Тема: Вступ: предмет та завдання фармакокінетики. Взаємозв’язок будови клітини і фармакокінетичних параметрів


НазваТема: Вступ: предмет та завдання фармакокінетики. Взаємозв’язок будови клітини і фармакокінетичних параметрів
Сторінка7/7
Дата конвертації17.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации
1   2   3   4   5   6   7

Подальше окислювання лікарських препаратів відбувається під впливом оксидази і редуктази при обов'язковій участі NADP і молекулярного кисню.

 • Подальше окислювання лікарських препаратів відбувається під впливом оксидази і редуктази при обов'язковій участі NADP і молекулярного кисню.

 • Неспецифічні оксидази каталізують процеси дезамінування первинних і вторинних амінів, гідроксилювання бічних ланцюгів і ароматичних кілець гетероциклічних сполук, утворення сульфоксидів і деалкілювання.

 • Кон'югація ЛЗ із глюкуроновою кислотою також здійснюється під впливом мікросомальних ферментів. Це один з основних шляхів біотрансформації карбоновтих кислот, спиртів, фенолів.

 • Шляхом кон'югації з організму виводяться естрогени, глюкокортикоїди, прогестерон, алкалоїди опію й інші наркотичні анальгетики, амідопірин, саліцилати, барбітурати, антибіотики і багато інших речовин.Лікарські засоби можуть як підвищувати, так і знижувати активність мікросомальних ферментів.

 • Лікарські засоби можуть як підвищувати, так і знижувати активність мікросомальних ферментів.

 • Існує велика група речовин, що включаються в печінковий метаболізм, що активують, пригнічують і навіть руйнують цитохром Р450.

 • До їхнього числа відносяться ксикаїн, совкаїн, бенкаїн, індерал, віскен, ералдин і т.д.

 • Більш значною є група речовин, що індукують синтез ферментативних білків печінки, очевидно, за участю NADP, Ш-цитохром Р450-редуктази, цитохрому Р420, N- і О-демилаз мікросом, іонів Mg2+, Ca2+, Мп2+. Це гексобарбітал, фенобарбітал, пентобарбітал, фенілбутазон, кофеїн, етанол, нікотин, бутадієн, нейролептики, амідопірин, хлорциклізин, димедрол, мепробамат, трициклічні антидепресанти, бензонал, хінін, кордіамін, багато хлорвмісних пестицидів.

 • Показано, що в активації даними речовинами ферментів печінки бере участь глюкуронілтрансфераза. При цьому зростає синтез РНК і мікросомальних білків. Індуктори підсилюють не тільки метаболізм ЛЗ в печінці, але і їхнє виведення з жовчю. Причому прискорюється метаболізм лікарських препаратів, що вводяться разом з ними, і самих індукторів.Немікросомальная біотрансформація

 • Хоча немікросомальні ферменти беруть участь у біотрансформаці невеликого числа ЛЗ, вони, однак, відіграють важливу роль у метаболізмі. Усі види кон'югації, крім глюкуронідної, відновлення і гідролізу лікарських препаратів, каталізуються немікросомальними ферментами. Такі реакції вносять вклад у біотрансформацію ряду розповсюджених лікарських засобів, у тому числі ацетилсаліцилової кислоти і сульфаніламідів. Немікросомальна біотрансформація препаратів відбувається головним чином у печінці, однак вона здійснюється також у плазмі крові й в інших тканинах.При пероральному застосуванні ЛЗ, що всмоктуються слизовою оболонкою кишечнику, надходять спочатку в портальну систему, а лише потім — у системний кровоток.

 • При пероральному застосуванні ЛЗ, що всмоктуються слизовою оболонкою кишечнику, надходять спочатку в портальну систему, а лише потім — у системний кровоток.

 • Інтенсивні і численні реакції метаболізму протікають вже в стінці кишечника (майже усі відомі синтетичні і несинтетичні реакції). Наприклад, ізадрин піддається кон'югації із сульфатами, гідралазин — ацетилуванню.

 • Деякі ЛЗ метаболізуються неспецифічними ферментами (пеніциліни, аміназин) чи бактеріями кишечника (метотрексат, леводопа), що може мати велике практичне значення. Так, у деяких хворих абсорбція аміназину знижена до мінімуму внаслідок значного його метаболізму в кишечнику.

 • Основні процеси біотрансформації відбуваються в печінці.Метаболізм ЛЗ до поступлення в системний кровоток при проходженні через стінку ЖКТ і печінку називають «ефектом першого проходження».

 • Метаболізм ЛЗ до поступлення в системний кровоток при проходженні через стінку ЖКТ і печінку називають «ефектом першого проходження».

 • Ступінь метаболізму лікарських засобів при першому проходженні визначається метаболічною ємністю ферментів для даного препарату, швидкістю метаболічних реакцій і абсорбції.

 • Якщо ЛЗ застосовують перорально в невеликій дозі, а ємність ферментів і швидкість метаболізму його значні, то велика частина препарату біотрансформується, за рахунок чого знижується його біодоступність. Зі збільшенням дози лікарського засобу ферментативні системи, що беруть участь у метаболізмі першого проходження, можуть насичуватися, і біодоступність препарату збільшується.Виведення ЛЗ з організму

 • Розрізняють кілька шляхів виведення (екскреції) лікарських засобів і їхніх метаболітів з організму. До основного відносяться виведення з сечею і калом, менше значення має виведення з повітрям, потом, слиною і слізною рідиною.Виведення із сечею. Для оцінки швидкості виведення ЛЗ із сечею визначають його нирковий кліренс.

 • Виведення із сечею. Для оцінки швидкості виведення ЛЗ із сечею визначають його нирковий кліренс.

 • Лікарські препарати виводяться із сечею шляхом клубочкової фільтрації і канальцевої секреції. Велике значення має також їхній реабсорбція в канальцях нирок.

 • Кров, що попадає в нирки, фільтрується в клубочках. При цьому ЛЗ проникають через стінку капілярів у просвіт канальців. Фільтрується тільки та частина препарату, що знаходиться у вільному стані.

 • При проходженні через канальці частина ЛЗ реабсорбується і повертається в плазму крові. Багато ЛЗ активно секретуються з капілярів і перитубулярної рідини в просвіт канальців. При нирковій недостатності клубочкова фільтрація знижується, і виведення різних препаратів порушується, що приводить до збільшення їхньої концентрації в крові. Дозу препаратів, що виводяться із сечею, при прогресуванні уремії варто знизити.

 • Канальцева секреція органічних кислот може бути блокована пробенецидом, що приводить до збільшення періоду їхнього напіввиведення; рН сечі впливає на виведення нирками деяких слабких кислот і основ. Перші швидше виводяться при лужній реакції сечі, а другі — при кислій.Виведення з жовчю

 • З печінки ЛЗ у виді чи метаболітів у незміненому виді чи пасивно за допомогою активних транспортних систем надходять у жовч. Надалі лікарські препарати чи їхні метаболіти виводяться з організму з калом. Під впливом ферментів ШКТ чи бактеріальної мікрофлори вони можуть перетворюватися в інші сполуки, що реабсорбуються і знову доставляються в печінку, де перетерплюють новий цикл метаболічних перетворень. Подібний цикл зветься ентерогепатичною циркуляцією. На виведення лікарських засобів з жовчю впливають молекулярна маса сполуки, її хімічна природа, стан гепатоцитів і жовчовивідних шляхів, інтенсивність зв'язування препаратів із клітками печінки.

 • Печінковий кліренс препаратів можна визначити при дослідженні дуоденального вмісту, отриманого за допомогою зонда. Ступінь виведення ЛЗ із жовчю особливо важливо враховувати при лікуванні хворих з печінковою недостатністю, а також із запальними захворюваннями жовчних шляхів.Будова і функції клітини і біологічних мембран

 • Клітина (cytus) - основна структурно-функціональнальна одиниця, що визначає будову, життєдіяльність, розвиток і розмноження тваринних і рослинних організмів за винятком вірусів. Клітини можуть існувати як самостійні організми (бактерії, одноклітинні водорості, гриби, найпростіші) чи утворюють тканини багатоклітинних організмів.

 • Наука про клітину - цитологія - вивчає питання цитоморфології, цитофізіології і цитопатології. У залежності від рівня клітинної організації розрізняють два типи клітин: доядерні (прокаріоти) і ядерні (еукаріоти). Синьо-зелені водорості і бактерії складаються з прокаріотичних клітин, а рослинні і тваринні організми складаються з еукаріотичних клітин.Еукаріотична клітина складається з трьох основних компартментів: плазматична мембрана, ядро і цитоплазма.

 • Еукаріотична клітина складається з трьох основних компартментів: плазматична мембрана, ядро і цитоплазма.

 • Плазматична мембрана (плазмолема) оболонка покриваюча клітину і являє собою комплекс ліпідних і білкових молекул. Ліпідні молекули утворять безупинний подвійний шар товщиною 6-10 нм (ліпідний бішар), у який занурені молекули структурних, транспортних, рецепторних і інших білків. Ліпідний бішар визначає структурні особливості мембрани, а білки - більшість її функцій.

Органоїди (органели) цитоплазми являють собою постійні структури клітини, що виконують визначені функції. До них відносяться ендоплазматичний ретикулум, комплекс Гольджі, мітохондрії, рибосоми й ін.

 • Органоїди (органели) цитоплазми являють собою постійні структури клітини, що виконують визначені функції. До них відносяться ендоплазматичний ретикулум, комплекс Гольджі, мітохондрії, рибосоми й ін.

 • Ендоплазматичний ретикулум (ендоплазматична мережа) являє собою систему цистерн, канальців і вакуолей, обмежених цитомембраною.

 • Комплекс Гольджі - система сплощених цистерн і пухирців, оточених мембранної і звичайно знаходиться неподалік від ядра. Від структур апарату Гольджі відокремлюються пухирці, що зливаючи, формують секреторні гранули.Мітохондрії оточені подвійною оболонкою, що складається з зовнішньої і внутрішньої мембран, їхній розмір 0,2-2,0 мкм і видні у світловий мікроскоп. Головна функція мітохондрій - участь в енергетичному обміні.

 • Мітохондрії оточені подвійною оболонкою, що складається з зовнішньої і внутрішньої мембран, їхній розмір 0,2-2,0 мкм і видні у світловий мікроскоп. Головна функція мітохондрій - участь в енергетичному обміні.

 • Лізосоми - оточені одинарною мембраною тільця розміром 0,2-0,4 мкм. У лізосомах є ферменти (гідролази), що здійснюють розщеплення макромолекул і речовин захоплених клітиною ззовні, так і тих, що завершили цикл існування в клітині. Первинні лізосоми розвиваються в комплексі Гольджі. Зливаючи з фагосомами первинні лізосоми утворять вторинні лізосоми, у яких відбувається переварювання і засвоєння захоплених речовин. Частина лізосом (аутолізосоми, цитолізосоми) переварюють структури самої клітини, що відмирає. Лізосоми з залишками неперетравлених речовин називають телолізосомами.Рибосоми - немембранні органоїди, що містяться у всіх живих клітинах, це універсальний апарат синтезу білкових молекул. Вони складаються з білка і РНК і мають розміри 25  20  20 нм.

 • Рибосоми - немембранні органоїди, що містяться у всіх живих клітинах, це універсальний апарат синтезу білкових молекул. Вони складаються з білка і РНК і мають розміри 25  20  20 нм.

 • Мікротільця - загальна назва оточених мембраною пухирців діаметром 0,1-1,5 мкм. У них знаходяться ферменти, що каталізують різні окисні реакції. Так, ферменти пероксисом каталізують утворення і руйнування H2О2, що використовується в ряді метаболічних циклів.

 • Клітинний центр (центросома) складається з пари центріолей (диплосома), оточених тонковолокнистою зоною (центросфера). Кожна центріоль має форму циліндра розміром 0,3-0,5 х 1,5 мкм. Це органоїд - центр організації мікротрубочок цитоплазми і зв'язаний з розвитком рісничок і джгутиків, утворенням веретена розподілу й у ціпом з координацією руху клітини.Біологічні мембрани виконують наступні функції:

 • Біологічні мембрани виконують наступні функції:

 • - бар'єрна;

 • - транспорт речовин;

 • - генерація біоелектричних потенціалів;

 • - процеси трансформації і запасання енергії;

 • - метаболічні функції

 • клітинна рецепція і міжклітинні взаємодії.Основниі структури еукаріотичної клітини:

 • Основниі структури еукаріотичної клітини:

  • ядро, занурене в цитоплазму,
  • мембранна система,
  • органоїди,
  • спеціалізовані структури.
  • Ядро складається з каріоплазми (нуклеоплазми), одного чи декількох ядерець і ядерної оболонки. Каріоплазма містить усю хромосомну ДНК клітини, що з білками утворить нитки хроматину - нуклеосоми. У каріоплазмі між нитками хроматину знаходяться кислі білки, багато хто з який беруть участь у регуляції матричної діяльності ділянок ДНК (генів), гранули рибонуклеопротеїнів (РНП), різні ферменти й ін. Ядро оточене ядерною оболонкою, що бере участь в обміні речовин між ядром і цитоплазмою.
 • У цитоплазмі розрізняють:

  • гіалоплазму,
  • мембранну систему,
  • органоїди
  • різні включення.
  • Гіалоплазма - складна біоколоїдна система, що поєднує всі структури клітини і служить середовищем для їхньої взаємодії. Важливу роль у цих процесах відіграють розчинені в цитоплазмі ферменти й АТФ. Крім того, гіалоплазма має тривимірну мережу білкових волоконець. Ряд допоміжних білків зв'язує ці волоконця в каркас - цитоскелет.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Тема: Вступ: предмет та завдання фармакокінетики. Взаємозв’язок будови клітини і фармакокінетичних параметрів iconФармакотерапія захворювань центральної та периферійної нервової ситеми вступ. Предмет І завдання фармакотерапії
Вступ. Предмет і завдання фармакотерапії Людина має вроджену тягу до ліків. Тяга до вживання ліків це те, що відрізняє людину від...
Тема: Вступ: предмет та завдання фармакокінетики. Взаємозв’язок будови клітини і фармакокінетичних параметрів iconВступ до біології клітини мета вивчення
Предмет вивчення біології: всі прояви життя: будова і функції живих істот на різних рівнях організації та їх природних угрупувань,...
Тема: Вступ: предмет та завдання фармакокінетики. Взаємозв’язок будови клітини і фармакокінетичних параметрів iconТема: Вступ до курсу медичної біології. Біологія клітини План
Усі клітини людини належать до клітин еукаріотичного типу. На рівні клітини відбуваються патологічні процеси, основу яких складають...
Тема: Вступ: предмет та завдання фармакокінетики. Взаємозв’язок будови клітини і фармакокінетичних параметрів iconПовідомлення домашнього завдання (пояснення щодо змісту, методики його виконання, запис на дошці, а учнями в щоденник) 2 хв. Взаємозв’язок типу і структури уроку Урок засвоєння нових знань

Тема: Вступ: предмет та завдання фармакокінетики. Взаємозв’язок будови клітини і фармакокінетичних параметрів iconТема 1 вступ
Предмет курсу полягає у вивченні основних інститутів державного та суспільного ладу окремих зарубіжних країн
Тема: Вступ: предмет та завдання фармакокінетики. Взаємозв’язок будови клітини і фармакокінетичних параметрів iconМолекулярні основи будови та функцій клітини мета
Крім того вода підтримує теплову рівновагу клітини І організму в цілому завдяки високій теплоємності та теплопровідності. У зв’язку...
Тема: Вступ: предмет та завдання фармакокінетики. Взаємозв’язок будови клітини і фармакокінетичних параметрів iconВступ вступ
Формулювання цього розділу має відображати тему та предмет дослідження, методи вирішення поставленої проблеми
Тема: Вступ: предмет та завдання фармакокінетики. Взаємозв’язок будови клітини і фармакокінетичних параметрів iconТема Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Тема Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування Тема Предмет, завдання і зміст курсу. Поняття інвестиційного кредитування

Тема: Вступ: предмет та завдання фармакокінетики. Взаємозв’язок будови клітини і фармакокінетичних параметрів icon«Медична біологія» Вступ до медичної біології. Структурно-функціональна організація клітини
Завдання медичної біології визначити роль біологічних процесів у забезпеченні здоров’я індивідуума
Тема: Вступ: предмет та завдання фармакокінетики. Взаємозв’язок будови клітини і фармакокінетичних параметрів icon11 Платіжний баланс, його структура і методологія складання 11 Взаємозв'язок рахунків платіжного балансу
Тема 11. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага Тема 11. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка