Визначення


НазваВизначення
Дата конвертації13.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииВизначення.

 • Серцева недостатність (СН) – це складний клінічний синдром, який виникає внаслідок будь-якої серцевої патології, яка погіршує скоротливу здатність шлуночків, що призводить до порушення адекватного кровопостачання органів і тканин (Робоча група з серцевої недостатності Українського наукового товариства кардіологів, 2001 р., із доповненнями).Етіологія:

 • : захворювання міокарда (міокардити, кардіосклерози, кардіоміопатії, міокардіодистрофії); вади серця, підвищення АТ (гіпертонічна хвороба, симптоматичні артеріальні гіпертензії, легенева гіпертензія); порушення діастолічного наповнення шлуночків серця (ексудативний і злипливий перикардити, рестриктивні кардіоміопатії, тампонада серця); надмірні фізичні навантаження, довенозне введення надмірної кількості рідини; патологічні зміни в малому колі кровообігу (тромбоемболія легеневої артерії, спонтанний пневмоторакс, двобічна пневмонія).Патогенез.

 • Основими патогенетичними факторами хронічної серцевої недостатності є: зниження серцевого викиду і перфузії органів та тканин, активація симпатоадреналової системи, констрикція артеріол і венул, активація системи ренін – ангіотензин – альдостерон, затримка натрію і води, розвиток набряків.

Класифікація.

 • Клінічну стадію серцевої недостатності;

 • Варіант серцевої недостатності;

 • Функціональний клас пацієнтаКлінічна стадія СН

 • Перша стадія – початкова

 • Друга стадія – виражена тривала недостатність кровоплину

 • Третя стадія – кінцева, дистрофічнаВаріанти недостатності серця:

 • З систолічною дисфункцією лівого шлуночка (ФВ ЛШ 40% і менше)

 • Зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка (ФВ ЛШ більше 40%).Функціональний клас СН

 • ФК І – хворі з захворюванням серця, у яких виконання звичних навантажень не призводить до задишки, втоми і серцебиття. Толерантність до фізичного навантаження нормальна. Максимальне використання кисню – більше 32 мл/кг. Чоловіки 150 кг м/хв, жінки 120 кг м/хв.

 • ФК II – хворі з помірним обмеженням фізичної активності. Задишка, втома, серцебиття виникають при звичному фізичному навантаженні. Толерантність до фізичного навантаження 75-100Вт. Максимальне поглинання кисню 14-21 мл/кг. До цього класу відносяться хворі з серцевою недостатністю І ст, , ІІА ст. – після адекватного підбору лікування.

 • ФК ІІІ – хворі з вираженим обмеженням фізичної активності. Задишка, втома та серцебиття – при незначному фізичному навантаженні. Толерантність до фізичного навантаження – 50Вт. Максимальне використання кисню – 7-14 мл/кг. До цього класу відносять хворих з серцевою недостатністю ІІА ст. до лікування або від проведеної терапії, хворі з серцевою недостатністю ІІБ ст. після адекватного медикаментозного лікування.

 • ФК ІV хворі, у яких практично будь-який рівень фізичної активності викликає зазначені вище суб’єктивні симптоми. Остання виникає, і в стані спокою. Толерантність до фізичного навантаження 25 Вт. Максимальне використання кисню – менше 7мл/кг. До цього класу відносяться хворі з серцевою недостатністю ІІБ ст., без належного ефекту від лікування і хворі з серцевою недостатністю ІІІ ст.Клінічна картина

 • Задишка та кволість при фізичному навантаженні.

 • Ортопное.

 • Нічна пароксизмальна задишка.

 • Кашель.

 • Ніктурія, відчуття важкості у правому підребір’ї.

 • Розширення перкуторних меж серця.

 • Тахіпноє, тахікардія.

 • Двобічні вологі хрипи в нижніх відділах легень.

 • Набряки, асцит, гепатомегалія.

Лікування СН.

 • Поліпшення якості життя.

 • Подовження тривалості життя.

 • Основні заходи щодо лікування СН:

 • Заходи щодо зниження ризику нових ушкоджень серця (відмова від тютюнопаління; зменшення маси тіла; контроль артеріальної гіпертензії, гіперліпідемії та цукрового діабету; відмова від вживання алкоголю).

 • Заходи щодо стабілізації балансу рідини (обмеження вживання кухонної солі (< 3г/добу), щоденне вимірювання маси тіла.

 • Заходи щодо покращення фізичного стану (адекватна фізична активність).МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ЛІКУВАННЯ

 • Діуретики (головним чином, петльові та тіазидні)– призначають усім хворим із симптомами СН, які мають ознаки або схильність до затримки рідини. Їх слід поєднувати із інгібіторами АПФ та -блокаторами.

 • Інгібітори АПФ – показані для тривалого лікування хронічної СН. Лікування починають із низьких доз (каптоприл – 6,25 мг тричі на добу; еналаприл – 2,5 мг двічі на добу; лізиноприл – 2,5 чи 5 мг раз на добу), з подвоєнням дози кожні 3-7 днів.

 • -блокатори – показані пацієнтам із стабільним ІІ чи ІІІ функціональним класом (за NYHA) СН внаслідок лівошлуночкової систолічної дисфункції. Лікування слід починати із дуже низьких доз (3.125 мг карведілолу двічі на добу; 1,25 мг бісопрололу раз на добу; 12,5 мг метопрололу раз на добу) із наступним подвоєнням дози кожні 2-4 тижні у разі доброї переносимості попередньої дози.

 • Серцеві глікозиди – використовують дігоксин, який є єдиним глікозидом, оціненим у плацебо-контрольованих дослідженнях та визнаний ефективним для лікування СН. Препарат показаний для покращення клінічного стану СН внаслідок лівошлуночкової систолічної дисфункції і його слід застосовувати спільно із діуретиками, інгібіторами АПФ та -блокаторами. Дігоксин також рекомендований пацієнтам із СН, які мають тахісистолічний варіант фібриляції передсердь.

Порушення серцевого ритму і провідностіЕтіологія.

 • Порушення ритму серцевої діяльності викликають такі ураження міокарда:

  • органічні: ІХС, вади серця, АГ, міокардити, кардіоміопатії;
  • токсичні: медикаменти, алкоголь;
  • гормональні : тиреотоксикоз, мікседема, феохромоцитома, клімакс, кіста яєчника;
  • функціональні : нейрогенні, спортивні;
  • аномалії розвитку серця - найчастіше WPW.


Патогенез

 • Теорії виникнення аритмій:

  • Патологічний автоматизм (наявність ектопічного фокуса)
  • Механізм re-entry
  • тригерна (пускова) активність.


Класифікація порушень ритму і провідності серця

 • І. ПОРУШЕННЯ УТВОРЕННЯ ІМПУЛЬСУ

  • Синусова тахікардія (більше 90 комплексів за хвилину)
  • Синусова брадікардія (менше 60 комплексів за хвилину )
  • Синусова аритмія
  • Зупинка (відмова) синусового вузла
  • Міграція надшлуночкового водія ритму


  • Екстрасистолія (синонім - передчасна деполяризація):
   • передсердна (атріальна)
   • передсердно-шлуночкова (атріовентрикулярна)
   • шлуночкова


  • Тахікардії:
   • надшлуночкові:
    • сино – передсердна
    • (синоатріальна)
    • передсердна (атріальна)
    • передсердно – шлуночкова
    • (атріовентрикулярна)
     • поодинока (до 30 за годину)
     • часта (30 і більше за годину)
     • алоритмія (бі-, три-, квадригемінія)
     • поліморфна
     • парна
     • рання (R на Т)
     • хронічні
     • пароксизмальні
     • вузлова


    • з додатковими шляхами проведення
     • ортодромна
     • антидромна
   • шлуночкові:
    • нестійка (від 3 шлуночкових комплексів до 30)
    • стійка (більш ніж 30 секунд)
    • постійно-зворотня
     • мономорфна
     • поліморфна


 • ІІ. ПОРУШЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ІМПУЛЬСУ

  • Синоаурикулярні блокади
  • Атріовентрикулярні блокади:
   • І ст.
   • ІІ ст.
   • ІІІ ст.


  • Внутрішньошлуночкові блокади:
   • однопучкові:
    • блокада правої ніжки пучка Гіса
    • блокада передньоверхнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса
    • блокада задньонижнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса
   • двопучкові:
    • блокада лівої ніжки пучка Гіса
    • блокада правої ніжки пучка Гіса та передньоверхнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса
    • блокада правої ніжки пучка Гіса та задньонижнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса
   • трипучкові


 • III. КОМБІНОВАНІ ПОРУШЕННЯ УТВОРЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ ІМПУЛЬСУ

  •  передсердна
  • Парасистолія  з АВ з'єднання
  •  шлуночкова
  • вказується при можливості


 • IV. ЗАХВОРЮВАННЯ, СИНДРОМИ І ФЕНОМЕНИ

  • Синдроми та ЕКГ феномени передзбудження шлуночків:
   • синдром Вольфа - Паркінсона - Уайта
   • синдром укороченого інтервалу РR (Лауна - Ганонга - Лівайна)
   • Cиндром ранньої реполяризації шлуночків
    • вроджений
    • набутий
   • Cиндром подовженого інтервалу QТ


   • Синдром слабкості синусового вузла
   • Синдром Морганьї-Адамса-Стокса
   • Синдром Фредеріка
  • Раптова серцева смерть (аритмічна)
   • асистолія
   • фібриляція шлуночків
   • електромеханічна дисоціація
    • з відновленням серцевої діяльності
    • незворотня
  • Зупинка серця
   • з відновленням серцевої діяльності
   • незворотня


 • V. АРИТМІЇ ПРИ НОРМАЛЬНІЙ АБО ПОРУШЕНІЙ ФУНКЦІЇ КАРДІОСТИМУЛЯТОРІВ РІЗНОГО ТИПУ

    • Примітка: У діагнозі треба вказати кардіохірургічні втручання та пристрої, застосовані для лікування аритмій та порушень провідності серця (із зазначенням методу і дати втручання) — катетерні (радіочастотні та інші) деструкції, імплантації водіїв ритму та кардіовертерів - дефібриляторів, проведення кардіоверсії чи дефібриляції (вказується дата останньої) тощо.


Характеристика нормального синусового ритму

 • правильний ритм із частотою серцевих скорочень (ЧСС) 60-100 за 1 хв.

 • зубець Р позитивний в І, ІІ, avF відведеннях, негативний - в avR відведеннях, постійна форма зубця Р.

 • за кожним зубцем Р слідує комплекс QRS (якщо немає а-v-блокади).

 • Інтервал Р-Q>0.12 (якщо немає додаткових шляхів проведення).Синусова тахікардія

 • ЕКГ критерії:

  • правильний ритм
  • синусові зубці Р звичайної конфігурації.
  • Чсс - 100-180 за 1 хв.
  • поступовий початок і закінчення
 • Причини: фізичне й емоційне навантаження, біль, гарячка, гіповолемія, гіпотензія, анемія, тиреотоксикоз, дія певних речовин (кофеїн, алкоголь)Лікування

 • ліквідація етіологічного фактора

 • седативні засоби

 • β-адреноблокатори (пропранолол 10-40мг, окспренолол 20мг 3 рази на добу, піндолол 5 мг 3 рази на доби, надолол 20 мг 2 рази на добу, метапролол 50 мг 2рази на добу)Синусова брадикардія

 • ЕКГ критерії:

  • правильний ритм
  • ЧСС - менше 60 за 1 хв
  • синусові зубці Р
  • інтервал PQ >0,12 с
 • Причини: підвищення парасимпатичного тонусу, інфаркт міокарда, гіпотиреоз, гіпотермія, механічна жовтяниця, синдром слабості синусового вузла.Лікування

 • атропіну сульфат 0,5-1 мг 0,1% розчину 1-2 рази на добу

 • платифіліна гідротартрат 0,5-1 мг 0,2% розчину 1-2 рази надобу підшкірно

 • екстракт беладонни -0,02 г 3-4 рази на добу

 • ізадрин 5-10 мг сублінгвально

 • апресин 0.02 3 рази на добу ( при артеріальній гіпертензії)Невідкладна допомога при нападах Морганьї-Адамса-Стокса

 • атропіну сульфат 0,5-1 мг 0,1% розчину внутрішньовенно

 • ізадрин 5-10 мг сублінгвально (при потребі повторити)

 • алупент по 1-5-10 мг на 500 мл ізотонічного розчину натрію хлориду

 • електрокардіостимуляція (тимчасова або постійна)Синусова аритмія

 • ЕКГ критерії:

  • зубець синусового походження
  • інтервал PQ >0,12 с
  • ЧСС 45-100 за 1 хв
  • ритм серця неправильний з різницею найдовшого і найкоротшого інтервалу Р-Р 0.16 і більше
 • Лікування: не потребує • а-нормальний синусовий ритм

 • б- синусова тахікардія

 • в- синусова брадикардія

 • г- синусова аритміяЗупинка синусового вузла

 • ЕКГ критерії:

  • повна асистолія (відсутність Р і QRST)
  • пауза Р-Р не становить два звичайні інтервали, а більше.
 • Лікування: так, як синдрому Морганьї-Адамса-СтоксаСиндром слабості синусового вузла

 • ЕКГ критерії:

  • виражена синусова брадикардія
  • відмова синусового вузла з періодами асистолії, що компенсуються вискакуючими скороченнями
  • чергування синусової брадикардії з нападами передсердної тахікардії, фібриляції (синдром «тахі-браді»)
  • сино-атріальна блокада з вискакуючими скороченнями
  • повільне відновлення функції синусового вузла.


Лікування

 • ефективного медикаментозного лікування не існує

 • медикаментозна терапія при нападах Морганьї-Адамса-Стокса

 • імплантація постійного електрокардіостимулятораЕкстрасистолія

 • передчасне збудження і скорочення серця або окремих його частин внаслідок підвищення активності вогнищ ектопічного автоматизму.Передсердна екстрасистолія

 • ЕКГ ознаки:

  • передчасне скорочення після якого неповна компенсаторна пауза
  • зубець Р змінений, негативний
  • комплекс QRS не змінений або аберантний.
 • Лікування: не потрібне, при наявності клінічних симптомів β-блокатори, верапаміл, дигіталіс. • а- з верхніх відділів передсердя

 • б- з середніх відділів передсердя

 • в- з нижніх відділів передсердя

 • г- блокована передсердна екстрасистолаА-V-вузлові екстрасистоли

 • з одночасним збудженням передсердь і шлуночків.

 • ЕКГ-ознаки:

  • зубець Р не визначається
  • позачерговий комплекс QRS не розширений
  • неповна компенсаторна пауза


 • з попереднім збудженням шлуночків

 • ЕКГ-ознаки:

  • позачерговий комплекс QRS не розширений
  • Зубець Р після QRS
  • повна компенсаторна пауза
 • Лікування: аналогічно , як при передсердній екстрасистолії.Шлуночкові екстрасистолії

 • ЕКГ ознаки:

  • комплекс QRS широкий без попереднього зубця Р
  • повна компенсаторна пауза
 • Лікування потребують часті монотопні, політопні, групові та ранні типу R|T екстрасистоли. • а- лівошлуночкова екстрасистола

 • б- правошлуночкова екстрасистолаСхеми лікування

 • 0.25% ізоптин - 4мл( 10мг) на 10 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно

 • 10% новокаїнамід - 10 мл в/в, потім по 5-10 мл в/м

 • 2,5% розчин гілуритмалу - 2 мл (50мг) на 10 мл 0,9% розчину NaCl

 • 0,1% атропін - 0,5-1 мл в/в чи п/ш в поєднанні з новокаїнамідом чи гілуритмалом • 0,1% розчин обзидану - по 1 мл в/в

 • 5% розчин кордарону - 6 мл в/в

 • 2% розчин лідокаїну - 4-6 мл (80 мг) в/вПароксизмальні тахікардії: Суправентрикулярна тахікардія

 • ЕКГ - ознаки:

  • частота скорочень передсердь - 120-250 за 1хв
  • комплексам QRS передують передсердні комплекси
  • комплекси QRS не змінені


Атріовентрикулярна тахікардія

 • ЕКГ-ознаки:

  • ЧСС 150-200 за хв
  • ретроградний зубець Р (негативний) після QRS чи нашаровується на нього
 • Тахікардія, зумовлена додатковими шляхами • а- передсердна пароксизмальна тахікардія

 • б- атріовентрикулярна (вузлова) тахікардія з попереднім збудженням шлуночків

 • в- атріовентрикулярна (вузлова) тахікардія з одночасним збудженням передсердь і шлуночківЛікування пароксизмальної суправентрикулярної тахікардії

 • при проведенні імпульсу через а-v вузол:

  • масаж каротидного синуса
  • ізоптин 0,25%-4мл
  • обзідан 0,1% - 5мл
  • дігоксин 0,025% - 1мл в/в
  • кордарон 5% - 6 мл


 • при проведенні імпульсу через додаткові шляхи:

  • ритмілен 1% -10 мл
  • гілуритмал 2.5% - 2 мл
  • неогілуритмал
  • передсердна кардіостимуляція
  • електроімпульсна терапія
 • протипоказане введення дигоксину, ізоптину, обзидану!Шлуночкова тахікардія

 • ЕКГ критерії:

  • ЧСС >140 ударів за1 хв
  • комплекси QRS розширені
 • Лікування:

  • електроімпульсна терапія
  • 2% лідокаїн - 8-10 мл в/в
  • 10% новокаїнамід - 10мл +0,5 мл мезатону
  • орнід 5% з розрахунку 1мл на 10 кг маси


 • ЕКГ при пароксизмальній шлуночковій тахікардіїТріпотіння і фібриляція передсердь

 • ЕКГ критерії тріпотіння:

  • частота передсердних хвиль 250-350 за 1 хв ( хвилі f)
 • ЕКГ критерії фібриляції:

  • хвилі f
  • неправильний ритм (різні R-R)
  • відсутність зубця Р


Тріпотіння і фібриляція шлуночків

 • ЕКГ критерії:

  • синусоїдальна крива з частими, ритмічними, широкими і високими хвилями, збудження шлуночків із частотою 200-300 за 1 хв
  • елементи шлуночкового комплексу не можливо розрізнити
 • Лікування:

  • електрична кардіоверсія 200-300 Дж. При відновленні синусового ритму лідокаїн.
  • при неефективності повторна кардіоверсія


 • а- тріпотіння шлуночків

 • б- миготіння і фібриляція шлуночківСиноаурикулярна блокада

 • ЕКГ критерії:

  • періодичне випадіння серцевих циклів
  • збільшення паузи між зубцями Р-Р у 2 рази


Внутрішньопередсрдна блокада

 • ЕКГ критерії:

  • збільшення тривалості та розщеплення зубця Р


Атріовентрикулярна блокада І ст

 • постійне подовження інтервалу P-Q більше як на 0,20с

 • а- передсердна форма

 • б- вузлова форма

 • в- дистальна форма (трипучкова) блокадаА-v блокада ІІ ст

 • періодичне припинення проведення імпульсу від передсердь до шлуночків. Є три типи:

  • І тип (Мобітц І) - поступове подовження інтервалу P-Q з подальшим випадінням QRST ( періоди Самойлова-Венкенбаха)
  • ІІ тип (Мобітц ІІ) - випадіння комплексів QRST без поступового подовження інтервалу P-Q
  • ІІІ тип (Мобітц ІІІ) випадіння кожного другого, або 2 і більше комплексів підряд


А-v блокада ІІІ ст

 • повна автономія скорочення передсердь і шлуночків.Інтервали P-P та R-R постійні, але R-R>P-P.Повна блокада правої ніжки пучка Гіса

 • Наявність в правих грудних відведеннях V1,2 (рідше в III, aVF) комплексів QRS типу rSR’або rsR’ , що мають М-подібний вигляд, причому R’>r.

 • наявність в лівих грудних відведеннях (V5 V6), а також в I, avL , розширеного, нерідко зазубреного зубця S.

 • розширенням комплексу QRS більше, як на 0,12

 • наявністю у відведенні V1 (рідше в ІІІ) депресії RS-T з випуклістю, спрямованою вгору, і негативного або двохфазного асиметричного зубця T. • ЕКГ при повній блокаді правої ніжки пучка ГісаНеповна блокада правої ніжки пучка Гіса

 • наявність у відведенні V1 комплексу QRS типу rSr’ або rSR’, а у відведенні I,V6 - злегка розширеного зубця S.

 • тривалість комплексу QRS 0,09-0,11сПовна блокада лівої ніжки пучка Гіса

 • наявність у відведеннях I, avL, V5,V6 розширених, деформованих шлуночкових комплексів типу R із розщепленою або широкою вершиною

 • наявність у відведеннях III, avF, V1,V2 розширених, деформованиз комплексів, що мають вигляд QS або rS.

 • продовження тривалості QRS більше як на 0,12 с.

 • наявністю у відведенні I, avL,V5,V6 дискордантногo зміщення сегмента RS-T, негативного або двохфазного зубця T.

 • можливе відхилення електричної осі вліво • ЕКГ при повній блокаді лівої ніжки пучка ГісаНеповна блокада лівої ніжки пучка Гіса

 • наявність у відведеннях I, avL.V5,V6 високих, розширених, іноді розщеплених зубців R( зубець q уV6 відсутній)

 • наявність у відведеннях III, avF, V1,V2 розширених комплексів типу QS або rS

 • трмвалість QRS збільшується до 0,10-0,11с.

 • можливе відхилення електричної осі влівоСиндром Вольфа-Паркінсона-Уайта

 • скорочення інтервалу P-Q (R)

 • наявність у складі комплексу QRS додаткової хвилі збудження - δ-хвилі

 • невелика деформація і збільшення тривалості комплексу QRS

 • дискордантне зміщення RS-T і зміна полярності зубця T (непостійна ознака) • ЕКГ при синдромі WPWВисновки

 • Для успішної діагностики та лікування аритмій необхідно знати:

  • основні патогенетичні механізми їх розвитку
  • володіти методами діагностики аритмій
  • розрізняти доброякісні, потенційно злоякісні та злоякісні аритмії
  • розуміти алгоритми діагностичного в терапевтичного підходу до різних видів аритмій
  • знати класифікацію антиаритмічних засобів, покази до їх застосування, побічні ефекти
  • дотримуватися принципу індивідуалізованого лікування.
Схожі:

Визначення iconРоботодавці Роботодавці
...
Визначення iconЗадачі, які зустрічаються в економіці Задачі, які зустрічаються в економіці
Найбільш характерні: визначення загальної вартості утримання різних видів транспорту; визначення продуктивності праці; визначення...
Визначення iconЗапровадити порядок визначення потреби адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах
Підсумковий аналіз даних, отриманих в процесі визначення потреб, визначення стратегічних пріоритетів, розробка пропозицій для розвитку...
Визначення iconВизначення Визначення Класифікація
Гідрогену, здатних під час хімічної реакції заміщуватися на атоми металічного елемента
Визначення iconВизначення Визначення Конструкція
Вода, володіючи хорошими теплопередаючих властивостями, відносно просто і з малими витратами потужності перекачується насосами
Визначення iconВизначення фенолу Визначення фенолу
Назвіть функціональну групу спиртів та поясніть як вона сполучена в молекулі спирту
Визначення icon1. Необхідніть і сутність визначення вартості грошей у часі. Майбутня вартість грошей та її визначення

Визначення iconВизначення перспектив; визначення перспектив
Перспективне планування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу загальноосвітнього...
Визначення iconРізновиди послуг та їх особливості Визначення Визначення
По́слуга — дія або діяльність когось на користь іншої особи. «цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв в корисному...
Визначення icon1. Капсули. Визначення. Характеристика. Капсули. Визначення. Характеристика
Одержання желатинової маси. Допоміжні речовини, які використовуються при виробництві капсул

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка