Л13 Вимірювальні прилади порівняння


НазваЛ13 Вимірювальні прилади порівняння
Дата конвертації17.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Л13

 • Вимірювальні прилади порівняння


 • Прилади порівняння

 • Мости 2

 • Компенсаційний метод вимірювання 38

Принципова схема одинарного мосту постійного струмуТочки a, b, c, d носять назви вершин мосту

 • Точки a, b, c, d носять назви вершин мосту

 • Резистори R1,R2,R3,R4 - плечі мосту

 • діагональ - (а - b ), в яку вмикається джерело живлення ДЖ, називається діагоналлю живлення,

 • діагональ - (с — d), в яку вмикається нуль-індикатор НІ, - індикаторною діагоналлю.Залежно від наявності чи відсутності напруги в індикаторній діагоналі у момент відліку вимірюваної величини мости поділяють на

 • Залежно від наявності чи відсутності напруги в індикаторній діагоналі у момент відліку вимірюваної величини мости поділяють на

 • зрівноважені і

 • Незрівноважені

 • Залежно від роду струму

 • постійного струму

 • Змінного струмуНезрівноважені мости знайшли переважне застосування при вимірюваннях неелектричюп величин, попередньо перетворених на електричний опір, а також в процентних мостах, що вимірюють відхилення опору від номінального значення.

 • Незрівноважені мости знайшли переважне застосування при вимірюваннях неелектричюп величин, попередньо перетворених на електричний опір, а також в процентних мостах, що вимірюють відхилення опору від номінального значення.

 • Зрівноважені мости є засобами точних вимірювань електричних опорів. • де RHI - внутрішній (вхідний) опір нуль-індикатораДля досягнення ІНІ = 0 необхідно виконати умову

 • Для досягнення ІНІ = 0 необхідно виконати умову

 • Звідсі маємоПлечі R1 і R4, суміжні в мостовій схемі, називають плечами порівняння (найчастіше цю назву застосовують тільки до плеча R4).

 • Плечі R1 і R4, суміжні в мостовій схемі, називають плечами порівняння (найчастіше цю назву застосовують тільки до плеча R4).

 • Два інші суміжні між собою плечі моста, опори яких входять до рівняння у вигляді відношення R2/R3 називають плечами відношення.Оскільки умова рівноваги моста визначається лише співвідношенням опорів плеч моста і не залежить від напруги джерела живлення, то до джерел живлення не висувається жодних спеціальних вимог.

 • Оскільки умова рівноваги моста визначається лише співвідношенням опорів плеч моста і не залежить від напруги джерела живлення, то до джерел живлення не висувається жодних спеціальних вимог.

 • Завдяки цій особливості мостові вимірювальні кола знайшли широке практичне застосування.Принципова схема реального одинарного мосту

 • Принципова схема реального одинарного мосту

 • R пор – резистор плеча порівняння

ΔI - оцифровано у відсотках

 • ΔI - оцифровано у відсоткахЗа струмом

 • За струмом

 • За напругоюне задане, то його знаходять з умови

 • не задане, то його знаходять з умови

 • де - граничне значення допустимої основної відносної похибки досліджуваного об'єктаодинарним мостом за нормальних умов

 • одинарним мостом за нормальних умов

 • де основна похибка моста

 • похибка квантування

 • похибка від впливу опорів з'єднувальних проводів

на результат вимірювання опору був нехтовно малим, слід забезпечити співвідношення

 • на результат вимірювання опору був нехтовно малим, слід забезпечити співвідношення

 • звідкиДля зменшення похибки від опору з’єднувальних проводів використовують чотирипровідні схеми мостів

 • Для зменшення похибки від опору з’єднувальних проводів використовують чотирипровідні схеми мостів

 • Це дозволяє знизити нижню межу вимірювання опору до 0,5... 0,001 Ом

Для двопровідного моста

 • Для двопровідного моста

 • Для моста із чотирипровідним під'єднаннямСхема автоматичного моста

 • П – підсилювач

 • РД – реверсивний двигунЗведена похибка автоматичних мостів у кращому випадку дорівнює 0,25%, швидкодія -0,25с.

 • Зведена похибка автоматичних мостів у кращому випадку дорівнює 0,25%, швидкодія -0,25с.

I1 = I2 I3 = I4 Ix = IN

 • I1 = I2 I3 = I4 Ix = IN

 • IXRX + I3R3 = I1R1

 • INRN +I4R4 = I2R2

 • I3R3 + I4R4 = (IX – I3)rВирішив рівняння відносно RX отримаємо

 • Вирішив рівняння відносно RX отримаємо

 • При виконання умовиДля зменшення похибок необхідно виконувати умови

 • Для зменшення похибок необхідно виконувати умови

 • - r → 0

 • - опір резисторів R1,R2,R3,R4 > 10 ОмВираженої у відсотках від значення вимірюваної величини, нормується одно- або двочленною формулою

 • Вираженої у відсотках від значення вимірюваної величини, нормується одно- або двочленною формулою

 • c,d - числові коефіцієнти, що характеризують похибку моста

 • RK - кінцеве значення опору даного диапазону вимірювань

Рівняння рівноваги

 • Рівняння рівноваги

 • Де - комплексні значення опорів мостаВраховуючи, що

 • Враховуючи, що

 • Отримаємо рівняння рівноваги у виглядіПісля розділення дійсних та уявних складових отримаємо умови рівноваги у вигляді двох рівнянь

 • Після розділення дійсних та уявних складових отримаємо умови рівноваги у вигляді двох рівняньУ загальному випадку для зрівноваження моста змінного струму необхідно змінювати по черзі значення двох регулювальних елементів плеч моста (активного та реактивного опорів).

 • У загальному випадку для зрівноваження моста змінного струму необхідно змінювати по черзі значення двох регулювальних елементів плеч моста (активного та реактивного опорів).Мірою досконалості моста відносно швидкості досягнення рівноваги є гак звана збіжність (сходимость), яка характеризується кількістю почергових регулювань, необхідих для досягнення умови рівноваги.

 • Мірою досконалості моста відносно швидкості досягнення рівноваги є гак звана збіжність (сходимость), яка характеризується кількістю почергових регулювань, необхідих для досягнення умови рівноваги.

полягає в тому, що на вході пристрою порівняння (компаратора) одночасно діють дві величини - полярна або векторна вимірювана величина X та однорідна з нею компенсуюча зразкова величина Хк, розмір якої відтворюється мірою, а співвідношення між розмірами величин X та встановлюють за вихідним сигналом пристрою порівняння.

 • полягає в тому, що на вході пристрою порівняння (компаратора) одночасно діють дві величини - полярна або векторна вимірювана величина X та однорідна з нею компенсуюча зразкова величина Хк, розмір якої відтворюється мірою, а співвідношення між розмірами величин X та встановлюють за вихідним сигналом пристрою порівняння.компенсаційного методу вимірювання є:

 • компенсаційного методу вимірювання є:

 • а) повна відсутність споживання енергії від джерела сигналу, що дає можливість вимірювати електрорушійну силу;

 • б) висока точність вимірювання, особливо на постійному струмі.застосовують:

 • застосовують:

 • а) компенсатори постійного струму;

 • б) компенсатори змінного струму:

 • - прямокутно-координатні;

 • - полярно-координатні.Схема потенціометра постійного струму • Пол.”а”

 • при

 • Пол. “б”

 • приСхема вимірювання опору • де δRN -похибка зразкової міри опору RN;

 • δUKX,δUKN - похибки компенсатора при вимірюванні напруг URX, URN;

 • δΚΒX, δΚΒΝ - відповідні похибки квантування.Принцип дії компенсаторів змінного струму полягає у зрівноважуванні вимірюваної напруги Ux відомою компенсаційною напругою UK

 • Принцип дії компенсаторів змінного струму полягає у зрівноважуванні вимірюваної напруги Ux відомою компенсаційною напругою UK

 • Момент рівності Ux =UK фіксується нульовим показом нуль-індикатора, при якому UНІ = 0.Якщо вимірювана та компенсаційна напруги є періодичними функціями часу

 • Якщо вимірювана та компенсаційна напруги є періодичними функціями часу

 • то для досягнення рівноваги компенсаційної схеми необхідно добитися рівності миттєвих значень Uх (t) = Uк (t)- форми кривих компенсаційних напруг повинні бути ідентичними;

 • - форми кривих компенсаційних напруг повинні бути ідентичними;

 • - амплітудні значення і частоти компенсаційних напруг повинні бути рівними, тобто

 • - фази компенсаційних напруг повинні бути протилежними, тобто φκ = -φχ = φχмає два вимірювальні контури або дві координати - координату "X" і координату "Υ", які гальванічне розділені за допомогою повітряного трансформатора (котушки взаємоіндуктивності) Μ.

 • має два вимірювальні контури або дві координати - координату "X" і координату "Υ", які гальванічне розділені за допомогою повітряного трансформатора (котушки взаємоіндуктивності) Μ.

 • Внаслідок цього зсув фаз між робочими струмами координат Ικχ і Іку дорівнює 90°.Відповідно зсув фаз між складовими компенсаційної напруги UKX і UKY, які знімають з компенсаційних опорів RKX та RKY відповідних координат, також дорівнює 90°.

 • Відповідно зсув фаз між складовими компенсаційної напруги UKX і UKY, які знімають з компенсаційних опорів RKX та RKY відповідних координат, також дорівнює 90°.

 • З'єднання середніх точок опорів RKX та RKY дає змогу одержати точку "О" прямокутної системи координат.Схожі:

Л13 Вимірювальні прилади порівняння iconЛ11 Електронні аналогові вимірювальні прилади
Авп, в яких вимірювальна інформація перетворюється за допомогою аналогових електронних пристроїв
Л13 Вимірювальні прилади порівняння iconЛ9-10 аналогові вимірювальні прилади
Принцип дії полягає у перетворенні електромагнітної енергії вимірювального сигналу в механічну енергію переміщення рухомої частини...
Л13 Вимірювальні прилади порівняння icon1 Забороняється залишати увімкненими прилади без нагляду; 2 нагрівальні прилади можна встановлювати тільки на негорючій підставці достатньої товщини; 3 електронагрівальні прилади не можна ставити під розеткою

Л13 Вимірювальні прилади порівняння iconЕлектровимірювальні прилади можна класифікувати: За родом вимірювальної сили
Електровимірювальні прилади це такі прилади технічні засоби, які виробляють сигнали вимірювальної інформації у формі, що доступна...
Л13 Вимірювальні прилади порівняння iconЛ12 Цифрові вимірювальні прилади
Вся електроніка в основному працює з електричними сигналами, Аналоговий сигнал може приймати будь-які значення в певних межах (наприклад,...
Л13 Вимірювальні прилади порівняння iconНесправні газові та електричні прилади; несправні газові та електричні прилади
Якщо пожежа невелика, вогонь можна просто затоптати, залити водою, засипати піском чи накрити покривалом
Л13 Вимірювальні прилади порівняння iconЕлектро-нагрівальні прилади Електро-нагрівальні прилади

Л13 Вимірювальні прилади порівняння iconЛ8 Вимірювальні перетворювачі
С вмикають в коло послідовно вимірюваного струму ІХ, потенціальні паралельно до вимірювального механізму чи приладу магнітоелектричної...
Л13 Вимірювальні прилади порівняння iconПорівняння результатів передвиборних опитувань кміс з результатами виборів
...
Л13 Вимірювальні прилади порівняння iconОптика- наука про світло Чи можна використовувати оптичні прилади?


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка