Гострі ураження нирок Доц. Мартинюк Л. П


НазваГострі ураження нирок Доц. Мартинюк Л. П
Дата конвертації14.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Гострі ураження нирок

 • Доц. Мартинюк Л.П.


Нирки належать до найскладніших за структурою і функціями органів людини

 • Роль і значення нирок у збереженні нормальної життєдіяльності організму є незаміннимиОсновні функції нирок

 • Екскреторна

 • Кінцевим результатом діяльності нирок є складна біологічна рідина – сеча

 • клубочкова фільтрація

 • канальцева реабсорбція

 • секреція

 • Інкреторна

 • (ренін, ниркові кініни, калікреїн, простагландини, урокіназа, еритропоетин, тощо)

Класифікація хвороб сечової системи

 • запропонована групою співробітників

 • ДУ «Інститут нефрології АМН України», прийнята ІІІ національним з’їздом нефрологів України

 • (м. Луганськ, 14 – 16 жовтня 2009)

 • узгоджується з

 • міжнародною статистичною класифікацією хвороб 10-го перегляду (МКХ – 10)Згідно МКХ – 10 перегляду хвороби сечової системи відносяться до класу XIV “Хвороби сечової системи”

 • І. Гострі пошкодження нирок

 • ІІ. Швидкопрогресуючі ураження нирок

 • ІІІ. Хронічна хвороба нирок

 • ІV. Інфекції сечової системи

 • V. Пізній гестоз

 • VІ. Пошкодження (хвороби) трансплантованої нирки

 • VІІ. Сечокам’яна хвороба

 • VІІІ.Некласифіковані зміниІ. Гострі ураження нирок

 • Гострий гломерулонефрит

 • Гострий тубулоінтерстиціальний нефрит

 • а) неінфекційний;

 • б) інфекційний в т.ч. пієлонефрит (ускладнений, неускладнений);

 • Гостре пошкодження нирок (N17)

 • (I ст. тяжкості (RIEFLE-R),

 • IІ ст. тяжкості (RIEFLE-І)I,

 • ІІI ст. тяжкості (RIEFLE-F))

 • а) обструктивне;

 • б) об’ємзалежне;Термін “гломерулонефрит” об’єднує різні за етіологією і патогенезом стани

 • Термін “гломерулонефрит” об’єднує різні за етіологією і патогенезом станиГломерулонефрит -

 • двобічне імуноопосередковане захворювання нирок з переважним ураженням ниркових клубочків та залученням до патологічного процесу ниркових канальців, інтерстиціальної тканини та судинЕпідеміологія

 • Гострий гломерулонефрит належить до найчастіших дифузних запальних захворювань нирок

 • Складає близько 1 % всіх терапевтичних захворювань

 • Гострий гломерулонефрит (ГГн) частіше розвивається у дітей 3 – 7 років та дорослих 20 – 40 років.

 • Чоловіки хворіють у 2 – 3 рази частіше від жінок

 • ГГн зустрічається у 2 - 4 рази рідше від ХГнЧинники та сприяючі фактори Гн

 • β-гемолітичний стрептокок групи А (штами 1,4, 8,12,49);

 • Інфекційно – імунні фактори (віруси, рикетсії, мікоплазми);

 • Неінфекційно – імунні чинники (введення вакцин, сироваток; хім. та лікарські засоби, отрути комах, тощо)Патогенез гломерулонефриту

 • Розрізняють два основних механізми розвитку ГН:

 • а) аутоімунний (утворення в організмі антитіл до базальної мембрани капілярів клубочків, в яких виникає реакція антиген-антитіло); 5-10 %

 • б) імунно-комплексний – 90 %

 • фіксація в капілярах клубочків комплексу антиген-антитіло

 • Формування імунних комплексів in situ

 • Безпосередній ефект циркулюючих активованих

 • Т - лімфоцитівКласифікація гломерулонефритівГістологічна класифікація ГГн (В.В.Сєров та співавт., 1983)

 • Проліферативний ГН є морфологічним еквівалентом класичного постстрептококового гострого ГН

 • Клубочки збільшені, малокровні, інтерстицій набряклий з інфільтрацією поліморфноядерними лейкоцитами, відсутні зміни структур клубочкового капіляраКлінічні прояви гломерулонефриту

 • Типова клінічна

 • картина ГГн

 • Симптоми з’являються гостро через 1 – 4 тижні після перенесеної стрептококової інфекції:

 • загальноінтоксикаційні прояви (слабість, зниження апетиту)

 • набряки (з’являються швидко (протягом декількох годин або доби) на обличчі, ногах, тулубі, інколи супроводжуються асцитом, гідротораксом, гідроперикардом)Вперше виникла тріада:

 • Вперше виникла тріада:

 • поява 1) еритроцитурії,

 • 2) протеїнурії у поєднанні з

 • 3) набряками і/або

 • артеріальною гіпертензією

 • через 1 – 4 тижні після стрептококової чи іншої інфекції є

 • характерним діагностичним критерієм

 • гострого гломерулонефритуОсновні синдроми ГН

 • Сечовий синдром – зміни в аналізах сечі у вигляді протеїнурії рівень якої не перевищує 3,5 г/добу, яка може поєднуватися з еритроцитурією та циліндрурією.

 • Нефритичний синдром: протеїнурія (в межах сечового синдрому), еритроцитурія та циліндрурія різного ступеню, а також екстраренальні прояви захворювання у вигляді набряків і (або) гіпертензії, олігурії, нерідко порушення азотовидільної функції нирок.Основні синдроми ГН

 • Нефротичний синдром (НС) клініко-лабораторний симтомокомплекс, що характеризується:

 • протеїнурією більше 1 г/м2 на добу (3,5-4 г/добу)

 • гіпопротеїнемією

 • з гіпоальбумінемією менше 25 г/л, гіпер-альфа-2-глобулінемією

 • гіперліпопротеїнемією, ліпідурією

 • набрякамиЛабораторна діагностика Гн

 • Загальний аналіз сечі (протеїнурія від 1 до 16 – 30 г/л, тривалістю 2 - 8 тижнів; еритро-цит – або гематурія, спочатку виражена та поступово через декілька днів зменшується;

 • циліндрурія).

 • Проба Нечипоренка (кількість еритроцитів

 • понад 50 000 в 1 мл сечі визначається як гематуричний компонент).Лабораторна діагностика Гн

 • Загальний аналіз крові (легка анемія (за рахунок гідремії), помірний лейкоцитоз, еозинофілія, лімфоцитоз, прискорення ШОЕ до 20 – 50 мм/год).

 • Біохімічний аналіз крові (гіпопротеїнемія (60 г/л і нижче), диспротеїнемія, зростання титру антистрептококових антитіл, поява С-реактивного білка, незначна гіперліпідемія, гіперхолестеринемія, а на фоні олігурії підвищення рівня креатиніну і сечовини)Інструментальна діагностика

 • Біопсія нирок з наступним патоморфологічним дослідженням нефробіоптата

 • УЗД (є неспецифічним і виявляє гладкі контури, незмінені розміри, знижену ехогенність нирок) з доплерографією.

 • ЕКГ (при наявності артеріальної гіпертензії можуть спостерігатися ознаки перевантаження лівого шлуночка та інколи порушення ритму).

 • Консультація офтальмолога (для дослідження очного дна).Приклад формулювання діагнозу

 • Гострий гломерулонефрит, сечовий синдром, гематуричний компонент

 • Гострий гломерулонефрит, нефротичний синдромПеребіг гострого гломерулонефриту

 • Тривалість перебігу гострого гломерулонефриту обмежується

 • 3 місяцями

 • Збереження клінічних показників більше цього строку дозволяє вважати, що відбувся перехід у хронічний гломерулонефрит або це вже мав місце хронічний гломерулонефрит при першому контакті лікаря з пацієнтомУскладнення гломерулонефриту

 • Еклампсія або ангіоспастична енцефалопатія

 • Гостра серцева (частіше лівошлуночкова) недостатність

 • Гостра ниркова недостатністьЛікування гострого гломерулонефриту

 • проводиться лише в умовах спеціалізованого стаціонару

 • Режим: ліжковий протягом 2 – 4 – 6 тижнів до зникнення набряків і нормалізації тиску крові

 • Дієта № 7а.

 • Обмеження рідини

 • Овочево – фруктова дієта, з вівсяною, гречаною кашами без солі і 25 – 30 г білка на добу

 • Розширення харчового режиму після зникнення набряків, нормалізації тиску крові, зменшення протеїнурії

 • При загрозі еклампсії: режим голоду і спрагиОбмеження солі проводиться:

 • Обмеження солі проводиться:

 • в перші 2 тижні гострого процесу

 • при вираженому набряковому синдромі

 • при наявності значної артеріальної гіпертензії

 • Обмеження вживання м`яса показане:

 • в перші тижні гострого процесу

 • при азотемії, що зберігаєтьсяЛікування ГГн з сечовим та нефритичним синдромом

 • Антибактеріальна терапія

 • Симптоматичне лікування

 • Мембраностабілізуюча терапія

 • Патогенетична терапія

Симптоматична терапія

 • Набряковий синдром

 • перевагу надають петльовим діуретикам

 • (фуросеміду (лазиксу) 40-400 мг/добу,

 • а інколи - 1 – 2 г одноразово. Побічна дія:

 • гіпохлоремічний алкалоз, гіпонатріемія, гіпокаліемія

 • При зниженні ефективності фуросеміду доцільно на

 • короткий період призначити

 • урегіт 50-200-500 мг/добу per os),

 • використовують комбінацію з тіазидними діуретиками (гіпотіазид 25-100 мг/добу).

 • Їх дію потенціює еуфілін (2 % 10 мл).

 • При гіпопротеїнемії призначають внутрішньовенне переливання альбуміна, плазми

 • Сечогінна терапія повинна проводитися в умовах ретельного контролю за водним режимом та водним балансомІнгібітори АПФАнтагоністи рецепторів ангіотензину IIМембраностабілізуюча терапія використовується за наявності гематуричного компоненту

 • Призначається при наявності гематуричного компоненту після призначення симптоматичної терапії

 • Унітіол (по 5 мл 5 % розчину внутрішньом’язево протягом 1 місяця)

 • Димефосфон (100 мг/кг/добу протягом місяця)

 • Амінохінолінові препарати (делагіл – 0,25 двічи на добу протягом одного місяці з наступним переходом на підтримуючу терапію протягом 5 – 12 місяців). Побічна дія: лейкопенія, переродження сітківки, алергія, диспепсичні розлади

 • α-токоферол (50 мг/день – 5 – 12 місяцівПатогенетична терапія

 • Патогенетична терапія доцільна у лікуванні:

 • Нефротичного синдрому через 3 – 4 тижні від початку захворювання за умови відсутності спонтанної або (частіше) під впливом симптоматичної і мембраностабілізуючої терапії позитивної динаміки клініко – лабораторних показників

 • Включає:

 • - глюкокортикостероїди (А);

 • - цитостатики;

 • - антикоагулянти та антиагрегантиПатогенетичне медикаментозне лікування

 • За відсутності морфологічної верифікації діагнозу рекомендується лікування, що починається з застосування ГК (з перерахунку на преднізолон) у дозі 1 мг/кг маси перорально протягом 4-6 тиж.

 • Надалі дозу знижують до 0,5 мг/кг, додають цитостатик хлорбутин (0,2 мг/кг), або циклофосфамід (2 мг/кг)

 • протягом 6 тиж. • Через 12 тиж. від початку лікування дозу ГК зменшують і призначають 0,5 мг/кг через день з відміною по 5 мг кожного місяця. Дозу хлорбутину знижують до 0,1 мг/кг.

 • Преднізолон призначається з урахуванням циркадного ритму роботи наднирників в першу половину дня, під час їжі, запиваючи молоком.Прогнозоефективні критерії лікування НС

 • Коротка тривалість ГН (від кількох місяців до 3 – 5 років)

 • Молодий вік

 • Відсутність стабільної гіпертензії

 • Збережена функція нирок

 • Морфологічні типи: мінімальні зміни, проліферативний ГН, неглибокі тубуло-інтерстиціальні зміниЗастосування цитостатиків (замість кортикостероїдів при їх неефективності або непереносимості або в різних комбінаціях з ними при зменшенні

 • Застосування цитостатиків (замість кортикостероїдів при їх неефективності або непереносимості або в різних комбінаціях з ними при зменшенні

 • Використовують циклофосфан 100 мг на добу, імуран по 50-100 мг на добу, сандімун (циклоспорин А) 3-5 мг/кг, мікофенолата мофетил (селсепт) 1-2 г на добу і інші протягом 4-6 тижнів в стаціонарі і 4-6 місяців в амбулаторних умовах

 • В умовах спецалізованого стаціонару проводять пульс-терапію цитостатиками: в/в введення 1000-1200 мг циклофосфану 1 раз на місяць, всього проводять 5-6, іноді більше курсів.антикоагулянтні засоби (гепарин 10.000 Од підшкірно 2 рази на добу протягом 1-1,5 місяця

 • антикоагулянтні засоби (гепарин 10.000 Од підшкірно 2 рази на добу протягом 1-1,5 місяця

 • низькомолекулярні гепарини фраксіипарин 0,3-0,6 мл підшкірно 1 раз на добу 10-14 днів

 • ревіпарин натрію вводять підшкірно по 1750 анти-Ха-МО кожні 12 годин. Курс лікування складає 21 добу.

 • За 5 днів до відміни гепарину чи НМГ призначають непрямий антикоагулянт варфарин від 10 – 9 мг/добу 2 дні, потім 2,5 – 3 мг/добу під контролем ПТІ (50 – 60 %)Покращання реологічних властивостей крові

 • Дезагреганти зменшення агрегації тромбоцитів у місці імунного конфлікта, вазоактивна дія):

 • Курантил (дипірідамол) 75 - 200 мг 3 р/добу

 • трентал 800 -1000 мг на добу в т.ч. 200 мг в/в 10-15 днів, потім по 400-600 мг

 • Клопідогрель 75 мг 1 раз в день

 • Аспірин (75-160 мг/на ніч) • За високої активності призначають 4-компонентну терапію (глюкокортикоїдами, цитостатиками, антикоагулянтами та дезагрегантами одночасно).При відсутності ефекту від патогенетичної терапії чи наявності протипоказів для використання препаратів в адекватних дозах при будь-якій формі гломерулонефриту з високою активністю захворювання необхідно застосовувати один з апаратних методів лікування (плазмаферез, гемосорбцію, тощо)

 • При відсутності ефекту від патогенетичної терапії чи наявності протипоказів для використання препаратів в адекватних дозах при будь-якій формі гломерулонефриту з високою активністю захворювання необхідно застосовувати один з апаратних методів лікування (плазмаферез, гемосорбцію, тощо)Апаратні методи лікування

 • Протипоказання:

 • - гемоглобін менше 80 г/л,

 • - артеріальна гіпотензія,

 • - лейкоцитопенія,

 • - тромбоцитопенія,

 • - алергія на білкові препарати,

 • - геморагічні ускладнення,

 • - виразкова хвороба.Гострий тубулоінтерсиціальний нефритГострий тубулоінтерсиціальний нефрит (ГТІН)

 • Це гостре пошкодження нирок, яке розвинулося внаслідок тубулоінтерстиціального запаленняПричини виникнення гострого інтерстиціального нефриту

 • Медикаментозні препарати

 • Інфекції

 • Токсичні речовини хімічного та рослинного походження

 • Системні хвороби

 • Ідіопатичний гострий інтерстиціальний нефритПриклад формулювання діагнозу

 • Гострий медикаментозний тубулоінтерстиціальний нефрит. RIFLE-R

 • Гострий ідіопатичний тубулоінтерстиціальний нефрит. RIFLE-FДіагностика гострого тубулоінтерстиціального нефриту

 • Клініка дещо залежить від етіології та є неспецифічноюДіагностика гострого медикаментозного тубулоінтерстиціального нефриту

 • Часовий зв’язок з прийомом лікарських препаратів

 • Сечовий синдром з протеїнурією (до 2 г/добу), еритроцитурією

 • Розвиток гострої ниркової недостатності:

 • - зниження ШКФ, підвищення концентрації креатиніну і сечовини, немає олігурії, гіперкаліемії і артеріальної гіпертензії

 • Канальцеві дисфункції

 • Анемія

 • Гіпергамаглобулінемія

 • Гіперпротеїнемія

 • Ураження печінки та/або шкіри, артралгії, лихоманкаЛікування ГТІН в умовах стаціонару

 • Етіологічне

 • - ліки - відміна лікарського препарату

 • - бактерії – антибактеріальна терапія

 • - віруси – противірусна терапія (валацикловір)

 • - алергічна реакція – глюкокортикостероїд

 • - нефротоксичний ксенобіотик – ранній гемодіаліз

 • - отруєння – форсований діурез і гемодіаліз

 • Корекція електролітних порушень (на грунті поліурії організм втрачає основні електроліти)

 • Глюкокортикостероїди

 • Своєчасний гемодіалізУскладнення гострого тубулоінтерстиціального нефриту

 • Гостра ниркова недостатність (ренальна)

 • Гостра печінкова недостатність

 • РДС - синдромГостра ниркова недостаність (гостре ушкодження нирок)Гостра ниркова недостаність (гостре ушкодження нирок)

 • Синдром раптового (розвиток протягом 1 – 7 днів) і тривалого (більше 24 годин) зниження функції нирок із

 • - затримкою виведення із організму продуктів азотисного обміну,

 • - розладами водного, електролітного і кислотно – лужного балансуГостра ниркова недостатність -

 • це одне з небагатьох захворювань нирок, яке при своєчасно та вірно обраному лікуванні може закінчитися повним відновленням їх функціїЕпідеміологія гострої ниркової недостатності

 • Частота 200 на 1 млн. населення

 • 50 % вимагають ниркової замісної терапії

 • Смертність внаслідок ГНН залежно від віку і причини коливається від 36 – 86%Етіологія гострої ниркової недостатності

 • Преренальна (внаслідок порушення гемодинаміки, зменшення загального об’єму циркулюючої крові, що супроводжується нирковою вазоконстрикцією та ішемією нирки)

 • Ренальна (ураження ниркової паренхіми: у 75 % випадків внаслідок гострого канальцевого некрозу, 25 % - запалення ниркової паренхіми та інтерстицію)

 • Постренальна (в результаті обструкції на буль – якому рівні екстраренальних сечових шляхів)Критерії RIFLE гострого пошкодження нирок (ADQI,2003)Приклад формулювання діагнозу

 • Харчова токсикоінфекція. Гостре пошкодження нирок від 15.02.2011. RIFLE-I

 • Гострий тубулоінтерстиціальний нефрит. Гостра ренальна неолігурична ниркова недостатність від 18.01.2011. RIFLE-F

 • Сечокам’яна хвороба. Конкремент правої нирки. Гостре пошкодження нирок від 12.12.2010. RIFLE-RДля ГГН характерний циклічний, потенційно оборотний процес

 • Початкова стадія (1- 3 дні)

 • Оліго – або анурична стадія (2- 3 тижні)

 • Відновна поліурична стадія (5 – 10 днів)

 • Стадія повного одужання (3 – 12 місяців)

 • Про необоротний процес слід думати, коли тривалість анурії перевищує 4 тижніЛікування гострої ниркової недостатності

 • На сьогоднішній день немає специфічного медикаментозного лікування, що дозволяє

 • - зменшити частоту гострого пошкодження нирок або

 • - зменшити потребу в діалізній замісній терапії чи

 • - смертність пацієнтів з ГПНЛікування гострої ниркової недостатності

 • 1. Медикаментозне лікування

 • Усунення причини, що викликала розвиток ГНН

 • Досягнення та підтриманні еуволемії

 • Оптимізація гемодинамічних показників (АТ, ЧСС)

 • Адекватне харчування

 • Ретельний контроль глікемії

 • Контроль за використанням нефротоксичних препаратів та їх адекватне дозування

 • Контроль та лікування електролітних

 • зрушеньЛікування гострої ниркової недостатності

 • 2. Діалізна нирковозамісна терапіяПокази до проведення діалізної нирковозамісної терапії при ГПН незалежно від етіології

 • Анурія (<50 мл за 24 год)

 • Метаболічний ацидоз (рН <7,1)

 • Азотемія (сечовина >30 ммоль/л, креатинін >359 ммоль/л)

 • Гіперкаліемія (калій > 6,5 ммоль/л)

 • Гіпергідратація (загроза набряку легень або мозку)

 • Коагулопатії

 • Передозування препаратів,

 • що діалізуютьсяПротипокази до проведення діалізної нирковозамісної терапії у пацієнтів з ГПН

 • Документована декортикація

 • Атональний стан

 • Відмова пацієнта або його родичів

 • Некурабельний злоякісний процесПокази до припинення діалізної нирковозамісної терапії, як методу лікування ГПН

 • Розвиток ускладнень нирковозамісної терапії, що загрожують життю

 • L- критерій RIFLE (втрата функції нирок) на кінець 12 тижня лікування

 • Утворення сечі близько 1 мл/кг/год протягом 24 годин без застосування діуретиків, що супроводжуються показниками креатинінемії і ШКФ не гіршими ніж I-критерій RIFLE (пошкодження нирок)Результати лікування ГПН

 • Повне одужання – повне відновлення функції нирок або повернення до вихідного рівня

 • Часткове одужання

 • Трансформація в хронічну хворобу нирок, в т.ч. в 5 стадію

 • СмертьРеабілітація хворих

 • Хворі після перенесеного пошкодження нирок спостерігаються нефрологом протягом 1,5 – 2 рСхожі:

Гострі ураження нирок Доц. Мартинюк Л. П iconГострі ураження нирок Доц. Мартинюк Л. П
Роль і значення нирок у збереженні нормальної життєдіяльності організму є незамінними
Гострі ураження нирок Доц. Мартинюк Л. П iconГострі захворювання нирок Гломерулонефрити Доц. Мартинюк Л. П
Гострий гломерулонефрит (ГГн) частіше розвивається у дітей 3 7 років та дорослих 20 40 років
Гострі ураження нирок Доц. Мартинюк Л. П iconДоц. Верещашіна Н. Я. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії
Захворювання нирок і сечовидільних шляхів. Гострі та хронічні гломерулонефрити та пієлонефрити. Клініка, діагностика. Ускладнення....
Гострі ураження нирок Доц. Мартинюк Л. П iconХронічна хвороба нирок Доц. Мартинюк Л. П
Хронічний неінфекційний тубулоінтерстиціальний нефрит, включаючи хронічний пієлонефрит
Гострі ураження нирок Доц. Мартинюк Л. П iconОзнаки ураження нирок: Ознаки ураження нирок
Ниркове тільце (клубочок кровоносних капілярів, оточений капсулою Шумлянського-Боумена)
Гострі ураження нирок Доц. Мартинюк Л. П iconПрофілактика захворювань нирок Доц. Н. О. Ліщенко
Україні зростає, із них за рахунок нефрологічних захворювань реєструється збільшення інфекцій нирок І сечових шляхів. У 2004 році...
Гострі ураження нирок Доц. Мартинюк Л. П iconЗахворювання щитоподібної залози Доц. Мартинюк Л. П
Складається з правої І лівої часток з’єднаних перешийком, іноді є пірамідна частка. Маса щз 25 30 г
Гострі ураження нирок Доц. Мартинюк Л. П iconДоц. Мартинюк Л. П. кафедра невідкладних станів у внутрішній медицині
Догляд за хворими і невідкладна допомога при цукровому діабеті та тиреотоксикозі (в практиці лікаря і медсестри швидкої допомоги...
Гострі ураження нирок Доц. Мартинюк Л. П iconГострий та хронічний гломерулонефрити Гломерулонефрити Доц. Мартинюк Л. П
Гострий гломерулонефрит (ГГн) частіше розвивається у дітей 3 7 років та дорослих 20 40 років
Гострі ураження нирок Доц. Мартинюк Л. П iconВіруси: ротавіруси астровіруси
Гострі кишкові інфекції у дітей. Етіологія. Патогенез. Клініка. Діагностика. Лікування доц. Волянська Л. А

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка