Закон пропозиції. Рівноважна ціна. Закон пропозиції. Крива пропозиції Рівноважна ціна


НазваЗакон пропозиції. Рівноважна ціна. Закон пропозиції. Крива пропозиції Рівноважна ціна
Дата конвертації17.02.2013
Розмір445 b.
ТипЗакон


Пропозиція. Закон пропозиції. Рівноважна ціна.

Закон пропозиції. Крива пропозиції

Рівноважна ціна.Приклад : Десять великих картопляних полів розміщенні на різних відстань від місця продажу. Кожен може подати 100 кг картоплі. Два робітники на кожний кг несуть транспорті витрати в розміри 2грн, три – 1, 5 грн; п’ять – 1грн.

 • Якщо ціна на картоплю 1грн, то продаватимуть тільки- ______ виробників

 • . Якщо ціна на картоплю 1,5грн, то продаватимуть тільки-__ ____ виробників.

 • Якщо ціна на картоплю2 грн, то продаватимуть тільки-___ ____ виробниківПропозиція

 • Залежність кількості доставлених на ринок товарів або послуг від рівня цін на дані товари або послуги за незмінності решти умов називається пропозицією.

 • Величина пропозиції: конкретна кількість товару, привезена на ринок за конкретною ціною.Закон пропозиції

 • Закон пропозиції:

 • Зі збільшенням ціни обсяг пропозиції зростає, а внаслідок зниження ціни її – падає, тобто величина пропозиції на ринку перебуває в прямій залежності від цін на товари та послуги.

Позитивний нахил кривої пояснюється:

 • Крива пропозиції: графічна залежність величини пропозиції від ціни.

 • позначається Q.Нецінові чинники пропозиції

 • Головний чинник – це зміна цін на виробничі ресурси ( природні, капітальні, трудові).

 • Нові технології.

 • Державна політика в сфері оподаткування.

 • Зміна цін на взаємозалежні товари.

 • Наявність та відсутність конкуренції на ринку.

 • Зміна цін на інші товари.

 • Природні катаклізми, війни, певні політичні умови.Змінна ціни пропозиції (в цілому)Еластичність пропозиції

 • Еластичність пропозиції – це ступінь реакції певного чинника на зміну іншого чинника у певній функції.

 • Еластичність пропозиції залежить від чинника часу.Еластичність пропозиції залежить головним чином від чинника часу.При аналізі еластичності розглядають три часові періоди:

1. Короткотерміновий часовий період.

Е =0.(Занадто малий для здійснення фірмою кількісних змін у виробництві.

Яблука на ринку не можна збільшити пропозицію, навіть при зростанні цін.)

2.Середньотерміновий період є достатнім для розширення або скорочення виробництва, але недостатній для залучення нових ресурсів. 0<Е<1

3.Довготерміновий період. Е <1.

( розширення виробничих потужностей, фірма здатна відреагувати на зміну ціни.

Рівноважна ціна – ціна, за якої величина пропозиції товарів на ринку дорівнює величині попиту на них в результаті дії конкурентних сил

Функції рівноважної ціни:
 • Інформаційна

 • Нормуюча

 • Стимулююча

В цілому механізм цін сприяє перерозподілу ресурсів на користь галузей з високим платоспроможним попитом (найбільш ефективним на даний момент).

Встановлення рівноваги по Вальрасу

Маніпулювання цінами в короткостроковий період.

Встановлення рівноваги за А. Маршаллом

Маніпулювання об’ємами виробництва в довгостроковий період.

(поки PD > PS або PS > PD)

Павутиноподібна модель рівновагиПавутиноподібна модель з рівномірним відхиленням від рівновагиПавутиноподібна модель рівновагиПавутиноподібна модель встановлення рівновагиПавутиноподібна модель рівновагиСтійка рівновага (затухаючі коливання)Нестійка рівновага (взривні коливання)Невстановлювана рівновага (рівномірні коливання)Ринкова рівновага. Як держава встановлює ціни “підлоги” та “стелі”

 • Задача. Функція попиту на печиво в магазині має вигляд: Q(d)=30-Р, де Q(d) - величина попиту на день, а Р - ціна за один кг. Функція пропозиції Q(s)=15+2р, де Q(s)- величина пропозиції.

 • Знайти:

 • Рівноважний обсяг і рівноважну ціну.

 • Побудувати графік попиту і пропозиції .

 • Яка ситуація виникне на ринку, якщо ціна встановиться на рівні 3 грн/кг.Якщо Р=1,то Q(d)=30-Р=30-1=29;Перевірте себе:Графік попиту і пропозиціїЗадача . Фунція попиту населення: QD = 7-p, функція пропозиції QS = -5+2p, де Q- об’єм в млн. штук в рік; p – ціна. Побудувати графіки попиту і пропозиції.

 • QD = 7-р: (0;7); (7;0).

 • QS = -5+2р: (3;1); (6;7).

 • Яку кількість товару продано за ціною 5 тис. грн?

 • (р = 5 Q = 5).

 • По якій ціні бажають купити 4 млн. штук товару?

 • (Q = 4: р = 3 тис. грн.).                                                                         Що буде, якщо держава встановить ціну а) 6тис. грн.? б) 3 тис. грн.?

 • Відповідь:

 • а) кількість запропонованого товару буде 7 млн. штук, а кількість попиту – всього 1 млн. штук. Виникне надлишок товару.

 • б) За ціною 3 тис.грн. –кількість пропозиції – 1 млн. штук, а попиту - 4 млн. штук. Виникне дефіцит товару.Попит на банани описується рівнянням: QD = 2400-100р, а пропозиція – QS = 1000 + 250р, де Q – кількість кг бананів проданих або куплених за день; р – ціна 1 кг. бананів (в у.о.).

1)Визначити параметри рівноваги..

2)Яку кількість бананів було б продано по ціні 3 у.о. за 1 кг?

3)Яку кількість бананів було б продано за ціною 5 у.о. за 1 кг?
 • 1)Розв’язування: 1) QD = QS , тому 2400 – 100р = 100 + 250р; отже = 4; Q = 2000.

 • Відповідь: 4 у.о; 2000 кг.

 • 2)Якщо Р= 3 у.о, то QD = 2400-300 = 2100 кг в день; QS = 1000 + 750 = 1750 кг в день. Тобто QD> QS, то дефіцит. Покупці бажають купити 2100 кг бананів, але продавці продадуть всього 1750 кг.

 • Відповідь: по ціні 3у.о. було б продано 1750 кг.

 • 3) Якщо Р=5 у.о., то QD = 2400 – 500 = 1900 кг в день.

 • QS = 1000 + 1250 = 2250 кг в день.

 • Відповідь: 1900 кг.Задача

 • Визначте рівноважну ціну і рівноважну кількість за графіком і аналітично.

 • Розв’язування: QD = QS, тому 7-р = -5+2р; отже -р-2р = -5-7; р = 4; Q = 7-4 = 3; P0 = 4; Q0 = 3.

 • Відповідь: рівноважна ціна 4 тис. грн. Рівноважна кількість 3 млн. штук в рік.Крива попиту на шкільні портфелі : QD = 600 – 2р, де QD об’єм попиту в місяць (в штуках), р – ціна (в у.о.). Крива пропозиції: QS = 300 + 4р.

 • а) Яка рівноважна ціна і рівноважна кількість?

 • б)Що буде, якщо держава встановить ціну на рівні 10 у.о.?

 • Розв’язування:

 • а) QD = QS, тому 600 – 2р = 300 + 4р; р = 50 у.о.; Q = 600 -100 = 500 штук.

 • б) QD = 600-20 = 580 штук; QS = 300 + 40 = 340 штук.

 • Виникне дефіцит портфелів в кількості 240 штук (580 – 340 = 240).Задача.

 • Припустімо, функція попиту на автомобілі описується рівнянням: Q(d)=10-Р, функція пропозиції: Q (s)=-5+2р, де Q (d) - об’єм попиту (млн. шт./ рік), Q (s)- об’єм пропозиції, а Р - ціна (тис. грн).

1.Побудуйте графік.

2.Визначте параметри ринкової рівноваги.

3.Як зміниться ринкова ситуація, який ефект викличе встановлення мінімальної ціни на рівні 6 тис. грн.

ЗадачаСхожі:

Закон пропозиції. Рівноважна ціна. Закон пропозиції. Крива пропозиції Рівноважна ціна iconЗакон пропозиції Аналіз змін у пропозиції
Закон пропозиції визначає, що чим вища ціна товару, за інших незмінних умов, тим більше стимулюються виробництво і продаж саме цього...
Закон пропозиції. Рівноважна ціна. Закон пропозиції. Крива пропозиції Рівноважна ціна iconШкала попиту і пропозиції Шкала попиту і пропозиції
Графік D1 відображає зростання попиту. Рівноважна ціна продукції зросте і рівноважна кількість продукції також, Графік D1 відображає...
Закон пропозиції. Рівноважна ціна. Закон пропозиції. Крива пропозиції Рівноважна ціна iconЦіна ринкової рівноваги: зміст, графічне відображення Вчитель географії сзш№99
Незважаючи на величезні відмінності в деталях, майже всі економічні проблеми мають одну й ту ж суть… це необхідність врівноваження...
Закон пропозиції. Рівноважна ціна. Закон пропозиції. Крива пропозиції Рівноважна ціна iconКіровоград 2013 fc = 30 грн. Розрахувати afc, atc, mc та побудувати їх графіки
Побудуйте криві попиту і пропозиції. Розрахуйте коефіцієнти еластичності попиту і пропозиції. Визначте рівноважну ціну. Розрахуйте...
Закон пропозиції. Рівноважна ціна. Закон пропозиції. Крива пропозиції Рівноважна ціна iconЗміна попиту Детермінанти попиту: споживчі смаки
Крива ринкової пропозиції визначається так само, як і ринкового попиту – шляхом додавання індивідуальних кривих
Закон пропозиції. Рівноважна ціна. Закон пропозиції. Крива пропозиції Рівноважна ціна iconНовий міжнародний діловий район міста, що відповідає вимогам сталого розвитку
Рекомендації щодо вибору оптимальної ділянки для реалізації проекту "Київ-Сіті". Пропозиція щодо стратегії найбільш ефективного розвитку...
Закон пропозиції. Рівноважна ціна. Закон пропозиції. Крива пропозиції Рівноважна ціна iconРішення щодо форм втручання Чи слід державі націоналізувати економіку Чи слід регулювати промислове виробництво
Основні питання: 1 Вплив податків на досконало конкурентні ринки (аналіз з використанням математичної моделі попиту та пропозиції)...
Закон пропозиції. Рівноважна ціна. Закон пропозиції. Крива пропозиції Рівноважна ціна iconПропозиції комітету з економічних реформ при Президентові України) (Пропозиції комітету з економічних реформ при Президентові України)
Головною метою реформи медичної сфери є поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу всіх членів суспільства...
Закон пропозиції. Рівноважна ціна. Закон пропозиції. Крива пропозиції Рівноважна ціна iconПовідомлення про прийняття, котре включає: назву заявки, акронім та унікальний ідентифікатор пропозиції (номер заявки)
Координатору пропозиції буде відіслано електронною поштою повідомлення про прийняття, котре включає
Закон пропозиції. Рівноважна ціна. Закон пропозиції. Крива пропозиції Рівноважна ціна iconЕластичність пропозиції визначають так само, як і еластичність попиту. Єдина відмінність полягає в тому, що величина реагування пропозиції на збільшення ціни додатна, а попиту — від'ємна
Еластичність пропозиції визначають так само, як і еластичність попиту. Єдина відмінність полягає в тому, що величина реагування пропозиції...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка