Патофізіологія ниркової недостатності порушення водно-сольового обміну порушення водно-сольового обміну


НазваПатофізіологія ниркової недостатності порушення водно-сольового обміну порушення водно-сольового обміну
Дата конвертації14.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


ПАТОФІЗІОЛОГІЯ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПОРУШЕННЯ ВОДНО-СОЛЬОВОГО ОБМІНУ


 • ПОРУШЕННЯ ВОДНО-СОЛЬОВОГО ОБМІНУ • Вода складає приблизно 60 % від маси тіла (коливання від 45 % до 80 %)

 • інтрацелюлярна рідина (всередині клітин) 35-45 % від маси тіла екстрацелюлярна(позаклітинна рідина) 15-25 % від маси тіла -поділяється на:

 • внутрішньосудинну (5 %)

 • міжклітинну (12-15 %)

 • трансцелюлярну (1-3 %) • За добу в організм людини надходить:

 • з питтям 1,2 л води

 • з їжею 1 л

 • близько 300 мл води утворюється при окислюванні харчових речовин

 • Стільки ж води (в нормі) виділяється:

 • нирками (1-1,5 л)

 • через випаровування шкірою (0,5-1 л) легенями (близько 400 мл)

 • з калом (50-200 мл)Порушення водно-електролітного балансу

 • зневоднення (дегідратація)

 • затримка води в організмі (гіпергідратація)

дегідратація і гіпергідратація

 • ізоосмолярна

 • гіпоосмолярна

 • гіперосмолярна • Ізоосмолярна дегідратація розвивається при еквівалентній втраті води та електролітів

 • поліурія

 • кишковий токсикоз

 • гостра крововтрата

 • блювота

 • понос • Гіпоосмолярна дегідратація характеризується зменшенням осмотичного тиску позаклітинної рідини і спостерігається у випадку переважної втрати солей

 • при втраті секретів шлунка і кишок (понос, блювота)

 • підвищеному потовиділенні, якщо втрата води відновлюється питтям без солі • Гіперосмолярна дегідратація розвивається при втраті води, внаслідок чого збільшується осмотичний тиск позаклітинної рідини

 • гіпервентиляція

 • профузние потовиділення

 • втрата слини

 • при поносі, блювоті, поліурії, коли поповнення втраченої води недостатнєнецукрового діабету

 • зменшення продукції вазопресину

 • пухлини, запальний процес, саркоїдоз чи травма, що пошкоджують нейрогіпофіз, ніжку гіпофіза чи ядра гіпоталамуса

 • первинна полідипсія психогенного походження, що супроводжується вторинною поліурією

 • нефрогенний нецукровий діабет, в основі якого лежить зниження чутливості нирок до вазопресину. При цьому відмічається зниження продукції в епітелії канальців цАМФ і зниження проникності дистальної частини канальця нефрона для водиПатофізіологія ниркової недостатності • Нирки - найважливіший орган, який забезпечує гомеостаз позаклітинної рідини організму.Структурною і функціональною одиницею нирки яка забезпечує виконання цих функцій, є нефронПідтримання гомеостазу:

 • фільтрація плазми клубочками,

 • селективна реабсорбція канальцями матеріалів, необхідних для підтримання внутрішнього середовища,

 • секрецію іонів водню й амоніюПідтримання гомеостазу: • Фільтрація відбувається пасивно, без затрати енергії.

 • Реабсорбція і секреція - енергозалежні процеси.Порушення фільтрації

 • ФТ = АТ - ОТ - ВТ = 25 мм рт.ст.Зменшення фільтрації

 • загальне зниження артеріального тиску до 80 мм рт.ст. (серцева недостатність, шок, гіповолемія

 • звуження приносних капілярів клубочків (артеріальна гіпертензія, біль)

 • органічні ураження аорти (коарктація)

 • тромбоз і емболія ниркових артерій

 • збільшення онкотичного тиску плазми (зневоднення, переливання білкових кровозамінників)

 • збільшення внутрішньониркового тиску (закриття канальців циліндрами або сечовидільних шляхів камінцями)

 • Проникність клубочкового фільтра обмежується при зменшенні маси діючих нефронів і потовщенні базальної мембранинаслідки зменшення клубочкової фільтрації:

 • а) азотемія, тобто нагромадження у крові продуктів азотистого обміну - сечовини, сечової кислоти, креатину, індикану, індолу; залишковий азот при цьому може зрости в 10 разів;

 • б) ренальний азотемічний ацидоз внаслідок затримки фосфатів, сульфатів і органічних кислот.Збільшення фільтрації:

 • підвищення артеріального тиску (надмірне споживання води, розсмоктування набряків)

 • зниження онкотичного тиску (гепатит, цироз)Клінічні прояви підвищеної проникності клубочкового фільтра:

 • а) протеїнурія - виведення із сечею плазмових білків понад фізіологічні межі й поява білкових фракцій із молекулярною масою понад 70 кД;

 • б) гематурія - поява в сечі вилужених еритроцитів у вигляді тіней; цей симптом вважають одним із провідних для діагностики гострого і хронічного гломерулонефритуПорушення реабсорбції

 • 99 % ультрафільтрату, що утворюється в клубочках, піддається зворотному всмоктуванню. У проксимальних канальцях, крім води, майже повністю реабсорбуються білки, глюкоза, амінокислоти, електроліти, бікарбонат, фосфат. Нирковий епітелій вибірково реабсорбує одні речовини і запобігає реабсорбції інших.Порушення функції канальців називають тубулярною недостатністю

 • Вона буває

 • спадковою і набутоюЗбільшення реабсорбції натрію і води

 • при альдостеронізмі

 • в олігуричній стадії гострої ниркової недостатності, коли в строму нирок з проксимальних канальців пасивно дифундує водазменшення реабсорбції:

 • при нецукровому діабеті,

 • внаслідок пригнічення метаболізму в канальцевому епітелії отрутами і медикаментами (ртутними діуретиками, уабаїном, діамоксом),

 • при збільшенні в клубочковому фільтраті осмотично активних речовин - глюкози, сечовини

 • при дистрофічних і запальних змінах канальцевого епітелію, коли канальці втрачають здатність до концентрації і розведення сечі • Втрату концентраційної здатності називають гіпостенурією, відносна густина сечі при цьому стані коливається в межах 1,006-1,012 (норма - 1,002-1,035)

 • Якщо густина сечі тримається на рівні 1,010 і не змінюється під впливом водного завантаження, це називають ізостенурією (монотонним діурезом).Порушення реабсорбції білків називається тубулярною протеїнурією

 • при гіпоксії,

 • опіках,

 • гіпервітамінозі D,

 • септицемії,

 • отруєнні кадміємНеповна реабсорбція глюкози призводить до глюкозурії

 • ниркового і позаниркового походженняНиркова глюкозурія

 • виникає на фоні нормального вмісту глюкози в крові або як домінантна спадкова аномалія (дефіцит мембранних переносників, а також ферментів гексокінази і глюкозо-6-фосфатази, які забезпечують канальцеву реабсорбцію глюкози),

 • внаслідок набутого зниження активності цих ферментів при хронічних отруєннях сполуками свинцю, ртуті, урану. Експериментально її можна відтворити з допомогою флоридзину, який пригнічує фосфорилювання в клітинах канальців.Позаниркова глюкозурія

 • виникає на фоні гіперглікемії, яка перевищує нирковий поріг (8-10 ммоль/л). Найчастіше це спостерігається при цукровому діабеті.Затримка реабсорбції неорганічного фосфату і кальцію

 • має спадковий генез

 • 1) фосфатний нирковий діабет, який проявляється фосфатурією, кальціурією, вітамін D-резистентним рахітом, остеомаляцією, підвищенням чутливості канальцевого епітелію до паратгормону (псевдогіперпаратиреоз);

 • 2) спадкова остеодистрофія з гіпокальціємією, гіперфосфатемією і резистентністю канальцевого епітелію до паратгормону (псевдогіпопаратиреоз) • Недостатня реабсорбція амінокислот спричиняє аміноацидурію - виділення із сечею вільних амінокислот, наприклад, у випадках посиленого катаболізму білків (розпад пухлини, запалення) або при спадкових блоках амінокислотного обміну (фенілкетонурія, цистиноз)Комбіновані тубулопатії

 • характеризуються поєднаними порушеннями реабсорбції двох і більше компонентів ультрафільтрату.

 • Найбільш відомий приклад порушень такого типу - синдром Фанконі.

 • Він включає глюкозурію, протеїнурію, аміноацидурію, фосфатурію, гіперкальціурію, гіпернатріурію, гіпостенурію, канальцевий ацидоз, вітамін D-резистентний рахіт.Порушення секреції

 • Прояви:

 • Канальцевий ацидоз, в основі якого лежить гальмування амоніо- і ацидогенезу і секреції Н-іонів, що утруднює реабсорбцію натрію і бікарбонатів і виведення кислот з сечею

 • Гіперурикемія, що розвивається внаслідок порушення секреції сечової кислоти і приводить до подагри (ниркова форма). Дефект спадкується за домінантним типомГостра ниркова недостатність (ГНН)

 • Це клінічний синдром різної етіології, який характеризується значним і різким зниженням швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ), в результаті чого нирки втрачають здатність підтримувати склад рідин організму

 • (Нормальне значення ШКФ – 100-140 мл/хв. ГНН розвивається тоді, коли ШКВ знижується до 1-10 мл/хв. ) • коли діурез знижується до 500 мл цей стан називають олігурією.

 • Якщо добовий об’єм сечі не перевищує 100 мл, говорять про анурію.Причини ГНН поділяються на три категорії

 • преренальні

 • ренальні

 • постренальніПреренальні:

 • Зменшення об’єму циркулюючої рідини – травматичний шок, крововтрата, опіки, блювота, діарея

 • Розширення судин і збільшення судинної ємкості – сепсис, анафілаксія

 • Серцева недостатність – інфаркт міокардаРенальні:

 • Ішемія нирок.

 • Нефротоксини – антибіотики, важкі метали, органічні розчинники, рентгенологічні контрастні речовини.

 • Внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів.

 • Запалення – гострий гломерулонефрит.

 • Стани, зв’язані з вагітністю, - септичний аборт, еклампсія вагітних, післяродова кровотеча, розрив плаценти.

 • Реноваскулярні захворювання – тромбоз і емболія ниркової артерії, розшаровуюча аневризма аорти, двобічний тромбоз ниркових вен.Постренальні:

 • Обструкція сечоводів – камені, згустки крові, пухлини

 • Обструкція на рівні виходу з сечового міхура – гіпертрофія простати, карциномаКлінічний перебіг гострої ниркової недостатності

 • Початкова фаза – період від початкового ураження нирок до розвитку олігурії. Вона триває від кількох годин (при ішемії) до тижня (після дії нефротоксину).

 • Олігурична фаза характеризується різким зниженням щвидкості клубочкової фільтрації. Її тривалість – від кількох днів до кількох тижнів (в середньому – два тижні). Хворі гинуть саме в цій фазі.

 • Діуретична фаза характеризується поступовим збільшенням об’єму сечі.

 • Фаза видужання – період, протягом якого повністю відновлюються ниркові функції, хоча у деяких хворих може зберегтися легке або помірне зменшення ШКФ.Прогноз

 • ГНН супроводжується високим показником смертності (приблизно 40 %). Найвищу смертність дають ішемічна і травматична ГНН – 50-70 %, інші категорії – 10-35 %.Хронічна ниркова недостатність (ХНН)

 • Хронічним ураженням нирок називають будь-яке постійне зниження ШКФ. Про недостатність говорять тоді, коли спостерігається значне порушення складу плазми. Симптоматика ХНН розвивається при ШКФ, рівній 25 % від норми (30 мл/хв).Причини ХНН

 • Первинно-клубочкові захворювання – хронічний гломерулонефрит.

 • Первинно-канальцеве захворювання – хронічний пієлонефрит, туберкульоз.

 • Судинні захворювання – гіпертонічна хвороба, тромбоз, емболія ниркових судин.

 • Дифузні захворювання сполучної тканини – склеродермія, вузликовий періартеріїт.

 • Хвороби обміну речовин – подагра, діабетичний гломерулосклероз.

 • Обструктивні нефропатії – сечокам’яна хвороба, гідронефроз.

 • Вроджені аномалії – полікістоз.Незалежно від причини ниркової патології зниження ниркових функцій стається за рахунок двох механізмів:

 • Зменшення кількості функціонуючих нефронів (маси діючих нефронів). Початкові ознаки ХНН з’являються при зниженні маси діючих нефронів до 50-30 % вихідної кількості. Виражена клініка розвивається при зниженні маси діючих нефронів до 30-10 %. Дальше зниження маси діючих нефронів (нижче 10 %) приводить до термінальної стадії недостатності нирок – уремії. Людина може вижити, хоч і з трудом, маючи 40000 нефронів (2 % від норми).

 • 2. Значне зниження швидкості фільтрації в кожному нефроні без зменшення їх числа.Системні ураження при ХНН

 • Анемія

 • Порушення згортання крові

 • Серце пошкоджується внаслідок діастолічної гіпертензії

 • Ураження легень

 • Артеріальна гіпертензія

 • Уремічна енцефалопатія

 • Периферична нейропатія

 • М’язова слабість

 • Гастроінтестинальні порушення

 • Ниркова остеодистрофіяАнемія

 • відсутність еритропоетину, який в нормі продукується юкстагломерулярним апаратом нирок.

 • підвищена ступінь гемолізу, який вкорочує тривалість життя еритроцитів.

 • уремія, крім того, пригнічує здатність кісткового мозку реагувати на еритропоетин, і тому навіть при достатній кількості його реакція кісткового мозку не буде адекватною.

 • кровотечі із шлунково-кишкового тракту – звичайна проблема. Безперервна втрата крові приводить до дефіциту заліза, що сприяє розвитку анемії.Порушення згортання крові

 • У хворих з ХНН є якісний дефект функціонування тромбоцитів. Це проявляється у вигляді подовженого часу кровотечі. Дослідження уремічної сироватки дозволило з’ясувати, що функціонування тромбоцитів пригнічують гуанідинянтарна і оксифенілоцтова кислоти.Серце пошкоджується внаслідок діастолічної гіпертензії

 • Поєднання гіпертензії, анемії, перевантаження рідиною і ацидозом сприяє розвитку серцевої недостатності. У половини хворих в термінальній стадії ХНН розвивається перикардит • Ураження легень проявляється так званим уремічним пневмонітом, під яким розуміють застійні явища в судинах прикореневої зони з чистими легеневими полями.Артеріальна гіпертензія спостерігається у 50 % хворих з термінальною стадією ХНН. Механізми її виникнення:

 • а) гіперпродукція реніну;

 • б) пригнічення утворення вазодилятаторних простагландинів і нейтральних ліпідів;

 • в) обмеження екскреції натрію;

 • г) збільшення об’єму позаклітинної рідини.Уремія

 • – термін, який використовується для опису термінальної фази ХНН. Більшість симптомів з’являються після падіння ШКФ нижче 20 мл/хв і стають добре вираженими при значеннях ШКФ нижче 10 мл/хв. • В розвитку уремічного синдрому мають значення уремічні токсиниуремічні токсини

  • Сечовина.
  • Похідні гуанідину:
 • креатин (метилгуанідиноцтова кислота)

 • креатинін – дефосфорильований креатин

 • Ароматичні сполуки:

 • феноли і оксифеноли

 • ароматичні аміни

 • індоли

 • Кон’юговані амінокислоти.

 • Низькомолекулярні пептиди.

 • У розвитку уремії має значення нагромадження пептидних гормонів – паратгормону, інсуліну, глюкагону, гастрину, вазопресину, АКТГ, соматотропного гормону, ангіотензину ІІ.

Схожі:

Патофізіологія ниркової недостатності порушення водно-сольового обміну порушення водно-сольового обміну iconЛекція 5 Тема Поняття про гомеостаз. Порушення водно-сольового обміну та кислотно-лужної рівноваги. Інфузійно-трансфузійна терапія. План
Порушення водно-сольового обміну та кислотно-лужної рівноваги. Інфузійно-трансфузійна терапія
Патофізіологія ниркової недостатності порушення водно-сольового обміну порушення водно-сольового обміну iconПатофізіологія ниркової недостатності. Порушення водно-сольової рівноваги
Патофізіологія ниркової недостатності. Порушення водно-сольової рівноваги найважливіший орган, який забезпечує гомеостаз позаклітинної...
Патофізіологія ниркової недостатності порушення водно-сольового обміну порушення водно-сольового обміну iconПорушення водно-сольового обміну вода складає приблизно 60 від маси тіла (коливання від 45 до 80 %)

Патофізіологія ниркової недостатності порушення водно-сольового обміну порушення водно-сольового обміну iconВода, електроліти і рН крові в організмі знаходяться у постійній взаємодії. Вода, електроліти і рН крові в організмі знаходяться у постійній взаємодії
Вікові особливості водного і мінерального обмінів та кислотно-основного стану організму у дітей. Порушення водно-мінерального обміну...
Патофізіологія ниркової недостатності порушення водно-сольового обміну порушення водно-сольового обміну icon1. Тимчасові порушення вуглеводного обміну: Тимчасові порушення вуглеводного обміну
Значення рівня глюкози в плазмі крові, встановлене на 120-й хв тестування та в одній з інших часових точок, що рівне або вище за...
Патофізіологія ниркової недостатності порушення водно-сольового обміну порушення водно-сольового обміну iconОсобливості обміну окремих амінокислот. Спадкові порушення обміну амінокислот

Патофізіологія ниркової недостатності порушення водно-сольового обміну порушення водно-сольового обміну iconПорушення вуглеводного обміну кандидат медичних наук

Патофізіологія ниркової недостатності порушення водно-сольового обміну порушення водно-сольового обміну iconПатофізіологія ниркової недостатності
Структурною і функціональною одиницею нирки яка забезпечує виконання цих функцій, є нефрон
Патофізіологія ниркової недостатності порушення водно-сольового обміну порушення водно-сольового обміну iconРоль гормонів в регуляції біосинтезу білка
Білкове голодування. Порушення обміну білків при ураженні печінки та підшлункової залози
Патофізіологія ниркової недостатності порушення водно-сольового обміну порушення водно-сольового обміну iconПрофілактика рахіту у доношених і недоношених дітей. Лектор: Наталія Галіяш
Д в організмі, порушення мінерального та інших видів обміну речовин внаслідок чого мають місце розлади формування скелета, функцій...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка