Хірургічні захворювання органів живота Гострий перитоніт. Гострий апендицит. Герніологія


НазваХірургічні захворювання органів живота Гострий перитоніт. Гострий апендицит. Герніологія
Дата конвертації13.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Хірургічні захворювання органів живота

 • Гострий перитоніт. Гострий апендицит. Герніологія.


Перитоніт

 • Перитонiт – гостре неспецифічне запалення парiєтальної та вiсцеральної очеревини, яке супроводжується як мiсцевими, так i загальними проявами, порушеннями функцiй рiзних органiв i систем.       Перитонiт - одне з найтяжчих захворювань в абдомiнальнiй хiрургiї.Частота його виникнення - 5,5-6,0 на 10000 населення (О.О. Шалімов, 2003).

 •    Перитонiт - одне з найтяжчих захворювань в абдомiнальнiй хiрургiї.Частота його виникнення - 5,5-6,0 на 10000 населення (О.О. Шалімов, 2003).

 •    

 • Перитонiт займає перше мiсце серед причин смертi вiд гострих хiрургiчних захворювань органiв черевної порожнини. Летальнiсть вiд перитонiту залежить вiд його форми, причин та iнших факторiв i коливається вiд 10% до 70% (В.А. Попов, 1985; О.О. Шалiмов, 1991 та iн.).Класифiкацiя

 •    За етiологiєю:    1. Первинний 2. Вторинний    Первинний перитоніт виникає при попаданнi мiкрофлори в очеревину гематогенним або лiмфогенним шляхом.    Вторинний перитоніт - це ускладнення рiзних хiрургiчних захворювань та пошкоджень.    За причинами виникнення вторинного перитонiту:    1. Запальний - викликаний розповсюдженням запального процесу з органiв та тканин черевної порожнини та позаочеревинного простору. Травматичний 2. Пiсляоперацiйний 3. Перфоративний 4.    За стадiями:    1. Реактивна 2. Токсична. 3. Термінальна.    За характером ексудату:    1. Серозний 2. Фiбринозний 3. Гнiйний 4. Гнильний 5. Геморагiчний 6.Змiшаний.Класифiкацiя

 •   За характером мiкрофлори:    1. Аеробний (стафiло-стрептокок, кишечна палочка та iн.);    2. Анаеробний (бактероїди, пептококи та iн.).    3. Змішана (асоціації різних мікроорганізмів).    За перебiгом:    1. Гострий 2. Хронiчний 3. В`ялоперебігаючий.    За розповсюдженістю:    Вiдмежований - коли вогнище запалення вiдмежовується вiд iншої частини очеревинної порожнини анатомiчними структурами - великим сальником, петлями кишок. Це буває при хорошiй реактивностi органiзму, низькiй вiрулентностi мiкрофлори. Прикладом може бути iнфiльтрат при апендицитi, холециститi, панкреатитi, абсцесах різної локалізації.    Невiдмежований - коли запальний процес з мiсця виникнення безперешкодно може розповсюджуватись по очеревиннiй порожнинi.Класифiкацiя

 •    В залежностi вiд того, на якi дiлянки очеревинної порожнини вiн розповсюджується, видiляють: місцевий, дифузний, розлитий, загальний перитоніт.    1. Мiсцевий. Розповсюджується на 1 з 9-ти анатомiчних ділянок передньої черевної стiнки, тобто, на прилеглу до мiсця виникнення перитонiту: при апендицитi - на праву здухвинну дiлянку: при холециститi - на праву пiдреберну дiлянку.    2. Дифузний. Запальний процес охоплює не тiльки очеревину в мiсцi виникнення, а й розповсюджуєть-

 • ся на прилеглi дiлянки, (але не бiльше нiж на 3 анатомiчнi ділянки).    Наприклад, при апендицитi, гiнекологiчному перитонiтi в запальний процес втягується очеревина малого таза, права, лiва здухвинна та надлобкова дiлянки.Класифiкацiя

 •    3. Розлитий. Запальний процес розповсюджується бiльше, нiж на 3, але не бiльше, нiж на 6 анатомiчних ділянок.    Наприклад, прояви запалення виявляються в нижньому поверсi очеревинної порожнини при апендицитi, перфорацiї сигми, кишковiй непрохiдностi.    4. Загальний. Прояви запалення виявляються по всiй очеревиннiй порожнинi.    При перитонiтi слiд видiляти ступенi тяжкостi перебігу:    I - легкий ступiнь;    II ступiнь - середньої тяжкостi.    III-А ступінь - тяжккий.    III-Б ступiнь - дуже тяжкий.    IV ступiнь - термiнальний.

Стадії перитоніту

 • Реактивна (до 24 год).

 • Токсична (24-72 год).

 • Термінальна (після 72 год).Клiнiчна симптоматика.

 • 1.Поступово наростаючий бiль в животі.

 • 2.Нудота, блювання, гикавка, затримка стільця, газів.

 • 3.Зміна форми живота: зпочатку напружений, згодом

 • роздутий.

 • 4.Позитивні симптоми: Щоткiна-Блюмберга

 • Роздольського

 • Воскресенського

 • Кюленкампфа

 • 5.Зменшення «печiнкової тупостi», (тимпанiчний звук з металевим вiдтiнком), “гробова тиша” (зникнення перистальтичних шумiв),с-м Лотейссена (при аускуль-тацiї живота вислуховуются дихальнi та серцеві шуми)

 • 6.Токсичні ножиці: наростання пульсу – зниження тем-ператури.Тактика лікування

 • Усіх хворих на гострий перитоніт направляють в хірургічне відділення.

 • Категорично забороняється вводити наркотики, аналгетики, спазмолітики.

 • Передопераційна підготовка повинна бути індивідуальною і тривати не більше 2 год. У вкрай запущених хворих 4-6 годин.Завдання оперативного втручання:

 •  1.Лiквiдацiя причин (джерела) перитонiту.

 •  2.Видалення ексудату та санацiя очереви-нної порожнини.

 • 3.Декомпресія кишечника, дренування очеревинної порожнини.Грижа (hernia)

 • це випинання органів черевної порожнини через природні отвори або набуті дефекти черевної стінки.

 • Грижі живота можуть бути зовнішніми (пахові, стегнові, пупкові і т. ін.) та внутрішніми, при яких нутрощі потрапляють в очеревинний мішок, утворений у різних щілинах, кишенях очеревини, брижі, природних та набутих отворах діафрагми (діафрагмальні грижі).Розповсюдження гриж

 • Грижі – часті захворювання живота, якими страждає 3-4 % всього населення, переважно у віці 30-40 років; являють собою небезпеку для життя із-за можливого розвитку ускладнень (защемлення, запалення). Залежно від локалізації розрізняють пахові грижі (75 %), стегнові (8 –10 %), пупкові (4-5 %), післяопераційні (10-12 %), інші грижі (1-2 %). У чоловіків частіше бувають пахові грижі, у жінок – стегнові і пупковіПахова грижа (hernia inguinalis)

 • - виходить через паховий канал передня стінка якого утворена нижнім краєм апоневроза зовнішнього косого м’яза, нижня стінка – пупартовою зв’язкою, задня – поперечною фасцією і верхня – нижнім краєм поперечного та внутрішнього косого м’язів живота. Внутрішнім кільцем пахового каналу є латеральна пахова ямка, яка утворена складками очеревини на внутрішній поверхні передньої черевної стінки. Зовнішнє кільце пахового каналу утворене за рахунок ніжок апоневроза зовнішнього косого м’яза.Топографія пахової ділянкиПахові грижіГерніопластика (косої і прямої грижі)Пупкова грижаВентральна грижаДякую

 • за увагу !Схожі:

Хірургічні захворювання органів живота Гострий перитоніт. Гострий апендицит. Герніологія iconАпендикулярний перитоніт
Гострий аппендицит, як і інші захворювання органів черевної порожнини, може супроводжуватися перитонітом. Серед причин загального...
Хірургічні захворювання органів живота Гострий перитоніт. Гострий апендицит. Герніологія iconАпендицит план лекції
Гострий апендицит, визначення, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диф діагностика та лікування
Хірургічні захворювання органів живота Гострий перитоніт. Гострий апендицит. Герніологія iconГострий апендицит у вагітних Доц. Пятночка В.І. Тернопіль 2012 р Апендицит
«Причиною летальності від апендициту у вагітних є пізня діагностика та несвоєчасне лікування пацієнток»
Хірургічні захворювання органів живота Гострий перитоніт. Гострий апендицит. Герніологія iconГострий холецистит гострий холецистит(Cholecystitis acuta)
За частотою це захворювання займає друге мiсце пiсля апендициту i складає близько 10 вiдносно усiх гострих хiрургiчних захворювань...
Хірургічні захворювання органів живота Гострий перитоніт. Гострий апендицит. Герніологія iconГострий ларингіт. Дифтерія гортані запальні захворювання гортані: гострий ларингіт
Здебільшого це етап розвитку гострого вірусного катару дихальних шляхів, тобто продовження ринофарингіту
Хірургічні захворювання органів живота Гострий перитоніт. Гострий апендицит. Герніологія iconФітотерапія захворювань шлунково-кишкового тракту захворювання шлунково-кишкового тракту
Коліти поділяють на гострі і хронічні. Гострий коліт зазвичай буває поширеним, найчастіше суміщається з гострим запаленням слизової...
Хірургічні захворювання органів живота Гострий перитоніт. Гострий апендицит. Герніологія iconГострий перитоніт. Етіопатогенез, класифікація, клініка,діагностика, диф діагностика, лікувальна тактика, принципи оперативного лікування

Хірургічні захворювання органів живота Гострий перитоніт. Гострий апендицит. Герніологія iconГастрити виразкова хвороба апендицит
Гастрит за перебігом може бути гострим і хронічним. Гострий гастрит це катаральне запалення слизової шлунка
Хірургічні захворювання органів живота Гострий перитоніт. Гострий апендицит. Герніологія iconГострий гнійний середній отит. Хронічний гнійний середній отит. Барабанна перетинка справа; (у нормі)
Гострий середній отит гостре запалення слизової оболонки порожнин середнього вуха. Часто виникає як ускладнення вірусного захворювання...
Хірургічні захворювання органів живота Гострий перитоніт. Гострий апендицит. Герніологія iconГострий холецистит Доц. Чонка І. І
Жовчнокам’яна хвороба, клінічні варіанти: камененосійство, гострий калькульозний холецистит

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка