Догляд за хворими з захворюваннями та пошкодженнями органів живота


НазваДогляд за хворими з захворюваннями та пошкодженнями органів живота
Дата конвертації14.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Догляд за хворими з захворюваннями та пошкодженнями

 • органів живота


“Гострий живіт”

 • Це– симптомокомплекс, який розвивається внаслідок пошкодження або гострого захворювання черевної порожнини і її органів, при якому ознаки ускладнення очевидні, але перебіг основного захворювання настільки прихований або змазаний, що діагностувати основне захворювання важко, іноді неможливо. Хворі потребують негайної госпіталізації в спеціалізований відділ для отримання хірургічної допомоги.

 •    Методика обстеження хворих із симптомокомплексом “гострий живіт”

 • Обстеження виконують у певній послідовності. (Відеофільм)Гострий живіт

 • Це комплекс клінічних симптомів, які розвиваються при пошкодженнях або гострих хірургічних захворюваннях органів черевної порожнини (гострому апендициті, проривній виразці шлунка і дванадцятипалої кишки, гострій кишковій непрохідності і т. ін.), що супроводжуються подразненням очеревини, а у випадках несвоєчасного надання медичної допомоги – перитонітом.Основними ознаками “гострого живота” є:

 • а) раптове або повільне виникнення постійного або переймоподібного болю в животі чи в окремих його ділянках;

 • б) нудота, блювання;

 • в) затримка газів і випорожнення;

 • г) обмежене або поширене напруження м’язів передньої черевної стінки;

 • д) позитивний симптом подразнення очеревини Щоткіна-Блюмберга.Лікування.

 • 1) при всіх гострих захворюваннях і пошкодженнях органів черевної порожнини, і навіть при підозрі на них, необхідно терміново госпіталізувати хворого в хірургічне відділення найближчої лікарні!

 • 2) перед транспортуванням хворого в стаціонар його слід вкласти в ліжко, заборонити вживання їжі і пиття. 3) категорично забороняється у цих випадках застосовувати болезаспокійливі, спазмолітичні або наркотичні засоби, оскільки їх дія може приховувати справжню клінічну картину захворювання, що негативно вплине на достовірність діагностики та надання хірургічної допомоги. • Перитонiт – гостре неспецифічне запалення парiєтальної та вiсцеральної очеревини, яке супроводжується як мiсцевими, так i загальними проявами, порушеннями функцiй рiзних органiв i систем.

Класифiкацiя

 •  За етiологiєю:    1. Первинний 2. Вторинний    Первинний перитоніт виникає при попаданнi мiкрофлори в очеревину гематогенним або лiмфогенним шляхом.    Вторинний перитоніт - це ускладнення рiзних хiрургiчних захворювань та пошкоджень.    За причинами виникнення вторинного перитонiту:    1. Запальний - викликаний розповсюдженням запального процесу з органiв та тканин черевної порожнини та позаочеревинного простору. Травматичний 2. Пiсляоперацiйний 3. Перфоративний 4.    За стадiями:    1. Реактивна 2. Токсична. 3. Термінальна.    За характером ексудату:    1. Серозний 2. Фiбринозний 3. Гнiйний 4. Гнильний 5. Геморагiчний 6.Змiшаний.Класифiкацiя

 •   За характером мiкрофлори:    1. Аеробний (стафiло-стрептокок, кишечна палочка та iн.);    2. Анаеробний (бактероїди, пептококи та iн.).    3. Змішана (асоціації різних мікроорганізмів).    За перебiгом:    1. Гострий 2. Хронiчний 3. В`ялоперебігаючий.    За розповсюдженістю:    Вiдмежований - коли вогнище запалення вiдмежовується вiд iншої частини очеревинної порожнини анатомiчними структурами - великим сальником, петлями кишок. Це буває при хорошiй реактивностi органiзму, низькiй вiрулентностi мiкрофлори. Прикладом може бути iнфiльтрат при апендицитi, холециститi, панкреатитi, абсцесах різної локалізації.    Невiдмежований - коли запальний процес з мiсця виникнення безперешкодно може розповсюджуватись по очеревиннiй порожнинi.Класифiкацiя

 • В залежностi вiд того, на якi дiлянки очеревинної порожнини вiн розповсюджується, видiляють: місцевий, дифузний, розлитий, загальний перитоніт.    1. Мiсцевий. Розповсюджується на 1 з 9-ти анатомiчних ділянок передньої черевної стiнки, тобто, на прилеглу до мiсця виникнення перитонiту: при апендицитi - на праву здухвинну дiлянку: при холециститi - на праву пiдреберну дiлянку.    2. Дифузний. Запальний процес охоплює не тiльки очеревину в мiсцi виникнення, а й розповсюджується на прилеглi дiлянки, (але не бiльше нiж 3 анатомiчнi ділянки).    Наприклад, при апендицитi, гiнекологiчному перитонiтi в запальний процес втягується очеревина малого таза, права, лiва здухвинна та надлобкова дiлянки.Класифiкацiя

 • 3. Розлитий. Запальний процес розповсюджується бiльше, нiж на 3, але не бiльше, нiж на 6 анатомiчних ділянок.    Наприклад, прояви запалення виявляються в нижньому поверсi очеревинної порожнини при апендицитi, перфорацiї сигми, кишковiй непрохiдностi.    4. Загальний. Прояви запалення виявляються по всiй очеревиннiй порожнинi.    При перитонiтi слiд видiляти ступенi тяжкостi перебігу:    I - легкий ступiнь;    II ступiнь - середньої тяжкостi.    III-А ступінь - тяжккий.    III-Б ступiнь - дуже тяжкий.    IV ступiнь - термiнальний.

Стадії перитоніту

 • Реактивна (до 24 год).

 • Токсична (24-72 год).

 • Термінальна (після 72 год).Клiнiчна симптоматика.

 • 1.Поступово наростаючий бiль в животі.

 • 2.Нудота, блювання, гикавка, затримка стільця, газів.

 • 3.Зміна форми живота: зпочатку напружений, згодом

 • роздутий.

 • 4.Позитивні симптоми: Щоткiна-Блюмберга

 • Роздольського

 • Воскресенського

 • Кюленкампфа

 • 5.Зменшення «печiнкової тупостi», (тимпанiчний звук з металевим вiдтiнком), “гробова тиша” (зникнення перистальтичних шумiв),с-м Лотейссена (при аускуль-тацiї живота вислуховуются дихальнi та серцеві шуми)

 • 6.Токсичні ножиці: наростання пульсу – зниження тем-ператури.

Тактика лікування

 • Усіх хворих на гострий перитоніт направляють в хірургічне відділення.

 • Категорично забороняється вводити наркотики, аналгетики, спазмолітики.

 • Передопераційна підготовка повинна бути індивідуальною і тривати не більше 2 год. У вкрай запущених хворих 4-6 годин.Завдання оперативного втручання:

 • 1.Лiквiдацiя причин (джерела) перитонiту.

 •  2.Видалення ексудату та санацiя очеревинної порожнини.

 • 3.Декомпресія кишечника, дренування очеревинної порожнини.

Лікувальна тактика та вибір методу лікуванняЛікувальна тактика та вибір методу лікування

 • Хірургічне лікування

 • Апендектомія

 • Розкриття апендикулярного абсцесу

 • Операція з приводу апендикулярного перитоніту

АпендектоміяДренування ложа червоподібного відросткаКлінічна класифікація гострого холециститу

 •    1. Гострий простий холецистит.    2. Гострий деструктивний неускладнений із місцевим невідмежованим перитонітом.    3. Гострий деструктивний ускладнений холецистит:    а) жовчним перитонітом (без видимої перфорації);    б) перфоративним жовчним перитонітом;    в) паравезикальним інфільтратом;    г) паравезикальним абсцесом;    д) механічною жовтяницею;    е) септичним холангітом;    є) гострим панкреатитом.    Багато хірургів гострий деструктивний калькульозний холецистит класифікують як гострий обструктивний холециститГострий панкреатитПідшлункова залоза, 12 - пала кишка та селезінка спередуСхема патогенезу гострого панкреатитуМіжнародна класифікація гострого панкреатиту (Атланта,1992)

 •    I. Гострий панкреатит:    а) легший;    б) важкий.    II. Гостре накопичення рідини (в тканині підшлункової залози і парапанкреатичній клітковині) – гострий інтереcтіціальний панкреатит.    Ш. Панкреонекроз:    а) стерильний;    б) інфікований.    IV. Панкреатична несправжня кіста.    V. Панкреатичний абсцесс.    1.Клініко-анатомічні форми:    а) набряковий панкреатит (абортивний панкреонекроз);    б) жировий панкреонекроз;    в)геморагічний панкреонекроз.    2. Розповсюдження некрозу:    а) локальне (вогнищеве) ураження залози;    б) субтотальне ураження залози;    в) тотальне ураження залози.    3.Перебіг:    а) абортивний;    б) прогресуючий.    4. Періоди захворювання:    а) період гемодинамічних порушень і панкреатогенного шоку;    б) період функціональної недостатності паренхіматозних органів;    в) період дистрофічних і гнійних ускладнень.Характерною рисою клініки ГП є парадоксальне співвідношення

 • Інтенсивності функціональних ознак (біль,блювота, затримка калу і газів)

 • Ранні прояви загальних ознак (шок, колапс, страх, зміни рис обличчя, місцевий ціаноз, задишка, холодний піт, пульс, температура)

 • Відносна бідність фізичних симптомів:

 • огляд - здуття живота;

 • пальпація – м’який живіт;

 • перкусія – тимпаніт, випіт;

 • аускультація – тихоДоступ через Lig. hepato-gastricumДоступ через корінь брижі попереково-ободової кишкиДоступ шляхом відділення великого сальника від попереково-ободової кишкиДякую за увагу! Запитання?

Схожі:

Догляд за хворими з захворюваннями та пошкодженнями органів живота iconДогляд за хворими з захворюваннями сечостатевої системи Аномалії нирок, сечових і статевих органів
Цистоскопічна картина: а відсутність правого отвору сечовода аплазія правої нирки; б дивертикул сечового міхура: навколо входу в...
Догляд за хворими з захворюваннями та пошкодженнями органів живота iconЛекція: "Догляд за хворими та невідкладна допомога при травмах грудної клітки та живота на догоспітальному етапі" Проф. В. Б. Гощинський План лекції
...
Догляд за хворими з захворюваннями та пошкодженнями органів живота iconНаш досвід лікування пацієнтів із пошкодженнями та захворюваннями кульшового суглоба

Догляд за хворими з захворюваннями та пошкодженнями органів живота iconДогляд за хворими у передопераційний період
Це час з моменту госпіталізації хворого в хірургічне відділення до виконання операції
Догляд за хворими з захворюваннями та пошкодженнями органів живота iconХірургічна анатомія гриж стінки живота Хірургічна анатомія гриж стінки живота
Грижа вихід органів черевної порожнини (вміст грижі-4,5), покритих парієтальним листком очеревини (грижовий мішок-3), за межі цієї...
Догляд за хворими з захворюваннями та пошкодженнями органів живота iconТема лекції: Сучасні методи дослідження та діагностики захворювань органів травлення та гепато-біліарної системи. Методи діагностики захворюваннями нирок та органів сечовиділення

Догляд за хворими з захворюваннями та пошкодженнями органів живота iconОсобливості інфекційних хвороб специфічність збудника
Основи діагностики інфекційних хвороб. Принципи І методи лікування. Догляд за інфекційними хворими
Догляд за хворими з захворюваннями та пошкодженнями органів живота iconЛеція №6 Термометрія. Догляд за хворими з лихоманкою Пр Термометрія вимірювання температури тіла людини
Температура, виміряна в прямій кишці, піхві, паховій складці, порожнині рота, на 0,2-0,4С вища, ніж під пахвою
Догляд за хворими з захворюваннями та пошкодженнями органів живота iconВплив перегрівання чи переохолодження на організм зменшує захисні сили
Тепловий баланс дитячого організму. Особливості термогенезу і терморегуляції у дитячому віці. Семіотика гіпо- та гіпертермій у дітей...
Догляд за хворими з захворюваннями та пошкодженнями органів живота iconДоц. Мартинюк Л. П. кафедра невідкладних станів у внутрішній медицині
Догляд за хворими і невідкладна допомога при цукровому діабеті та тиреотоксикозі (в практиці лікаря і медсестри швидкої допомоги...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка