25. 00. 02. – механізми державного управління Кафедра управління охороною суспільного здоров’я наду


Назва25. 00. 02. – механізми державного управління Кафедра управління охороною суспільного здоров’я наду
Дата конвертації14.04.2013
Розмір444 b.
ТипЗакон


Кризина Наталія Павлівна

 • Державна політика України в галузі охорони здоров’я: генезис, тенденції та закономірності розвитку.

 • 25. 00. 02. – механізми державного управління

 • Кафедра управління охороною суспільного здоров’я НАДУ


Актуальність теми

 • Збереження і зміцнення здоров’я населення України, поліпшення демографічної ситуації, підвищення народжуваності, зниження смертності та інвалідності, збільшення тривалості активного життя, зміцнення фізичного та психічного здоров’я нації, зокрема жіночого здоров’я, продовження працездатного віку, покращення індексу людського розвитку.

 • Зумовлена потребою широкого впровадження новітніх методів вироблення державної політики в галузі охорони здоров’я.Мета і завдання дослідження

 • Науково-теоретичне обґрунтування еволюції державної політики України в галузі охорони здоров’я і на цій основі вироблення рекомендацій, шляхів вдосконалення та реалізації державного управління.

 • Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань:

 • аналіз стану проблеми формування та реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я українськими та зарубіжними дослідниками;

 • визначити програмно-цільову структуру та механізм дослідження;

 • розглянути сутність і роль діяльності держави щодо соціального захисту населення у галузі охорони здоров’я;

 • розкрити сутність понять, які складають категорійно-понятійний апарат та визначити принципи формування державної політики в галузі охорони здоров’я;

 • удосконалити принципи формування нормативно-правової бази для реалізації державної політики України в галузі охорони здоров’я;

 • розробити шляхи вдосконалення механізмів формування та реалізації державної політики України в галузі охорони здоров’я;Об’єкт, предмет та гіпотеза дослідження

 • Об’єктом дослідження є система охорони здоров’я в Україні.

 • Предметом дослідження є генезис, тенденції та закономірності розвитку державної політики України в галузі охорони здоров’я.

 • Гіпотезою є обґрунтування формування та реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я шляхом реалізації системного принципу управління цією сферою і формування своєчасних рішень різного плану в інтересах розвитку цілісної інфраструктури системи охорони здоров’я для створення конкурентоспроможних у світі медичних послуг.Очікувана наукова новизна

 • Проведено аналіз державної політики в галузі охорони здоров’я та виділено її в окремий предмет досліджень;

 • Піддано комплексному теоретико-методологічному аналізу забезпечення державної політики в галузі охорони здоров’я;

 • Теоретико-методологічно обґрунтовано засади формуванням державної політики в галузі охорони здоров’я;

 • Удосконалено: способи формування нормативно-правової бази для реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я; понятійно-категорійний апарат, а саме розроблено авторську дефініцію понять “здоров’я”, “психічне здоров’я”, “система психічного здоров’я”, що мають інтегрований, узагальнюючий характер.Очікуване практичне значення одержаних результатів

 • Навчально-методичні розробки курсу соціальної гігієни Київського медичного інституту УАНМ;

 • У проекті середньострокових заходів ГУОЗ та медичного забезпечення КМДА;

 • У проекті науково-практичної конференції КМДА;

 • У навчальному процесі Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ;

 • Впроваджено МОЗ Автономної Республіки Крим;

 • В програмах МОЗ України;

 • В концепції соціальних служби для молоді Святошинського району в м. Києві;

 • У програмі міжнародної науково-практичної конференції спортивно-оздоровчого комплексу “Смена” м. Ялта;

 • В програмах Українського інституту громадського здоров’я МОЗ України;Апробація результатів дослідження

 • Результати дослідження обговорювалися на науково-практичних конференціях: “Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення” ( Київ, травень, 2005 р.); “Сучасні технології збереження і зміцнення здоров’я здорових”( Київ, жовтень, 2005 р.); “Державна політика України з реформування охорони здоров’я” ( Київ, червень, 2006 р.); “Розробка імітаційних моделей систем управління силами та засобами медичної служби мирного часу та в екстремальних ситуаціях”( Київ, грудень, 2006 р.), “Міжгалузева комплексна програма “Здоров’я нації” на 2002 – 2011 роки – крок до реформування галузі” (Ужгород, жовтень, 2006 р.), на робочій нараді у заступника Міністра охорони здоров’я з питань розвитку та моделей організації первинної медико-санітарної допомоги в Україні (Київ, квітень, 2007 р.).Висновки

 • Дослідження ґенези державної політики в галузі охорони здоров’я в Україні засвідчує, що кожен етап розвитку суспільства та політичної думки створював передумови для формування рис, які характерні для аналізу політики, що має міждисциплінарний характер.

 • Необхідно здійснити перехід від традиційного сприйняття охорони здоров’я як суто соціальної галузі до комплексної соціально-економічної галузі, поле діяльності якої поширюється на всі сфери життя суспільства.

 • Людина з усіма її запитами має стати головною метою сучасного суспільства. ЇЇ духовне і тілесне здоров’я має бути суспільним індикатором, зо допомогою якого визначаються напрями гуманітарної, інвестиційної, соціально-економічної й науково-технічної політики як у центрі, так і в регіонах.

 • В обмежених економічних умовах держава повинна перебудувати національну систему охорони здоров’я і сформувати єдиний медичний простір в Україні.

 • Продовжити приведеннямнормативно-правової бази в галузі охорони здоров’я до правових актів Європейського Союзу.

 • В розробці правової сфери України з питань охорони психічного здоров’я необхідно удосконалити законодавство, привести його у відповідність до сучасних потреб суспільства та європейських стандартів, створити й запровадити механізми реалізації права на психічне здоров’я.

 • Продовжити впровадження в державну політику нові засади охорони здоров’я, міжгалузевих механізмів управління, новітніх технологій управління в становленні громадського здоров’я, що відповідало б загальній стратегії в Європейському регіоні.Схожі:

25. 00. 02. – механізми державного управління Кафедра управління охороною суспільного здоров’я наду iconДержавного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
України 25. 00. 02 механізми державного управління кафедра економічної теорії та історії економіки Науковий консультант доктор наук...
25. 00. 02. – механізми державного управління Кафедра управління охороною суспільного здоров’я наду iconМакаренко Андрій Петрович
Державне регулювання І підтримка ринкового розвитку аграрного виробництва Спеціальність 25. 00. 02 механізми державного управління...
25. 00. 02. – механізми державного управління Кафедра управління охороною суспільного здоров’я наду iconКурінна Тетяна Миколаївна Благодійність та меценатство як об’єкти державного регулювання 25. 00. 02-механізми державного управління кафедра управління супільним розвитком

25. 00. 02. – механізми державного управління Кафедра управління охороною суспільного здоров’я наду iconРозпорядження наду "Про видання "Енциклопедії державного управління України" у 2010-2011 роках. Проведення науково-методологічного семінару (січень лютий 2010 р.), з проблематики підготовки І видання Словника та Енциклопедії у 2010 2011 роках
Публічна політика та управління", "Регіональне управління", "Місцеве самоврядування", "Публічне адміністрування", "Державне управління...
25. 00. 02. – механізми державного управління Кафедра управління охороною суспільного здоров’я наду iconІнформаційне забезпечення управління охороною здоров’Я “Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій”
Охорона здоров’я, як система, за причинною ознакою може бути поділена на дві підсистеми
25. 00. 02. – механізми державного управління Кафедра управління охороною суспільного здоров’я наду iconУправління варто розглядати як наукову дисципліну, що має предмет, теорію, закони, принципи, функції і методи, використання яких дозволяє конкретизувати і доповнювати її ціль, задачу та зміст
Управління охороною здоров'я це складова частина соціальної медицини і організації охорони здоров'я, оскільки "організація" являє...
25. 00. 02. – механізми державного управління Кафедра управління охороною суспільного здоров’я наду iconКафедра філософії І методології державного управління кафедра філософії І методології державного управління
Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 3 монографій, 2 підручників, багатьох навчально-методичних посібників....
25. 00. 02. – механізми державного управління Кафедра управління охороною суспільного здоров’я наду iconКафедра Кафедра
За 2001-2010 р р здійснено вісім випусків магістрів державного управління за спеціалізацією "Управління освітою" усього 74 особи,...
25. 00. 02. – механізми державного управління Кафедра управління охороною суспільного здоров’я наду icon«Державне регулювання продовольчого забезпечення регіонів» 25. 00. 02 – механізми державного управління кафедра економічної теорії та історії економіки
«Державне регулювання продовольчого забезпечення регіонів» 25. 00. 02 механізми державного управління кафедра економічної теорії...
25. 00. 02. – механізми державного управління Кафедра управління охороною суспільного здоров’я наду iconМенеджмент – це вміння досягати поставленої мети, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей
Управління охороною здоров'я це складова частина соціальної медицини і організації охорони здоров'я, оскільки "організація" являє...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка