Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення про етіологію і патогенез


НазваПредмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення про етіологію і патогенез
Дата конвертації13.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення про етіологію і патогенез


ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ

  • Патологічна фізіологія вивчає основні закономірності виникнення, розвитку і кінця хвороби.

  • Патологічна фізіологія — це наука, що вивчає життєдіяльність хворого організму.

  • Особливість патологічної фізіології полягає в тому, що вона вивчає загальне у хворобі, тобто найбільш загальні закономірності виникнення і розвитку хвороби, в той час як інші науки вивчають особливе, спеціальне.Патологічна фізіологія як наука вирішує наступні завдання:

  • Встановлює суть хвороби.

  • Вивчає причини і умови виникнення хвороби.

  • Розкриває механізми розвитку хвороби та окремих її проявів, встановлює закономірності перебігу хвороби і механізмів видужання.

  • Визначає загальні принципи профілактики і лікування хвороб.  • Патофізіологія найтісніше позв’язана з

  • нормальною фізіологією

  • біологічною хімією

  • клінікою

Методи патологічної фізіології

  • Для вивчення хвороби патологічна фізіологія використовує наступні методи:

  • клінічний

  • експериментальний метод

  • метод клінічної епідеміології

  • метод доказової медициниЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ

  • Об'єктом вивчення патологічної фізіології є хвороба

  • Методом — патофізіологічний експеримент.Експерименти поділяються на гострі і хронічні.

  • Гострі експерименти призначені для одноразового отримання наукової інформації і обмежені в часі. (анафілактичний шок, запалення, крововтрата, асфіксія)

  • Хронічні експерименти відтворені в них патологічні процеси ближчі до природних  • Клод Бернар: “Експеримент - це спровоковане спостереження”Патологічна фізіологія як дисципліна складається із таких частин:

  • Загальна патологія.

  • Патофізіологія органів і систем  • Загальна патологія об’єднує розділи: нозологія, патогенна дія факторів зовнішнього середовища, роль внутрішніх факторів в патології, типові патологічні процеси, типові порушення обміну речовин.

  • Патофізіологія органів і систем вивчає загальні закономірності розвитку патологічних процесівв окремих функціональних системах, а також етіологію і патогенезнайбільш розповсюджених нозологічних форм.ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ХВОРОБУ

  • Вчення про життєдіяльність хворого організму, про виникнення, перебіг і завершення хвороби називається загальною нозологією (від грецького nosos - хвороба).Загальна нозологія включає такі поняття:

  • здоров’я,

  • норма,

  • хвороба,

  • патологічний процес,

  • патологічний стан,

  • патологічні реакціїздоров’я Норма хвороба

ВООЗ:

  • «Здоров'я—це стан повного фізичного, психологічного й соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних вад»

  • (1946 р.)З точки зору патологічної фізіології

  • Здоров'я— це насамперед стан організму, в якому спостерігаються відповідність структури і функції, а також здатність регуляторних систем підтримувати сталість внутрішнього середовища (гомеостаз)  • Хвороба - це порушення життєдіяльності організму під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, яке характеризується обмеженням пристосовності з одночасною мобілізацією компенсаторно-пристосовних механізмів  • Патологічний процес – це поєднання місцевих і загальних реакцій, які виникають в організмі у відповідь на пошкоджуючу дію хвороботворчого агента  • Патологічний стан – це патологічний процес, який розвивається більш повільно  • Патологічна реакція – це неадекватна і біологічно недоцільна відповідь організму або його систем на дію звичайних або незвичайних подразниківВ основу класифікації хвороб взяті такі критерії:

  • Етіологічна класифікація основана на наявності загальної причини для групи захворювань. Наприклад, хвороби інфекційні і неінфекційні. За цим же принципом можна згрупувати хвороби, причиною яких є інтоксикація (харчова, професійна), генні і хромосомні мутації (спадкові хвороби) та інші.

  • Топографо-анатомічна класифікація складається за органним принципом: хвороби серця, нирок, нервової системи і тому подібне. Вона поєднується з класифікацією за функціональними системами: хвороби системи крові, системи травлення, опорнорухового апарата і т.п.

  • Класифікація хвороб за віком і статтю. Розрізняють дитячі хвороби, хвороби старечого віку, хвороби жіночих статевих органів.

  • Екологічна класифікація хвороб виходить із умов існування людини – температури повітря, атмосферного тиску, сонячного освітлення.

  • Класифікація за наявністю загального патогенезу: алергічний, запальні хвороби, пухлини, шок, гіпоксія.  • ВЧЕННЯ ПРО ЕТІОЛОГІЮ І ПАТОГЕНЕЗ  • Етіологія (від грец. аіtіа — причина, lоgоs — вчення) — це вчення про причини й умови виникнення хвороби.  • Патогенез (від грец. pathos — страждання, genesis — походження) — це вчення про механізми розвитку і кінця хвороби.

  • ОСНОВНІ ПЕРІОДИ (стадії) РОЗВИТКУ ХВОРОБИВ розвитку хвороби розрізняють чотири періоди (стадії):

  • латентний (інкубаційний);

  • продромальний;

  • період виражених клінічних ознак;

  • завершення хворобиЛатентний період (стосовно інфекційних хвороб — інкубаційний період) триває від моменту впливу причини до появи перших клінічних ознак хвороби.

  • Латентний період (стосовно інфекційних хвороб — інкубаційний період) триває від моменту впливу причини до появи перших клінічних ознак хвороби.Продромальний періодвідрізок часу від перших ознак хвороби до повного її прояву.

  • Продромальний періодвідрізок часу від перших ознак хвороби до повного її прояву.Період виражених проявів, або розпалу, хвороби характеризується повним розвитком клінічної картини

  • Період виражених проявів, або розпалу, хвороби характеризується повним розвитком клінічної картини  • Кінець хвороби може бути такий: видужання (повне й неповне), рецидив, перехід у хронічну форму, смерть.  • Видужання це процес, який приводить до ліквідації порушень, спричинених хворобою, і відновлення нормальних відношень організму із середовищем, для людини — насамперед до відновлення її працездатності.  • Рецидив це новий прояв хвороби після удаваного або непов­ного її припинення  • Перехід у хронічну форму означає, що хвороба перебігає по­вільно з тривалими періодами ремісії (місяці й навіть роки).  • Дякую за увагуСхожі:

Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення про етіологію і патогенез iconПредмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення про етіологію і патогенез

Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення про етіологію і патогенез iconПредмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення про етіологію і патогенез

Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення про етіологію і патогенез iconПредмет І завдання патологічної фізіології патологічна фізіологія — це наука, що вивчає життєдіяльність хворого організму
...
Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення про етіологію і патогенез iconЗагальне вчення про хворобу. Роль спадковості в патології людини. Предмет І завдання патологічної фізіології
Патологічна фізіологія вивчає основні закономірності виникнення, розвитку і кінця хвороби
Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення про етіологію і патогенез iconЗагальне вчення
Хвороба і хворий організм є предметом вивчення багатьох медичних і клінічних дисциплін. Особливість патологічної фізіології полягає...
Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення про етіологію і патогенез iconПризентація на тему: космологія учня 11-б класу
«всесвіт» і грец. λογια «вчення») вчення про Всесвіт у цілому та про місце людства у ньому. Незважаючи на давність самого вчення,...
Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення про етіологію і патогенез iconЦе вчення про мораль медпрацівників, їх поведінку, взаємозв’язки з хворими, з колегами, із суспільством
Складовою частиною медичної етики є деонтологія вчення про обов’язки медичного працівника
Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення про етіологію і патогенез iconЗакон через який іде зв’язок між Богом і людиною. Вчення про Логос є попередником вчення, що Ісус Христос є посередник між Богом і людиною Боголюдина. Рух філософії середньовіччя спрямовували: Проблема універсалій
Бог і справедливість вчення, яке пояснює протиріччя між ідеєю Бога як Абсолютного блага і наявність світового зла
Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення про етіологію і патогенез iconЗакон через який іде зв’язок між Богом і людиною. Вчення про Логос є попередником вчення, що Ісус Христос є посередник між Богом і людиною Боголюдина. Рух філософії середньовіччя спрямовували: Проблема універсалій
Бог і справедливість вчення, яке пояснює протиріччя між ідеєю Бога як Абсолютного блага і наявність світового зла
Предмет і завдання патологічної фізіології. Загальне вчення про хворобу. Вчення про етіологію і патогенез iconЗагальне вчення про пухлини
Установлено, що пухлини можуть викликатися фізичними, хімічними й біологічними агентами, які називаються канцерогенами

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка