Положення Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей. Закон України «Про загальну середню освіту» одним з головних визначає завдання виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших


НазваПоложення Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей. Закон України «Про загальну середню освіту» одним з головних визначає завдання виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших
Дата конвертації14.04.2013
Розмір445 b.
ТипПоложенняМісце предмета «Основи здоров’я» в системі загальної середньої освіти

 • Цілеспрямовані дії держави у створенні сприятливих умов розвитку дітей , зокрема у частині забезпечення їх прав на здоров’я, вимагають:

 • Конституція України

 • Конвенція ООН про права дитини,

 • Положення Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей.

 • Закон України «Про загальну середню освіту» одним з головних визначає завдання виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших, формування засад і гігієнічних навичок здорового способу життя, збереження і зміцнення їх фізичного, психічного здоров’я. Ці ж завдання визначені й у Державних стандартах початкової та базової і повної середньої освіти.

 • Одним з шляхів реалізації цих завдань є інтегрований предмет «Основи здоров’я» що вивчається з 2005р.Завдання предмета «Основи здоров’я»

 • Інтегрований предмет «Основи здоров’я» передбачає:

 • - вироблення стійкого переконання щодо здоров`я як головної життєвої цінності;

 • - формування свідомого ставлення до свого життя і здоров`я;

 • - оволодіння навичками дбайливого ставлення до себе;

 • - формування навичок безпечної для життя і здоров`я поведінки;

 • - набуття практичних вмінь і навичок поведінки в складних та небезпечних для життя умовах;Нормативне забезпечення викладання предмета

 • -Закон України «Про загальну середню освіту» (1999р.)

 • -Державний стандарт початкової та базової і повної середньої освіти.(постанова КабмінУ №24 від 14.01.2004р. про введення галузі “Здоров`я і фізична культура”)

 • -Лист МОН молодь спорту №1/9454 від 09.06.2011 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення навчального предмета «Основи здоров’я» в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 н.р.

 • Наказ МОНМСУ від 13.04.2011 року №329 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»;

 • Науково-методичних рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 5-11 класах(2011 р. Наказ ГУОН від 05.10.11 №526).Програмне забезпечення викладання предмета основи здоров`я

 • Основи здоров’я. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (Київ, Ірпінь „Перун”,2005 )

 • Факультативний курс Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя (8-9кл.) (4 ЗНЗ)

 • Навчальний курс «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» (10-11кл.) (Передбачений

 • Загальнодержавною програмою забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки (затверджена Законом України від 19.02.2009 р. № 1026-VІ)План заходів МОН України, затверджений наказом МОН України від 01.06.2009 р. № 457

 • запровадження норми щодо викладання предмета вчителем, який пройшов навчання за методикою ООЖН і має відповідний документ;

 • запровадження обов'язкового грифування профілактичних програм, які впроваджуються у НЗ;

 • забезпечення створення кабінету основ здоровя у кожному ЗНЗ;

 • запровадження у ЗНЗ факультативних курсів для молоді з профілактики ВІЛ/СНІДуОб`єкти перевірки

 • 1.Наявність нормативних документів

 • 2. Навчально-методичне забезпечення викладання предмета та матеріально-технічний стан навчального кабінету

 • -3.Здійснення навчального процесу:

 • - Урок

 • -Позакласна просвітницька та профілактична робота

 • 4.Результативність навчального процесу

 • -Рівень навчальних досягнень учнів ( за останню тему)

 • -Рівень сформованості життєвих навичок, профілак-тичних знань, позитивної мотивації на здоровий спосіб життя (Анкети)

 • -Тестова перевірка

 • 5. Забезпечення педагогічними кадрами

 • 6. Ділова документація

 • 7. Контроль за станом викладання предмету в закладі

 • 8. Участь в роботі РМОНавчально-методичне забезпечення викладання предмета

 • навчально-методична та матеріально-технічна бази викладання предмета “Основи здоров`я” повинна бути у відповідності до Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України 09.12.2009 р. № 1114).Розвиток мережі кабінетів основ здоров’я у навчальних закладах

 • Всього шкіл-19

 • Виділені кімнати під кабінети -5 (№1, №2, №3, Довжанська ЗОШ, Олександрівська ЗОШ)

 • Оснащений згідно Положення1(Гімназія №1)

 • Відповідає вимогам, мають змінні експозиції, матеріали до тренінгів- ЗОШ №3, але потребує ще наповнення навчальними матеріалами для використання сучасних здоров’язберігаючих освітніх технологій у навчальному процесі.

 • Івашківська ЗОШ не має кабінету лише змінні експозиції, розміщені в рекреаціях коридорів. Але слід відмітити велику кількість посібників і фахових журналів в бібліотеці .Специфіка навчання основам здоров’я

 • Реалізація освітньої траєкторії за схемою:

 • “знання” –

 • “уміння” –

 • “ставлення” –

 • “життєві навички”

Експертиза здійснення навчального процесу:

 • Урок:

 • - Враховання прикладного характеру «Основ здоров’я» через інтеграцію таких компонентів як мотиваційний, операційний та інформаційний

 • інформаційного (поєднання в собі знання про фізичну, соціальну, психічну, духовну складову здоров’я, основні умови і способи його збереження, основні засади здорового способу життя та безпеки життєдіяльності);

 • операційного (засоби, методи і форми організації діяльності, способи планування і регулювання її перетворювальними процесами);

 • мотиваційного (поєднання знань основ збереження життя і здоров’я з ціннісними орієнтаціями на задоволення соціально-значимих і особистісноорієнтованих потреб)

 • - Реалізація освітньої траєкторії «знання» – «уміння» – «ставлення» – «життєві навички»

 • - Проведення уроків на засадах формування ОЖН

 • Позакласна просвітницька та профілактична роботаРеалізація прикладного характеру програми на уроціОсобливості оцінювання рівня навчальних досягнень учнів:

 • При оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з основ здоров’я враховується знання та дотримання школярами правил збереження власного життя і здоров’я та оточуючихРезультативність навчального процесу (за анкетуванням)

 • Анкети :

 • рівень сформованості життєвих навичок, профілактичних знань, позитивної мотивації на здоровий спосіб життя

 • Вміння підтримувати власне здоров`я

 • Вміння оцінити власне здоров`я

 • Джерела інформації про здоровий спосіб життя

Результативність навчального процесу (за рівнями навчальних досягнень щодо визначення ціннісного ставлення до власного здоров`я) (з-ня в письмовій формі)Ведення шкільної документації

 • Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 5-11 класах(2011 р. Наказ ГУОН від 05.10.11 №526).

 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 року № 329)

 • Лист МОН молодь спорту №1/9454 від 09.06.2011 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення навчального предмета «Основи здоров’я» в2011-2012н.р.

 • .Ведення шкільної документації

 • Було зроблено зауваження вчителям щодо записів у журналі практичних робіт і відповідно домашніх завдань.

 • Запис повинен мати таку форму:

 • Тема уроку. Практична робота № 1. Назва практичної роботи

 • Домашнє завдання повинно носити пошуковий, творчий характер

 • Взяти інтерв’ю з питанняПідготувати повідомлення про…Ведення шкільної документації

 • Всі вчителі мають програми, календарні плани, поурочні плани ( друковані і без коригування під свій контингент) (вчитель Світлична В.В. має свіжописані поурочні плани для кожного класу)Підручники

 • Підручники в школах різних авторів:

 • Бойченко Т.Є., Воронцова Т.В., Поліщук Н.М.

 • Спостерігається порушення наступності у використанні підручників «Основи здоров’я» певних авторів у різних паралелях

 • (Івашківська ЗОШ Воронцова Т.В.-5, 7,8,9, Поліщук Н.М -6), що ускладнює роботу вчителя.Контроль за станом викладання предмета в закладах

 • В кожному ЗНЗ є розпорядчі документи

 • тематичних перевірок,педагогічних нарад, нарад при директору щодо вивчення питання викладання основ здоров`я

 • Гімназії №1 - нарада при директору. Протокол №10 26.10.2011р узагальнено наказом №15 від 28.10.2011

 • ЗОШ №3 питання слухатимуться на педагогічній раді у листопаді 2011р. та нараді при директору у квітні (відповідно«Виховання здорової і свідомої особистості» та «Профілактика йододефіцитних захворювань»)

 • у Івашківській ЗОШ – у січні 2011на нараді при директору( протокол №1 від 25.01.2011, узагальнено наказом №9 від31.01.2011 «Про результати експертизи стану викладання, дотримання державних вимог до змісту та обсягу навчального матеріалу з предмету основи здоров`я»Участь в роботі РМО

 • Всі вчителі є активними учасниками роботи РМО

 • З 2006р. Проводяться навчально-практичні семінари для вчителів предмета “Основи здоров`я” з відвідуванням і обговоренням відкритих уроків, проведенням майстер-класів для колег

 • РМО працює над створенням ефективних механізмів підвищення якості навчання здоров’я та безпеки учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

 • На останньому засіданні вчитель Івашівської ЗОШ Колісник А.П. знайомитме вчителів звласним досвідом проведення тренінгівТРЕНІНГ- ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 • Презентація вчителя Івашківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Золочівської РДА

 • Колісник Алли Петрівни

 • ( матеріал додається)Лист МОНМСУ від 22.08.2011 № 1.4/18-2640 «Про результати моніторингового дослідження «Ефективність впровадження предмета «Основи здоров’я» в 5-9 класах»

 • Результати національного моніторингового дослідження “Ефективність впровадження навчального курсу “ Основи здоров’я”

 • Виявлено існуючі проблеми

 • Запропоновані шляхи їх подолання

 • Додаток: Лист МОНМСУ від 22.08.2011 № 1.4/18-2640 «Про результати моніторингового дослідження «Ефективність впровадження предмета «Основи здоров’я» в 5-9 класах» (на 12 арк. у 1 прим.).Підвищення якості навчання основам здоров׳я

 • оволодіти сучасними педагогічними методиками, передусім, інтерактивними (тренінговими) формами групової роботи;

 • користуватися якісними навчально-методичними матеріалами і перевіреними джерелами додаткової інформації;

 • бути відданим справі навчання дітей здоров’я, розуміти і визнавати актуальні потреби, інтереси та вікові можливості учнів;

 • забезпечити підтримку батьків і колегРеалізація завдань підвищення якості навчання здоров’я і безпеки можлива за таких умов:

 • системної підготовки вчителів до викладання предмету за сучасними інтерактивними технологіями навчання на основі розвитку життєвих навичок (наказ МОН України від 01.06.2009 р. № 457).;

 • наступності між основною та старшою школою у вирішенні завдань формування здорового способу життя, превентивної освіти, культури здоров’я;

 • тісної співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу – учнів, педагогів, сім’ї та громади – щодо формування ціннісного ставлення до здоров’я людини;

 • розвитку навчально-методичної та матеріально-технічної бази відповідно до Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України 09.12.2009 р. № 1114).

Дякую за увагу!Схожі:

Положення Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей. Закон України «Про загальну середню освіту» одним з головних визначає завдання виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування»
Указ Президента України від 4 липня 2005 року №1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в...
Положення Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей. Закон України «Про загальну середню освіту» одним з головних визначає завдання виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших iconМоніторинг застудних захворювань учнів 1-11 класів
Виховання свідомого ставлення до свого здоров`я та здоров`я інших громадян як найвищої соціальної цінності шляхом формування здорового...
Положення Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей. Закон України «Про загальну середню освіту» одним з головних визначає завдання виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших iconЗакон України «Про освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Закон України "Про доступ до публічної інформації"
Типове положення про відділ освіти районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, затверджене постановою...
Положення Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей. Закон України «Про загальну середню освіту» одним з головних визначає завдання виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших iconІнформації На уроці нам знадобляться… виставка інформаційних джерел про здорове харчування і харчові добавки; плакати "Штрих-код", "Шкідливі добавки", "Правила покупця";
Виховні: виховання свідомого ставлення до свого здоров’я; виховання свідомого розуміння зв’язка між екологією природи і здоров’ям...
Положення Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей. Закон України «Про загальну середню освіту» одним з головних визначає завдання виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших iconЗакон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): Розділ VІІ. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти (статті №№41 та 42)
Формування та розвиток в учнів на уроках низки компетентностей (громадянської, ключової, комунікативної, міжпредметних, математичної,...
Положення Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей. Закон України «Про загальну середню освіту» одним з головних визначає завдання виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших iconЗакон України "Про освіту", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про дошкільну освіту"
Положення про освітній округ (постанова Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №777)
Положення Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей. Закон України «Про загальну середню освіту» одним з головних визначає завдання виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших iconЗакон України "Про освіту" Закон України "Про загальну середню освіту" Національна доктрина розвитку освіти Концепція розвитку загальної середньої освіти Положення про загальноосвітній навчальний заклад
«Шляхи удосконалення ефективності уроку, зростання його впливу на підвищення результативності навчально-виховного процесу, рівня...
Положення Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей. Закон України «Про загальну середню освіту» одним з головних визначає завдання виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших iconЗакон України «Про загальну середню освіту» стверджує: «Завданням загальної середньої освіти є формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, забезпечення повноцінного фізичного розвитку й зміцнення здоров’я»
України», а Закон України «Про загальну середню освіту» стверджує: «Завданням загальної середньої освіти є формування особистості...
Положення Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей. Закон України «Про загальну середню освіту» одним з головних визначає завдання виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших iconЗакон України "Про освіту". Закон України "Про освіту". Закон України "Про загальну середню освіту". Положення про загальноосвітній навчальний заклад
Рекомендації щодо організації І проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти...
Положення Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей. Закон України «Про загальну середню освіту» одним з головних визначає завдання виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших iconЗакон України "Про освіту" від 23. 03. 1996. Закон України "Про загальну середню освіту" від 12. 05 1999. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти від 16. 09. 2006
Забезпечення єдності навчан-ня і виховання як двох взаємо-залежних складових системи освіти, пошук нових шляхів організації позакласної...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка