ванна, слизька підлога, втрата свідомості від занадто гарячої води, серцевий напад тощо. Тому стару людину треба попередити, що спочатку ванну наповнюють водою роблять необхідну температуру, а потім можна сідати в ванну.

 • Взагалі ж в геріатричній практиці краще використовувати душ, а не ванну. В залежності від стану хворий приймає душ стоячи, сидячи або його обмиває персонал на спеціальній кушетці в теплій ванній кімнаті.. Не треба приймати душ >35°, направляти гарячий струмінь на голову.

 • Опори, гумові килимки, термінова сигналізація - обов'язкове обладнання ванної кімнати. Присутність медпрацівника при купанні пацієнта бажана, а в ряді випадків-обов'язкова. Ванна не повинна закриватись з внутрішнього боку.Догляд за хворими, що перебувають на ліжковому режимі:

 • Тривалий ліжковий, режим веде до значних змін структури і функції, виникненню таких ускладнень, як гіпостатична пневмонія, тромб емболія, затруднений сечопуск, інфекція сечових шляхів, пролежні, зниження апетиту, загальної слабість У хворих виникають м’язові атрофії, збільшується виведення кальцію, зменшується рухливість суглобів, приєднуються запори, безсоння, психічні порушення, депресія. Особливо страждає серцево-судинна система. Внаслідок гіподинамії, детренованості швидко знижуються адаптаційні можливості серця і судин з відповідною симптоматикою (серцебиття, задишка).Дефекація

 • У людей похилого та старого віку часто виникають запори. Іноді вони пов'язанні з їжею, що не включає баластних речовин (овочі, фрукти, хліб грубого помолу ), гіподинамією, обмеженням рідини, прийомом медикаментів. В лікуванні запорів треба враховувати, що клізми у старих людей частіше викликають подразнення кишок ніж у молодих. То саме відноситься і до ректальних свічок.Реабілітація і фізіотерапія. Реабілітація - це відновна терапія, її складові:

 • 1) медична - лікування хворого

 • 2) психологічна - виведення з стан депресії, реактивного неврозу, що

 • виник внаслідок хвороби.

 • 3) соціальне - відновлення в сім'ї, суспільстві

 • 4) трудова - часткове або повне відновлення працездатності.Метаболізм ліків у старому організмі.

 • 1. Внаслідок структурних і функціональних змін з боку ШКТ всмоктування медикаментів з віком зменшується. Тому ліки, прийняті в середину, в меншій кількості поступають в організм.

 • 2. Препарати, що вводяться у вигляді_ін'єкцій, також починають діяти значно пізніше і менш інтенсивно в зв'язку з тим, що всмоктування їх сповільнено"

 • Виділення з організму медикаментів з віком також сповільнюється. Причини цього явища - зменшення видільної функції нирок.

 • 3. Ослаблення інтенсивності обмінних циклів печінки, шкіри.

 • 4. Зниження дезінтоксикаційної функції печінки.

 • 5. Ослаблення активності ферментних систем.Принципи фармакотерапії в геріатрії

 • 1. Недопустимість поліпрагмазії.

 • 2. Лікування основного захворювання.

 • 3. Несприятлива дія ліків на організм у старих людей вища, ніж у молодих.

 • 4. В старості пристосування до токсичних речовин значно знижене.

 • 5. Дози антибіотиків і антибактеріальних препаратів не зменшують.

 • 6. Для попередження мед. інтоксикації слідкувати за повноцінним харчуванням і достатнім питним режимом.

 • 7. В зв'язку із звиканням до снодійних, знеболюючих, заспокійливих препаратів рекомендують часто замінювати одне одним.

 • 8. Доцільно використовувати комплекс різних препаратів в менших дозах, які діють аналогічно, але на різні ланцюги хвороби.

 • 9. Часто можливість виникнення алергічної реакції на медикаменти.Геріатричні засоби -- це група медикаментів, які впливають на старіючий організм шляхом загальної стимулюючої дії, нормалізації порушеного обміну і функцій організму, підвищують тонус і трофіку ЦНС. До них відносять:

 • 1) вітаміни групи В, вітамін А, вітаміни Е, РР.

 • 2) Мікроелементи (мідь, цинк, кобальт, калій, та ін.)

 • 3) Новокаїн.

 • 4) Гормони щитовидної залози, анаболічні.

 • 5) Тканинні стимулятори (плацента, ФІБС).

 • 6) Апілакатерапія (0,01 2 рази на день під язик впродовж 20 днів).

 • 7) Адаптогени (приймати екстракт з кореню женьшеню, елеутерококу, дибазол (0,01/добу).Побічні дії ліків на старий організм.

 • Барбітурати

 • Сечогінні

 • Морфій

 • Аміназин, регітин

 • Саліцилати, НПЗП

 • Антибіотики, сульфаніламідні препарати

 • Глюкокортикоїди

 • Холінолітичні, спазмолітичні препарати

 • Адреналін та ін. адреноміметикиВисновки

 • Таким чином, проблеми геріатри вимагають широкої участі громадськості, органів охорони здоров’я, соціального забезпечення та ін. Весь цей комплекс заходів при відповідній координації є важливим для організації обслуговування людей старших вікових груп.

 • Особливе значення при цьому повинно надаватись ролі медсестри. Усвідомлення, що основним принципом у відношенні до геріатричного пацієнта повинна бути повага.

 • Проблема адекватного догляду за хворими старечого віку є актуальною.Схожі:

Дисципліна : медсестринство в геронтології та геріатрії спеціальність: 110100 \"Сестринська справа\" (бакалаври) Викладач: канд мед наук доцент Бугай Б. Г iconДисципліна : медсестринство в геронтології та геріатрії спеціальність: 110100 "Сестринська справа" (бакалаври) Викладач: канд мед наук доцент Бугай Б. Г

Дисципліна : медсестринство в геронтології та геріатрії спеціальність: 110100 \"Сестринська справа\" (бакалаври) Викладач: канд мед наук доцент Бугай Б. Г iconДисципліна: медсестринство в геронтології та геріатрії спеціальність: 110100 "Сестринська справа" (бакалаври) Викладач: канд мед наук доцент Бугай Б. Г

Дисципліна : медсестринство в геронтології та геріатрії спеціальність: 110100 \"Сестринська справа\" (бакалаври) Викладач: канд мед наук доцент Бугай Б. Г iconДисципліна: медсестринство в геронтології та геріатрії спеціальність: 110100 "Сестринська справа" (бакалаври) Викладач: канд мед наук доцент Бугай Б. Г

Дисципліна : медсестринство в геронтології та геріатрії спеціальність: 110100 \"Сестринська справа\" (бакалаври) Викладач: канд мед наук доцент Бугай Б. Г iconДисципліна: медсестринство в геронтології та геріатрії спеціальність: 110100 "Сестринська справа" (бакалаври) Викладач: канд мед наук доцент Бугай Б. Г

Дисципліна : медсестринство в геронтології та геріатрії спеціальність: 110100 \"Сестринська справа\" (бакалаври) Викладач: канд мед наук доцент Бугай Б. Г iconДисципліна : медсестринство в геронтології та геріатрії спеціальність: 110100 "Сестринська справа" (бакалаври) Викладач: канд мед наук доцент Бугай Б. Г

Дисципліна : медсестринство в геронтології та геріатрії спеціальність: 110100 \"Сестринська справа\" (бакалаври) Викладач: канд мед наук доцент Бугай Б. Г iconТема: Цукровий діабет – основна проблема геріатричної ендокринології
Дисципліна: медсестринство в геронтології та геріатрії спеціальність: 110100 "Сестринська справа" (бакалаври) Викладач: канд мед...
Дисципліна : медсестринство в геронтології та геріатрії спеціальність: 110100 \"Сестринська справа\" (бакалаври) Викладач: канд мед наук доцент Бугай Б. Г iconТема: Біологія старіння. Геронтологія як наука Будинки-штернати для престарілих. Спеціальність: "Сестринська справа"
Тема: Біологія старіння. Геронтологія як наука Будинки-штернати для престарілих. Спеціальність: "Сестринська справа" Дисципліна :...
Дисципліна : медсестринство в геронтології та геріатрії спеціальність: 110100 \"Сестринська справа\" (бакалаври) Викладач: канд мед наук доцент Бугай Б. Г iconТема: Особливості перебігу захворювань органів дихання в людей похилого та старечого віку Спеціальність: "Сестринська справа"

Дисципліна : медсестринство в геронтології та геріатрії спеціальність: 110100 \"Сестринська справа\" (бакалаври) Викладач: канд мед наук доцент Бугай Б. Г iconДержавна служба та її місце в системі публічної влади Автор: канд політ наук, магістр держ управл., доцент Малиновський Валентин Ярославович
Автор: канд політ наук, магістр держ управл., доцент Малиновський Валентин Ярославович
Дисципліна : медсестринство в геронтології та геріатрії спеціальність: 110100 \"Сестринська справа\" (бакалаври) Викладач: канд мед наук доцент Бугай Б. Г iconКадрові накази : про прийняття на роботу
Розробники: С. Кулешов, д-р істор наук (керівник розробки); Л. Кузнецова; Н. Гончарова, канд екон наук; А. Маньковський, канд екон...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка