Лекція №24. Медсестринський процес: перший та другий етапи Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В. Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта


НазваЛекція №24. Медсестринський процес: перший та другий етапи Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В. Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта
Дата конвертації14.04.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


Лекція №24. Медсестринський процес: перший та другий етапи

 • Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В.


 • Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта

 • Діяльність медичної сестри в різних аспектах організації її роботи теоретиками медсестринства розглядається як послідовність кроків, які вона здійснює, надаючи медичну допомогу.

 • Сестринський процес складається з п’яти етапів. Кожний етап процесу є певною стадією у вирішенні основної проблеми – лікування пацієнта – і тісно взаємопов’язаний з іншими етапами.

 • Європейським Регіональним Бюро ВООЗ дається таке визначення сестринського процесу: «Суть сестринської справи полягає в догляді за людиною, а те, яким чином сестра здійснює цей догляд, є суттю сестринського процесу. В основі цієї роботи повинна лежати не інтуїція, а продуманий і сформований підхід, розрахований на задоволення потреб і вирішення проблем пацієнта…»



 • У програмі ВООЗ з сестринської справи й акушерства в Європі сестринський процес описується таким чином:

 • Сестринський процес – це термін, який застосовується до системи характерних видів сестринського втручання в сфері охорони здоров’я окремих людей, їхніх сімей і груп населення. Конкретно він розуміє використання наукових методів визначення медико-санітарних потреб пацієнта і суспільства і на цій основі добір тих із них, які можуть бути найбільше ефективно задоволені за допомогою сестринського догляду. Сюди також входить планування заходів щодо задоволення даних потреб, організації догляду і оцінки результатів. Сестра визначає завдання, їх першочерговість, вид необхідного догляду і мобілізує необхідні ресурси. Потім вона прямо чи опосередковано здійснює сестриську допомогу. Після цього сестра проводить оцінку отриманих результатів. Інформація, отримана при оцінці результатів, повинна лягти в основу необхідних змін наступних втручань в аналогічних ситуаціях сестринського догляду. Таким чином, сестринська справа перетворюється в динамічний процес власної адаптації і вдосконалення.”



 • Етапи сестринського процесу

 • Є п’ять етапів сестринського процесу:

 • 1. Оцінка потреб людини і необхідних для сестринського догляду ресурсів.

 • 2. Медсестринська діагностика.

 • 3. Планування роботи із задоволення потреб.

 • 4. Реалізація запланованого сестринського догляду (план сестринського догляду).

 • 5. Оцінка результатів і зворотний зв’язок.



 • Етап 1. Оцінка потреб людини і необхідних для сестринського догляду ресурсів.

 • Містить в собі:

 • 1. Збір необхідної інформації.

 • 2. Аналіз зібраної інформації.

 • 3. Визначення явних і потенційних проблем пацієнта і його потреби в догляді.

 • Етап 2. Медсестринська діагностика.

 • 1. Обробка одержаних даних.

 • 2. Встановлення сестринського діагнозу.

 • 3. Підтвердження діагнозу.

 • 4. Документація діагнозу.



 • Етап 3. Планування роботи із задоволення потреб.

 • Містить у собі:

 • 1. Встановлення мети і завдань догляду.

 • 2. Визначення типів сестринських втручань, які необхідні людині для задоволення кожної з потреб.

 • 3. Обговорення з нею плану догляду.

 • 4. Знайомство інших із планом догляду.

 • Етап 4. Реалізація запланованого сестринського догляду (план сестринського догляду).

 • Включає в себе:

 • 1. Координацію роботи і надання сестринського догляду відповідно до узгодженого плану.

 • 2. Координування догляду з врахуванням будь-якого наданого, але не запланованого догляду, або запланованого, але не наданого догляду.

 • Етап 5. Оцінка результатів і зворотний зв’язок.

 • Включає в себе:

 • 1. Порівняння досягнутого прогресу із запланованими результатами догляду.

 • 2. Оцінку ефективності запланованого сестринського втручання.

 • 3. Подальшу оцінку і планування, якщо очікувані результати не були досягнуті.

 • 4. Критичний аналіз всіх стадій цього процесу і внесення необхідних поправок.



 • Перший етап медсестринського процесу

 • Мета першого етапу – визначити конкретні потреби людини або сім’ї в сестринському догляді, а також їхньої можливості надання самодопомоги. Потім отримана інформація аналізується і кладеться в основу визначення потреб людини в догляді. В процесі первинної оцінки можна виділити декілька систематичних стадій:

 • 1. Збір необхідної інформації.

 • 2. Інтерпретація зібраної інформації.

 • 3. Визначення явних і потенційних потреб людини у догляді, її можливостей надання самодопомоги.

 • 4. Розробка першочергових завдань догляду.

 • 5. Перевірка правильності визначених вами потреб і основних завдань, де це можливо, із самим пацієнтом.





 • Збір інформації

 • Розпитування.

 • Правила розпитування.

 • Загальні відомості про пацієнта.

 • Проблеми пацієнта і їх деталізація.

 • Історія виникнення проблеми.

 • Опитування по системах органів.

 • Історія здоров’я пацієнта.







 • Загальний огляд пацієнта. Спочатку проводять загальний огляд, а потім послідовно оглядають ділянки тіла.

 • На основі повного обстеження пацієнта оцінюють його загальний стан. Розрізняють задовільний, середньої тяжкості, тяжкий і надміру тяжкий стани. Оцінка загального стану пацієнта грунтується на комплексній оцінці його свідомості, рухової активності, положення в ліжку.





 • Свідомість пацієнта оцінюється як ясна, якщо хворий адекватно відповідає на питання, орієнтується в місцевості, часі і в своїй особі. Розрізняють такі порушення свідомості: ступорозний стан, сопор, кома, делірій, сутінковий стан свідомості.



 • Ступорозний стан свідомості (стан оглушення) – часткове виключення свідомості зі збереженням словесного контакту на фоні підвищеного порога сприйняття всіх зовнішніх подразників і зниження власної активності.

 • Сопорозний стан – виключення свідомості з відсутністю словесного контакту при збереженні координованих захисних реакцій на больові подразники. Мовний контакт не можливий.

 • Кома – повне виключення свідомості з тотальною втратою сприйняття довкілля і самого себе з вираженими неврологічними і вегетативними розладами.

 • Клінічними ознаками марення (маячення) є гостре різке потьмарення свідомості з грубою дезорієнтацією в оточуючому середовищі і власній особі.

 • Сутінкові розлади свідомості проявляються дезорієнтацією, появою страхітливих галюцинацій, злістю, страхом, збудженням з агресією.



 • Мова пацієнта.

 • Шкіра і її похідні.

 • Висипання на шкірі

 • Розеола

 • Еритема

 • Кропив'янка

 • Герпетичні висипання

 • Крововиливи в шкіру

 • Варикозне розширення вен









 • Атрофія

 • Ерозія

 • Тріщини

 • Виразкa

 • Волосся.

 • Нігті.

 • Ступінь розвитку підшкірної основи

 • Набряки





 • Лімфатичні вузли.

 • М’язи.

 • Огляд рук і ніг.

 • Обстеження суглобів і локомоторного апарату





Голова.

 • Голова.

 • Огляд обличчя.

 • Очі.

 • Ніс.

 • Вуха.

 • Рот.

 • Шия.



Грудна клітка.

 • Грудна клітка.

 • Огляд живота.





 • Пальпація. Це метод обстеження пацієнта, використовуючи дотикові відчуття пальців чи кистей однієї або обох рук.



 • Перкусія. Метод грунтується на вистукуванні поверхні тіла, з тим, щоб за характером отримуваного звуку оцінити фізичні властивості органів, що лежать під вистукуваною поверхнею.



 • Аускультація. Метод обстеження внутрішніх органів, який базується на вислуховуванні звукових явищ, що виникають при їх функціонуванні.



 • Лабораторно-інструментальні методи обстеження

 • Рентгенологічне обстеження





 • Ендоскопічні методи дослідження





 • Ультразвукове дослідження (УЗД)



 • Термографія

 • Найновішим досягненням є впровадження у клінічну практику ядерної магнітної томографії (магнітно-резонансне зображення, радіомагнітний резонанс, ядерно-магнітний резонанс)



 • Інтерпретація отриманої інформації

 • Коли інформація зібрана, її варто проаналізувати і проінтерпретувати, щоб визначати можливості людини у плані надання самодопомоги, допомоги вдома і її потребу в сестринському втручанні.



 • Актуальні проблеми

 • Потенційні проблеми

 • Визначення першочергових завдань догляду

 • Таким чином, проаналізувавши перший етап сестринського процесу, можна зрозуміти принципові відмінності в діяльності медичної сестри сьогодні і недалекому майбутньому, і ті труднощі і завдання, які стоять перед цією новою генерацією медичних сестер у розробці і затвердженні на державному рівні сестринської документації на новому етапі реформування охорони здоров’я.





Схожі:

Лекція №24. Медсестринський процес: перший та другий етапи Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В. Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта iconТернопільський державний медичний університет Кафедра внутрішньої медицини Перший і другий етапи сестринського процесу
Розумові дані та освіта є також важливими факторами, які медсестра повинна проаналізувати, намагаючись зрозуміти вірування та переконання...
Лекція №24. Медсестринський процес: перший та другий етапи Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В. Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта iconЛекція №7. Методи найпростішої фізіотерапії Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В. Фізіотерапія це застосування з лікувальною метою фізичних впливів
Лекція №7. Методи найпростішої фізіотерапії Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В
Лекція №24. Медсестринський процес: перший та другий етапи Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В. Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта iconЛекція №10. Здоров’я. Фактори ризику. Задоволення потреби пацієнта в отриманні знань про здоровий спосіб життя і профілактику захворювань Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В

Лекція №24. Медсестринський процес: перший та другий етапи Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В. Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта iconПерший і другий етапи сестринського процесу Лектор доц. Н. Я. Верещагіна
Розуміння теоретичних основ медсестринського процесу необхідне для його ефективного впровадження
Лекція №24. Медсестринський процес: перший та другий етапи Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В. Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта iconКлінічне обстеження
Суб’єктивний та об’єктивні методи обстеження пацієнтів. Медсестринський процес у клініці внутрішніх хвороб. Опитування пацієнта медичною...
Лекція №24. Медсестринський процес: перший та другий етапи Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В. Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта iconЛекція №8 Спостереження та догляд за пацієнтами з порушенням функції дихання Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В
...
Лекція №24. Медсестринський процес: перший та другий етапи Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В. Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта iconЛекція №3 тема лекції: інфекційна безпека, інфекційний контроль в лпз. Дезінфекція проф кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В

Лекція №24. Медсестринський процес: перший та другий етапи Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В. Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта iconЛекція №2 Тема лекції: Типи лікувально-профілактичних закладів, їх структура й функції. Роль медсестри у задоволеннні потреб пацієнта. Проф кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В
...
Лекція №24. Медсестринський процес: перший та другий етапи Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В. Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта iconЗавідувач кафедри внутрішньої медицини професор Швед Микола Іванович Завідувач кафедри внутрішньої медицини професор Швед Микола Іванович
Хс синоніми коронарна хвороба, коронарна недостатність це гостре або хронічне захворювання, яке розвивається внаслідок порушення...
Лекція №24. Медсестринський процес: перший та другий етапи Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В. Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта iconЛекція №5 Тема лекції: Харчування й годування хворих Проф кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В
Вміст білків жирів та інших інградієнтів в харчовому раціоні залежить від характеру захворювання

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка