Інфаркт міокарду


НазваІнфаркт міокарду
Дата конвертації14.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииІНФАРКТ МІОКАРДУ

 • ІМ – це гостра форма ІХС, в основі якої лежить розвиток ішемічного некрозу (внаслідок абсолютної або відносної коронарної недостатності) і проявляється типовим або атиповим больовим, некро-резорбтивним, аритмічним синдромом, синдромом серцевої недостатності і специфічними ЕКГ-змінами

Етіологія ІМ

 • Причина ІМ – це тривала (більше 1 год) ішемія (припинення кровопостачання ділянки міокарду).

 • 90 – 95 % випадків причиною виникнення ішемії є стенозуючий атеросклероз, коли артерія звужується більше ніж на 80 %

 • В інших 5 – 10 % випадках у виникненні ішемії основну роль відіграє спазм коронарних судин, емболія, КАПатогенез ІМ

 • Патогенез ІМ складний, до кінця не вивчений.

 • За Меерсоном Ф.З. (1984) виділяють 4 стадії:

 • - І стадія – включення основних патогенетичних факторів ІХС:Патогенез ІМ

 • ІІ стадія за Ф.З.Меєрсоном:Патогенез ІМ

 • ІІІ стадія за Ф.З.Меєрсоном:

 • Останні два фактори приводять до пошкодження сарколеми, мітохондрій, лізосом, ретикулуму, звільняється Са++ і ферменти, які приводять до IV стадії:КЛІНІЧНА КАРТИНА ІМ

 • Прояви ІМ залежать від варіанту початку захворювання, розвитку тих чи інших ускладнень і періоду протікання

 • При типовій формі основним являється характерний больовий синдром (ангінозний статус) - сильні болі за грудиною, іррадіюють частіше в ліву руку, плече, лопатку, шию, обличчя, зуби;

 • біль носить пульсуючий характер, не проходить в спокої. Тривалість > 40 – 60 хв., не купується нітропрепаратами, інколи і наркотичними засобами.КЛІНІЧНА КАРТИНА ІМ

 • Варіанти протікання ІМ:

 • - гастралгічний

 • - астматичний

 • - аритмічний

 • - церебральний (апоплектичний)

 • - периферичний

 • - безбольовийКЛІНІЧНА КАРТИНА ІМ

 • Гастралгічний варіант - болі локалізуються в епігастральній ділянці, супроводжуються диспептичними порушеннями, частіше розвивається при задньо-діафрагмальних ІМ

 • Астматичний варіант (при повторних ІМ, вираженому кардіосклерозі у людей похилого віку) проявляється задишкою, серцевою астмою, набряком легеньКЛІНІЧНА КАРТИНА ІМ

 • Аритмічний варіант

 • – маніфестується шлуночковою пароксизмальною тахікардією (верхівкові ІМ), атріовентрикулярною блокадою (діафрагмальні ІМ), виникає частіше при повторних, ускладнених ІМ

 • Церебральний (апоплектичний) варіант – на перший план виходить неврологічна симптоматика (втрата свідомості, головокружіння, парези), частіше виникає у пацієнтів з АГ, церебральним атеросклерозомКЛІНІЧНА КАРТИНА ІМ

 • Периферичний варіант – біль локалізується в руці, плечі, часто справа, в попереку. Важко діагностується.

 • Безбольова форма – часто виникає в осіб, які не звертають уваги на стан здоров’я, спортсменів, талановитих людей, вчених, високопосадовцівКЛІНІЧНА КАРТИНА ІМ

 • Крім больового синдрому ІМ як правило супроводжується яскравою вегетативною (виражена пітливість, поблідніння, озноб, збудження) і екстракардіальною (диспептичний синдром: нудота, блювання, метеоризм, закрепи – декілька днів/тиждень) симптоматикоюКЛІНІЧНА КАРТИНА ІМ

 • Об’єктивне дослідження: виявляють ознаки серцевої недостатності і аритмію: акроціаноз, блідість або мармуровість, підвищена вологість шкіри, задишка (ядуха). Пульс частий, слабкого наповнення, можлива аритмія (екстрасистолія). АТ – знижений до 90 – 110 мм рт.ст, при кардіогенному шоці – нижче 90 мм р.ст.КЛІНІЧНА КАРТИНА ІМ

 • Аускультативно – тони ослаблені, ритм галопу за рахунок появи ІІІ протодіастолічного тону на фоні тахікардії, інколи систолічний шум. В легенях послаблене або жорстке дихання, можливі застійні хрипи в нижніх відділах легень. ЧД = 24 – 30.

 • Резорбтивний синром проявляється загальною слабкістю, субфебрилітетом, змінами в лабораторних аналізахПРОТІКАННЯ ІМ

 • Розрізняють такі періоди

 • протікання ІМ:

 • - продромальний

 • - ішемії або зверхгострий

 • - гострий

 • - підгострий

 • - післяінфарктнийЕКГ-зміни при ІМ

 • ЕКГ – зміни при ІМ - одна із основних діагностичних ознак ІМ.

 • При розвитку ІМ розрізняють зону ішемії, пошкодження і некрозу (власне ІМ).ЕКГ-зміни при ІМЗміни ЕКГ-комплексів при різних комбінаціях ішемії, пошкодження і некрозуГострий період ІМ

 • Гострий період триває декілька днів – тиждень

 • Виявляють ознаки пошкодження – низхідне коліно R переходить високо над ізолінією в Т – утворюється монофазна крива Парді. Відмічається реципрокність зміщень ST – вверх в відведеннях над зоною і вниз в протилежних відведеннях. В цей період починає формуватися некрозЕКГ – періоди інфаркту міокардаЛокалізація ІМ

 • За даними ЕКГ можна діагностувати:

 • - ІМ передньої стінки ( в т. ч. перегородкової ділянки, верхівки): зміни в І, ІІ, aVL V2 –V4

 • Діафрагмальні/задні: ІІ, ІІІ, aVF, V7 – V9

 • Бокові - в І, ІІ, aVL, V5 – V6

 • Комбіновані ІМ: передньо-бокові, задньо-бокові і т.д.Лабораторна діагностика ІМ

 • Візуалізація ІМ проводиться з допомогою радіоактивних ізотопів (пірофосфат, мічений технецієм) – вогнище “світіння” визначають вже ч/з 12 год., на протязі 2 – 3 тижнів.

 • Величину зони некрозу можна визначити за допомогою електрокардіотопографії (36 – 72 ЕКГ-відведень), серійного визначення КФК – МВ фракції, міоглобіновим і тропоніновим тестом, міченим пірофосфатом– радіоімунний тестДані лабораторних досліджень

 • Велике діагностичне значення при ІМ має визначення рівня ферментемії: найбільш кардіоспецифічними є КФК, АСАТ, АЛАТ, ЛДГ1-2

 • В гострому періоді ІМ спостерігаються також позитивні так звані “осадові” реакції : С-реактивний протеїн, формолова, тімолова проби, Бурштейна – вони свідчать про підвищення глобулінів плазми, появу реактивного запалення міокарду або перикарду.Дані лабораторних досліджень

 • При неясній клінічній картині, нечітких змінах ЕКГ, біохімічних показників використовують нові методи діагностики: експрес-визначення міоглобіну крові (сечі) або тропонін Т, І .

 • Радіоімунним методом або еритроцитарним діагностикумом можна виявити підвищену концентрацію міоглобуліну (> 200 нг/мл вже ч/з 2 – 4 год від початку ІМ), або тропоніну > 100 нг/мл.Дані лабораторних досліджень при ІМ

 • 1. Гемограма: Le - > 9*10 9/л, ШОЕ – N (до 10мм/год);

 • через 2 – 3 дні – Le – N, ШОЕ - > 10 – 15 мм/год.

 • При дослідженні гемограми в перші години – дні виявляють лейкоцитоз (більше 9*109/л) – це неспецифічна захисна реакція на стрес.

 • Через 2 -3-5 днів кількість лейкоцитів стає до норми, але починає прискорюватись ШОЕ – біологічні ножниціДані лабораторних досліджень при ІМ

 • 2. Ферменти:

 • КФК- >20 е/л/Гі – ч/з 6 – 12 год – 36 год

 • АСАТ- > 0,65 ммоль/л/Гі – ч/з 12 – 18 год – 48 год

 • АЛАТ- > 0,65 ммоль/л/Гі – ч/з 12 – 18 год – 48 год

 • ЛДГо- >160 е/л/4 (>3 ммоль/л/г) – ч/з 12 – 24 год-72 год

 • ЛДГ1-2 - > 80 е/л/4 (>1,5 ммоль/л/г) – ч/з 12-24 год – 72 год

 • Міоглобін- > 1: 64 – ч/з 2 – 4 год.

 • Тропонін Т, І - > 100 нг/мл , до 14 днівДані лабораторних досліджень при ІМ

 • Підвищуються показники згортання крові (гіперкоагуляція в перші 12 год.)

 • Коагулограма в нормі:

 • Протромбіновий індекс – 80 – 100 %

 • Фібриноген А – 2,5 – 4,4 г/л

 • Фібриноген В – ( - )

 • Толерантність плазми до гепарину – 7 – 11 хв.

 • Тромботест – IV- V ст.

 • Фібринолітична активність – 180 – 200 хв.

 • Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) – 35-40 од.

 • Час кровотечі – 1 – 3 хв.

 • Час згортання – 2 – 5 хв.

Схожі:

Інфаркт міокарду iconІхс це гостре або хронічне захворювання, яке розвивається внаслідок порушення рівноваги між потребою міокарду в кисні І його доставкою з кров’ю
Хс це гостре або хронічне захворювання, яке розвивається внаслідок порушення рівноваги між потребою міокарду в кисні І його доставкою...
Інфаркт міокарду iconСерцева недостатність Інфаркт міокарда
Стан організму, який характеризується невідповідністю між навантаженням серця і його здатністю виконувати необхідну роботу
Інфаркт міокарду iconІшемічна хвороба серця ярема н.І
Гострий інфаркт міокарда з наявністю зубця q (трансмуральний, великовогнищевий) (мкх-х- 121. 0-121. 3)
Інфаркт міокарду iconІшемічна хвороба серця ярема н.І
Гострий інфаркт міокарда з наявністю зубця q (трансмуральний, великовогнищевий) (мкх-х- 121. 0-121. 3)
Інфаркт міокарду iconКлінічна фармакологія засобів, що впливають на судинний тонус мета антигіпертензивної терапії
Зниження захворюваності І смертності, пов’язаних з підвищенням ат (інсульт, інфаркт, серцева та/або ниркова недостатність)
Інфаркт міокарду iconІнфаркт міокарда Принципами фізичної реабілітації
Тривалі та інтенсивні болі в області серця та за грудиною, що погано купуються валідолом, нітрогліцерином і купуються лише введенням...
Інфаркт міокарду iconВизначення
Хс- синоніми коронарна хвороба, коронарна недостатність це гостре або хронічне захворювання, яке розвивається внаслідок порушення...
Інфаркт міокарду iconЛекція для лікарів ту з фаху "медицина невідкладних станів" Інфаркт міокарда з стійкою елевацією сегмента s-t. Діагностичні біомаркери. Послідовність дій лікаря
Професор кафедри внутрішніх хвороб з медициною невідкладних станів Потяженко М. М
Інфаркт міокарду iconІнформації про стан серцево-судинної системи під час навантаження і зразу після його виконання
Серцево-судинна система здійснює функцію розподілу крові. Вона характеризується основними гемодинамічними факторами: Скорочення міокарду...
Інфаркт міокарду iconІнфаркт міокарда (infarctus myocardii)
Величезна заслуга у вивченні інфаркту міокарда належить видатним вітчизняним клініцистам В. П. Образцову І м. Д. Cтражеско. Вони...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка